Hvilke krav gjelder for barn som reiser alene? | Finnair
Vanlige spørsmål

Hvilke krav gjelder for barn som reiser alene?

Det avhenger av alderen på barnet og reisemålet for flyreisen.

Barn som er 12 år eller eldre

  • kan reise alene (vilkårene kan variere i forskjellige land)

Barn mellom 5 og 11 år

Finland

  • Med et familiemedlem på minst 12 år, eller
  • Med en ledsager som er minst 16 år, og som er sendt av barnets foreldre/foresatte

Internasjonale flyreiser

  • Med et familiemedlem på minst 16 år, eller
  • Med en ledsager som er minst 18 år, og som er sendt av barnets foreldre/foresatte

Vær oppmerksom på at hvis barnet reiser til og fra USA, må du bestille for mindreårige uten følge for barn under 15 år som reiser alene.


Barn under 5 år

Finland

  • Med et familiemedlem på minst 16 år, eller
  • Med en ledsager som er minst 18 år, og som er sendt av barnets foreldre/foresatte

Internasjonale flyreiser

  • Med en ledsager som er minst 18 år, og som er sendt av barnets foreldre/foresatte


Hvis ikke må ledsagertjenesten for mindreårige uten følge brukes. Tjenesten er tilgjengelig for flyreiser som markedsføres av Finnair (AY-kode på billetten) og betjenes av Finnair eller Norra.

Ledsagertjenesten for mindreårige er også tilgjengelig for ungdom mellom 12 og 17 år som reiser alene. Kontakt kundeservice for å reservere.

Les mer om barn som reiser alene

Navigert til siden: Hvilke krav gjelder for barn som reiser alene?