Pitkä matka hiilineutraaliuteen vuoteen 2045 mennessä | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Pitkä matka hiilineutraaliuteen vuoteen 2045 mennessä

Pitkän aikavälin tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä, jotta voimme jatkossakin hyötyä ilmailun yhteiskunnalle tuomasta hyvästä ja samalla ratkaista lentämiseen liittyvän päästöhaasteen.

Valmistelemme parhaillaan CO2-vähennystavoitteidemme toimittamista Science-based Targets Initiativen vahvistettavaksi. Science-based Targets -aloite edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla antamalla organisaatioille mahdollisuuden asettaa tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita, jotka tukevat Pariisin sopimusta. Tähän valmistautuessamme olemme päättäneet luopua aiemmasta välitavoitteestamme puolittaa nettopäästöt vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2019 lähtötasosta), koska toimenpiteet tämän välitavoitteen saavuttamiseksi sisälsivät huomattavan määrän päästökompensointia. SBTi edellyttää lentoyhtiöitä irtautumaan hiilestä omassa toiminnassaan, joten keskitämme ponnistelumme toimenpiteisiin, jotka vähentävät lentotoimintamme suoria CO2-päästöjä.

Lentoliikenteen hiilineutraaliuden saavuttaminen on kunnianhimoinen tavoite, joka edellyttää laajaa työkalupakkia. Keskeisiä keinoja päästöjen vähentämiseksi ovat lentokoneiden painon vähentäminen, polttoainetehokkaiden lentomenetelmien kehittäminen, uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttö sekä investoinnit uuteen, polttoainetehokkaaseen lentokoneteknologiaan ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.

Aiomme toimittaa lyhyen aikavälin CO2-intensiteetin vähennystavoitteemme SBTi:n validoitavaksi vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Käyttämiemme toimenpiteiden tarkka ajoitus ja laajuus määritellään siis seuraavan puolen vuoden aikana.

Lisäämme uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä

Uusiutuvat lentopolttoaineet (Sustainable Aviation Fuel, SAF) ovat merkittävässä roolissa, kunnes uudemmat teknologiat, kuten vetylentäminen, tulevat saataville. Uusiutuva lentopolttoaine voi vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80 % verrattuna fossiiliseen polttoaineiseen. Tällä hetkellä uusiutuvaa lentopolttoainetta on rajallisesti saatavilla ja se on noin 2–3 kertaa kalliimpaa kuin fossiilinen polttoaine.

Olemme sitoutuneet oneworld-allianssin pyrkimykseen käyttää 10 % uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2030 mennessä. Suomessa yhteistyökumppanimme on Neste, maailman suurin jätteestä jalostettujen uusiutuvien lentopolttoaineiden tuottaja. Tänä vuonna ostimme 750 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta Nesteeltä Helsingistä lähteville lennoille. Erä vastaa puhtaassa muodossa, 100 %:na käytettynä noin 400 lentoa Helsingistä Tukholmaan. Tämä on tähän mennessä suurin yksittäinen hankkimamme uusiutuvan lentopolttoaineen erä. Olemme myös tehneet tulevia uusiutuvan lentopolttoaineen hankintasopimuksia Aemetiksen ja Gevon kanssa, ja polttoaineen toimitukset alkavat vuosina 2025 ja 2027.

Investoimme uuteen teknologiaan

Uusissa lentokoneissa päästötehokkuutta voidaan saavuttaa kehittyneemmillä moottoreilla ja kevyemmillä materiaaleilla - esimerkiksi A350-lentokone on jopa 25 % polttoainetehokkaampi kuin edeltäjänsä. Olemme purkaneet ja kierrättäneet osan vanhemmista kapearunkokoneistamme. Vaikka pandemia on vaikuttanut kapearunkokoneidemme uusimisen aikatauluun, se on edelleen agendallamme.

Polttoainepuolella uusiutuvien lentopolttoaineiden teknologinen kehitys ja markkinan kehittyminen ovat avainasemassa uusiutuvien lentopolttoaineiden saatavuus- ja hintaongelmien ratkaisemisessa.

Painon ja polttoainetehokkuuden parantaminen

Finnair panostaa polttoainetehokkuuteen joka päivä jokaisella lennolla. Tämä tarkoittaa polttoainetehokasta lentosuunnittelua, lentokoneen operatiivisen painon vähentämistä ja jokaisen lennon operointia mahdollisimman polttoainetehokkaasti. Lentäjämme ovat tässä avainasemassa; heillä on konkreettinen vaikutus polttoaineen käyttöön ja CO2-päästöihin lentojen aikana. Myös lennonsuunnittelumme ja maaoperaatiomme edistävät polttoainetehokkuutta päivittäisessä työssään.

Lentokoneen paino vaikuttaa suoraan sen polttoaineenkulutukseen ja siten CO2-päästöihin, ja optimoimme jatkuvasti koneidemme painoa esimerkiksi valitsemalla matkustamoon kevyempiä elementtejä (istuimet, astiat, matot) ja optimoimalla mukaan tankattavan juomaveden määrän. Myös esimerkiksi lennonaikaisen myynnin lopettaminenkaikilla EU-lennoillamme keväästä 2020 lähtien vähentää keskimäärin 50–100 kg polttoainetta jokaiselta lennolta. Vuoden 2019 lentojen määrällä laskettuna kulutamme vuosittain 70 000 kg vähemmän polttoainetta ja tuotamme 220 000 kg vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Myös asiakkaat voivat kantaa kortensa kekoon pakkaamalla kevyesti. Jos jokainen Finnairin asiakas olisi pakannut matkatavaroihinsa kaksi kiloa vähemmän vuonna 2022, polttoainesäästö olisi tarkoittanut 20 lentoa Helsingistä Tokioon. 

Päästökompensointi

Finnair on sitoutunut päästöhierarkiaan, jossa etusijalla on päästöjen vähentäminen ja välttäminen kompensoinnin sijaan. Noudatamme Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) ohjeita ja keskitymme toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennämme suoraan lentotoimintamme CO2-päästöjä.

Finnair on velvoitettu ostamaan päästöoikeuksia Euroopan päästökauppajärjestelmästä, EU-ETS:istä, hiilidioksidipäästöilleen. Vuodesta 2026 alkaen kaikki eurooppalaiset lentoyhtiöt joutuvat ostamaan päästöoikeuksia kaikkien Euroopan sisäisten lentojen päästöjä vastaavan määrän. Vuonna 2023 Finnair käytti noin 4,5 miljoonaa euroa päästöoikeuksiin vuoden 2022 päästöjä varten.

Finnair on mukana CORSIA:ssa, kansainvälisen lentoliikenteen globaalissa hiilidioksidipäästöjen kompensointi- ja vähennysjärjestelmässä. CORSIA:n mukaan lentoyhtiöiden on yhteisesti kompensoitava globaalin lentoliikenteen päästöjen kasvu. Tämä tarkoittaa sitä, että lentoliikenteen kasvu tulee olemaan hiilineutraalia. Finnair osallistuu tähän kompensointiin, riippumatta siitä, kasvavatko omat päästömme vai eivät, jos globaalit päästöt jatkavat kasvuaan.

Kannustamme asiakkaitamme hyvittämään lentämisen päästöjä päästöhyvityspalvelun avulla, joka yhdistää uusiutuvan lentopolttoaineen ja sertifioidut ilmastoprojektit.

Muovin ja jätteiden vähentäminen

Vaikka suurin ympäristövaikutuksemme syntyy lentotoimintamme CO2-päästöistä, pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme myös muilla rintamilla, kuten vähentämällä kertakäyttömuovin käyttöä ja parantamalla kierrätystä.

Vähensimme yksittäiskäyttöisen muovin käyttöä 50 % vuonna 2022. Tämä tarkoittaa yhteensä 230 tonnia muovia vähemmän lennoillamme vuosittain (vuoden 2019 määrillä). Seuraava askel on korvata muoviset ruokailuvälineet kestävämmillä vaihtoehdoilla - tämä tarkoittaa 53 000 kg vähemmän muovia lennoillamme. Vuonna 2022 vaihdoimme myös muovisen alkuruokakipon pahvivaihtoehtoon, mikä vähensi muovijätettä noin 39 000 kg vuodessa.

Olemme asettaneet tavoitteen vähentää ruokahävikkiä catering-toiminnoissamme 50 % vuoteen 2022 mennessä, mutta saavutimme tämän tavoitteen jo vuonna 2020. Uusi tavoitteemme on vähentää ruokahävikkiä 10 % valmistettua annosta kohti vuoteen 2025 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Pyrimme vähentämään ruokahävikkiä tarjoamalla asiakkaillemme enemmän mahdollisuuksia tilata lennolleen ruokaa etukäteen.


Siirtyi sivulle: Pitkä matka hiilineutraaliuteen vuoteen 2045 mennessä