Finnairin Q4 2021 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Finnairin Q4 2021 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia

Viimeisellä neljänneksellä matkustus lisääntyi ja käyttökate kääntyi positiiviseksi. Omikron toi väliaikaisia mutkia matkaan.

Erkka Salonen, Sijoittajasuhdejohtaja

Finnair julkisti eilen tilinpäätöstiedotteensa sekä vuosikertomuksensa. Saimme jälleen lehdistötilaisuuteemme paikan päälle ilahduttavan määrän osallistujia sekä runsaasti kiinnostuneita linjoille sijoittajapuheluumme. Kiitoksemme kaikille osallistujille.

Eurooppa oli avautunut matkustukselle aiemmin, ja viimeisellä neljänneksellä avautumisvuorossa olivat kaukomarkkinat, kuten Yhdysvallat Pohjois-Amerikassa sekä esimerkiksi Thaimaa, Singapore ja Intia Aasiassa. Tämän myötä kaukoliikenteenkin matkustajamäärien elpyminen alkoi. Käynnistimme myös suorat lennot Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin Tukholman Arlandasta. Neljänneksen lopulla omikronmuunnoksen vaikutukset alkoivat kuitenkin näkyä lentoliikenteessä, ja joulukuussa monet maat tiukensivat uudelleenmatkustusrajoituksiaan, mikä vaikutti lentojen kysyntään.

Vaikka matkustajalukujemme trendi on ollut positiivinen vuoden 2021 kesästä alkaen, luvut ovat edelleen kaukana normaalista.  Vuosineljänneksen erinomaiset uutiset olivat positiivinen käyttökate ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 viimeisen neljänneksen, hyvin vahva operatiivinen kassavirta (125 miljoonaa euroa) suotuisasti kehittyneen varaustilanteen myötä sekä ennusteita parempi liikevaihto pitkälti rahdin siivittämänä.

Rahtiliiketoimintamme ylsikin jälleen ennätysliikevaihtoon, sillä kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana globaalien toimitusketjuongelmien ansiosta ja toisaalta lentorahtihinnat olivat jopa lähes 2,5-kertaisia koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Uskomme, että vahva kysyntä jatkuu ainakin tämän vuoden puoliväliin saakka. Kannattava rahti tukee vahvasti myös kaukolentojamme, kun osalla Aasian-reiteistämme on edelleen suhteellisen vähän matkustajia rajoitusten vuoksi.

Ohjeistimme, että omikronin negatiivinen vaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulee olemaan huomattava mutta lyhytkestoinen. Lisäksi matkustus osaan Aasian maista on edelleen vahvasti rajoitettua. Näiden tekijöiden sekä liikenteen lisäämiseen liittyvien kustannusten ja toisaalta kalliimman polttoaineen vuoksi arvioimme ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoisen liiketappion olevan samaa suuruusluokkaa kuin Q1 2021 (-143 miljoonaa euroa). Toistimme aiemman arviomme, jossa oletamme vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan tappiollisia.

Kiinaa ja Hongkongia lukuun ottamatta uskomme, että Aasian markkinat, kuten Japani ja Etelä-Korea, avautuvat vaiheittain kohti toisen vuosineljänneksen loppua ja että vasta toisella vuosipuoliskolla palaamme, lähemmäs toimintaympäristöä, joka vallitsi ennen pandemiaa. Ennusteidemme mukaan saavutamme vuositasolla vuoden 2019 volyymin tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna vuonna 2023.

Q&A

Alle on kerätty muutamia keskeisimpiä kysymyksiä vastauksineen torstailta.

Mikä selitti Q4:n konsensusennusteita jonkin verran pienemmän vertailukelpoisen liiketappion?

Rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana ja siksi myös lentorahdin hinnat säilyivät hyvin korkealla tasolla. Lentolippuvaraukset ja liikevaihto kasvoivat selvästi, vaikka omikronin heikentävä vaikutus näkyi hieman jo joulukuun liikevaihdossa. Toisaalta kustannussäästöohjelmamme vaikutus näkyi, koska liikevaihto kasvoi selvästi kuluja enemmän.

Mikä selittää konsensusennustetta heikomman tulosohjeistuksen Q1:lle?

Ohjeistuksemme on monen tekijän summa. Omikronin negatiivinen vaikutus näkyy liikevaihdossa viiveellä valtaosin vasta Q1:llä, vaikka varauksissa käytiin omikron-kauden alimmalla tasolla jo vuoden 2021 puolella. Omikronin negatiivisiin vaikutuksiin liittyvät myös mm. sairauspoissaoloista aiheutuneet lisäkustannukset. Aasiassa kysyntää heikentävät edelleen jatkuvat matkustusrajoitukset. Kun yhtälöön lisätään se, että lisäämme kapasiteettia kesää kohti, polttoaineen hinta jatkaa kasvuaan ja toisaalta rahdinkaan osalta Q1 ei kausiluonteisuuden takia ole niin vahva kuin Q4, arvioimme vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenevän selvästi Q1:llä edelliseen neljännekseen verrattuna.

Toteatte, että omikronin negatiivinen vaikutus on lyhytkestoinen. Mihin tämä perustuu?

Varausdataa tutkiessa voi todeta, että omikronin vaikutus kesti vajaat pari kuukautta. Varaustilanteemme on kohentunut jo viikkoja ja tuleva kesä näyttää jo nyt rohkaisevalta, joten vaikka omikronin tekemä kuoppa kysyntään ja liikevaihtoon oli huomattava, se ei tämänhetkisten tietojen valossa vaikuta pitkäkestoiselta.

Avaatte kesäkaudella uusia reittejä Yhdysvaltoihin, vaikka markkina Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä on kilpailtu. Miksi?

Koska päämarkkina-alueemme Aasia on edelleen vahvasti rajoitettuna ja matkustus Yhdysvaltoihin vapaampaa, on ollut luonnollista lisätä laajarunkolaivastomme operointia Pohjois-Amerikkaan.

Avaamme uudet reitit kesäkaudella Dallasiin ja Seattleen. Molemmissa kaupungeissa saamme huomattavaa tukea oneworld-kumppaneiltamme, sillä American Airlinesin kotikenttä on Dallasissa ja Alaska Airlinesin Seattlessa. Tämä mahdollistaa näiden kumppaneidemme valtavan asiakaskannan, laajan verkoston ja vahvan jakeluvoiman hyödyntämisen koko Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Esittelitte helmikuussa uuden kaukolentomatkustuskokemuksen, jossa laajarunkokoneisiinne tulee tarjolle kokonaan uusi premium economy -matkustusluokka ja business- sekä economy-luokkia uudistetaan. Investoitte tähän 200 miljoonaa euroa. Miksi teitte näin ison investoinnin juuri nyt?

Tätä investointia tulevaisuuteemme on valmisteltu pitkään ja suurin osa siitä on jo maksettu. Tähtäämme sillä strategiamme ytimen mukaisesti siihen, että voimme tarjota kilpailukykyisen, modernin ja matkustusmukavuudeltaan erinomaisen tuotteen. Uskomme, että vapaa-ajan premium-matkustukselle riittää kysyntää, vaikka liikematkustus olisikin vähäisempää tulevina vuosina. Luotamme toisaalta, että erityisesti premium economy -luokalle löytyy business-luokkaa edullisempana vaihtoehtona kysyntää myös liikematkustajien puolelta.

Ilmoititte, että saavutitte tavoitteenne 200 miljoonan euron vuosittaisista, pysyvistä kustannussäästöistä vuoden 2019 volyymeillä mitattuna ja että ne vaikuttavat täysimääräisinä kuluvana vuonna. Miten vallitsevat inflaatiopaineet vaikuttavat näihin kustannussäästöihin tulevaisuudessa?

Solmimme juuri tulosjulkistuksemme alla uuden kahden vuoden työehtosopimuksen matkustamohenkilöstömme kanssa. Ensimmäinen sopimusvuosi ei pidä sisällään palkankorotuksia ja toisen vuoden korotuksetkin ovat yleiseen kustannustasokehitykseen sidottuja. Myös lentäjiemme kanssa solmimastamme työehtosopimuksesta on jäljellä vielä 2,5 vuotta.

Olemme huomioineet 200 miljoonan euron pysyvissä vuosisäästöissämme inflaatiokorotukset. Samalla pitää muistaa, että tietyt erät, kuten polttoainekulut, lentokenttämaksut ja esimerkiksi vähäpäästöisempi lentäminen muodostavat kustannuspainetta ja pyrimme siirtämään niiden vaikutusta mahdollisuuksien mukaan lippuhintoihin.

Millainen vaikutus Itä-Euroopan tilanteella on toimintaanne?

Tällä hetkellä vaikutusta ei juuri ole, mutta erilaiset varautumissuunnitelmat ovat osa normaalia arkeamme. Seuraamme luonnollisesti tilanteen kehittymistä tarkasti. Lentoturvallisuus on ykkösprioriteettimme, ja tarvittaessa meillä on aina valmius muuttaa lentojen reititystä nopeastikin.


Siirtyi sivulle: Finnairin Q4 2021 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia