Finnairin Q3 2023 -tulos sekä 570 miljoonan euron merkintäoikeusanti | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Finnairin Q3 2023 -tulos sekä 570 miljoonan euron merkintäoikeusanti

Vahva kasvu ja kannattavuus värittivät vuoden vilkkainta neljännestä – 570 miljoonan euron merkintäoikeusanti seuraava luonnollinen askel 

Erkka Salonen, Sijoittajasuhdejohtaja

Julkistimme viime viikolla osavuosikatsauksemme. Vaikka aikaistimme suunnitellun merkintäoikeusannin takia julkaisuajankohtaa viikolla, tilaisuuksissamme oli mukavasti osallistujia. Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta.

Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 13,7 prosenttia 817 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liiketuloksemme oli voitollinen nyt jo viidettä kertaa peräkkäin, tällä kertaa 94 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli näin ollen 11,5 %. Vahvan liiketuloksen siivittämänä myös nettotuloksemme oli neljättä neljännestä peräkkäin positiivinen ollen 53 miljoonaa euroa.    

Hyvä tulos oli suotuisan kysynnän ja tarjonnan suhteen sekä strategiatyömme menestyksekkään toteutuksen lopputulema. Kysyntä jatkui vahvana ja tarjonta oli yhä rajallisempaa markkinoilla vallitsevien kapasiteettirajoitteiden takia. Pystyimme hyödyntämään suotuisat markkinaolosuhteet tasapainoisella verkostollamme sekä onnistuneilla hinnoittelu- ja myyntitoimillamme. Toimemme näkyivät myös kustannustehokkuutena, vaikka polttoaineen hinta kallistuikin neljänneksen loppua kohti.

Asiakastyytyväisyytemme oli 31 eli hyvällä tasolla edelleen. Asiakkaamme arvioivatkin Finnairin viiden tähden lentoyhtiöksi APEX:n lentoyhtiöarvioinnissa, mikä kertoo asiakkaidemme luottamuksesta ja tuesta meitä kohtaan.

Uudistimme neljänneksen aikana Finnair Plus -ohjelmaa ja liityimme Aviokseen. Tämä tuo jäsenille uusia etuja sekä uudenlaisia mahdollisuuksia kerätä ja käyttää kanta-asiakasvaluuttaa. Kerroimme myös investoivamme uusiin, laajempiin lounge-tiloihin Helsinki-Vantaan lentoaseman Schengen-puolella. Laajemmat lounge-tilat tulevat käyttöön vuoden 2024 toisella puoliskolla ja vastaavat kasvavien asiakasmäärien tarpeisiin.

Olemme nyt toteuttamassa 570 miljoonan euron merkintäoikeusantia, joka on seuraava luonnollinen askel strategiamme toteuttamisessa. Osakeannista saatavat bruttovarat käytetään Finnairin taseen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen, jotta pystymme paremmin hallitsemaan jäljellä olevia rahoitusvelkojamme sekä pienentämään rahoituskulujamme, tukemaan kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista ja varmistamaan kykymme toteuttaa investointeja tulevaisuudessa. Osakeannin yhteydessä täydensimme keskeisiä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme.

Aiemmin julkistetun 6 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalitavoitteen lisäksi pyrimme: 

  • saavuttamaan 1–2-kertaisen nettovelan suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä; ja  
  • palauttamaan yhtiön varojenjakokyvyn vuodesta 2025 alkaen;  
  • tavoitteemme on lisäksi edelleen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme perustuvat seuraaviin keskeisiin oletuksiin:  

  • yhtiön kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvaisi yli 15 prosenttia vuodesta 2023 vuoteen 2025;  
  • yhtiön ylläpitoinvestoinnit olisivat 80–100 miljoonaa euroa vuosittain;  
  • yhtiö kykenisi hyödyntämään 190 miljoonan euron laskennalliset verosaamiset, jotka vähentäisivät maksettavan yhteisöveron määrää keskipitkällä aikavälillä; ja 
  • yhtiön kassavarojen suhde liikevaihdosta pysyisi 30 prosentissa ajan myötä. 

Arvioimme edelleen lentävämme vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna (ASK:t), mukaan lukien sovitut wet leaset. Tarkensimme aiempaa liikevaihto-ohjeistustamme ja arvioimme nyt, että koko vuoden 2023 liikevaihto on 2,9–3,1 miljardia euroa. Lisäksi tarkensimme ohjeistusta koko vuoden 2023 vertailukelpoisesta liiketuloksesta ja arvioimme nyt sen olevan 160–200 miljoonan euron välillä.  

Q&A

Alle on kerätty muutamia keskeisimpiä kysymyksiä vastauksineen sekä Q3-tuloksesta että osakeannista.

Mikä selitti Q3:n konsensusennusteita paremman vertailukelpoisen liikevoiton?

Liikevaihtoamme kasvattivat jatkunut vahva kysyntä kaikilla markkinoillamme sekä resurssipulan aiheuttama koko toimialan rajoittunut kapasiteetti. Lisäksi tuottojemme optimointi oli selvästi näkyvissä. Yksikkötuottomme kasvoivat jopa 28 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja myös 2 prosenttia vertailukaudesta.

Kustannussäästöjemme vaikutus näkyi yksikkökustannustemme laskiessa 6 prosenttia vertailukaudesta. Polttoaineen hinta alkoi kallistua neljänneksen loppua kohden, millä oli luonnollisesti negatiivinen tulosvaikutus.

Sanotte, että halvan lentämisen aika on ohi. Voivatko lentolippujen hinnat vielä kallistua?

Lentolippujen hinta vaihtelee ensinnäkin kausiluonteisesti. Toisaalta koko lentotoimialalla on edelleen kapasiteettirajoitteita, jotka eivät todennäköisesti ole poistumassa hetkeen. Myös matkustuksen kysyntä on jatkunut vahvana eikä suoria merkkejä sen heikkenemisestä ole näkyvissä. Kun polttoaineen hinta on lisäksi viime aikoina kasvanut, on mahdollista, että lippuhinnat jatkavat kallistumistaan.

Kerroitte uudistavanne 12 lentokoneesta muodostuvan Embraer-laivaston matkustamot vuosien 2024 ja 2025 aikana. Miten suuri investointi on kyseessä ja miten se vertautuu laajarunkokoneiden matkustamouudistukseen?

Uudistamme kyseiset matkustamot yhdenmukaistaaksemme asiakkaillemme tarjoamamme matkustuskokemuksen. Kyse on alle 10 miljoonan euron investoinnista, joten kyse on varsin pienestä investoinnista, jos sitä vertaa esimerkiksi piakkoin loppuvaan laajarunkokoneiden matkustamouudistukseen, johon investoimme 200 miljoonaa euroa. Olemme jo uudistaneet 21 lentokoneen matkustamot yhteensä 25 laajarunkokoneestamme ja tämä projekti saadaan päätökseen ensi vuonna.

Yksi osakeannin tavoitteita on palauttaa yhtiön varojenjakokyky vuodesta 2025 alkaen (vuoteen 2024 perustuen). Miksi tavoittelette tätä? Eikö se ole vain osakeantiin osallistuvien rahojen palauttamista?

Osakeannin syyt ovat taseen vahvistaminen, rahoituskulujen pienentäminen, strategian implementoinnin edistäminen sekä tulevien investointien mahdollistaminen.  

Osakeannin seurauksena voimme palauttaa osingonmaksu-/varojenjakokykymme. Mielestämme tämä on tärkeää, koska pyydämme omistajiltamme nyt rahaa ja haluamme tulevaisuudessa luoda tuottoa tälle sijoitukselle. Osakeanti mahdollista lisäksi varojenjakokyvyn palauttamisen paljon aiemmin kuin se olisi mahdollista ilman sen toteuttamista.

Osakeannissa muodostuu yli 19 miljardia uutta osaketta. Toisaalta kahdella merkintäoikeudella saa merkitä 27 uutta osaketta. Miksi näin isoja ja monimutkaisia lukuja? Eikö yksinkertaisempi ja pienempi olisi riittänyt?

Merkintäoikeusannin mekaniikassa pitää huomioida useampia tekijöitä. Tavoitteena on ensinnäkin varmistaa osakkeenomistajien osallistuminen merkintäoikeusantiin, minkä vuoksi osakkeen merkintähinnassa tarjotaan laskennallista alennusta suhteessa osakkeen teoreettiseen hintaan sen jälkeen, kun merkintäoikeus on irronnut osakkeesta (TERP eli Theoretical Ex-Rights Price). Lisäksi tämä laskennallinen alennus tuo joustavuutta sen varalle, että osakekurssi heiluisi merkintäaikana. Toisaalta on parempi, jos merkintäoikeudella on korkeampi nimellisarvo, koska se tekee kaupankäynnistä niillä yleensä tehokkaampaa.  

Uusien osakkeiden määrään ja toisaalta myös merkintäsuhteeseen vaikuttaa osakeannin euromääräinen koko, mainittu laskennallisen alennuksen määrä sekä myös osakkeen kurssikehitys ennen osakeantia. Näiden tekijöiden yhtälönä muodostuivat myös tämän merkintäoikeusannin ehdot.

Omistan Finnairin osakkeita, mutta en tiedä, mitä minun pitäisi nyt tehdä. Mistä saisin osakeannista helpoiten tietoa?

Tärkeintä on olla aktiivinen, sillä saamasi merkintäoikeudet raukeavat arvottomina, jos niitä ei määritettyjen määräaikojen sisällä joko käytä uusien osakkeiden merkitsemiseen tai myy niitä.  

Osakeantisivustollamme on kattava paketti siihen liittyvää materiaalia ja tietoa. Löydät sivustolta muun muassa tarkempia tietoja aikataulusta, antiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, markkinointiesitteen sekä Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen. Suosittelemme lämpimästi perehtymään sivustoon. 


Siirtyi sivulle: Finnairin Q3 2023 -tulos sekä 570 miljoonan euron merkintäoikeusanti