Finnair Peruutusturva | Finnair Suomi

Finnair Peruutusturva

Finnair Peruutusturva antaa mahdollisuuden lentovarauksen hinnan hyvitykseen, mikäli lennolle pääseminen estyy matkustajan tai läheisen perheenjäsenen sairastumisen tai tapaturman takia.

Peruutusturva kattaa lentolipun hinnan sekä Finnairilta erikseen ostettujen lisäpalveluiden hinnan niiden matkustajien osalta, jotka eivät pääse lähtemään matkalle. Jos menolento on jo käytetty, Finnair Peruutusturva kattaa paluulennon hinnan tai sitä vastaavan osan maksetusta hinnasta.

Matkalle lähdön estymisen pakottavuus arvioidaan aina lääketieteellisin perustein. Matkustajan tulee hyvityshakemuksen yhteydessä esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

Hinnat*

Näet Peruutusturvan hinnan varauksen teon yhteydessä.

* Hinnat ovat samat sekä yhdensuuntaisille että meno-paluulennoille.
* Peruutusturva on maksuton alle 2-vuotiaille lapsille.
* Peruutusturva on saatavilla Finnairin ja Norran operoimille lennoille.

Peruutusturva korvaa

 •  Lentolipun hinnan niiden matkustajien osalta, jotka eivät pysty oman tai toisen samalla varauksella olevan henkilön äkillisen sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi matkustamaan. Matkustusesteeksi hyväksytään myös muun läheisen perheenjäsenen äkillinen sairaus, tapaturma tai kuolema.
 •  Finnairilta erikseen ostettujen muiden lisäpalveluiden hinnan, kuten lisämatkatavarat, maksulliset istuinpaikat, lennolle ostetut ateriat, Finnair Lounge -sisäänpääsyt tms. suoraan lentoon liittyvät Finnairin tarjoamat lisäpalvelut.
 •  Lentolipun hinnan, jos matkan peruuntumisen syy on raskauteen liittyvä komplikaatio enintään 36. raskausviikon loppuun asti.

Peruutusturva ei korvaa

 •  Uutta lentolipun hintaa, Finnair Peruutusturvan hintaa tai lentovarauksen yhteydessä mahdollisesti veloitettua toimitus- tai palvelumaksua.
 •  Muista kuin sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta johtuvia matkan peruuntumisia, kuten matkakohteeseen tarvittavien rokotusten tai asiakirjojen puutteellisuudesta johtuvat peruuntumiset.
 •  Muita matkaan liittyviä varauskuluja, kuten majoitus, autonvuokraus tai aktiviteetit. Peruutusturva korvaa ainoastaan Finnairin liikennöimän lennon hinnan sekä Finnairin omien lisäpalveluiden hinnan.

Hyvityksen hakeminen

 1. Lentovarauksen tulee olla peruutettu ennen ensimmäisen käyttämättömän lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa. Voit tehdä peruutuksen Varaukseni-palvelun kautta.
 2. Hyvityshakemuksen voi tehdä Finnairin verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Hyvityspyynnön mukana on lähetettävä kopio lääkärintodistuksesta, josta ilmenee matkustuksen estävä sairaus tai tapaturma ja näiden vaikutusaika. Mikäli matkan peruuntumisen syy on kuolema, siitä on esitettävä virallinen todistus tai muu luotettava selvitys.
 3. Mikäli hyvityspyyntö perustuu muun kuin varauksella mukana olleen läheisen perheenjäsenen sairauteen, tapaturmaan tai kuolemaan, Finnairilla on oikeus pyytää todistusta sukulaisuussuhteesta.
 4. Sairaus- ja tapaturmatilanteissa hyvityspyyntö on lähetettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa lentovarauksella olevasta lähtöpäivämäärästä. Kuolemantapauksissa hyvityspyyntö on lähetettävä kuuden (6) kuukauden sisällä lentovarauksella olevasta lähtöpäivämäärästä.

Finnair käsittelee Peruutusturvaan liittyviä terveystietoja korostetun huolellisesti ja tiedot tuhotaan käsittelyn päättymisen jälkeen. Finnairin tietosuojalausekkeessa on lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.

Jos sinulla on kysymyksiä Finnair Peruutusturvasta, ota yhteyttä Finnairin asiakastukeen. Yhteystiedot löydät Finnairin verkkosivuilta.

Esimerkkejä

Perhe, kaksi aikuista ja kaksi lasta, on varannut matkan Finnairin verkkosivuilla ja ostanut peruutusturvan.

Toinen lapsi sairastuu ja kaikki jäävät kotiin

Peruutusturvan avulla saa rahat takaisin kaikkien matkustajien osalta lapsen lääkärintodistusta vastaan, pois lukien mahdollisen Finnairin verkkosivuilla perityn varausmaksun.

Toinen aikuisista sairastuu ja jää kotiin, muut lähtevät matkalle

Peruutusturvan avulla saa rahat takaisin kotiin jääneen aikuisen osalta aikuisen lääkärintodistusta vastaan, pois lukien mahdollisen Finnairin verkkosivuilla perityn varausmaksun.

Perheen isoäiti sairastuu ja perhe ei halua lähteä matkalle

Peruutusturvan avulla saa rahat takaisin koko matkan osalta isoäidin lääkärintodistusta vastaan, pois lukien mahdollisen Finnairin verkkosivuilla perityn varausmaksun.

 • Läheiseksi perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso, omat tai puolison lapset, omat vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat sekä avio- tai avopuolison vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat.
 • Peruutusturvan voi ostaa ainoastaan economy- tai premium economy -luokan lentovarauksen yhteydessä, eikä sitä voi ostaa erikseen aiemmin tehtyyn varaukseen.
 • Peruutusturva ei ole saatavilla Avioksilla maksettuihin Finnair Plus -lentopalkintoihin.
 • Maksuun ei voi käyttää Avioksia, mikäli osa maksetaan luottokortilla.
 • Peruutusturva ei korvaa raskaudesta johtuvia matkan peruuntumisia 36. raskausviikon jälkeen.
 • Peruutusturvan avulla ei voi saada lentohinnan hyvitystä sen vuoksi, että asiakas ei halua matkustaa.
 • Peruutusturva ei korvaa peruuntunutta matkaa siltä osin kuin asiakas voi saada vastaavan hyvityksen jostain muualta, kuten vakuutuksesta, työnantajalta tai muulta kolmannelta osapuolelta.
 • Finnair Peruutusturva ei ole vakuutus vaan maksullinen lentolipun lisäominaisuus. Peruutusturvaan ei sovelleta vakuutuslainsäädäntöä.
Siirtyi sivulle: Finnair Peruutusturva