Finnair Plus -säännöt | Finnair Suomi

Finnair Plus -säännöt

Teemme muutoksia Finnair Plus -ohjelmaan alkuvuodesta 2024.

Tutustu Finnair Plus -ohjelman sääntöihin.

Finnair Plus

1.1
Finnair Plc (jäljempänä "Finnair") pidättää oikeuden muuttaa ja tulkita kaikkia Finnair Plus -ohjelmaa koskevia sääntöjä. Kaikki Finnairin tekemät päätökset ovat sitovia jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. Finnair ei ole vastuussa yhteistyökumppaneidensa tuotteista tai palveluista aiheutuneista reklamaatioista, vaan kukin yhtiö vastaa omista tuotteistaan ja palveluistaan.

1.2
Finnairilla on oikeus harkintansa mukaan antaa vain tietyille Finnair Plus -jäsenille tietynlaisia tarjousluontoisia etuja. Finnairilla ei täten ole velvollisuutta antaa samoja tarjousluonteisia etuja kaikille jäsenille, vaan tietyt edut voidaan antaa esimerkiksi yksinomaan tietyn tasoisten Finnair Plus -korttien haltijoille tai tietyllä maantieteellisellä alueella asuville Finnair Plus -korttien haltijoille.

2.1
Finnair Plus -jäsenyys on maksuton. Jäsenyys on henkilökohtainen ja avoin kaikille yli kaksi (2) vuotiaille henkilöille. 2–17-vuotiaat jäsenet liitetään Finnair Plus Junior -ohjelmaan, jota koskevat omat sääntönsä. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan holhoojan yhteystiedot sekä suostumus jäseneksi liittymiseen ja palkintojen lunastamiseen. Junior-jäsenen holhooja on vastuussa Junior-jäsenen käyttäjänimestä, salasanasta sekä pisteiden käyttämisestä. Holhooja on myös vastuussa siitä, että Junior-jäsen noudattaa Finnair Plus -ohjelman sääntöjä ja ehtoja. Holhoojan on oltava Finnair Plus -jäsen. Jäsenyys Finnair Plus Junior -ohjelmassa päättyy, kun jäsen täyttää 18 vuotta. Finnair Plus -jäsenkorttisi on Finnairin mobiilisovelluksessa kirjautuessasi sisään.

2.2
Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä täyttämällä ja allekirjoittamalla Finnair Plus -liittymislomakkeen tai hyväksymällä ohjelman säännöt ja ehdot Internetissä. Vain yksi henkilö jäsennumeroa kohti voidaan hyväksyä jäseneksi. Jäsenyys rekisteröidään avaamalla henkilökohtainen Finnair Plus -pistetili henkilön nimellä hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Yritykset, yhteisöt ym. henkilöryhmittymät eivät ole oikeutettuja jäsenyyteen. Finnair Plus -jäsen hyväksyy Finnair Plus -säännöt allekirjoittamalla Finnair Plus -liittymislomakkeen tai hyväksymällä ohjelman säännöt ja ehdot Internetissä. Myös Finnair Plus -kortin käyttämisen katsotaan jo sinällään osoittavan sen, että jäsen on hyväksynyt Finnair Plus -säännöt.

2.3
Jäsenyys ja henkilökohtainen seurantajakso alkavat kun tiedot on rekisteröity Finnair Plus -järjestelmään. Seurantajakso on henkilökohtainen ja sen pituus on 12 kuukautta. Finnair Plus -jäsenkortti henkilökohtaisella jäsennumerolla näkyy Finnairin mobiilisovelluksessa uusille jäsenille sisään kirjautuessa.

2.4
Finnair Plus -jäsenkortti ei ole maksu- eikä luottokortti.

2.5
Jäsen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla. Lisäksi jäsenen tulee pysyä tietoisena ohjelman säännöissä tapahtuvista muutoksista.

2.6
Kun Finnair Plus -jäsenen tilillä on ollut tapahtumia, kertyneet pisteet voi tarkistaa Finnair Plus -pisteinfosta kirjautumalla jäsentilille Internet-sivujen kautta. Pisteinfoon merkitty pistekertymä ilmaisee tilille hyväksytyt pisteet. Finnair pidättää oikeuden poistaa tilille virheellisesti kirjautuneet pisteet tai muut edut.

2.7
Finnair Plus -ohjelmassa on eri tasoja, jotka oikeuttavat erilaisiin etuihin. Jäsenen seurantajaksonsa aikana keräämien tasopisteiden sekä tasolentojen (joista vähintään neljän tulee olla Finnairin lentoja) määrä vaikuttaa hänen sijoittumiseensa eri tasoille. Pisteiden siirto tililtä toiselle tehdään kirjautumalla Finnair Plus -online-palveluun tai Finnair Plus -palvelukeskuksessa. Pisteiden siirroista veloitetaan palvelumaksu. Pisteitä voi kerätä vain yhteen kanta-asiakasohjelmaan kerrallaan. Pisteitä ei voi siirtää Finnair Plus Junior -jäsenen tilille. Pisteitä voi siirtää verkossa ainoastaan, kun siirtävällä jäsenellä on ollut Finnair Plus -tili vähintään 90 päivän ajan. Pisteiden siirto ennen tätä tulee tehdä Finnairin asiakastuen kautta. Pisteitä ei voi siirtää Finnair Plus -tililtä toiseen kanta-asiakasohjelmaan eikä toisesta kanta-asiakasohjelmasta Finnair Plus -tilille ellei toisin ole mainittu.

3.1 Yleistä
Pisteiden rekisteröimistä varten jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa varauksen yhteydessä sekä esittää jäsenkorttinsa lähtöselvityksessä ja Finnair Plus -yhteistyökumppaneiden palveluja käyttäessään.

3.2
Finnair Plus -ohjelman perusyksikkö on piste. Myönnettävien palkintopisteiden määrä perustuu reittilentojen (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 ja AY7001-AY7500) osalta Finnairin ilmoituksen mukaan joko vyöhykkeisiin tai lähtö- ja saapumispaikan väliseen etäisyyteen kilometreissä ja lipputyyppiin, varausluokkaan tai minimipistemäärään (varausluokka vaikuttaa minimipistemäärään) ohjelman mukaisesti ilmoitettuna. Suomesta lähtevien Finnairin lomalentojen (AY2001–AY2500) osalta myönnetään pisteitä erillisen taulukon mukaisesti. Suorista ja välilaskullisista reittilennoista myönnetään pisteitä lipussa ilmoitetun lähtö- ja määränpään mukaisesti. Jos matkan aikana on koneenvaihto ja lennon reittinumero muuttuu, pisteet myönnetään eri lentovälien mukaisesti. Muiden palvelujen kohdalla pisteiden määrä perustuu erillisiin sopimuksiin. Finnair Plus -pisteet näkyvät jäsentilillä noin 1–4 viikon kuluessa.
Jäsenet ansaitsevat palkintopisteiden lisäksi tasopisteitä sekä tasolentoja Finnairin ja muiden oneworld-yhtiöiden reittilennoista. Tasopisteitä eli seuraavalle Finnair Plus -tasolle oikeuttavia pisteitä kertyy Finnairin ja muiden oneworld-yhtiöiden reittilennoista. Tasolentoja kertyy vain tasopisteitä kerryttävistä lennoista.

3.3
Finnair Plus -pisteitä voi kerätä vasta jäsenyyden alkamisen jälkeen. Myönnetyt pisteet ovat henkilökohtaisia ja niillä ei ole rahallista lunastusarvoa. Pisteitä kertyy ainoastaan jäsenelle, joka lentää tai käyttää muita yhteistyökumppaneiden palveluja, joista pisteitä myönnetään. Matkan tai palvelun maksaja ei ole oikeutettu pisteisiin, ellei hän itse ole palvelua käyttävä henkilö. Myönnettyjä Finnair Plus -palkintopisteitä voi siirtää tililtä toiselle. Pisteiden siirto tehdään kirjautumalla Finnair Plus -verkkopalveluun tai Finnair Plus -palvelukeskuksessa. Pisteitä ei voi siirtää Finnair Plus Junior -jäsenen tilille. Pisteiden siirroista veloitetaan palvelumaksu. Pisteitä voi kerätä vain yhteen kanta-asiakasohjelmaan kerrallaan. Pisteitä ei voi siirtää Finnair Plus -tililtä toiseen kanta-asiakasohjelmaan eikä toisesta kanta-asiakasohjelmasta Finnair Plus -tilille ellei toisin ole mainittu.

3.4
Palkintopisteet ovat voimassa 18 kuukautta viimeisimmästä tapahtumapäivästä. Jokainen tapahtumakerta (pisteiden ansaitseminen tai käyttö) siirtää jäsenen kaikkien palkintopisteiden voimassaoloaikaa 18 kuukautta eteenpäin. Mikäli tapahtumia ei ole 18 peräkkäisen kuukauden aikana, kaikki käyttämättömät palkintopisteet mitätöityvät automaattisesti. Pisteiden vanhentumispäivämäärä ilmenee jäsenen Finnair Plus -tililtä. Finnair Plus ei ole velvollinen erikseen muistuttamaan vanhentumassa olevista pisteistä. Pisteiden siirtäminen tililtä toiselle ei vaikuta pisteiden vanhentumispäivään.

3.5
Pisteitä ei myönnetä lennoista tai palveluista, joista jäsen saa etua jonkin toisen palkkiojärjestelmän kautta. Myöskään vapaa-, sopimus-, palkinto- ja barterlipuista, Finnair Plus raha+piste -tarjouksista tai matkailualan alennushinnoista ei myönnetä pisteitä eikä Finnair Plus -tasoille oikeuttavia lentokertoja. Alle kaksivuotiaiden lentolipuista, jotka eivät oikeuta omaan istuinpaikkaan, ei myönnetä pisteitä.

3.6
Pisteiden rekisteröinti jälkikäteen on mahdollista vain seuraavia dokumentteja vastaan:

  • Lennot: kopio lentolipusta sekä tarkastuskortista (boarding pass).
  • Sähköisestä lipusta matkakuvaus/kuitti. Pelkkä tarkastuskortin kanta ei riitä.
  • Hotellit: kopio laskusta.
  • Autonvuokraukset: kopio vuokrasopimuksesta.
  • Muut palvelut: kopio laskusta tai kuitista
  • Kuusi (6) kuukautta vanhempia tapahtumia ei voi rekisteröidä jälkikäteen. Huom: Jälkikirjausaika on 1–6 kuukautta yhteistyökumppanista riippuen.

Huom. Emme palauta lähetettyjä dokumentteja.
Huom. Tietyt yhteistyökumppanit eivät myönnä pisteitä jälkikäteen.

3.7
Finnair Plus -ohjelmaan kuuluvat yhtiöt pidättävät oikeuden olla kokonaan myöntämättä pisteitä tarjoamistaan palveluista tai myöntää vain osittaisen määrän normaalipistekertymästä. Tietyiltä yhteistyökumppaneilta pisteitä ei voi kerätä lainkaan. Tarkemmat tiedot tällaisista rajoituksista ja rajoituksiin tehdyistä muutoksista saa Internet-sivuiltamme ja Finnair Plus -palvelukeskuksesta.

3.8 Pisteiden kerääminen lennoista
Finnair Plus -pisteitä voi kerätä vasta jäsenyyden alkamisen jälkeen. Kuitenkin liittymisen yhteydessä voidaan myöntää takautuvasti pisteet yhdestä ennen jäsenyyden alkua lennetystä Finnairin edestakaisesta lennosta (kuljettavan yhtiön kohdalla tulee olla lentoyhtiökoodi AY), kun lento ei ole 6 kuukautta vanhempi. Tästä myönnettävät pisteet eivät kartuta eri Finnair Plus -tasoille oikeuttavaa tasopistekertymää.

3.9
Pisteitä myönnetään Finnairin (AY) reittilennoista, joista on maksettu virallinen, julkaistun lentohinnan mukainen maksu. Lipussa tulee ilmetä kuljettavan yhtiön kohdalla Finnairin lentoyhtiökoodi (AY). Pisteitä myönnetään Suomesta lähtevistä Finnairin lomalennoista erillisen taulukon mukaisesti. Finnair pidättää itsellään oikeuden määritellä lennot sekä hinta- ja lipputyypit, jotka kulloinkin kuuluvat Finnair Plus -ohjelman piiriin.

3.10
Pisteitä voi kerätä myös ohjelmassa mukana olevien yhteistyökumppaneiden reittilennoista edellyttäen, että lipussa lentoa markkinoivan yhtiön kohdalla ilmenee ko. yhteistyökumppanin lentoyhtiökoodi ja lento lennetään yhteistyökumppanin kalustolla. Yhteistyökumppaneilta kerätyt pisteet eivät kartuta Finnair Plus -tasoihin vaikuttavaa pistekertymää, ellei toisin mainita.

3.11
Reittilennoilla pisteet kertyvät erikseen määriteltyjen vyöhykkeiden tai pistekertoimien mukaan riippuen matkustusluokasta. Pistekertoimen ratkaisee lippuun kirjattu varausluokka tai lippu-/hintatyyppi, jonka perusteella matkustaja on maksanut kyseiseen luokkaan oikeuttavan hinnan. Varaus-/matkustusluokan muutokset, jotka johtuvat kuljettavasta yhtiöstä, eivät muuta pistekertymää. Finnair varaa oikeuden myöntää pisteet tietyllä kertoimella, joka määräytyy varausluokan sekä lippu-/hintatyypin perusteella. Lisätietoja löytyy pistetaulukoista verkkosivuiltamme.

3.12
Teknisistä syistä peruutetuista tai myöhästyneistä Finnairin lennoista (mukaan lukien edellä mainittujen syiden vuoksi tehdyt uudelleenreititykset) myönnetään pisteitä edellyttäen, että jäsenellä on kyseiselle lennolle kirjoitettu lippu (AY-tunnus lipussa) sekä vahvistettu paikka. Force Majeure -tapauksissa, kuten lennon peruuntuminen tai myöhästyminen sääolosuhteiden tai muiden Finnairista riippumattomien syiden vuoksi, ei myönnetä pisteitä. Pisteitä ei myöskään myönnetä silloin, kun uudelleenreititys on tapahtunut Force Majeure -tapauksissa tai muiden Finnairista riippumattomien syiden vuoksi. Mikäli Finnairin lento myöhästyy (Force Majeure -syyn vuoksi tai muun syyn vuoksi) ja mikäli jäsen myöhästyy tämän johdosta Finnairin yhteistyökumppanin lennolta, jäsenelle ei myönnetä pisteitä yhteistyökumppanin lennosta.

3.13
Mikäli lentoa liikennöi jokin muu lentoyhtiö kuin Finnair, ei teknisistä syistä peruutetusta tai myöhästyneestä lennosta (mukaan lukien edellä mainittujen syiden vuoksi tehdyt uudelleenreititykset) myönnetä pisteitä. Pisteitä ei myöskään myönnetä, mikäli lento myöhästyy tai peruuntuu Force Majeure -syyn vuoksi tai muiden yhteistyökumppanista riippumattomien syiden vuoksi. Pisteitä ei myönnetä myöskään silloin, kun uudelleenreititys on tapahtunut Force Majeure -tapauksissa tai muiden yhteistyökumppanista riippumattomien syiden vuoksi. Näihin lentoihin tehdyt muutokset, kuten uudelleenreititykset tai lentojen peruutukset, eivät missään olosuhteissa oikeuta Finnair Plus -pisteisiin.

3.14
Pisteet lennetyistä lennoista rekisteröityvät Finnair Plus -tilille vain lentomatkoihin käytettyjen lippukuponkien perusteella. Vanhentuneista, takaisin maksetuista, käyttämättömistä, peruutetuista tai toiselle tähän kanta-asiakasohjelmaan kuulumattomalle lentoyhtiölle muutetusta lipusta ei myönnetä pisteitä. Hyväksyttävien lippujen pisteet rekisteröityvät lennon jälkeen tilille, kun jäsen varausvaiheessa tai lähtöselvityksessä ilmoittaa henkilökohtaisen jäsennumeronsa ja se liitetään varaustiedostoon. Kun jäsennumero on annettu paikanvarauksen tai lähtöselvityksen yhteydessä, pisteet kirjautuvat tilille 1–4 viikon kuluessa lennosta. Finnairin lomalennoille lähdettäessä tulee Finnair Plus -jäsenkortti esittää lähtöselvityksessä Suomessa.

3.15 Pisteiden kerääminen muiden yhteistyökumppaneiden palveluista
Finnair Oyj on sopinut Finnair Plus -verkkosivuilla mainittujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyöstä Finnair Plus -ohjelman osalta. Tiedot pisteiden kertymisestä saa Internet-sivuiltamme tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Finnair ei vastaa näissä säännöissä mahdollisesti olevista painovirheistä. Oikeus muutoksiin pidätetään. Finnair Plus -jäsen ei voi vaatia pistehyvityksiä tai palkintoja, jos yhteistyösopimus on niiltä osin muuttunut.

3.16
Autonvuokrauksesta myönnetään pisteitä erikseen sovittu määrä vuokrauskerralta autovuokraamon määrittelemin ehdoin. Jotta pisteitä voidaan myöntää, tulee jäsenen esittää Finnair Plus -jäsenkorttinsa vuokrauksen yhteydessä. Pisteitä myönnetään jälkikäteen kohdan 3.6 mukaisesti ainoastaan autonvuokraussopimuksesta, joka ei ole kuutta (6) kuukautta vanhempi.

3.17
Sopimushotelleissa kertyy pisteitä erikseen sovittu määrä yötä tai oleskelua kohden kunkin hotellin määrittelemin ehdoin. Jäsenen tulee esittää jäsenkorttinsa hotelliin sisäänkirjautuessaan saadakseen pisteet tililleen. Jos kaksi jäsentä jakaa yhden hotellihuoneen, voi vain toinen saada pisteet tililleen. Pisteitä voi kerätä kerrallaan vain yhdestä hotellihuoneesta per yö tai per oleskelu. Pisteitä myönnetään jälkikäteen kohdan 3.6 mukaisesti ainoastaan huonelaskusta, joka ei ole kuutta (6) kuukautta vanhempi.

3.18
Finnair ja sen yhteistyökumppaneina toimivat rahoitusyhtiöt myöntävät sopimallaan tavalla Finnair Plus -palkintopisteitä Finnair Plus MasterCard- sekä Finnair Plus Visa -korteilla tehdyistä ostoksista. Käyttämällä edellä mainittujen korttien maksukortti- tai luotto-ominaisuutta tuotteiden ja palveluiden maksamiseen, kertyy pääkortinhaltijan Finnair Plus -tilille Finnair Plus-pisteitä. Pisteitä ei kerry pankkikorttiostoista, käteisnostoista eikä luottotililtä maksettavista laskuista tai tehtävistä tilisiirroista. Kerätyt Finnair Plus -pisteet eivät kartuta jäsenen Finnair Plus -tasoille vaikuttavaa tasopistekertymää.

3.19
Muiden yhteistyökumppaneiden palveluista kertyy Finnair Plus -pisteitä erikseen määrätyllä tavalla ja niiden myöntämisessä jälkikäteen on rajoituksia.

4.1 Yleistä
Kaikki Finnair Plus -lentopalkinnot tilataan Finnair Plus -asiakaspalvelusta tai sen tarjoamien myyntikanavien kautta. Palkinto voidaan lunastaa vain Finnair Plus-pisteillä tai pisteiden ja rahan yhdistelmällä. Tiettyyn palkintoon tarvittavien pisteiden määrästä saa tietoa Internetistä tai Finnair Plus -asiakaspalvelusta. Tietyt palkinnot voidaan lunastaa vain verkossa. Vastaava pistemäärä vähennetään tililtä, kun palkinto varataan. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi eikä kahta päällekkäistä palkintoa ole mahdollista saada. Kadonneita, varastettuja tai käyttämättömiä lippuja ja palkintoseteleitä ei hyvitetä eikä lunasteta takaisin. Finnair Plus -palvelukeskuksella on oikeus veloittaa asiakasta takautuvasti palkinnosta, jos jäsenellä ei ole riittävästi pisteitä sen maksamiseen. Palkinnosta veloitettava pistemäärä määräytyy senhetkisen tavallisen hinnan mukaan. Myös palvelumaksu voidaan veloittaa.

4.2
Palkinto voidaan antaa toiselle henkilölle. Hänen nimensä on annettava, kun palkinto varataan. Jos jäsen haluaa sallia tilinsä käytön edustajalleen, hänen on toimitettava sitä varten kirjallinen vahvistus Finnair Plus -asiakaspalveluun.

4.3
Finnairilla ja sen yhteistyökumppaneilla on milloin tahansa oikeus määrittää haluamallaan tavalla jäsenille myönnettävät palkinnot. Finnairilla ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus rajoittaa palkintojen määrää tai pidättäytyä palkintojen myöntämisestä tiettynä aikana.

4.4
Palkintojen varaukset on tehtävä vähintään seitsemän vuorokautta ja enintään 360 vuorokautta ennen aiottua käyttöpäivää. Jos lippu toimitetaan jäsenelle postitse, vähimmäistoimitusaika Suomessa olevaan osoitteeseen on seitsemän vuorokautta ja ulkomaille 10–30 vuorokautta. Finnair pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä tilauksia, jotka on tehty alle seitsemän (7) vuorokautta ennen käyttöpäivää. Tarkemmat varaus- ja ostosäännöt ovat saatavilla Finnair Plus -asiakaspalvelusta.

4.5
Jäsenten on maksettava itse lentokenttäverot, matkustajamaksut, palvelumaksut ja muut Finnairin tai viranomaisten määrittämät maksut. Jäsenet ovat vastuussa kaikista palkintoon tai etuun liittyvien verojen ja vastaavien maksujen (kuten ALV) suorittamisesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Finnair ei ole vastuussa jäsenille mistään veroista tai muista kustannuksista. Veroja ei hyvitetä, jos palkintomatka peruutetaan lipun lunastuksen jälkeen. Finnair ei ole vastuussa mistään jäsenen mahdollisesti aiheuttamista veroista tai muista kustannuksista. Jäsenet ovat itse vastuussa viisumien ja muiden virallisten asiakirjojen hankkimisesta.

4.6
Lentopalkintojen tai muiden Finnair Plus -tarjousten arvoa ei voi määrittää vertaamalla niitä lentoihin, hotelliyöpymisiin tai muihin vastaaviin palveluihin, joista veloitetaan normaalihintoja. Lentolipun hinta vaihtelee sen ostopaikan ja lipputyypin mukaan. Samat seikat vaikuttavat myös muihin palkintoihin. Palkintomatkojen arvoa rajoittaa myös se, että niitä on saatavilla vähemmän kuin normaalihintaisia lippuja ja niihin sovelletaan varausrajoituksia. Lippujen ostoehdot ilmoitetaan erikseen.

4.7 Palkintojen peruutus
Finnairin yhteistyökumppaneiden myöntämiin palkintoihin sovelletaan asiaankuuluvan yhteistyökumppanin peruutusehtoja tai pakettimatkojen yleisiä ehtoja. Nämä ehdot määrittävät, mitä maksuja palkinnon peruuttavan jäsenen on suoritettava peruutuksen seurauksena, ja hyvitetäänkö tietyt jäsenen suorittamat maksut (esimerkiksi lentokenttäverot ja matkustajamaksut) hänelle peruutuksen yhteydessä. Jos jäsen peruuttaa palkinnon ennen sen käyttöä, Finnair palauttaa käyttämättömästä palkinnosta vähennetyt pisteet, jos jäsen esittää palkintosetelin tai vastaavan asiakirjan. Jos jäsen esittää palkintosetelin (esimerkiksi hotellietusetelin), jolla on rajattu voimassaoloaika, Finnair ei kuitenkaan palauta pisteitä, vaikka etuseteliä ei olisi käytetty. Lentopalkintoihin sovelletaan kohdan 4.11 ehtoja ja asiaankuuluvan lentoyhtiön peruutusehtoja.

4.8 Lentopalkinnot
Lentopalkinnot voidaan lunastaa Finnairin tai Finnair Plus -kumppanien reittilennoille. Lentopalkintojen vaaditussa matkustajaluokassa on rajallinen määrä paikkoja. Lentopalkintoja ei voi varata tiettyihin määritettyihin ajankohtiin eikä tietyille reiteille. Finnairilla ja sen kumppaneilla on oikeus rajoittaa myönnettyjen lentopalkintojen määrää sopivaksi katsomallaan tavalla. Tietoja kyseisistä rajoituksista on saatavilla Internetistä ja Finnair Plus -asiakaspalvelusta. Jäsenet eivät siten ole oikeutettuja saamaan istumapaikkaa pisteillään tietylle reittilennolle. Jos Finnair liikennöi lentoa yhteistyössä toisen lentoyhtiön kanssa, palkinnot myönnetään vain Finnair Plus -ohjelmaan osallistuvien lentoyhtiöiden paikkakiintiöstä. Lentopalkintojen liput voidaan lunastaa vain erikseen määritetyistä Finnairin toimipisteistä. Lentopalkintoja ei voi lunastaa Finnairin tilauslennoille Finnairin Plus-pisteillä.

4.9
Lentopalkinnon kaikille lento-osuuksille on oltava vahvistettu istumapaikka. Reittilennoille lunastettuja palkintoja ei voi yhdistää minkään muun hintatyypin tai alennushinnan kanssa eikä käyttää minkään muun maksun osittaisena maksuna, pois lukien kohdassa 4.12 ilmoitetut poikkeukset.

4.10
Kaikki lentopalkinnot ovat meno-paluulentoja, joiden paluupaikan on oltava sama kuin lähtöpaikka (pois lukien yhdensuuntaiset lentopalkinnot). Paluu eri kohteesta on mahdollista (yksittäiset lentoyhtiöt voivat tehdä poikkeuksia), mutta palkinnosta veloitettava pistemäärä määräytyy aina kalliimmaksi hinnoitellun osion mukaan. Lentopalkinnolla ei saa pysähtyä mahdollisille välilaskupaikoille, vaan matkan on jatkuttava kohteeseen seuraavalla mahdollisella lennolla.  Edestakaisilla kaukolennoilla sallitaan kuitenkin yksi pysähtyminen joko meno- tai paluumatkalla. Lentopalkintoina hankittavia meno-paluumatkoja ei voi tehdä saman päivän aikana. Reittilentojen palkintoliput ovat voimassa 12 kuukauden ajan varauspäivästä, ja paluulento on lennettävä aina kyseisen ajan kuluessa.

4.11
Käyttämättömien lentopalkintojen pisteet (Finnairin ja Finnair Plus -kumppanien lennot) palautetaan jäsenen tilille, jos matka peruutetaan ennen lipun lunastamista ja Finnair Plus -asiakaspalveluun ilmoitetaan peruutuksesta viimeistään matkaa edeltävänä arkipäivänä. Jos matka peruutetaan lipun lunastamisen jälkeen, mutta ennen matkan alkua, pisteet palautetaan jäsenen tilille vastineena käyttämättömästä lipusta. Jäseneltä veloitetaan 50 euron peruutusmaksu lippua kohti tai vastaava summa muussa valuutassa. Jäännösosa eli verot ja matkustajamaksut palautetaan. Jos matkaa muutetaan lipun kirjoittamisen jälkeen, jäseneltä veloitetaan 50 euron maksu lippua kohti tai vastaava summa muussa valuutassa sekä muutoksesta seuraavat verot ja matkustajamaksut. Classic-palkinnoissa on mahdollista tehdä muutoksia paluulentoon 50 euron muutosmaksusta matkustajaa kohti. Muutokset on tehtävä vähintään päivää ennen alkuperäistä paluulentoa, eikä uudelleenreititys ole sallittu. Muutoksia voi tehdä vain Finnairin liikennöimiin lentopalkintoihin. Jos jäsen ei peruuta lentoa (saapumatta jättäminen), pisteitä ei palauteta. Finnairin lentopalkintolippu on voimassa vain lentoyhtiössä, jonka lennolle se on kirjoitettu.

4.12 Korotuspalkinnot Finnairin lennoilla
Korotuksia voidaan tehdä vain Finnairin reittilennoille (AY-merkinnällä varustettu lentokone ja lipussa oleva AY-tunnus). Jäsenellä on oltava economyluokan varaus ja lunastettu lentolippu, johon Finnair Plus -asiakaspalvelu voi liittää palkinnon. Korotuspalkintoja voidaan antaa vain julkaistuilla hinnoilla kirjoitetuille lipuille. Alkuperäisen economyluokan lipun rajoitukset ovat voimassa korotuksesta huolimatta. Uudelleenreitityksen tapauksessa varausluokan säännöt ovat voimassa, ja matkustus tapahtuu economyluokassa. Vaikka istumapaikkojen määrä on rajallinen, Finnair pyrkii vahvistamaan korotuksen halutulla tavalla 37 tuntia ennen lentoa, elleivät lennon varaukset estä sitä. Jos korotusta ei vahvisteta mainittuun aikarajaan mennessä, jonotuslista peruutetaan ja pisteet/etusetelit hyvitetään 1–4 työpäivän kuluessa. Korotuspalkintoja voidaan käyttää kerrallaan vain yhden matkustusluokan korotukseen. Korotuspalkintoa ei voi käyttää tiettyihin erikseen määritettyihin Finnairin lentoihin. Finnairilla on oikeus määrittää rajoituksia korotuspalkintoihin ja muuttaa näitä rajoituksia sopivaksi katsomallaan tavalla. Tietoja rajoituksista on saatavilla Internetistä ja Finnair Plus -asiakaspalvelusta.

4.13 Muut palkinnot
Palkinnon etuseteli on tilattava verkosta Finnair Shopista (www.finnairshop.com). Palkinnon voimassaolo ja muut siihen liittyvät rajoitukset on ilmoitettu jäsenille sähköpostitse lähetetyssä asiakirjassa. Priority Club -palkintojen etusetelit on tilattava neljä (4) viikkoa ennen niiden aiottua käyttöaikaa.

4.14
Jäsenten on tehtävä varauksensa itse suoraan valitsemansa kumppanin varauspalvelusta. Varausta tehdessään jäsenten on ilmoitettava, että kyseessä on Finnair Plus -palkinnon varaus. Alkuperäinen palkintoseteli on esitettävä palkinnon käytön yhteydessä.


4.15 Autonvuokrauspalkinnot
Kukin autonvuokraamo määrittää palkintojen saatavuusehdot. Vuokraajien on itse maksettava mahdolliset polttoaine-, lisävakuutus- ja muut kulut. Autot on aina palautettava samaan paikkaan, josta ne on vuokrattu. Tavalliset autonvuokrausvaatimukset, kuten ikä, ajokortti ja luottokelpoisuus (kansainvälinen luottokortti), on täytettävä palkintovuokrauksen saamiseksi.

4.16
Palkintosetelit myönnetään varsinaisen kuljettajan nimellä, joka on oltava myös vuokraussopimuksessa. Palkintoseteleitä ei voi muuttaa, pois lukien Finnair Plus -asiakaspalvelun tai asiaankuuluvan autonvuokrausyrityksen tekemät muutokset.

4.17 Hotellien yöpymispalkinnot
Finnair Plus -ohjelmaan osallistuvat hotellit pidättävät oikeuden rajoittaa palkintoyöpymisten lukumäärää alueittain tai hotelleittain, veloittaa useamman kuin yhden palkintosetelin yöpymistä ja hotellihuonetta kohti ja asettaa muita ehtoja ja rajoituksia palkinnon käytölle. Priority Club Rewards -ohjelma määrittää omien palkintojensa pistevaatimukset.

5.1
Finnair voi milloin tahansa lopettaa Finnair Plus -ohjelman tai korvata sen toisella ohjelmalla ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen ohjelman lopettamista. Pisteet säilyvät voimassa kuusi (6) kuukautta ilmoituksen päivämäärästä lukien, jonka jälkeen kaikki pisteet mitätöityvät. Finnair ei ole velvollinen kompensoimaan mahdollisesti käyttämättä jääneitä pisteitä tai palkintoja millään tavoin.

5.2
Finnairilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa tietyn jäsenen jäsenyys ilman hänestä johtuvaa syytä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kyseiselle jäsenelle kuusi (6) kuukautta ennen jäsenyyden päättymistä. Kyseisen jäsenen pisteet säilyvät voimassa kuusi (6) kuukautta ilmoituspäivästä lukien, jonka jälkeen kaikki pisteet mitätöityvät, eikä Finnair ole velvollinen kompensoimaan mahdollisesti käyttämättä jääneitä pisteitä tai palkintoja millään tavoin.

5.3
Finnairilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa tietyn jäsenen jäsenyys hänestä johtuvan syyn vuoksi. Finnairilla on lisäksi tässä tapauksessa oikeus mitätöidä kyseisen jäsenen pisteet ilman ennakkoilmoitusta. Edellä mainittu jäsenestä johtuva syy on mm. minkä tahansa tässä esitetyn säännön rikkominen, dokumenttien, kuten lentolippujen tai palkintoihin oikeuttavien arvokuponkien väärentäminen, muuttaminen, myyminen tai luvaton luovuttaminen toiselle henkilölle.

5.4
Jäsenellä on oikeus lakkauttaa jäsenyytensä milloin tahansa ilmoittamalla tästä Finnair Plus -palvelukeskukseen. Finnair mitätöi jäsenen pisteet vastaanotettuaan ilmoituksen. Kuolemantapauksessa jäsenyys päättyy.

5.5
Finnairilla on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia Finnair Plus -ohjelmaan, Finnair Plus -sääntöihin ja jäsenille myönnettäviin palkintoihin (mukaan lukien muutokset yhteistyökumppaneihin, pisteiden kertymiseen tai kertyneisiin pisteisiin, palkintoihin tarvittaviin pistemääriin, palkintolentojen myöntämiseen ja niitä koskeviin rajoituksiin, palkintojen lunastamismenettelyyn ja pisteiden voimassaoloon). Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei Finnair toisin ilmoita. Finnair ilmoittaa muutoksista jäsenille Finnair Plus -sivuilla Internetissä. Muutoksista pyritään lisäksi ilmoittamaan jäsenlehdessä tai vastaavassa julkaisussa, mikäli ilmoittaminen on vielä ajankohtaista lehden julkaisuajankohtana. Finnair tekee parhaansa, jotta asiakkaan tiedot Finnair Plus -palveluista pysyvät ajan tasalla. Viimeisimmät voimassa olevat tiedot jäsen voi tarkistaa Internetistä tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Jäsenet hyväksyvät tehdyt muutokset jatkamalla Finnair Plus -kortin käyttöä. Mikäli jäsen ei hyväksy tehtyjä muutoksia, hänellä on oikeus lakkauttaa jäsenyytensä kohdan 5.4 mukaisesti. Finnair ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien pisteiden menetykset, etujen menetykset ja etujen heikkeneminen), eikä Finnair ole velvollinen kompensoimaan näitä menetyksiä millään tavoin.

5.6
Finnairilla on oikeus lakkauttaa asiakkaan Finnair Plus -jäsenyys poistamalla hänen tietonsa ja jäsennumeronsa Finnair Plus -asiakasrekisteristä, mikäli hänen jäsentilillään ei ole ollut tapahtumia viimeiseen kymmeneen (10) vuoteen eikä näin ollen myöskään voimassa olevia Finnair Plus-pisteitä.
Asiakkaalla on mahdollisuus liittyä uudelleen Finnair Plus -ohjelmaan täyttämällä Finnair Plus-jäsenhakemus.

6.1
Finnair ei vastaa mistään Finnair Plus -ohjelman jäsenyyteen liittyvästä ja jäsenelle aiheutuneesta vahingosta, ellei Finnair ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

6.2
Kaikki ohjelman toiminnasta johtuvat epäselvyydet pyritään ratkaisemaan Finnairin ja jäsenen välillä hyvässä hengessä. Finnair Plus -ohjelman osalta sovelletaan Suomen lakia, ja mahdollisissa riitatapauksissa kiista ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa alioikeudessa.

6.3
Finnair Plus -ohjelman palveluun kuuluu lukuisia Finnairin yhteistyökumppaneita. Finnair Plus -asiakaspostin mukana jäsenelle voidaan Finnair Plus -ohjelmaa koskevan informaation lisäksi toimittaa yhteistyökumppaneiden ja Finnairin markkinointimateriaalia. Finnair voi luovuttaa jäsenten henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoitusta varten. Finnair Plus -yhteistyökumppanit voivat täten myös käyttää Finnair Plus -asiakasrekisterin tietoja omaan suoramarkkinointiinsa. Yhteistyökumppanit eivät luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Jäsenellä on oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen Finnairin yhteistyökumppaneille ilmoittamalla siitä kirjallisesti Finnair Plus -palvelukeskukseen. Jos valitset olla vastaanottamatta Finnairin markkinointiviestejä, saat meiltä sähköpostitse ainoastaan Finnair Plus -jäsenyyteen liittyviä viestejä, kuten kuukausittaisen pistetiliotteen. Näitä sähköpostiviestejä ei voi perua.

6.4
Työnantajan kustantamista matkoista ansaittujen pisteiden käyttämiseen sovelletaan työnantajan antamia ohjeita sekä asiaa koskevia lakeja, kuten verotuslakia, joita on noudatettava etua hyödynnettäessä. Joissakin maissa voi olla erityisiä lakeja, jotka koskevat valtion ja julkisen sektorin työntekijöitä, ja suosittelemme varmistamaan, että olet tietoinen ja ymmärrät nämä säännöt, mikäli ne koskevat sinua. Joistakin eduista saattaa aiheutua veroseuraamuksia, kuten luontoisetujen verotus. Suosittelemme, että käännyt kirjanpitäjän tai veroneuvojan puoleen varmistaaksesi, että ymmärrät mahdolliset veroseuraamukset. Lisätietoa suomalaisille asiakkaille löytyy Suomen Verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta www.vero.fi.

6.5
Finnair ei vastaa näissä säännöissä mahdollisesti olevista painovirheistä. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Siirtyi sivulle: Finnair Plus -säännöt