Resedokument | Finnair

Resedokument

När du förbereder dig för resan är det viktigt att du har alla resedokument som behövs och att de är uppdaterade. Du kommer att bli ombedd att bevisa din identitet vid olika tidpunkter under resan. Vilka resedokument du behöver beror på nationalitet, destination och transitländer.

Kom ihåg följande

 • Ta reda på vilka resedokument som behövs för att resa till din destination med hänsyn till din nationalitet. Du kan använda vår karta över resedokument för att kontrollera informationen. 
 • Se även kraven för att resa genom ett land till ett annat, till exempel om rutten inkluderar mer än ett Schengenland.
 • Observera att flera länder kräver att ditt pass ska vara giltigt tre till sex månader efter att resan har avslutats.
 • Observera att det kanske krävs visum för din destination eller dina transitländer.
 • Observera att om du inte har en retur- eller anslutningsbiljett kan du nekas inträde på destinationen, särskilt om du reser med turistvisum. 
 • Se till att du har god tid på dig att ansöka om eller förnya dina resedokument.
 • Kontrollera att för- och efternamn stavas likadant på flygbiljetten, i passet och på eventuella bonusmedlemskort. På Finnairs flyg räcker det att ditt efternamn och ett av förnamnen i passet står korrekt skrivna på biljetten.
 • Ta med dig en kopia av e-biljettkvittot, vilket är särskilt viktigt på långdistansflyg. Om du köpte biljetten direkt från Finnair kan du beställa e-biljettkvittot via det här webbformuläret. Annars kan du kontakta flygbolaget eller resebyrån som utfärdade biljetten.
 • webbplatsen IATA Travel Centre finns information om vad som krävs angående pass, visum och hälsotillstånd.

Godtagbara dokument på Finnair-flygningar

Finländska och skandinaviska medborgare

Flyg inom Finland och andra nordiska länder (det finns ingen gränskontroll):

 • Passagerare som är 16 år och äldre måste ha med sig pass, ID-kort med foto eller körkort.
 • Passagerare under 16 år som reser med sina föräldrar behöver inte ha ett eget ID-kort.
 • Passagerare under 16 år som reser ensamma eller med någon annan än sina föräldrar måste ha med sig antingen ett pass eller ID-kort med foto.
 • Passagerare under 12 år som reser ensamma och har med sig ett korrekt ifyllt formulär för råd till minderårig utan följeslagare (PDF) behöver inte ha med sig ett eget ID-kort. Personerna som möter och tar emot dem på destinationen måste dock bevisa sin identitet med en giltig ID-handling (t.ex. ett officiellt ID-kort eller pass).

Återinförda inre gränskontroller: De nordiska länderna kan återinföra inre gränskontroller med kort varsel av säkerhetsskäl. I sådana fall måste flygbolagen se till att alla passagerare som reser till det berörda landet uppfyller inresekraven. Det är viktigt att observera att passfrihet inom de nordiska länderna endast gäller för nordiska medborgare. Det betyder att ett nordiskt körkort inte kan godkännas som resedokument under tillfälliga inre gränskontroller, eftersom det inte anger innehavarens medborgarskap. Vi rekommenderar att du har med dig ett giltigt pass eller giltigt nationellt ID-kort i sådana situationer. 

Kraven på resedokument ändras fortfarande i vissa länder på grund av coronaviruset. Mer information finns på sidan Karta över resedokument eller Reseuppdateringar.

Flyg inom Schengenområdet, EU-länderna och Schweiz:

Flyg till destinationer utanför EU:

 • Du behöver ett pass och vid behov ett giltigt visum eller uppehållstillstånd.
 • När du reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner.
Ansök om pass eller ID-kort på internet

Övriga EU-medborgare och schweiziska medborgare

Flyg inom Finland, och mellan länder i Schengenområdet eller EU:

 • Du behöver ett pass eller en fotolegitimation som uppfyller EU-standarder och möjliggör internationella resor.

Flyg till destinationer utanför EU:

 • Du behöver ett pass och vid behov ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller annat resedokument som berättigar till resa via/inträde till landet.
 • När du reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner.

Medborgare i länder utanför EU

 • Du måste ha ett giltigt pass och, vid behov, ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller annat resedokument som möjliggör inresa via det första Schengenlandet och eventuell vidare resa till ett annat Schengenland. Se listan över alla Schengenländer.
  • När passageraren till exempel reser via Finland till Danmark måste resedokumenten vara i kraft för inresa i både Finland och Danmark.
 • Se vilka visumkrav och resedokument som godkänns i Finland
 • När du reser till Finland och Schengenområdet måste ditt pass vara giltigt i mer än tre månader efter den avsedda perioden för vistelsen.
 • Läs mer information om Schengen-visum 
 • När du reser till USA, Storbritannien, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner.

Reser du genom mer än ett Schengenland?

Om din rutt inkluderar mer än ett Schengenland träder du in i Schengenområdet. Se listan över alla Schengenländer.

Resa till ett Schengenland genom ett annat Schengenland

Om du reser till Schengen-destinationslandet via ett annat Schengenland måste du uppfylla visumbestämmelserna i både det land genom vilket du reser in i Schengenområdet och i destinationslandet. Även om båda länderna är Schengenländer är det inte säkert att reglerna och de godkända dokumenten är desamma för båda länderna.

 • Om du till exempel reser från Shanghai till Frankfurt via Helsingfors måste dina resedokument vara i kraft för inträde via Finland (uppfylla kraven i Finland) och de måste vara giltiga för vidare resa till Tyskland.

Transfer via ett Schengenland

Om du bara reser via ett Schengenland och din destination är utanför Schengenområdet träder du inte in i Schengenområdet och inget visum krävs.

 • Om du till exempel reser från New Delhi till New York via Helsingfors måste dina resedokument vara i kraft för USA.

Transfer via ett eller fler Schengenländer

Om du reser via två eller flera Schengenländer trots att din destination ligger utanför Schengenområdet måste du träda in i Schengenområdet och ett visum krävs.

 • Om du till exempel reser från New Delhi till Montreal via Helsingfors och Paris måste dina resedokument vara giltiga för Schengenområdet (uppfylla kraven i Finland) och för Kanada.

Ytterligare krav för minderåriga

I vissa länder krävs ett resetillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare för minderåriga som reser ensamma eller med endast en förälder eller vårdnadshavare. Tillstånd kan krävas antingen vid inresa i eller utresa ur landet.

Om du vill veta om en fullmakt krävs för minderåriga på en viss resa kontaktar du lokala myndigheter i det land som du reser från samt ambassaden i det land du reser till.

Exempel på skriftligt medgivande (PDF)
Gå till sidan: Resedokument