Varför har jag inte fått återbetalningen ännu? | Finnair
Vanliga frågor
Gå till sidan: Varför har jag inte fått återbetalningen ännu?