Finnair puolitti kertakäyttömuovin määrän | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Finnair puolitti kertakäyttömuovin määrän

Finnair Kitchenissä arvioitiin keväällä 2018 operaatioissa syntyvän kertakäyttömuovin yhteismäärää ja asetettiin muovijätteelle kunnianhimoinen puolittamistavoite vuoden 2022 loppuun mennessä. Tavoitteeseen päästiin elokuussa 2022. Kehitys ei kuitenkaan jää tähän, vaan toimintaa ja kierrätystä on tarkoitus tehostaa entisestään.

Kertakäyttömuovijätteen puolittamistavoite saavutettiin monin eri keinoin 

Finnair asetti keväällä 2018 kunnianhimoisen tavoitteen operaatioista syntyvän kertakäyttömuovijätteen puolittamiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Muovijätteen vähentäminen on ollut yksi Finnairin tärkeimpiä ilmastotavoitteita. Tavoitteeseen pääsemiseksi on Finnair Kitchenissä systemaattisesti tehty töitä neljän vuoden ajan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, minkä johdosta tavoite saavutettiin etuajassa kesällä 2022. 

Vaikka kansainvälinen reittiverkosto ei olekaan yksinkertaisin mahdollinen toimintaympäristö, muovin vähentäminen ja muovin kierrätysasteen nostaminen nousivat tavoitteiksi lentotarjoilun ympäristövaikutuksia arvioidessa. ”Näissä totesimme voivamme parantaa ja pienentää materiaalitehokkuuttamme”, kertoo Kaisa Jaakkola, joka vastaa Finnair Kitchenin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kokonaisuudesta. 

Vuonna 2018 muovijätettä syntyi 466 tonnia vuodessa, ja nyt luku on 150 tonnia. Verrattuna vuoden 2018 lukuihin tonnimäärä on vähentynyt enemmän kuin puolet, mutta muovijätteen määrä matkustajaa kohti on puolittunut. Koska muovi on myös kevyt ja hyvä pakkausmateriaali elintarvikkeille, muovia on vähennetty vain silloin, kun vastuullisempia vaihtoehtoja on ollut tarjolla. 

Jaakkola kertoo, että päämäärää on tavoiteltu monin eri tavoin: ”Joskus pakkaus on voitu yksinkertaisesti poistaa, toisinaan muovituotteen käyttöä on vähennetty tai pakkausta kevennetty. Yleisimmin muovituotteita on korvattu pinnoitetulla kartongilla, jolloin olemme pyrkineet varmistamaan kartonkituotteiden vastuullisen alkuperän.” Kansainvälistä tarjoilujätettä ei voida tautiriskien vuoksi kierrättää biojätteenä, joten materiaalien biohajoavuus tai kompostoitavuus ei ole ollut järkevä tavoite. 

Muovia karsiessa on myös muovin kierrätystä tehostettu. ”Kierrätämme pääosin kirkasta ja vihreää PET-muovia rPET-raaka-aineeksi. Lentokoneesta kierrätetty muovi saattaa päätyä lennolle takaisin esimerkiksi businessluokan tohvelien raaka-aineena, vaikka emme korvamerkitsekään kierrätysmuovia meille palautuvaan käyttöön. Parhaimmillaan muovi kiertää uudelleen samaan tehtävään, josta lähtikin, eli esimerkiksi pullosta pulloksi”, Jaakkola kertoo. 

Saumattomalla ja systemaattisella yhteistyöllä tuloksia 

”Muovijätettä syntyy toiminnassamme edelleen enemmän kuin ideaalimaailmassa. Lisäksi monen parannuksen toteuttaminen vaatii pitkää yhteistyötä toimittajien kanssa vastuullisesti suunnitellun tuotteen luomiseksi”, Jaakkola sanoo. 

Monia yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia muutoksia onkin työn alla. Esimerkiksi polystyreenimukien korvaaminen kierrätettävillä rPET-mukeilla on viivästynyt johtuen viime vuosien toimintaympäristön haasteista. Myös puisille aterimille haetaan asiakaskokemuksen ja vastuullisuuden kannalta parempaa ratkaisua.   

”Onneksi finnairilaiset ovat hyvin valveutuneita ja valmiita pieniin ja suuriin vastuullisuustekoihin työssään ja arjessaan. Muovitavoitteiden lisäksi olemme systemaattisesti onnistuneet vähentämään ruokahävikkiämme ja tuo työ jatkuu edelleen”, Jaakkola iloitsee. 

Muovin kierrätystavoitteet ja ruokahävikin vähentäminen ovat osa Finnairin isompaa strategista tavoitetta sisällyttää kiertotalouden toimintaperiaatteet kaikkeen tekemiseen. Yhtiö on myös sitoutunut kunnianhimoiseen ilmastotavoitteeseen lentää hiilineutraalisti vuonna 2045 ja puolittaa lentämisen päästöt vuoden 2019 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Pienillä teoilla on suuri vaikutus ja jokaisen panos on tärkeä. Jaakkolan mukaan jokainen Finnairin tiimi on osallistunut vastuullisuustavoitteiden ideointiin ja jalkauttamiseen. 

Myös asiakkaana voit pienillä teoilla tehdä matkustamisestasi vastuullisempaa. Esimerkiksi kertakäyttökuppien uudelleenkäyttö tai oman uudelleentäytettävän vesipullon tuominen lennolle ovat yksinkertaisia tapoja vähentää muovijätettä. Omaa hiilijalanjälkeä voi puolestaan pienentää kompensaatioilla. Tälle sivulle olemme listanneet lisää tekoja, joilla pääsemme yhdessä kohti vastuullisempaa matkustamista.

”Vastuullisuus on jokaisen vastuulla ja minulle se tarkoittaa jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja kriittistä arviointia osana jokapäiväistä työtä. Pienet askeleet ja teot ovat olennainen osa kokonaisuutta ja yksinkertaistaminen, yhdessä tekeminen ja asiakkaalle arvoa tuottavan työn vaaliminen näyttävät hyvin suunnan myös vastuullisen lentomatkailun kehittämiseksi”, Jaakkola summaa.


Siirtyi sivulle: Finnair puolitti kertakäyttömuovin määrän