Serviceavgifter | Finnair

Serviceavgifter i Norge

Beløpene som vises er bare serviceavgifter. Du får beskjed om eventuelle gebyrer for ekstra billettpris når du endrer eller refunderer billetten.

Serviceavgiften for flybilletter som kjøpes på Internett, er basert på avreiselandet for reisen. Gebyret for navneendring avhenger av både avreiselandet og reisemålet.

Serviceavgifter kan konverteres til lokal valuta.

Serviceavgifter blir ikke refundert.

Flybilletter*

Billetter kjøpt på finnair.com*

-


Billetter kjøpt på Finnair-kontorer

Flyvninger innad i Europa

NOK 250

Flyvninger til/fra andre land

NOK 500

Ekstra gebyr for kjøp av billetter på flyplassens billettkontor

NOK 100

oneworld-produkter**

NOK 500


Endringer

Gebyr for billettoppdatering

NOK 250

Navnekorrigering

EUR 30

Navnendring på billettyper som tillater det

EUR 150/EUR 400


Refusjon

Gjelder hvis billetten delvis kan refunderes (flybillett og/eller avgifter)***

NOK 400


Finnair Plus-reservasjoner

Endringsavgift

NOK 400

Refusjonsavgift

NOK 400

Overføring av Finnair Plus-poeng fra én konto til en annen

NOK 165

Bytte inn Finnair Plus-bonuspoeng i nivåpoeng

NOK 165


Andre produkter

Kvittering for elektronisk billett / EMD-kvittering etter reisen

NOK 100

Sertifikater (for eksempel fra forsikringsselskaper)

NOK 100

*Når du betaler med American Express- eller Universal Air Travel Plan-kredittkort, påløper det et tilleggsgebyr på 1,95 % av den totale billettprisen. Når du betaler med Diners, påløper det en tilleggsavgift på 1 %. Dette gebyret gjelder ikke for spedbarn.

**Ikke-refunderbart planleggingsgebyr. Avkreves ved bestilling. Ingen ekstra serviceavgift på tidspunktet da billetten ble utstedt.

***Hvis du reserverte billettene minst sju dager før flyets planlagte avreisetid, kan du avbestille den innen 24 timer fra bookingtidspunktet uten å bli belastet for refusjonen. Kontakt vår kundeservice for mer informasjon.

Navigert til siden: Serviceavgifter