Uusiutuvalla lentopolttoaineella on tärkeä rooli lentämisen päästöjen vähentämisessä  | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Uusiutuvalla lentopolttoaineella on tärkeä rooli lentämisen päästöjen vähentämisessä 

Lähivuosien lentämisen päästövähennystavoitteisiin ei ole mahdollista päästä ilman uusiutuvaa lentopolttoainetta (sustainable aviation fuel, SAF). Uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisäämiseksi tarvitaan tehokasta päätöksentekoa, jaettua vastuuta sekä eri sidosryhmien välistä laajaa yhteistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä on kahden alan edelläkävijän Finnairin ja Nesteen välinen kumppanuus.

Finnair on hankkinut 750 tonnin erän Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -polttoainetta käytettäväksi Helsinki-Vantaalta lähtevillä lennoilla. Erä vastaa puhtaassa muodossa, 100 %:na käytettynä noin 400 lentoa Helsingistä Tukholmaan. 

Finnair on sitoutunut oneworld-allianssin pyrkimykseen käyttää 10 % uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2030 mennessä ja osallistuu myös oneworldin yhteishankintoihin vuosina 2025–2032. 

“Uusiutuva lentopolttoaine vastaa kemialliselta koostumukseltaan ja suorituskyvyltään tyypillistä fossiilisista raaka-aineista valmistettua lentopolttoainetta. Suurin ero on, että sitä ei valmisteta fossiilisesta raakaöljystä vaan ekosysteemissämme jo käytössä olevasta, kierrätetystä hiilestä”, Jonathan Wood, Nesteen Vice President Commercial and Technical Management, Renewable Aviation, aloittaa.  

Nesteen tuottaman uusiutuvan lentopolttoaineen raaka-aineena toimii biopohjainen jäte ja ylijäämä kuten kierrätetty ruoanlaittoöljy sekä eläintuotannon rasvajäte. Finnairin ostama uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan pääasiassa Suomessa, Nesteen Porvoon jalostamolla.  

Woodin mukaan Nesteellä on kunnianhimoinen investointisuunnitelma, jonka avulla SAFin tuotantoa voidaan lisätä merkittävästi seuraavien vuosien aikana. 

“Tämän vuoden loppuun mennessä uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettimme on viisitoistakertainen verrattuna tähän päivään. Myös muut yhtiöt investoivat uusiutuvaan lentopolttoaineeseen, joten uskomme, että olemme tuotannon osalta käännekohdassa”, Wood kuvailee.  

Tärkein työkalumme tänään  

Lentomatkustus jatkaa usean prosentin vuosittaista kasvua. Vaikka teknologinen kehitys ja tehokkuuden lisääminen takaavat, että polttoaineen kulutus ei lisäänny samaa tahtia, kasvusuunta ei ole linjassa YK:n Pariisin ilmastosopimuksen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Lentämisen yhteydessä keskustellaan myös uusista uusiutuvista energialähteistä, kuten sähköstä ja vedystä, mutta niiden käyttöönotto ilmailussa tulee viemään vielä aikaa.  

Tämä tekee uusiutuvasta lentopolttoaineesta tärkeimmän työkalun, jolla hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa välittömästi.   

“Uusiutuvan lentopolttoaineen hyödyntäminen on ainoa käytännön tapa, jolla voimme vähentää fossiilisen polttoaineen kulutusta juuri nyt. Päästövähennykset ovat toinen vaihtoehto, mutta ne eivät suoraan pienennä lentomatkustamisesta aiheutuvia päästöjä, toteaa Mattias Wickholm”, Finnairin Head of Fuel. 

Suurin syy siihen, ettei uusiutuvaa lentopolttoainetta käytetä laajemmin tällä hetkellä, on sen korkeampi hinta verrattuna tavalliseen lentopolttoaineeseen. Polttoaine on lentoyhtiöiden suurin yksittäinen kustannus ja voimakkaasti kilpaillussa markkinassa tämä ei ole aivan pieni haaste.  

“Tilannetta voi kuvata muna-kana-ongelmaksi. Uusiutuvan lentopolttoaineen hinta on korkeampi johtuen rajallisesta saatavuudesta ja rajallinen saatavuus johtuu korkeamman hinnan aiheuttamasta rajallisesta kysynnästä”, Wood sanoo.  

Wickholm ja Wood näkevät, että kierteen katkaisemiseksi tarvitaan päätöksentekoa, joka tukee kysyntää ja tarjontaa sekä pyrkii ratkaisemaan hintojen välistä eroa.  

“Me Finnairilla näemme, että kustannusten tulisi jakautua tasaisemmin eri toimijoille, jotta lentoyhtiöt eivät jää yksin kattamaan hintaeroa kokonaisuudessaan. Valtion ohjauspolitiikka on yksi tapa ratkaista tätä ja se on jo käytössä monessa maassa”, Wickholm toteaa.  

Nopea edistys edellyttää yhteistyötä 

Molemmat yhtiöt näkevät, että päästövähennysten aikaansaamiseksi vaaditaan sekä vapaaehtoisia että pakollisia muutoksia. Finnairin Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™-polttoainehankinta on hyvä esimerkki lentoyhtiön vapaaehtoisesta panostuksesta.  

Kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään kuitenkin ainoastaan, jos arvoketjun jokainen osa jakaa vastuuta yhteisesti. Tämä edellyttää osallisuutta myös loppukäyttäjiltä, eli yrityksiltä, rahtitoimijoilta ja yksittäisiltä matkustajilta.  

“Monilla toimialoilla ollaan valmiita maksamaan uusiutuvasta lentopolttoaineesta vapaaehtoisesti omiin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi. Erityisesti yritysten liikematkailussa ja rahdissa uusiutuvan lentopolttoaineen valitsemisella voidaan saada aikaan suuri vaikutus”, Wood mainitsee. 

Uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisääminen nostaa lentoyhtiöiden kustannuksia, koska se on selvästi fossiilista polttoainetta kalliimpaa. Finnair valmistautuu tähän käyttämällä pienen osuuden, noin 20 senttiä, jokaisen lentolipun hinnasta uusiutuvan lentopolttoaineen ostamiseen. Tulevaisuudessa tämä osuus voi olla enemmän, kun lentämiselle asetetut käyttövelvoitteet lisäävät uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä. Tämä lentolippuihin sisältyvä pieni osuus uusiutuvaa polttoainetta varten on yksi askel kohti vastuullisempaa lentomatkustamista.  

Jokaisella Finnairin asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa myös jo nyt. Finnairin päästövähennyspalvelussa voit ostaa uusiutuvaa lentopolttoainetta ja vähentää siten lentämisen päästöjä.   

“Meillä on yrityksenä suuri vastuu tarjota kaikille asiakkaillemme tuotteita, jotka tukevat uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä. Meidän täytyy myös osata kertoa selvästi uusiutuvan lentopolttoaineen valitsemisen eduista ja tuoda aihe lähemmäs asiakkaitamme”, Wickholm päättää. 


Siirtyi sivulle: Uusiutuvalla lentopolttoaineella on tärkeä rooli lentämisen päästöjen vähentämisessä