Forener jorden og menneskene: bedriftens samfunnsansvar | Finnair

Gjør livet rikere, på ansvarlig vis

I en stadig mer polarisert verden ønsker vi å være en positiv kraft som bygger bro over verden og bidrar til en bedre forståelse mellom mennesker og kulturer.

Ansvar er en del av Finnairs nordiske identitet. Hovedprioriteringen vår er din sikkerhet og velvære samt sikkerheten til medarbeiderne våre. Som arbeidsgiver utøver vi samfunnsansvar i alle situasjoner. 

Likestilling, mangfold og ikke-diskriminering er grunnleggende for oss, og vi er opptatt av å tilby tilgjengelige tjenester til alle. Vi jobber hele tiden med å gjøre reiseopplevelsen din bedre og benytter alle relevante tilgjengelighetsstandarder. Vi tilbyr kundeservice på lokale språk og ansetter lokale medarbeidere i mange av de asiatiske markedene våre.

Vi ønsker å være en positiv drivkraft i samfunnet og engasjerer oss i hovedmarkedene vi opererer i. Vi deltar i partnerskap som inspirerer aksjonærer og gir deg muligheten til å støtte en god sak, for eksempel hvis du donerer Avios. Vi donerer ubrukte gjenstander, for eksempel reisesett og måltider, til lokale frivillige organisasjoner.

Navigert til siden: Forener jorden og menneskene