Finnair Q2 2023 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Finnair Q2 2023 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia

Ennätysvahva toinen neljännes - neljäs peräkkäinen positiivinen liiketulos vahvan kysynnän ja strategian edistyneen toimeenpanon myötä.

Erkka Salonen, Sijoittajasuhdejohtaja

Julkistimme perjantaina puolivuosikatsauksemme. Keskikesäisestä ajankohdasta huolimatta tilaisuuksissamme oli mukavasti osallistujia, joten lämpimät kiitokset kaikille, jotka olivat paikan päällä ja linjoilla.

Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli voitollinen jo neljättä neljännestä peräkkäin, yhteensä vertailukelpoinen liikevoitto tältä ajalta on 120 miljoonaa euroa. Q2 muodostaa tästä jopa yli puolet sillä se oli 66 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 8,8 %. Tämä on erittäin vahva tulos kausiluonteisesti toiseksi vahvimmalla neljänneksellä. Se on jopa parempi kuin ennätysvuonnamme 2018. Vahvan liiketuloksen siivittämänä myös nettotuloksemme oli kolmatta kertaa peräkkäin positiivinen. 139 miljoonan euron nettovoitosta osa selittyi aiemmin alaskirjattujen laskennallisten verosaamisten palauttamisella paremman tuloskunnon sekä parantuneen pidemmän aikavälin näkymän myötä.

Vahva tulos muodostui ennen kaikkea suotuisista kysynnän ja tarjonnan suhteista sekä strategiatyömme hyvästä etenemisestä. Kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana ja tarjonta oli edelleen rajallisempaa markkinoilla vallitsevien kapasiteettihaasteiden takia. Pystyimme hyödyntämään vallitsevat markkinaolosuhteet tasapainoisella verkostollamme sekä onnistuneilla hinnoittelu- ja myyntipanoksillamme. Myös kustannustenhallintatyömme tuotti tulosta, ja lisäksi polttoaineen hintakehitys oli suotuisaa.

Asiakastyytyväisyytemme oli nettosuositteluindeksillä mitattuna 35, mikä on edelleen hyvä taso. Finnair valittiinkin 13. kerran peräkkäin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi asiakkaiden näkemyksiin perustuvassa Skytrax-arvioinnissa.

Strategiatyömme on edistynyt hyvin ja olemme jo saavuttaneet osan tavoitteistamme, joten päivitimme strategiaamme. Nostimme pidemmän aikavälin kannattavuustavoitettamme, koska saavutimme aiemman vähintään 5 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalitavoitteemme 12–18 kuukautta ennen tavoiteaikatauluamme eli vuoden 2024 puoliväliä, kuten ilmoitimme jo kesäkuisen positiivisen tulosvaroituksemme yhteydessä. Uusi kannattavuustavoitteemme on 6 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olemme myös päivittäneet ja tasapainottaneet strategiateemojamme palautettuamme toimintamme kannattavuuden. Keskitymme jatkossa yhä enemmän asiakkaiden tarpeisiin ja dataan perustuvaan myyntiin sekä asiakasuskollisuuden edistämiseen kaikissa asiakassegmenteissä. Panostamme analytiikan tehostettuun käyttöön, jotta voimme tarjota entistä sujuvampia ja personoidumpia matkoja asiakkaillemme. Pyrimme kasvamaan markkinan mukana Qantasin kanssa solmitun monivuotisen lentokoneiden vuokrasopimuksen myötä optimoidulla laivastollamme. Siirryimme ohjelmapohjaisista kustannussäästöistä jatkuvaan kustannustehokkuuden parantamiseen kilpailukykymme varmistamiseksi. Lisäksi yhdenmukaistamme vastuullisuustavoitteemme Science Based Targets Initiative -aloitteen kanssa, mikä tarkoittaa siirtymistä päästökompensaatioista toimenpiteisiin, jotka vähentävät suoraan omia päästöjämme. Tulemme myös investoimaan Finnairin kulttuuriin ja henkilöstöömme työntekijöiden hyvinvoinnin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan tulosten tukemiseksi. Näillä kaikilla strategiateemoilla tähtäämme kannattavuutemme ylläpitoon ja rakennamme kestävämpää tasetta. Seuraavana askeleena kestävän taseen rakentamisessa suunnittelemme 200 miljoonan euron hybridilainan lunastamista syyskuun alussa. Yksistään se pienentää rahoituskustannuksiamme 20 miljoonalla eurolla vuodessa.

Arvioimme edelleen lentävämme vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna (ASK:t). Toistimme myös aiemman ohjeistuksemme, jossa arvioimme, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuodesta 2022, mutta se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle (3,1 miljardia euroa). Lisäksi tarkensimme positiivisen tulosvaroituksen yhteydessä antamaamme ohjeistusta koko vuoden 2023 vertailukelpoisesta liiketuloksesta ja arvioimme sen olevan 150–210 miljoonan euron välillä.

Q&A

Alle on kerätty muutamia keskeisimpiä kysymyksiä vastauksineen perjantailta.

Mikä selitti Q2:n konsensusennusteita selvästi paremman vertailukelpoisen liikevoiton?

Liikevaihtoamme kasvattivat jatkunut vahva kysyntä kaikilla markkinoillamme sekä resurssipulan aiheuttama koko toimialan rajoittunut kapasiteetti. Lisäksi tuottojemme optimointi oli selvästi näkyvissä.

Kustannussäästöjemme vaikutus näkyi yksikkökustannustemme laskiessa yli 8 prosenttia vertailukaudesta. Vaikka polttoaineen hinta laski, myös yksikkökustannus ilman polttoainekustannuksia pieneni lähes 3 prosenttia vertailukaudesta.

Palautitte 99 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia parantuneen tuloskunnon sekä pidemmän aikavälin näkymien myötä. Onko teillä vielä potentiaalisesti palautettavia eriä jäljellä?

Kyllä, verotappioihin liittyviä laskennallisia verosaamisia on palauttamatta vielä 52 miljoonaa euroa ja vähennyskelvottomiin korkokuluihin liittyen niitä on noin 12 miljoonaa euroa, joten yhteensä niitä on noin 64 miljoonaa euroa.

Nostitte pidemmän aikavälin kannattavuustavoitettanne ja tavoittelette nyt 6 %:n vertailukelpoista liikevoittomarginaalia vuoden 2025 loppuun mennessä. Ohjeistuksenne perusteella on kuitenkin mahdollista, että saavuttaisitte tämän tason jo tänä vuonna. Onko tavoite riittävän kunnianhimoinen?

Liiketoimintaympäristömme on tällä hetkellä poikkeuksellinen suotuisan tarjonnan ja kysynnän suhteen ansiosta, mutta oletamme, että tilanne alkaa normalisoitua hieman pidemmällä aikavälillä. Tavoitteemme on saavuttaa 6 prosentin vertailukelpoinen liikevoitto myös normaalimmassa liiketoimintaympäristössä.

Kannattavuutenne on palautunut. Onko nyt aika uudistaa kapearunkolaivastoanne?

Kapearunkolaivaston uusiminen on edelleen suunnitelmissamme. Toisaalta olemme pystyneet optimoimaan myös vanhempien koneidemme käyttöikää, joten laivaston uusimisella ei ole kiirettä. Uusiminen tulee olemaan iso investointi, joten tutkimme rauhassa vaihtoehtojamme ennen päätöksen tekemistä.


Siirtyi sivulle: Finnair Q2 2023 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia