Tilgjengelighetsfunksjoner på Finnair.com | Finnair

Tilgjengelighetsfunksjoner på Finnair.com

Status for etterlevelse

Finnair er opptatt av å sikre digital tilgjengelighet for personer med reduserte funksjonsevner. Vi forbedrer stadig den digitale brukeropplevelsen for alle og tar i bruk relevante tilgjengelighetsstandarder. 

Denne tilgjengelighetserklæringen beskriver hvordan Finnair.com-nettstedet etterlever WCAG-retningslinjene (Web Content Accessibility Guidelines), som består av krav til designere og utviklere med tanke på å forbedre tilgjengeligheten for personer med reduserte funksjonsevner. Den beskriver tre etterlevelsesnivåer: nivå A, nivå AA, og nivå AAA. 

Basert på denne evalueringen kan vi si at Finnair.com-nettstedet delvis etterlever og er nær å nå etterlevelseskravene i WCAG 2.1, nivå AA

Å delvis etterleve disse kravene innebærer at deler av innholdet, for eksempel fargekontraster, ikke fullt ut etterlever tilgjengelighetsstandardene. Noen av sidene har ikke full støtte for hjelpeteknologi som skjermlesere. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om denne evalueringen.

Vi vil at nettstedet vårt og tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle. Derfor evaluerer og forbedrer vi nettstedet og tjenestene våre kontinuerlig. Revisjoner blir stadig utført, og tilgjengelighetserklæringen for Finnair.com oppdateres regelmessig.

Ikke-tilgjengelig innhold

Innholdet nedenfor er ikke tilgjengelig av følgende årsaker: Etterlever ikke loven om digitale tjenesteytelser 306/2019 (på finsk).

Det følgende innholdet eller funksjonalitetene (på engelsk) etterlever ikke WCAG-kravene:

Booking

 • 1.1.1 Select Payment Method: Informative images and radio buttons not announced  
 • 1.1.1 Review Your Purchase: Decorative SVG images focused and announced as 'blank'  
 • 1.1.1 Entire contents of radio button not announced  
 • 1.1.1 Links opening in new window not announced  
 • 1.3.1 Disabled "Book now" button announced without state      
 • 1.3.1 Date picker invisible elements focused and announced 
 • 1.3.1 Price and return date not announced in check price & select dates modal 
 • 1.3.1 No label associated with dropdown  
 • 1.3.1 Radio group does not announce with sufficient context 
 • 1.3.1 Multi-page step links announce with insufficient context 
 • 1.3.1 Validation message incorrectly announced in the text field 
 • 1.3.1 Non-decorative dash not announced 
 • 1.3.1, 1.3.5 Element act as the link is implemented as a button without a descriptive label 
 • 1.3.5 Flight from/to modal instructions are not correct for iPhone 
 • 2.1.1 Not possible to focus the content of expanded passenger button 
 • 2.1.1 Unable to select seats using NVDA instructions 
 • 2.4.2 Global: Page titles are not unique  
 • 2.4.4 Insufficient context for “Book Now” buttons and links 
 • 2.4.7 Focus outline radio buttons “Return”/”Oneway” included other elements  
 • 4.1.2 Disabled “Book now” button announced without state  
 • 4.1.2 Date picker invisible elements focused and announced 
 • 4.1.2 Enter Passenger Details: Required fields are not announced as such 
 • 4.1.2 Select Payment Method: Widget 'Credit or debit card' announced without role 
 • 4.1.2 Select Payment Method: Checked radio button announced as not checked 
 • 4.1.2 Disabled button not announced as such 
 • 4.1.3 Enter Passenger Details: Error messages for the form fields are not announced 
 • 4.1.3 Error message “Authentication Failure” is not announced 
 • 2.1.1 Calendar cannot be focused on using a keyboard 
 • 2.4.3 Focus issues in modal 
 • 1.4.1 State of booking steps is only indicated using colour 
 • 3.3.2 Select Payment Method: Required fields are not visually marked as such  

Payment

 • 2.4.7 Focus Visible: Payment options do not get visible focus

Check-in

 • 1.3.1 Info and Relationships: In the Check-in web view, after the "Identification" title, a screen reader says "Help lane equals..." etc. This information should not be read by a screen reader.
 • 1.3.2 Meaningful Sequence: Check in button is the last item in the "Flight information" view for a screen reader. In the UI logic, it is after Title and Terminal information.
  • The seat map is totally empty to screen reader users with no information or instructions. When a user closes the seat selection view, the application returns to the Flight information, not the previous view. 
 • 2.4.2 Page Titled: Check-in view has no name or title that a screen reader is able to read when a user arrives at the view.
 • 3.3.2 Labels or Instructions: Check in button has no label. A screen reader says "Unlabelled". A user is not able to understand the function where to start check-in.
 • In the Check-in view, the close button is missing a label. A screen reader says "Unlabelled button". 
 • 4.1.2 Name, Role, TItle: The seat map modal is missing a title.

Customer Care

 • 1.3.1 Word 'US' announced as an abbreviation/separate letters  
 • 2.4.4 Link “read more” announced without context  
 • 3.3.2 Full-screen button is not announced appropriately  
 • 1.2.3, 1.2.5 Special Baggage Video: No audio description or media alternative is provided 

Contact Form 

 • 1.3.1 User is not informed about the maximum of allowed characters for field  
 • 1.3.1 User is not informed about the maximum of allowed characters for field  
 • 1.3.1 Incorrect heading structure 
 • 1.3.1 Day names are announced as abbreviations  
 • 2.4.6 Calendar date buttons are announced without context  
 • 2.5.3 Button announced differently from its visible label  
 • 2.4.7 "I'd like.." radio buttons have invisible focus outline  
 • 2.4.7 Focus invisible when trying to select day/year  

Customise Your Trip

 • 1.3.1 "Add extra bags" dialogue title is not announced 

Select Language

 • 1.3.1 Visual heading is not marked up as such  

Global

 • 1.4.11 Blue keyboard focused "+" button on white fails colour contrast requirements 

Destinations

 • 2.1.1 Focus trapped and content not focusable after closing "other" 
 • 2.1.2 Focus trapped and content not focusable after closing "other"  
 • 4.1.2 Search field announced as expanded pop-up 

Menu

 • 2.4.3 Focus not trapped within navigation menu layout 
 • 4.1.2 Secondary fly out menu does not announce expanded/collapsed state 

En kontinuerlig innsats gjøres for å rette disse problemene.

Gi oss tilbakemelding

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om tilgjengelighetsfunksjonene på Finnair.com. Hvis du støter på problemer som har med tilgjengelighet å gjøre, eller har andre spørsmål om emnet, kan du kontakte oss på e-post:

accessibility-feedback@finnair.com

Skriv på engelsk. Vi prøver å besvare alle tilbakemeldinger om tilgjengelighet innen 14 dager.

Formelle klager

Du har rett til å eskalere en klage til de nasjonale tilsynsmyndighetene dersom du skulle være misfornøyd med svaret vi gir deg.

Tilsynsmyndighetenes kontaktinformasjon:

Regional State Administrative Agency of Southern Finland (Regionforvaltningsverket i Sør-Finland)
Accessibility Supervisory Unit (Tilgjengelighetsoppsynet)
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tlf. +358 295 016 000

Navigert til siden: Tilgjengelighetsfunksjoner på Finnair.com