Product terms and conditions | Finnair

Product terms and conditions

Vilkår og betingelser, Finnairs avbestillingsforsikring

Finnairs avbestillingsforsikring gir deg muligheten til å avbestille flyreisen og søke om refusjon hvis du ikke kan reise på grunn av plutselig sykdom eller en ulykke du eller et nært familiemedlem utsettes for. 

Avbestillingsforsikring gjelder for den opprinnelige flyreisens kostnad og andre reiserelaterte tilleggstjenester Finnair tilbyr til passasjerer som ikke er i stand til å reise. Hvis sykdommen eller ulykken skjer etter avreisen, dekker avbestillingsforsikringen prisen på returreisen eller den tilsvarende andelen av flyreisens totale kostnad. 

Viktigheten av avbestillingen vurderes alltid basert på medisinske årsaker. Merk at du må oppgi en gyldig legeattest sammen med søknadsskjemaet om refusjon.

  • Et nært familiemedlem kan være en ektefelle, eget eller en ektefelles barn, egne foreldre, søsken og besteforeldre eller en ektefelles foreldre, søsken og besteforeldre.
  • Avbestillingsforsikring kan bare kjøpes samtidig som du bestiller flyreisen. Den kan ikke kjøpes separat for en flyreise du har bestilt tidligere.
  • Avbestillingsforsikring er ikke tilgjengelig på Finnair Plus-bonusflyreiser eller ved bruk av alternativet for å holde av en bestilling.
  • Avbestillingsforsikringen dekker ikke svangerskapsrelaterte avbestillinger etter uke 36 av svangerskapet.
  • Avbestillingsforsikring gjør det ikke mulig å få flybillettprisen refundert bare fordi passasjeren ikke ønsker å reise.
  • Avbestillingsforsikringen dekker ikke avbestilte reiser som dekkes av en annen part, som et forsikringsselskap, arbeidsgiver eller en annen tredjepart.
  • Finnairs avbestillingsforsikring er ikke en forsikring, men en betalt tilleggstjeneste til en flybillett. Forsikringslover dekker ikke avbestillingsforsikringen.
Navigert til siden: Product terms and conditions