Retningslinjer for personvern for Finnair Group | Finnair

Retningslinjer for personvern for Finnair

Hei. Vi ønsker å sørge for at du er på nett med oss om bruk av personopplysningene dine.

Finnairs personvernerklæring informerer deg om hvordan vi samler inn, bruker, deler og på andre måter behandler personopplysningene dine. Her forklarer vi også hva slags rettigheter du har, hvordan du kontakter oss og hvordan vi tar vare på opplysningene dine.

Personvernerklæringen gjelder alle personopplysninger vi behandler om deg når du planlegger reisen, reiser med oss, kjøper eller bruker tjenester, går til Finnairs tjenester på nett eller er i kontakt med oss på andre måter. Vi følger bestemmelsene i EUs personvernforordning («GDPR») og annen gjeldende personvernlovgivning når vi behandler personopplysninger.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger under hvert emne nedenfor. Klikk på det relevante avsnittet nedenfor for mer informasjon.

Vi prioriterer personvernet ditt.

Behandlingsansvarlig

Finnair Plc
Bedrifts-ID: 0108023-3
Adresse: Tietotie 9 01530 VANTAA, FINLAND

Nettjeneste for personvern

Styr innstillingene for personvern selv og send en forespørsel om personopplysningene dine på Finnairs nettside: https://privacy.finnair.com.

Personvernombud

Hvis du ikke finner det du leter etter i disse retningslinjene eller i nettjenesten for personvern i koblingen ovenfor, kontakter du Finnair Groups personvernombud: privacy@finnair.com eller Finnairs personvernombud, PO BOX 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

Slik utøver du rettighetene dine

Du kan utøve rettighetene dine på privacy.finnair.com.

Du får alltid en bekreftelse på hvilket tiltak vi har iverksatt for å løse forespørselen (for eksempel bekreftelse på sletting). Vi gir deg beskjed hvis vi ikke greier å oppfylle en forespørsel fra deg, og gir deg også årsakene bak avgjørelsen. Det koster ingenting å sende en forespørsel om personopplysninger hvis du bare gjør det én gang hver sjette (6.) måned. Vil du sende inn flere forespørsler i løpet av denne perioden, kan vi kreve et rimelig gebyr som dekker tilknyttede administrative kostnader. Vi forbeholder oss retten til å avvise forespørsler som repeterer seg selv på urimelig vis, overdriver eller helt klart er ubegrunnet.

Rett til adgang

Du har rett til adgang og informasjon om personopplysningene vi behandler om deg. Du kan se noen opplysninger på våre digitale kanaler, og du kan be om en kopi av personopplysningene dine på privacy.finnair.com. Vi vil gi deg disse opplysningene med mindre vi har juridiske grunner til å ikke dele opplysningene eller hvis delingen påvirker andres rettigheter og friheter på en negativ måte.

Rett til korrigering

Du har rett til å trekke tilbake eller fornye unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger som vi har om deg. Du kan oppdatere enkelte personopplysninger i våre digitale kanaler, og du har rett til å be om korrigering av kontaktopplysninger eller andre personopplysninger ved å kontakte oss.

Rett til sletting

Du kan be oss om å slette personopplysninger, og da gjør vi det uten unødig forsinkelse, med mindre vi har en lovlig grunn til å behandle opplysningene videre, for eksempel for å levere forespurte tjenester eller hvis det er et juridisk krav eller vi har en lovlig rett til å beholde personopplysningene.

Rett til å begrense og til å protestere

Du kan be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel når du venter på at en forespørsel skal korrigeres eller fjernes, eller hvis du har protestert mot at vi behandler personopplysningene dine og avklaringen av grunnlaget for en slik behandling venter.

Du har rett til å når som helst forby oss fra å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring, blant annet profilering knyttet til direkte markedsføring. Du kan si opp abonnementet på markedsføringsmeldinger hvis du klikker på koblingen «avslutt abonnement». Du finner en slik kobling i alle meldinger om markedsføring. Hvis du er Finnair Plus-medlem eller har en Finnair-konto, kan du også endre preferanser for direkte markedsføring i Finnair Plus-profilen din eller på Finnair-kontoen.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å angre deg og trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt oss. Hvis du er Finnair Plus-medlem eller har en Finnair-konto, kan du også trekke tilbake samtykke i Finnair Plus-profilen din eller på Finnair-kontoen.

Rett til flytting av opplysninger

Når det gjelder personopplysninger du har gitt til oss, har du rett til at vi sender dem til deg i et strukturert og mye brukt elektronisk format. Du har også rett til å overføre disse opplysningene til en tredjepart uavhengig av oss.

Slik sender du inn en offisiell klage

Hvis du føler at vi har håndtert personopplysninger om deg på en dårlig måte, kan du kontakte Datatilsynet og sende inn en formell klage.

Hvordan vi beskytter opplysningene dine

Finnair innfører passende tiltak, teknisk og i organisasjonen, for å bevare personopplysningene dine på en sikker måte og beskytte mot tap eller ulovlig bruk. Adgang til personopplysninger er begrenset til nødvendig grunnlag og har innførte adgangskontroller, og all behandling av personopplysninger blir loggført. Informasjonsteknologien vår er godt nok beskyttet og overvåket, oppdateres jevnlig, testes jevnlig og evalueres jevnlig for kontinuerlig sikkerhet. Personalet vårt er lært opp til å følge gjeldende lover for personvern og gjeldende retningslinjer og instruksjoner.

Internasjonale overføringer av opplysninger

Personopplysningene dine kan overføres og behandles utenfor hjemlandet ditt og utenfor EØS. Lovene i disse landene har ikke alltid samme grad av beskyttelse for personopplysninger.

I slike tilfeller har vi iverksatt tiltak for å sikre at hensiktsmessige og egnede sikkerhetstiltak er på plass for å følge alle krav til internasjonal overføring av personopplysninger etter gjeldende lov, for eksempel EU-kommisjonens standard klausuler som en sikring av personopplysninger som overføres utenfor EØS.

Vi kan også være forpliktet til å overføre personopplysninger til utenlandske myndigheter, for eksempel til tollvesen eller immigrasjonsmyndigheter.

Hvis noe skulle gå galt

Vi gjør vårt beste for å ta godt vare på opplysningene dine. Skulle det likevel skje et brudd som setter personvernet ditt i fare, informerer vi deg i samsvar med lovverket for databeskyttelse.

Det du gjør er også viktig

Hvis du vil beskytte ditt eget personvern, bør du ikke dele personopplysninger, for eksempel innloggingsdetaljer eller reisedokumenter, med andre eller på sosiale medier. Vær spesielt nøye med sikkerheten for Finnair Plus-kontoen. Tenk gjennom om du kanskje bør aktivere avansert to-faktor-autentisering for Finnair Plus- eller Finnair-kontoen din. Ikke send oss kopier av legitimasjon eller sensitive personopplysninger (f.eks. legeerklæringer) via usikret e-post. Fyll heller ut skjemaer på nett eller velg andre sikre metoder fra Finnair for å overføre opplysninger.

Opplysninger om kunder og partnere

Identifiserings- og kontaktopplysninger

Vi samler inn og behandler grunnleggende informasjon, for eksempel

 • navn
 • fødselsdato
 • kjønn
 • type reisende (voksen, barn, spedbarn)
 • tittel (herr, fru)
 • kontaktinformasjon, for eksempel adresse, fakturaadresse, adresse for bakketransport, telefonnummer og e-postadresse

Personopplysninger kan for eksempel behandles for personen som reiser, personen som bestiller, kontaktpersonen for nødssituasjoner, foresatte eller forsørgede.

Tjenesterelaterte opplysninger

For at du skal få reise, behandler vi opplysninger om booking og billett samt bagasjehåndtering. Dette kan inkludere:

 • bookingreferanse, billettnummer, prisinformasjon
 • detaljer om flyreisen (avreisedatoer og tidspunkter, flynummer)
 • reiserute (avreisested og reisemål samt eventuelle mellomlandinger)
 • bestillingsdato, reisetype (enveis eller retur)
 • reiseklasse, setetype og nummer
 • bagasjelappkoder, rute og mulige sikkerhetskontroller

På forespørsel fra deg behandler vi også informasjon om spesielle tjenesteforespørsler. Slike forespørsler kan for eksempel involvere informasjon om måltider, transport av kjæledyr i kabinen eller i lasterommet eller nødvendig spesialassistanse.

Vi kan også behandle opplysninger fra reisedokumenter for passasjerer som reiser til eller fra Schengen-området, for eksempel passnummer, fødselsdato, kjønn, passets gyldighetsperiode, utstedende land og nasjonalitet. Informasjon om visum og adresser i reisemålet hentes også inn når det kreves av reisemålets myndigheter.

Merk at alle personer i samme reservasjon får adgang til opplysningene i reservasjonen (inkludert om reisefølget) som er tilgjengelige via Min booking-tjenesten. Adgang til Min booking stenges rett etter den siste flyreisen i reservasjonen.

Når du betaler for reisen eller andre tjenester, behandler vi betalingsinformasjon, for eksempel betalingsmåte og kredittkortinformasjon.

Vi kan også behandle informasjon om salgskanaler og tilleggstjenester, for eksempel forhåndsbestilte måltider, oppgraderinger, kjøp av produkter i butikk og andre kjøp. Vi behandler opplysninger om selve reisen, for eksempel gruppeinformasjon (når du reiser med andre under samme bookingreferanse), innsjekkingsmetoder og reisefølget hvis dere sjekker inn sammen.

På utvalgte flyplasser behandler vi også opplysninger fra flyplassens kontrollpunkter og automatiserte kontroller ved gatene for avgang.

Hvis du velger å dele ekstra informasjon ved å sende inn en forespørsel eller et krav via våre kundeservicekanaler, vil disse opplysningene bli behandlet av Finnair.

Hvis du er medlem av Finnair Plus eller et lojalitetsprogram fra en av våre alliansepartnere, vil vi samle inn og behandle informasjon som stamkundenummer og opplysninger om program og nivå, hvis du har oppgitt stamkundenummeret.

Hvis du bestiller ekstra transport eller parkering via Finnair, behandler vi opplysninger om adresse for transport, informasjon om reservasjonsnummer, nummerskilt, billettinformasjon og tilleggsinformasjon, for eksempel kjøretøyets størrelse eller informasjon om skriftlig fritt format i forbindelse med bookingen.

Kommunikasjonsopplysninger

Vi kan samle inn og behandle kommunikasjon fra deg til oss. Dette kan inkludere opptak av samtaler med kundeservice, chat, e-poster, SMS-meldinger og innlegg på sosiale medier (styring av opplysninger på sosiale medier kan deles med leverandøren av sosiale medier-plattformen). Vi kan også behandle opplysninger om deg i tilknytning til undersøkelser og tilbakemeldingsskjemaer. Vi kan behandle dine samtykker til direkte markedsføring og avmelding (abonnementsoppsigelser).

Opplysninger samlet inn fra våre digitale kontaktpunkter

Når du logger deg inn på eller navigerer i våre digitale kontaktpunkter, behandler vi innloggingsdetaljene dine, tjenestebruk og viss informasjon om enheter og tilkoblinger for brukere, for eksempel IP-adresse.

Spesielle kategorier av personopplysninger

Vi begrenser all innsamling av personopplysninger i spesielle kategorier til et minimum, blant annet personlig helse, og vi samler inn kun opplysninger du selv har gitt.

Når det gjelder forespørsler om spesialtjenester, kan vi bli nødt til å behandle slik informasjon, for eksempel på grunn av en spesiell forespørsel om medisinsk assistanse. Vi behandler også sensitive personopplysninger hvis du trenger medisinsk godkjennelse eller dokumentasjon for Finnair eller myndigheter for å kunne fly med oss.

Sikkerhetsarkiver

Finnair har et arkiv over passasjerer som tidligere har truet flysikkerheten eller har begått en uregjerlig eller ulovlig handling mot Finnair eller Finnairs ansatte.

Opplysninger for bakgrunnsprosesser

Vi behandler opplysninger om reservasjon, betaling og bagasje for å måle hvor godt vi ligger an og for å motvirke svindel (se mer i avsnittet Hvordan vi bruker opplysningene dine > Basert på vår legitime interesse > Bakgrunnsprosesser).

Basert på avtalen vi har med deg

For å levere tjenester

Vi krever personopplysninger fra alle som reiser for å opprette en booking, endre en booking og identifisere alle passasjerer om bord.

Opplysningene dine blir behandlet på flyplassen ved innsjekking og ankomst i skranken, i loungen ved gaten og om bord for å tilby deg tjenester under hele reisen med oss. Skjer det noe utenom det vanlige, må vi kontakte kundene og, i tilfelle avbrudd i trafikken, omdirigere passasjerene og endre bookingene deres.

Vi behandler detaljer om bagasjehåndtering (f.eks. bagasjelappkoder, ruter og mulige sikkerhetskontroller) for å levere bagasjen din til reisemålet.

For spesielle forespørsler må vi sørge for at du får riktig service. For eksempel behandler vi kostholdspreferanser for å sikre at du får måltidet du vil ha.

Vi hjelper deg med spørsmål om kjøp, for eksempel flyreservasjoner eller shopping.

Vi samler inn tilbakemeldinger fra deg og håndterer klager, krav og refusjoner, og da bruker vi personopplysninger etter behov for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Vi kan også bruke opplysninger som identifiserer deg for å gi deg bedre service ved avbrudd. Vi kan sende deg meldinger for bekreftelse og informasjon om reisen via e-post, SMS eller på andre måter.

Vi kan lagre dine kontaktopplysninger, reservasjonsopplysninger og kontakter (med utfyllende info) i en kundekonto for å tilby riktig kundeservice. Tar kunden kontakt med oss, bruker vi også denne informasjonen til å finne ut hvem kunden er. Skal vi holde deg orientert om reisen og reiseruten, må vi ha kontaktopplysninger for å ta kontakt med deg og behandle bookingen.

Har du registrert deg for Finnairs andre tjenester, behandler vi opplysningene du oppgir når du registrerer deg eller bestiller for å levere tjenesten du ber om.

Basert på vår legitime interesse

Kommunikasjon og engasjement

Vi kan behandle personopplysningene dine for å sende deg meldinger med informasjon om tjenester du har kjøpt eller registrert deg for.

Vi kan ta kontakt med deg for å høre om du på frivillig basis vil svare på spørsmål for å bidra til å utvikle tjenestene våre. Har du deltatt i en spørreundersøkelse, brukes resultatene til analyse og kan også kombineres med andre opplysninger i databasen, for eksempel opplysninger om reservasjoner og flyreiser. Vi gjør det for å styrke kundeopplevelsen på sikt. Du kan bli kontaktet etter undersøkelsen for å oppgi ytterligere informasjon. Vi kan også kontakte en utvalgt eller begrenset gruppe personer for å prøve ut nye produkter og tjenester.

Når vi behandler personopplysninger, har vi en legitim interesse i å bevare forretningsforhold og kommunisere med deg om drift og arrangementene våre.

Digitale kontaktpunkter

Personopplysninger, for eksempel innloggingsdetaljer og loggføring av nettstedbruk, behandles for å levere tjenester til deg via våre digitale kontaktpunkter. Vi gjør det for å for å forsikre oss om identiteten din, identifisere deg i de ulike kontaktpunktene og for å registrere bruk. Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler til å samle inn opplysninger fra økter for å sikre at nettbaserte tjenester fungerer. Vil du vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du se på våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Personlig justerte tjenester

Vi sikter mot enda bedre opplevelser for kundene, hele tiden. Planen er at tilbudet skal bli enda mer relevant for deg, så vi kan tilby personlig service basert på en individuell transaksjon. For eksempel tilbyr vi tjenester relatert til reisemålet ditt. Noen ganger deler vi kunder inn i segmenter via våre digitale kontaktpunkter, for eksempel for å tilby oppgraderinger, tilleggstjenester og salg av produkter som kunden har interesse av. Vi kan også hente inn andre opplysninger fra de enkelte transaksjonene, for eksempel reiseformålet.

Ved å identifisere kunden og reisehistorikken deres, kan vi identifisere tidligere kommunikasjon, uregelmessigheter, kjøpte tjenester og reiseinformasjon. På den måten ser vi hva hver enkelt reisende har behov for og vier særlig oppmerksomhet til visse deler av kundens reise, opplevelse og samhandling. Flere arkiver må knyttes sammen, både for én og samme transaksjon og på tvers av flere transaksjoner, for å identifisere kunden og lage en unik kundeprofil.

Bakgrunnsprosesser

Vi kan behandle personopplysninger for visse bakgrunnsprosesser som en del av den daglige driften. Når det gjelder billetter, tilleggstjenester og andre kjøp må vi sørge for at vi følger loven og Finnairs retningslinjer når vi oppretter bookinger og utsteder billetter. Disse prosessene tar hånd om for eksempel overvåking av svindel, blant annet tyveri av kredittkort, falske bookinger, falske krav og revisjon av priser og skatter.

For å utvikle og forbedre tjenestene våre ytterligere og analysere forretningsresultatene våre, følger vi trafikkflyt, kommersiell og driftsmessig resultat og relatert kundeatferd. Transaksjonsopplysninger brukes i driftssituasjoner for å avgjøre for eksempel hvor mange personer som blir oppgradert eller hvor mange som fjernes fra en bestilling før flyets avreise.

Basert på samtykke fra deg

Direkte markedsføring

Hvis du har samtykket, sender vi deg direkte markedsføring. Har du for eksempel abonnert på Finnairs nyhetsbrev eller annen direkte markedsføring, behandler vi kontaktopplysningene dine for å sende deg de forespurte meldingene. Kunder kan når som helst melde seg av eller velge å ikke motta markedsføringsmeldinger.

Vi kan også sende deg direkte markedsføring knyttet til Finnairs tjenester, basert på gjeldende lovverk for personvern i elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder hvis du er en Finnair-kunde eller representerer en leverandør, partner eller underleverandør av Finnair og ikke har meldt deg av (valgt å ikke motta) direkte markedsføring.

Digitale kontaktpunkter

Vi bruker informasjonskapsler for å aktivere våre nettbaserte tjenester, men også for å samle inn personopplysninger for analyser av tjenester, personlig justering og annonser basert på samtykke fra deg. Vil du vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du se på våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Prosesser inkludert spesielle kategorier av personopplysninger

Hvis behandling av helseopplysninger er nødvendig, blir du bedt om å gi uttrykkelig samtykke. Du kan da bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon, for eksempel en legeattest. Dette er for å sikre at du har legeattest på at du får reise, og for å sikre at vi har opplysningene vi trenger for å ta godt vare på deg. Når vi har fått samtykke, vil opplysningene bli behandlet, for eksempel av kundeservice, bakkemannskap og besetningen om bord, men bare hvis det er nødvendig. Basert på samtykke fra deg behandler vi også opplysninger hentet f.eks. fra helsepersonell. Vi gjør det hvis vi må bekrefte adgang til våre flyreiser og/eller til utland under folkehelsekriser.

Basert på våre juridiske forpliktelser

For å sikre en god og trygg reise

Vi må sørge for at vi vet hvem som er om bord i flyet. Det er for at du skal få en god og trygg reise, og for å overholde sikkerhetskrav, for eksempel hvis vi må melde fra om hendelser. Vi identifiserer passasjerer når de sjekker inn, ved gaten og i samarbeid med sikkerhetstjenester.

Hvis en passasjer forstyrrer eller utgjør en risiko for sikkerhet, ro og orden på en flyreise, eller i tilknytning til en flyreise, har vi rett til å nekte at passasjeren får reise med oss på sikkerhetsmessig grunnlag. Beslutningen kan tas for en fastsatt periode eller inntil videre. Dette betyr også at vi registrerer tilknyttet informasjon om passasjeren i sikkerhetsarkivene våre. Vi fastsetter også hvor lenge passasjeren ikke har adgang til flyene våre. Vi informerer passasjeren om hva vi lagrer av opplysninger i sikkerhetsarkivene våre.

Lokale lover kan kreve at vi deler personopplysningene dine med myndigheter, for eksempel grensekontrollbyråer, tollvesen, immigrasjonsmyndigheter, helsemyndigheter, politi eller skattemyndigheter. For å overholde juridiske forpliktelser samler vi inn og behandler personopplysninger som pass, visum og adressen din på reisemålet, alt etter hva som kreves av loven eller myndighetene.

I krisesituasjoner kan Finnair behandle opplysningene dine med det formål å gi omsorg og assistanse, samt for å håndtere situasjonen og oppfylle juridiske forpliktelser.

For å holde nødvendige arkiver

Basert på regnskapslovgivning er vi pålagt å lagre transaksjoner og annet regnskap i den perioden som loven krever.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger, men bare så lenge det trengs for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller hvis opplysninger må lagres for å overholde juridiske forpliktelser og for å løse eventuelle krav eller tvister.

Opplysningskilder

Vi får opplysningene rett fra deg når du kjøper Finnairs produkter fra en av våre kanaler, når du bestiller på finnair.com eller når du registrerer deg for lojalitetsprogrammet vårt.

Vi samler inn personopplysninger automatisk når du bruker Finnairs digitale kontaktpunkter eller visse tjenester, for eksempel når du sjekker inn, sender bagasje eller går om bord i flyet.

Vi kan få informasjon fra myndigheter eller tredjeparter. Vi kan få informasjon om deg fra andre flyselskaper hvis vi er delaktig i gjennomføring av reisen. Vi kan også få opplysninger om deg fra andre partnere, for eksempel hvis de er delaktige i gjennomføring av reisen, for eksempel Finavia, bakkemannskap, tredjepartsplattformer eller reisebyråer.

Deling av opplysningene dine

Vi kan dele personopplysningene dine med Finnair Group-selskaper og andre tredjeparter for følgende formål:

For reiser og andre tjenester

Vi deler personopplysningene dine med for eksempel andre flyselskaper, operatører av flyplasser og andre delaktige tjenesteleverandører under reisen. Vi overfører også personopplysninger til tjenesteleverandører hvis de er delaktige i håndtering av reservasjoner, kjøp og bookinger. Vi kan også overføre personopplysninger til reisebyråer, tilleggstjenesteleverandører, myndigheter og bakkemannskap i samsvar med tjenestene du ber om. Har du bestilt flyreisen gjennom et reisebyrå eller en tredjepartsplattform, deler vi personopplysningene dine med dem.

Har du kjøpt en medisinsk testpakke gjennom Finnair, kan vi dele grunnleggende opplysninger om deg (navn, kjønn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse) (hvis tilgjengelig) til tjenesteleverandøren, men bare for at det skal være enklere å registrere og behandle en test.

Vi deler opplysningene dine med andre flyselskaper som er en del av reisen, for eksempel hvis en av flyreisene betjenes av et annet flyselskap. Vi deler også slike opplysninger med flyselskaper som er medlem av alliansen, og vi gjør det for å hjelpe kundene.

For interne formål i Finnair-gruppen

Vi kan dele personopplysninger vi samler inn fra informasjonskapsler på Finnairs digitale tjenester med medlemmer av Finnair Group.

For juridiske forpliktelser, for sikkerhet og svindelforebygging eller basert på samtykke fra deg

Vi kan dele opplysningene dine, for eksempel om pass, visum og reiser som påkrevd av reisemålets myndigheter.

Vi kan også dele personopplysningene dine med relevante tredjeparter eller myndigheter hvis det er nødvendig for å oppdage og forebygge kriminalitet, bedragerske aktiviteter eller sikkerhetsproblemer eller av andre juridiske årsaker. Skulle det bryte ut en internasjonal folkehelsekrise, kan vi dele helserelatert informasjon med relevante myndigheter basert på samtykke fra deg eller en juridisk forpliktelse.

Opplysninger om Finnair Plus-medlem og Finnair-konto

Profilopplysninger

Vi samler inn og behandler de mest grunnleggende personopplysningene du sender inn om deg selv eller barna dine når du oppretter en Finnair Plus-profil eller en Finnair-konto. Eksempler på slike opplysninger er:

 • navn
 • fødselsdato
 • kjønn
 • familiestørrelse og annen info om boforhold
 • tittel (herr, fru)
 • kontaktinformasjon, for eksempel adresser, telefonnummer og e-postadresse
 • jobbopplysninger: yrke eller stilling, arbeidsgivers navn, arbeidsgivers adresse og telefonnummer til arbeidsplassen
 • informasjon om reisedokumenter: passnummer, hvor lenge passet er gyldig, landet hvor passet ble utstedt og nasjonalitet.


Vi behandler informasjon om medlemsstatus og -historikk samt opplysninger om personlige preferanser og bruk av medlemsfordeler. Dette inkluderer følgende informasjon:

 • informasjon om medlemskap og profil: medlemskapets startdato, type og kampanje, foretrukket sete (midtgang eller vindu)
 • informasjon om medlemskort: medlemsnummer, utstedelsesdato for siste medlemskort, utløpsdato
 • informasjon om medlemsnivå: nivåhistorikk, totalt antall nivåpoeng, antall flyreiser, medlemsnivå, opptjening av rabatt på flybillett(er), detaljer om nivådato
 • informasjon om Avios og nivåpoeng: totalt antall Avios og nivåpoeng som er samlet opp i løpet av et medlemskap, totalt forbruk av Avios, total tilgjengelighet av Avios, totalt utløpte Avios
 • overføringsopplysninger: alle overføringer og kjøp knyttet til medlemskap
 • spesifikk informasjon om arrangement: dato, detaljer om arrangement, blant annet produktnavn, Avios og nivåpoeng som er samlet opp eller brukt, navn på tjenesteleverandør og nummer (billettnummer eller et annet dokumentnummer) 
 • informasjon om hvorvidt kunden har et kombinert Finnair Plus-kredittkort
 • interesser og preferanser: fritidsinteresser, måltidspreferanse og andre interesser oppgitt av medlemmet
 • opplysninger om markedsføring: dato for utsendelse av kommunikasjon og kontoutskrifter for Avios og nivåpoeng, detaljer om kampanjer rettet mot kunden og kopier av markedsføringsbrev sendt til kunden 
 • flyplasstjenester: informasjon om flyplasstjenester, blant annet bruk av lounge, innsjekking, bagasjehåndtering og andre detaljer om service på flyplassen
 • samtykker og avmeldinger knyttet til direkte markedsføring (abonnementsoppsigelser)


Profilen din har også opplysninger om flyreiser du har tatt som Finnair Plus-medlem eller innehaver av en Finnair-konto:

 • rutenummer
 • avreisested og reisemål
 • reiseklasse
 • flyselskapskode
 • reisebyrået som foretok bookingen
 • prisinformasjon om billetten
 • kode for forretningsreisebooking og annen bookinginformasjon
 • informasjon om reisefølge: navn på reisefølge

Basert på avtalen vi har med deg

For å levere tjenester 

Finnair registrerer transaksjonene dine som en del av Finnair Plus-programmet. Transaksjoner inkluderer opptjening og innløsning av Avios og nivåpoeng. Dette gjør at vi kan beregne kontosaldoen din. Vi kan sende deg informasjon om Avios- og nivåpoengsaldoen din samt programendringer. 

Vi behandler også opplysninger du oppgir i Finnair Plus-profilen eller Finnair-kontoen din. I profilen din kan du velge å dele preferanser og interesser. Disse preferansene kan brukes til forhåndsutfylling av informasjon når du bestiller på Finnairs nettside eller for å tilby mer relevant service.

Når du registrerer deg for spesielle arrangementer, behandler vi listen over deltakere. Det samme gjelder for konkurranser og premietrekninger.

For å legge til rette for partnertjenester 

Finnair Plus-partnerne er en viktig del av Finnair Plus-programmet, siden du kan samle opp både Avios og nivåpoeng samt bruke Avios når du benytter deg av partnertjenester. Finnair sender derfor informasjon om partnertjenester og medlemsfordeler samt informasjon om Finnair Plus-programmet og Finnairs tjenester. Du finner mer informasjon om partnere på Finnairs nettside.

Finnair utveksler også opplysninger med Finnair Plus-partnere for å tilby partnertjenesten og for å holde kontosaldoen din oppdatert. Bruker du Avios hos en partner, blir Finnair informert. På samme måte, hvis du samler opp Avios eller nivåpoeng hos en av våre partnere, informeres vi om det slik at antallet Avios og nivåpoeng du får blir riktig. Vi kan sende relevant medlemsinformasjon for å gjenkjenne kunder, også gjennom partnertjenester. Ved spørsmål eller klager relatert til partnertjenester, kan vi korrespondere med partnere og dele relevant medlemsinformasjon.

Kommunikasjon og engasjement

Opplysningene som registreres, brukes også i målrettede meldinger til medlemmer via Finnairs mobilapp, Finnairs nettside og våre andre kanaler.

Vi kan bruke de registrerte opplysningene til å kommunisere med deg om kontoen og programmets funksjoner og fordeler. Slike meldinger kan for eksempel inkludere, men er ikke begrenset til, informasjon om Avios som utløper snart eller at du snart rykker opp til neste nivå.

For å gi deg rett informasjon om våre medlemstilbud på tredjepartskanaler, kan vi sende en liste over medlemmers e-post til de aktuelle tredjepartene. Dette sørger for at du får de rette tilbudene når du er identifisert som Finnair Plus-medlem.

Basert på legitim interesse

Kommunikasjon og engasjement

Som en del av å forbedre vår kommunikasjon med kundene, kan vi følge opp på frekvensen og engasjementet ditt når det gjelder hvor ofte disse meldingene fører til ytterligere handlinger fra din side. Dette gjøres for å beregne metrikk som antall klikk.

Analyse

Vi kan bruke personopplysningene dine til analyser, gjenkjennelse av kunder og tilbud om personlige tjenester og gjenkjennelse av kunder. På den måten holder vi kundene orientert om relevante tjenester og produkter, samtidig som vi utvikler våre produkter og konsepter og lager unike kundeprofiler. Profiler kan brukes i målrettet markedsføring og innhold på våre digitale kanaler, for eksempel Finnairs nettside, mobilappen vår eller nyhetsbrev via e-post. Direkte markedsføring innebærer medlemsspesifikk variasjon av annonser i de ovennevnte kanalene. Individualisert annonsering rettet mot medlemmer er en integrert del av Finnair Plus-programmet. Når vi har full oversikt over kundene, får vi innsikt i hele opplevelsen. Dette hjelper oss med å forbedre produktene og tjenestene våre samt opplevelsen din. Vi kan også utlede andre metrikker basert på kundeatferd, for eksempel sannsynligheten for å kjøpe visse produkter, oppretting av kundesegmenter og å forutsi andre produkter eller reisemål du kan være interessert i.

Basert på samtykke fra deg

Direkte markedsføring

Direkte markedsføring sendes til medlemmer som har gitt samtykke til å få slike meldinger. Slike meldinger kan inkludere tilbud fra partnere, men det avhenger av innstillingene du har satt for direkte markedsføring.

Hvis du er Finnair Plus-medlem og ikke har valgt å ikke motta direkte markedsføring, kan vi også sende deg direkte markedsføring knyttet til Finnairs tjenester basert på gjeldende lovverk for personvern i elektronisk kommunikasjon.

Basert på våre juridiske forpliktelser

For å holde nødvendige arkiver

Basert på regnskapslovgivning er vi pålagt å lagre transaksjoner og annet regnskap i den perioden som loven krever.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger, men bare så lenge det trengs for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller hvis opplysninger må lagres for å overholde juridiske forpliktelser og for å løse eventuelle krav eller tvister.

Opplysningskilder

Vi får opplysningene dine når du blir medlem, og sender inn opplysningene dine for å opprette og vedlikeholde kontoen din. Vi får opplysningene dine direkte fra deg når du kjøper produktene våre på en av kanalene våre eller registrerer deg for en av tjenestene våre (for eksempel når du bestiller på finnair.com). Kjøpene dine blir koblet til kontoen din hvis du har identifisert deg som Finnair Plus-medlem.

Vi får også opplysningene dine fra partnere når de tilbyr tjenester ved hjelp av Finnair Plus-kontoen din. Dette er nødvendig for å levere tjenestene i programmet.

Vi samler automatisk inn personlige opplysninger når du bruker tjenestene våre, der du identifiseres med Finnair Plus-nummeret ditt, for eksempel innsjekkingstjenester og bagasje, ved å bruke lojalitetstjenester eller når du kjøper tilleggsprodukter.

Deling av opplysningene dine

Vi kan dele personopplysningene dine med Finnair Group-selskaper og andre tredjeparter for følgende formål:

For å tilby tjenester knyttet til medlemskapet og utvikle disse tjenestene

Vi deler dine personlige opplysninger med for eksempel andre flyselskaper, flyplassoperatører, programpartnere og andre tjenesteleverandører som er direkte involvert i å tilby tjenester knyttet til medlemskapet ditt eller utviklingsaktivitetene til disse tjenestene.

For juridiske forpliktelser, sikkerhet og svindelforebygging

Vi kan dele personopplysningene dine med relevante tredjeparter, hvis det er nødvendig, for å oppdage og forebygge kriminalitet, bedragerske aktiviteter eller sikkerhetsproblemer eller av andre juridiske årsaker.

Publisert 09.03.2024

Navigert til siden: Retningslinjer for personvern for Finnair