Kreves to-trinns bekreftelse for alle betalinger, eller finnes det en minimum prisbegrensning? | Finnair
Vanlige spørsmål

Kreves to-trinns bekreftelse for alle betalinger, eller finnes det en minimum prisbegrensning?

Enkelte betalingskanaler og transaksjoner er unntatt fra to-trinns bekreftelse. Transaksjoner på Internett på opptil 30 euro eller tilsvarende beløp i lokal valuta krever ikke to-trinns bekreftelse fra kunden, men det finnes en begrensning på fem etterfølgende transaksjoner eller et totalbeløp på 100 euro. Bekreftelse kan likevel kreves av andre sikkerhetsmessige årsaker for et hvilket som helst beløp.

Navigert til siden: Kreves to-trinns bekreftelse for alle betalinger, eller finnes det en minimum prisbegrensning?