Product terms and conditions | Finnair

Product terms and conditions

Vilkår og betingelser for Finnairs avbestillingsforsikring

Med Finnairs avbestillingsforsikring kan du avbestille flyreisen og søke om refusjon hvis du ikke kan reise på grunn av plutselig sykdom eller ulykke for deg eller et nært familiemedlem. 

Avbestillingsforsikringen gjelder for den opprinnelige flyprisen og eventuelle tilleggstjenester som Finnair tilbyr for de passasjerene som ikke kan reise. Hvis sykdom eller ulykke inntreffer etter avgangsflyvningen, dekker avbestillingsforsikringen prisen på returreisen eller tilsvarende beløp for den totale flyprisen. 

Avbestillingens tvingende karakter vil alltid bli vurdert på grunnlag av medisinske forhold. Vær oppmerksom på at du må fremlegge et gyldig medisinsk attest sammen med søknadsskjemaet for refusjon.

  • Et nært familiemedlem kan være en ektefelle, eget eller en ektefelles barn, egne foreldre, søsken og besteforeldre eller en ektefelles foreldre, søsken og besteforeldre.
  • Avbestillingsforsikring kan bare kjøpes samtidig som du bestiller flyreisen. Den kan ikke kjøpes separat for en flyreise du har bestilt tidligere.
  • Du kan ikke bestille avbestillingsforsikring for Finnair Plus-bonusflyreiser.
  • Avbestillingsforsikringen dekker ikke svangerskapsrelaterte avbestillinger etter uke 36 av svangerskapet.
  • Avbestillingsforsikring gjør det ikke mulig å få flybillettprisen refundert bare fordi passasjeren ikke ønsker å reise.
  • Avbestillingsforsikringen dekker ikke avbestilte reiser som dekkes av en annen part, som et forsikringsselskap, arbeidsgiver eller en annen tredjepart.
  • Finnairs avbestillingsforsikring er ikke en forsikring, men en betalt tilleggstjeneste for en flybillett. Forsikringslovgivningen gjelder ikke for avbestillingsforsikring.
Navigert til siden: Product terms and conditions