Tilgjengelighetsfunksjoner på Finnair.com | Finnair

Tilgjengelighetsfunksjoner på Finnair.com

Status for etterlevelse

Finnair er opptatt av å sikre digital tilgjengelighet for personer med reduserte funksjonsevner. Vi forbedrer stadig den digitale brukeropplevelsen for alle og tar i bruk relevante tilgjengelighetsstandarder.

Denne erklæringen om tilgjengelighet ble skrevet 22. oktober 2019 og beskriver hvordan Finnair.com-nettstedet etterlever WCAG-retningslinjene (Web Content Accessibility Guidelines), som består av krav til designere og utviklere med tanke på å forbedre tilgjengeligheten for personer med reduserte funksjonsevner. De beskriver tre etterlevelsesnivåer: nivå A, nivå AA, og nivå AAA.

Basert på denne evalueringen kan vi si at Finnair.com-nettstedet delvis etterlever og er nær å nå etterlevelseskravene i WCAG 2.1, nivå AA.

Å delvis etterleve disse kravene innebærer at deler av innholdet, for eksempel fargekontraster, ikke fullt ut etterlever tilgjengelighetsstandardene. Noen av sidene har ikke full støtte for hjelpeteknologi som skjermlesere. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om denne evalueringen.

Vi vil at nettstedet vårt og tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle brukere, og derfor evaluerer og forbedrer vi nettstedet kontinuerlig. Applause utfører stadig eksterne revisjoner, og erklæringen om tilgjengelighet for Finnair.com oppdateres regelmessig.

Ikke-tilgjengelig innhold

Innholdet nedenfor er ikke tilgjengelig av følgende årsaker: Etterlever ikke loven om digitale tjenesteytelser 306/2019.

Det følgende innholdet og/eller funksjonalitetene (kun på engelsk) etterlever ikke WCAG-kravene:

BOOKING

Screen readers

 • 1.1.1 Select Payment Method: Informative images and radio buttons not announced 
 • 1.1.1 Review Your Purchase: Decorative SVG images focused and announced as 'blank' 
 • 1.1.1 Entire contents of radio button not announced 
 • 1.1.1 Links opening in new window not announced 
 • 1.1.1 Select Payment Method: Decorative horizontal line announced as 'separator' 
 • 1.3.1 Disabled "Book now" button announced without state     
 • 1.3.1 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 1.3.1 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 1.3.1 Select Payment Method: iFrames have no title
 • 1.3.1 Price and return date not announced in check price & select dates modal
 • 1.3.1 No label associated with dropdown 
 • 1.3.1 Radio group does not announce with sufficient context
 • 1.3.1 Multi-page step links announce with insufficient context
 • 1.3.1 Validation message incorrectly announced in text field
 • 1.3.1 Non-decorative dash not announced
 • 1.3.1, 1.3.5 Element act as link is implemented as button without descriptive label
 • 1.3.5 Flight from/to modal instructions not correct for iPhone
 • 2.1.1 Not possible to focus content of expanded passenger button
 • 2.1.1 Unable to select seats using NVDA instructions
 • 2.4.2 Global: Page titles are not unique 
 • 2.4.4 Insufficient context for “Book Now” buttons and links
 • 2.4.6 Insufficient context for "Book Now" buttons and links
 • 2.4.6 Two different buttons to add kids are announced with the same name 
 • 2.4.7 Focus outline radio buttons “Return”/”Oneway” included other elements 
 • 4.1.2 Disabled “Book now” button announced without state 
 • 4.1.2 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 4.1.2 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 4.1.2 Enter Passenger Details: Required fields are not announced as such
 • 4.1.2 Links in "Other options" overlay are announced without any role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Widget 'Credit or debit card' announced without role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Checked radio button announced as not checked
 • 4.1.2 Disabled button not announced as such
 • 4.1.3 Enter Passenger Details: Error messages for the form fields are not announced
 • 4.1.3 Error message “Authentication Failure” is not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 Calendar cannot be focused using keyboard
 • 2.4.3 Focus issues in modal

Colour

 • 1.4.1 State of booking steps is only indicated using colour

Other

 • 3.3.2 Select Payment Method: Required fields are not visually marked as such 


CUSTOMER CARE

Screen readers

 • 1.3.1 Invisible instruction to select country focused and announced 
 • 1.3.1 Word 'US' announced as an abbreviation/separate letters 
 • 2.4.4 Link “read more” announced without context 
 • 3.3.2 Full screen button is not announced appropriately 

Video

 • 1.2.3, 1.2.5 Special Baggage Video: No audio description or media alternative is provided


CONTACT FORM

Screen readers

 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 Incorrectly implemented structure of headings 
 • 1.3.1 Button announced without selected state, no tab panel used 
 • 1.3.1 Day names announced as abbreviations 
 • 2.1.1 Checkbox elements cannot be activated 
 • 2.4.6 Calendar date buttons are announced without context 
 • 2.5.3 Button announced differently from its visible label 
 • 4.1.2 Button "Choose file" announced without a role 
 • 4.1.3 Loading animation not announced user not informed about progress 

Keyboard navigation

 • 2.4.7 "I'd like.." radio buttons have invisible focus outline 
 • 2.4.7 Focus invisible when trying to select day/year 


FINNAIR PLUS

Screen readers

 • 1.3.1: Grouped date of birth fields announced without a group label 
 • 1.3.1: Password requirements displayed but not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 'Show' toggle not focusable

HTML validator

 • 1.3.5 Autocomplete attributes are not specified

Colour contrast

 • 1.4.3 Green text on white fails contrast ratio


Customise your trip

Screen readers

 • 1.3.1 "Add extra bags" dialog title is not announced


Select language

Screen readers

 • 1.3.1 Visual heading is not marked up as such 
 • 1.4.3 White text over varying image background fails colour contrast


Global

Colour contrast

 • 1.4.11 Blue keyboard focused "+" button on white fails colour contrast requirements


Destinations

Screen readers

 • 2.1.1 Focus trapped and content not focusable after closing "other"
 • 2.1.2 Focus trapped and content not focusable after closing "other" 
 • 4.1.2 Search field announced as expanded pop-up


Menu

Screen readers

 • 2.4.3 Focus not trapped within navigation menu layout
 • 4.1.2 Currently selected menu option not identified as such
 • 4.1.2 Secondary fly out menu does not announce expanded/collapsed state

En kontinuerlig innsats gjøres for å rette disse problemene.

Gi oss tilbakemelding

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om tilgjengelighetsfunksjonene på Finnair.com. Hvis du støter på problemer som har med tilgjengelighet å gjøre, eller har andre spørsmål om emnet, kan du kontakte oss på e-post:

accessibility-feedback@finnair.com

Skriv på engelsk. Vi prøver å besvare alle tilbakemeldinger om tilgjengelighet innen 14 dager.

Formelle klager

Du har rett til å eskalere en klage til de nasjonale tilsynsmyndighetene dersom du skulle være misfornøyd med svaret vi gir deg.

Tilsynsmyndighetenes kontaktinformasjon:

Regional State Administrative Agency of Southern Finland (Regionforvaltningsverket i Sør-Finland)
Accessibility Supervisory Unit (Tilgjengelighetsoppsynet)
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tlf. +358 295 016 000

Navigert til siden: Tilgjengelighetsfunksjoner på Finnair.com