Lentokoneiden tasapainolaskennat | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Finnair kerää vapaaehtoisilta dataa matkustajien ja käsimatkatavaroiden keskipainoista lentojen tasapainolaskelmia varten

Finnair kerää lentokoneiden tasapainolaskelmiin tarvittavaa dataa matkustajien ja käsimatkatavaroiden keskipainosta helmikuussa ja huhti-toukokuussa kotikentällään Helsinki-Vantaalla.

Keräämme tietoja punnitsemalla vapaaehtoisia asiakkaitamme käsimatkatavaroineen valikoitujen lentojen lähtöporttien läheisyydessä. Punnitukset ovat vapaaehtoisia ja anonyymejä, ja käytämme niistä saatavaa dataa lentokoneiden tasapainolaskelmiin.

Jokaisella lentokoneella on enimmäispaino turvallista lennon nousua varten, ja tätä painoa ei voi ylittää. Koneen painoon lasketaan itse koneen paino sekä polttoaineen, ruumassa olevan matkatavaran ja rahdin, koneessa olevien tarjoilujen, vessojen vesitankkien ja matkustajien paino. Kaikkien muiden osien painon lentoyhtiö tietää, mutta matkustajien ja heidän käsimatkatavaransa paino huomioidaan käyttämällä ilmailuviranomaisen vahvistamia keskiarvopainoja. Vaihtoehtona on joko omat mittaukset, jonka tulokset viranomainen vahvistaa, tai Euroopan ilmailuturvallisuusviranomaisen EASAn määrittämien standardipainojen käyttäminen.

Finnair on vuodesta 2018 lähtien käyttänyt omien mittausten perusteella määriteltyjä keskiarvopainoja, ja yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset edellyttävät, että mittaukset uusitaan viiden vuoden välein. Edelliset mittaukset olivat vuosina 2017 ja 2018, joten nyt on aika kerätä päivitettyä dataa.

”Käytämme punnituksista saatavaa dataa lentojen turvalliseen operointiin vaadittaviin keskiarvolaskelmiin, eikä kerättyä dataa liitetä millään tavalla asiakkaan henkilötietoihin”, lentoaseman prosesseista Finnairissa vastaava Satu Munnukka sanoo. ”Kirjaamme ylös asiakkaan ja matkatavaran yhteispainon ja taustatietoja, mutta emme kysy esimerkiksi nimeä tai varausnumeroa. Vaa’an lukeman asiakkaan ja matkatavaran yhteispainosta näkee vain mittauspisteellä työskentelevä asiakaspalvelija, joten tutkimukseen voi osallistua rauhallisin mielin.”

Mittausten perusteella lasketut keskiarvopainot toimitetaan Traficomille heinä-syyskuun 2024 aikana, ja painojen vahvistamisen jälkeen käytämme niitä lentojemme tasapaino- ja kuormauslaskelmissa vuosina 2025–2030.

Mittauspiste on kiertävä ja se sijaitsee tutkimukseen valikoitujen Finnairin lentojen lähtöporttien läheisyydessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Mittauksia tehdään sekä Euroopan-lennoilla lentoaseman Schengen-alueella että kaukolennoilla non-Schengen-puolella.

”Punnitsemme vapaaehtoiset asiakkaat yhdessä käsimatkatavaroiden kanssa. Mittauksessa emme kysy henkilötietoja, vaan kirjaamme tietokantaan asiakkaan ja käsimatkatavaran yhteispainon, asiakkaan iän, sukupuolen ja matkustusluokan. Punnitukseen osallistuvilta ei kerätä mitään sellaista tietoa, jonka perusteella hänet voisi tunnistaa”, Satu Munnukka sanoo.

”Edellisissä mittauksissa viisi vuotta sitten saimme hyvin vapaaehtoisia mukaan, ja toivomme nytkin saavamme hyvän otoksen vapaaehtoisia, niin työn puolesta matkustavia kuin vapaa-ajan matkustajiakin, jotta saamme mahdollisimman oikeaa tietoa tärkeisiin tasapainolaskelmiin”, hän jatkaa.


Siirtyi sivulle: Finnair kerää vapaaehtoisilta dataa matkustajien ja käsimatkatavaroiden keskipainoista lentojen tasapainolaskelmia varten