Arvonnan säännöt ja ehdot | Finnair Suomi

ARVONNAN SÄÄNNÖT JA EHDOT

Finnair / Finnair mobile app 14.6.-21.6.2022: Arvonta asiakaskyselyyn vastanneiden kesken


1. JÄRJESTÄJÄ
Finnair OYJ

Y-TUNNUS: 0108023-3

Tietotie 9, FI-01053 Finnair, Suomi

Arvonnan järjestää Finnair Oyj (jäljempänä "Järjestäjä").


2. OSALLISTUMISKELPOISUUS
Arvontaan voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Arvontaan eivät kuitenkaan saa osallistua järjestävän tahon työntekijät tai niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa tai heidän perheenjäsenensä. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka ilmeisesti pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai todennäköisyyksien muuttamiseksi.


3. OSALLISTUMISAIKA
Arvontaan voi osallistua 14.6.-21.6.2022 välisenä aikana. Kilpailuajan päättymisen jälkeen saapuneita osallistumisia ei huomioida. Voittajat arvotaan 10.7.2022 mennessä.


4. OSALLISTUMINEN
Finnair mobile app -asiakaskyselyn arvontaan (jäljempänä ”arvonta”) voivat osallistua ne henkilöt, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen kyselylinkin ja vastanneet kyselylomakkeen kysymyksiin. Jokaisella kyselyn saaneella on viikko aikaa lähettää vastauksensa kyselyyn henkilökohtaisen kyselylinkin vastaanottamisen jälkeen, ja osallistuminen arvontaan on mahdollista tänä samana aikana. Henkilökohtaisen linkin sulkeuduttua, arvontaan ei voi enää osallistua. Osallistuminen on vapaaehtoista eikä vaadi tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistumalla arvontaan osallistuja vahvistaa täyttävänsä näiden sääntöjen asettamat ehdot. Palkinnot arvotaan sääntöjen mukaisesti tulleiden osallistumisten kesken.


5. VOITTAJIEN ARVONTA JA PALKINTO

Arvonnan palkintona on Finnair Plus pistepalkinto. Voittajia arvotaan yhteensä kaksi (2) kappaletta ja kunkin palkinnon arvo on 50 000 pistettä.

Voittajat arvotaan 10.7.2022 mennessä kaikkien yhteystietonsa arvontaan osallistumiseksi antaneiden kesken.


6. PALKINNON LUNASTAMINEN

Voittajat valitaan satunnaisarvonnalla kaikkien sääntöjen mukaan osallistuneiden kesken 10.7.2022 mennessä. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti sähköpostilla. Voidakseen lunastaa palkinnon, voittajan tulee olla Finnair Plus kanta-asiakasohjelman jäsen. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljäntoista (14) päivän kuluessa voitosta, on Järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuksi tavaraksi.


7.  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Finnair Oyj:n tietosuojaselosteesta


8. OIKEUDET JA JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.


9. SÄÄNTÖJEN JA EHTOJEN MUUTTAMINEN, MUUT EHDOT

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä ilmoittaa tällä sivulla, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Siirtyi sivulle: Arvonnan säännöt ja ehdot