Ilmastohaasteen ratkaisu on helppoa, vastuullisuus vaikeaa | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Ilmastohaasteen ratkaisu on helppoa, vastuullisuus vaikeaa

Ilmastonmuutos on epäilyksettä ihmiskunnan suurin haaste tällä hetkellä. Hyvä asia on kuitenkin se, että olemme oppineet lisää siitä, kuinka ilmastonmuutos toimii, ja tiedämme mitä tulee tehdä, että lämpötilan nouseminen pysyisi alle kahdessa asteessa.

A321 Sharklet
Anne Larilahti

Ikävä kyllä ilmastonmuutos ei ole ainoa haasteemme. Päätöksiä ei tehdä tyhjiössä. Emme voi kieltää köyhyydestä nousevia ihmisiä omistamasta autoa tai mopoa, kun kaikilla muilla on jo sellaiset. Emme voi sulkea hiilivoimaloita huomenna ja jättää miljoonia niiden työntekijöitä oman onnensa nojaan. Emme voi lopettaa rakennusten lämmitystä.

Emmekä myöskään voi lopettaa lentämistä. Ei ole epäilystäkään, etteikö koko ilmailualan tulisi ryhdistäytyä ja ottaa ilmastonmuutos entistä vakavammin. Mutta vaikka lentokoneita käytetäänkin ilmastonmuutosta käsittelevien lehtijuttujen kuvituskuvina, on lentämisen vaikutus ilmastoon suuremmassa mittakaavassa rajallinen. Pandemian aikana hiilidioksidipäästöt eivät ole merkittävästi muuttuneet, vaikka lentokenttiä käytetään tällä hetkellä lähinnä koneiden parkkipaikkana.

Pidemmällä tähtäimellä vaikutus alkaisi todennäköisesti näkyä. Noin 3% maailman hiilidioksidipäästöistä tulee lentämisestä, joten jos lentäminen puolittuisi, voisi päästöistä lähteä 1,5%. Vaikka numero on pieni, olisi sillä merkitystä. Eri asia on, kuinka tuohon numeroon päästään. Lentojen vähentäminen pysyvästi puolella kuulostaa ihanan helpolta ratkaisulta, mutta tässä piileekin vastuullisuuden ongelma.

Vastuullisuuden on perinteisesti kerrottu seisovan kolmella jalalla: on olemassa ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Jokainen näistä on helppo saavuttaa yksin, mutta tasapainon saavuttaminen kaikkien vastuullisuuden osa-alueiden välillä on vaikeaa. Ja jos kolmen tavoitteen välillä tasapainoilu tuntuu liian helpolta, voi miettiä YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 niihin liittyvää päämäärää, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Finnair esitteli ilmastostrategiansa maaliskuussa 2020. Kerroimme kunnianhimoisista tavoitteista vähentää hiilidioksidipäästöjämme 50 prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius viimeistään 2045. Olemme yhä sitoutuneita näihin tavoitteisiin, mutta pandemia ja odotettavissa oleva hidas elpyminen ovat valottaneet tarvetta tasapainoiseen vastuullisuuteen.

Finnairille tärkeintä on vastuu työntekijöistä ja asiakkaista. Meillä lentäminen ja työskentely täytyy olla turvallista. Vaikka viruksen tarttuminen ei lentokoneessa olekaan kovin todennäköistä tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta, vaatii Finnair monien muiden lentoyhtiöiden tavoin maskien käyttöä. Lentoyhtiöt pyrkivät myös monin tavoin vähentämään ihmisten välistä kontaktia koneissa. Turvallisuus on tärkeintä.

Taloudellinen vastuu jää usein vähemmälle huomiolle vastuullisuuskeskustelussa. Pandemia on heittänyt lentoyhtiöt ennennäkemättömän talouskriisin keskelle ja nyt onkin selvää, että tämä kolmion osa on yhtä tärkeä kuin ympäristövastuu tai sosiaalinen vastuu. Finnairilla on 7000 työntekijää, ja lomautukset tai irtisanomiset koskevat heistä jokaista. Epäsuorat kerrannaisvaikutukset ovat moninkertaiset. Luvassa on vähemmän verotuloa ja lisää tarvetta taloudelliselle tuelle, sekä paljon epävarmuutta ja hankaluuksia tuhansille perheille.

Vastuullisuuden kanssa tasapainoilu voi näinä aikoina tuntua mahdottomalta, mutta siihen täytyy pyrkiä. Jos koronapilvellä on jokin kultareunus, niin ainakin se on opettanut meitä ymmärtämään maailman ja sen haasteiden kytköksiä. Nyt tiedämme mitä lentämisen raju vähentäminen tarkoittaa. 

Tiedämme myös sen sosiaaliset vaikutukset – ihmiset, jotka menettävät työnsä johon ovat kouluttautuneet, ainoan elinkeinonsa, joka perustui kansainväliseen turismiin, ja yhteiskuntajärjestelmien taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, jotka johtuvat maailmankaupan hidastumisesta ja nousevasta nationalismista.

Kuinka siis vähentää lentämisen ilmastovaikutusta vastuullisesti? Yhtä nopeaa ja hyvää ratkaisua ei ole, vaan on tehtävä kärsivällisesti toimenpiteitä, jotka johtavat todellisiin päästövähennyksiin. On kuunneltava kaikkia sidosryhmiä, jotta päätökset ovat laajasti vastuullisia.

Esimerkiksi biopolttoaineet, lentämistapojen optimointi, yhteistyö raideverkoston ja maakuljetusten kanssa sekä polttoainetehokkuus vähentävät tehokkaasti päästöjä, eivätkä vaikeuta sosiaalista vastuunkantoa ja niiden taloudellinen taakka on mahdollista kantaa. Näihin toimenpiteisiin tarvitaan rahaa ja resursseja, joiden saatavuus taas riippuu yrityksen taloudellisesta menestyksestä.

Me opimme tästä kokemuksesta, ja meillä kaikilla on toivottavasti tämän jälkeen parempi ymmärrys ja halu siirtyä mustavalkoisesta yhteen asiaan keskittymisestä yhteistyöhön, jolla haetaan vastuullisia ratkaisuja.


Siirtyi sivulle: Ilmastohaasteen ratkaisu on helppoa, vastuullisuus vaikeaa