Finnes det noen grense for overføring av Avios? | Finnair
Vanlige spørsmål

Finnes det noen grense for overføring av Avios?

Du kan overføre et hvilket som helst antall Avios opptil din egen Avios-saldo. Hyppigheten av Avios-overføringer er ikke begrenset. Du kan overføre Avios på nett når du har vært Finnair Plus-medlem i minst 90 dager. Hvis du vil overføre Avios før det, kan du kontakte Finnairs kundeservice. Merk at Avios ikke kan overføres til en Finnair Plus Junior-konto.

Navigert til siden: Finnes det noen grense for overføring av Avios?