Finnair Q3 2022 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Finnair Q3 2022 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia

Positiivista: Q3:n vertailukelpoinen liiketulos voitollinen ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuoteen ja strategiatyö etenee; negatiivista: nettotulos edelleen tappiollinen, pitkä matka edessä

Erkka Salonen, Sijoittajasuhdejohtaja

Julkistimme perjantaina osavuosikatsauksemme. Pitkän tauon jälkeen saavuttamamme positiivinen liiketulos oli ilahduttava uutinen, ja oli hienoa nähdä, että tuloksemme kiinnosti, sillä perjantain tilaisuuksissamme oli mukavasti osallistujia. Kiitokset kaikille pääkonttorillemme saapuneille sekä linjoilla olleille.

Vuoden ensimmäisen puoliskon trendit jatkuivat myös kolmannella neljänneksellä. Kesä on perinteisesti lentotoimialan vilkkainta aikaa, mikä näkyi edelleen vahvistuneena kysyntänä, kohonneina lippuhintoina ja kasvaneina matkustajamäärinä erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Näin ollen myös kokonaisliikevaihto kasvoi selvästi sekä vertailukaudesta että edellisneljänneksestä. Toisaalta neljännestä väritti kiihtynyt inflaatio, ja polttoaineen hinta pysyi poikkeuksellisen korkealla tasolla. Polttoaineen hinnan negatiivinen kustannusvaikutus oli noin 125 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna.

Matkustus Pohjois-Aasiaan pysyi koronapandemiaan liittyvien rajoitusten sekä suljetusta Venäjän ilmatilasta aiheutuneiden pidempien lentoreittien takia vähäisenä, vaikka neljänneksen lopulla esimerkiksi Japani avautui. Kiinan tiukat koronarajoitukset kuitenkin jatkuvat. Aasian-liikenteemme kapasiteetti oli vain noin 35 % vuoden 2019 vastaavan ajanjakson liikenteestä tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna (ns. Great Circle Distance -perustaiset ASK:t eivät huomioi suljetusta Venäjän ilmatilasta aiheutuvia pidempiä lentoreittejä), joten haasteet eivät Aasian osalta ole takanapäin.

Vahva kysyntä sekä tekemämme toimet kustannusten karsimiseksi, myynnin tehostamiseksi ja tuottojen optimoimiseksi näkyivät 35,2 miljoonan euron vertailukelpoisessa liiketuloksessamme, joka oli positiivinen ensimmäistä kertaa vuoden 2019 viimeisen neljänneksen jälkeen. Nettotuloksemme pysyi kuitenkin tappiollisena (-37,2 miljoonaa euroa). Tämä johtui lähinnä raskaasta velkaantumisesta aiheutuneista korkeista rahoituskuluista sekä vahvan dollarin aiheuttamista valuuttakurssitappioista.  

Neljänneksen aikana kassamme vahvistui hieman pyöristyen kuitenkin edelleen 1,6 miljardiin euroon. Nostimme loput 110 miljoonaa euroa Suomen valtion myöntämästä 400 miljoonan euron pääomalainasta, mikä laski velkaantumisastettamme ja paransi omavaraisuusastettamme. Operatiivinen kassavirta oli vain 12 miljoonaa euroa positiivinen, sillä sitä pienensivät muun muassa kausiluonteiset tekijät, wet lease -saamisten jaksotuserot sekä eräät maksuehtojen muutokset. 

Julkistimme syyskuussa uuden strategiamme kannattavuuden palauttamiseksi. Edessä on pitkä tie, ennen kuin olemme koko vuoden tasolla kannattava. Keskeiset toimet tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, laivaston optimointi, yksikkötuottojen vahvistaminen, kumppanuuksien hyödyntäminen, yksikkökustannusten pienentäminen, kestävän taseen rakentaminen ja vastuullisuus. Tavoitteenamme on saavuttaa pandemiaa edeltävän ajan vähintään 5 prosentin vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien.

Kuten ohjeistimme, ennustamme, että lyhyellä aikavälillä matkustuksen vahva kysyntä jatkuu, mikä tukee yksikkötuottojamme Q3:a vastaavalla tavalla. Toimintaympäristön merkittävä epävarmuus kuitenkin jatkuu edelleen, koska polttoaineen hinta on poikkeuksellisen korkea ja Venäjän ilmatilan sulun pituus, inflaation vaikutus kysyntään ja kustannuksiin sekä koronapandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden kehitys ovat epäselviä. Toistimme ohjeistuksemme, jonka mukaan vuoden 2022 vertailukelpoinen liiketulos tulee olemaan kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan tappiollinen.

Uuden strategiamme toteutus etenee loppuvuoden aikana jokaisella osa-alueella ja vaatii kaikkien sidosryhmien myötävaikutusta. Kerromme toteuttamisen etenemisestä sekä vuoden 2023 tulevaisuuden näkymistä enemmän vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Q&A

Alle on kerätty muutamia keskeisimpiä kysymyksiä vastauksineen perjantailta.

Miksi vertailukelpoinen liiketulos ylitti analyytikoiden ennusteet?

Tällä kausiluonteisesti vahvimmalla vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvua vauhditti edelleen jatkunut patoutuneen kysynnän purkautuminen erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä työvoimapulan aiheuttama koko toimialan rajoittunut kapasiteetti. Lisäksi toimet myynnin tehostamiseksi ja tuottojen optimoinniksi tuottivat tulosta. Näiden tekijöiden siivittäminä lentolippujen keskihinnat olivat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Vaikka rahtiliikevaihto laski edellisneljänneksestä pudonneiden rahtihintojen myötä, se oli edelleen hyvällä tasolla ylittäen selvästi Q3 2019 -luvun. Myös Aurinkomatkojen tarjoamien matkapalveluiden liikevaihto ylsi lähes vuoden 2019 tasolle.

Toisaalta COVID-19-rajoitukset ja suljettu Venäjän ilmatila vaikuttivat haitallisesti sekä tuottoihin että kuluihin erityisesti Aasian-liikenteessämme. Lisäksi poikkeuksellisen korkea polttoainehinta ja vahva Yhdysvaltain dollari rasittivat tulosta.

Miten olette edistäneet uutta strategiaa Q3:n aikana?

Esimerkkejä maantieteellisesti tasapainoisemmasta verkostosta ovat elokuussa avattu Mumbain-reitti sekä yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa lentojen avaamiseksi kolmesta pohjoismaisesta pääkaupungista Dohaan Q4:n aikana. Neuvottelut henkilöstömme kanssa työehtojen muutoksista etenevät osana yksikkökustannustavoitettamme ja olemme saavuttaneet ehdolliset neuvottelutulokset kahden liittomme kanssa. Aloitimme vuosineljänneksen jälkeen lisäksi muutosneuvottelut yhtiön globaalin organisaatiorakenteen keventämisestä.

Pyrimme kasvattamaan digitaalisen myynnin ja suorien kanavien osuutta sekä tehostamaan jakeluamme entisestään. Näillä toimilla on ennen kaikkea yksikkötuottoja parantava vaikutus, mutta ne johtavat myös kustannustehokkaampaan myyntiin, koska jakelukustannukset laskevat.

Haemme säästöjä myös kaikista muista kulueristä, kuten esimerkiksi laivastokustannuksista, toimittajasopimuksista sekä toimitiloista. Tavoittelemme 15 prosenttia pienempiä yksikkökustannuksia vuoden 2019 tasoon verrattuna. Tähän tavoitteeseen sisältyvät pandemian aikana toteutetut noin 200 miljoonan euron pysyvät kustannussäästöt, mutta vuoden 2019 volyymeillä mitattuna tavoitteen saavuttaminen edellyttää vielä suunnilleen vastaavan kokoisia lisäsäästöjä.

Mitä kestävän taseen rakentaminen pitää sisällään?

Kestävän taseen rakentamisessa keskeistä on palauttaa kannattavuus. Tämä vahvistaa omaa pääomaa ja parantaa kassavirtaa, mikä mahdollistaa velkojen takaisinmaksun ja sitä kautta kestävän taseen vaiheittaisen rakentamisen. Tämä strategiamme osa-alue on sisäänrakennettu neljään strategiamme pääteemaan, jotka ovat tasapainoisempi verkosto ja laivaston optimointi, yksikkötuottojen vahvistaminen, yksikkökustannusten pienentäminen ja vastuullisuus.

Mikä on arvionne Kiinan avautumisesta matkustukselle?

Kiinassa järjestettiin lokakuussa puoluekokous, jossa ei tehty muutoksia vallitsevaan dynaamiseen zero covid -politiikkaan. Näin ollen olemme valmistautuneet siihen, että tiukat matkustusrajoitukset pysyvät voimassa lähitulevaisuudessa eli ainakin vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon ajan.

Lennämme tällä hetkellä yhden viikkovuoron Shanghaihin, mutta tulemme lisäämään toisen viikkovuoron marraskuun kuluessa.


Siirtyi sivulle: Finnair Q3 2022 -tulos sekä kysymyksiä ja vastauksia