Resedokument | Finnair

Resedokument

Flera länder har infört särskilda krav på resedokument på grund av coronaviruspandemin. Kontrollera kraven för din destination innan du reser. Karta över resekrav

När du förbereder dig för resan är det viktigt att du har alla resedokument som behövs och att de är uppdaterade. Du kommer att bli ombedd att bevisa din identitet vid olika tidpunkter under resan. Vilka resedokument du behöver beror på nationalitet, destination och transitländer.

Kom ihåg följande

 • Ta reda på vilka resedokument som behövs för att resa till din destination med hänsyn till din nationalitet.
 • Se även kraven för att resa igenom ett land till ett annat, till exempel om rutten inkluderar mer än ett Schengenland.
 • Observera att flera länder kräver att ditt pass ska vara giltigt tre till sex månader efter att resan har avslutats.
 • Observera att det kanske krävs visum för din destination eller dina transitländer.
 • Kontrollera om det behövs särskilda hälsocertifikat för inträde i destinationslandet.
 • Se till att du har god tid på dig att ansöka om eller förnya dina resedokument.
 • Kontrollera att för- och efternamnet stavats på samma sätt på flygbiljetten, i passet och på eventuella bonuskort.
 • Ta med dig en kopia av ditt e-biljettkvitto, särskilt på interkontinentala flyg. Om du har köpt biljetten direkt från Finnair kan du beställa e-biljettkvittot via det här webbformuläret. I annat fall kan du kontakta det flygbolag eller den resebyrå som utfärdade biljetten.
 • webbplatsen IATA Travel Centre finns information om vad som krävs angående pass, visum och hälsotillstånd.

Godtagbara dokument på Finnair-flygningar

Finländska och skandinaviska medborgare

På grund av coronaviruspandemin är nedanstående information om resedokument som accepteras av Finnair inte giltig. För att kunna gå ombord på flyget måste du ta med dig ett giltigt pass eller EU-ID-kort även när du reser inom Norden. På flyg inom Finland accepterar vi även andra dokument som utfärdats av de finländska myndigheterna för identifieringsändamål, förutsatt att de innehåller ett foto, t.ex. körkort.

Flyg inom Finland och andra nordiska länder:

 • Passagerare som är 16 år och äldre måste ha med sig pass, ID-kort med foto, FPA-kort med foto eller körkort.
 • Passagerare under 16 år som reser med sina föräldrar behöver inte ha ett eget ID-kort.
 • Passagerare under 16 år som reser ensamma eller med någon annan än sina föräldrar måste ha med sig antingen ett pass, ID-kort med foto eller FPA-kort med foto.
 • Passagerare under 12 år som reser ensamma och har med sig en korrekt ifylld blankett för minderåriga utan följeslagare (PDF) behöver inte ha ett eget ID-kort. Däremot måste personen som eskorterar dem till flygplanet och som tar emot dem bevisa sin identitet med en giltig typ av identifikation (t.ex. ett officiellt ID-kort eller pass).

Det finns vissa ändringar i resedokumentskraven på grund av coronaviruset. Mer information finns på sidan Reseuppdateringar.


Flyg inom Schengenområdet, EU-länderna och Schweiz:

 • Du behöver ett pass eller en fotolegitimation som uppfyller EU-standarder och möjliggör internationella resor.


Flyg till destinationer utanför EU:

 • Du behöver ett pass och vid behov ett giltigt visum eller uppehållstillstånd.
 • När du reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner.

Övriga EU-medborgare och schweiziska medborgare

Flyg inom Finland, och mellan länder i Schengenområdet eller EU:

 • Du behöver ett pass eller en fotolegitimation som uppfyller EU-standarder och möjliggör internationella resor.


Flyg till destinationer utanför EU:

 • Du behöver ett pass och vid behov ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller annat resedokument som berättigar till resa via/inträde till landet.
 • När du reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner.

Medborgare i länder utanför EU

 • Du behöver ett giltigt pass och vid behov ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller annat resedokument som möjliggör inträde via det första Schengenlandet och eventuellt vidare resa till ett annat Schengenland.
  • När du till exempel reser via Finland till Danmark måste resedokumenten vara giltiga för inträde i både Finland och Danmark.
 • Se Visumkrav och resedokument som godkänns i Finland
 • När du reser till Finland och Schengenområdet måste ditt pass vara giltigt i mer än tre månader efter den avsedda perioden för vistelsen.
 • När du reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner.

Reser du genom mer än ett Schengenland?

Om din rutt inkluderar mer än ett Schengenland träder du in i Schengenområdet.


Resa till ett Schengenland genom ett annat Schengenland

Om du reser till ditt destinationsland inom Schengen via ett annat Schengenland måste du uppfylla visumbestämmelserna i både det land där du träder in i Schengenområdet och i destinationslandet. Även om båda länderna är medlemsländer i Schengen kanske bestämmelserna och de godkända dokumenten inte är desamma för båda länderna.

 • Om du till exempel reser från Shanghai till Frankfurt via Helsingfors måste dina resedokument vara giltiga för inträde via Finland (uppfylla kraven i Finland) och de måste vara giltiga för vidare resa till Tyskland.


Transfer via ett Schengenland

Om du bara reser via ett Schengenland och din destination är utanför Schengenområdet träder du inte in i Schengenområdet och inget visum krävs.

 • Om du till exempel reser från Moskva till New York via Helsingfors måste dina resedokument vara giltiga för USA.


Transfer via ett eller fler Schengenländer

Om du reser via två eller flera Schengenländer trots att din destination ligger utanför Schengenområdet måste du träda in i Schengenområdet och ett visum krävs.

 • Om du till exempel reser från New Delhi till Montreal via Helsingfors och Paris måste dina resedokument vara giltiga för Schengenområdet (uppfylla kraven i Finland) och för Kanada.


Ytterligare krav för minderåriga

I vissa länder krävs ett resetillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare för minderåriga som reser ensamma eller med endast en förälder eller vårdnadshavare. Tillstånd kan krävas antingen vid inresa i eller utresa ur landet.

Om du vill veta om en fullmakt krävs för minderåriga på en viss resa kontaktar du lokala myndigheter i det land som du reser från samt ambassaden i det land du reser till.

Exempel på skriftligt medgivande (PDF)
Gå till sidan: Resedokument