“Haluamme kantaa vastuun irtisanottavista” - NEXT-ohjelma tarjoaa muutosturvatukea Finnairilta lähteville | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

“Haluamme kantaa vastuun irtisanottavista” - NEXT-ohjelma tarjoaa muutosturvatukea Finnairilta lähteville

Koronapandemian vaikutusten johdosta 700 osaavaa finnairilaista on menettänyt tänä syksynä työpaikkansa. Finnair tukee irtisanottavia yhdessä ulkoisten kumppanien kanssa rakennetulla NEXT-muutosturvaohjelmalla, jonka tavoitteena on edistää uudelleentyöllistymistä, opintoja tai yrittäjyyttä.

Jokaiselle NEXT-ohjelmaan osallistuvalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma työelämässä eteenpäin siirtymiseksi. Tarjolla on lisäksi laaja ELY-keskuksen tukema koulutustarjonta, uravalmennusta, yrittäjyysneuvontaa sekä erilaisia hyvinvointia tukevia palveluja. Laki edellyttää muutosturvan tarjoamista kaikille vähintään viisi vuotta työsuhteessa olleille, mutta Finnair tarjoaa palvelun kaikille irtisanottaville riippumatta työsuhteen kestosta.

“Finnairin historiassa ei ole koskaan irtisanottu näin suurta määrää ihmisiä kerralla, ja siksi tukitoimien laajuuskin on aivan uudella tasolla”, kertoo Tiina Aavamaa Finnairin HR-tiimistä. “Henkilöstömme on hyvin heterogeenistä, joten on tärkeää pystyä löytämään oikeanlainen tarjonta jokaisen irtisanottavan profiiliin.”

“Olemme iloksemme saaneet paljon yhteydenottoja eri yrityksistä, jotka haluavat työllistää finnairilaisia. Maine on kiirinyt ja yritykset ovat tunnistaneet, että Finnairin työntekijöillä on kiinnostavaa osaamista ja että he ovat ahkeria, sitoutuvia ja työnsä vakavasti ottavia henkilöitä,” sanoo puolestaan rekrytoinneista vastaava Tanja Mattila. “Finnair haluaa kantaa vastuunsa irtisanomisten kohteena olevista ihmisistä. Valitettavasti emme ole voineet vaikuttaa koronan aiheuttamaan markkinatilanteeseen, mutta voimme vaikuttaa sen seurauksiin yksilötasolla.”

TE-toimiston erityistukea ilmailuklusterille

Koko ilmailuklusteri on koronapandemian johdosta kriisissä, jonka vuoksi TE-toimisto on perustanut Uudellemaalle ilmailun toimialatiimin tukemaan työnsä menettäviä. TE-toimiston Finnairin tilanteeseen kohdennettu lähituki on nyt saatavilla Finnairin omissa tiloissa, ja sen palveluja voi alkaa hyödyntää heti irtisanomisen jälkeen.

“Muutosturvassa on tärkeää tiivis yhteistyö työnantajan ja henkilöstön välillä”, kertoo TE-toimiston muutosturva-asiantuntija Tiina Louhelainen. ”Palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan Finnairilta työnsä menettäneiden monelta eri ammattitaustalta olevat ihmiset, joilla on hyvin erilaisia tarpeita esimerkiksi lisäkoulutuksen suhteen ja työnhaun tukemiseen.”

”Vantaan kaupunki ja eri koulutustahot ovat mukana tukemassa irtisanottavien haasteellista tilannetta, ja yhteistyön avulla pystymme varmasti löytämään hyviä ratkaisuja eri tilanteisiin. Muutosturvatuen tavoite on, että ratkaisuja irtisanottujen tilanteeseen löytyy jo irtisanomisaikana”, Louhelainen kertoo.

TE-toimisto tarjoaa muutosturvatilaisuuksia henkilöstölle ja neuvoo heitä julkisten TE-palvelujen pariin. Työnvälityksen lisäksi saatavilla on esimerkiksi osaamisen kehittämispalveluja liittyen lisäkoulutukseen ja taloudellisiin etuuksiin.


Siirtyi sivulle: “Haluamme kantaa vastuun irtisanottavista” - NEXT-ohjelma tarjoaa muutosturvatukea Finnairilta lähteville