Användningsvillkor | Finnair

Användningsvillkor

Finnair Abp:s meddelande on Internetsidornas användarvillkor

Användningen av Finnairs webbsidor förutsätter att användaren förbinder sig att följa både de villkor som anges här nedan och de som eventuellt gäller enskilda tjänster.

  1. All information på våra webbsidor publiceras utan att vi garanterar tillgång, ofelbarhet, tillförlitlighet, innehåll eller annan egenskap. Vi garanterar inte heller materialets lämplighet i något speciellt sammanhang, dess äganderätt eller tredje parts okränkbarhet.
  2. Om inte annat föranleds av bindande lagstiftning, ansvarar vi inte för något som berör användningen av våra webbsidor eller våra elektroniska tjänster, inte heller av förhinder vid användningen av dessa eller övriga skador som härrör sig från dessa.
  3. Innehållet på våra webbsidor, inklusive varumärken, firmamärken o.s.v. är Finnairs eller tredje parts egendom som skyddas av lag om upphovsrätt och andra lagar. Om inte annat föranleds av texten nedan, förbehåller vi oss all rätt till sidorna och deras innehåll. Användaren får inte ens delvis kopiera eller på annat sätt skriva av stycken, flytta, distribuera eller lagra något som ingår i sidorna, och inte använda varumärken och firmamärken etc. utan skriftlig tillåtelse på förhand.
  4. Användningen av sidorna och deras innehåll är tillåten endast för privat, icke-kommersiellt bruk. Pressmeddelanden och övriga dokument som är avsedda att bli publicerade eller att vara offentliga får användas också för annat ändamål, förutsatt att källan anges.
  5. Användaren försäkrar och ansvarar för att inget lagstridigt eller osakligt material skickas till våra Internetsidor. Genom att skicka material till våra sidor ger användaren Finnair obegränsad rätt att använda materialet avgiftsfritt och utan förpliktelser gentemot användaren. Användaren bör på alla rimliga sätt försäkra sig om att materialet inte innehåller virus eller är på annat sätt skadligt.
  6. Användningen av eventuella andra sidor som är länkade via våra webbsidor, regleras av användarvillkoren för ifrågavarande sidor. Vi kan inte påverka dessa sidors innehåll och tar inget ansvar för dem. Om inte annat uttryckligen har angetts, uppmuntrar vi på inget sätt användningen av dessa sidor eller deras innehåll och stöder inte heller deras ägare, operatör eller annat som berör dem.
  7. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan förhandsanmälan och av vilken orsak som helst ändra webbsidornas utseende, innehåll och tillgång samt de tjänster och produkter som erbjuds på sidorna, eller sidornas övriga egenskaper.
  8. Förvärvandet av andra än avgiftsfria tjänster eller produkter från våra webbsidor förutsätter minst 18 års ålder eller skriftlig tillåtelse av förälder eller annan förmyndare.
  9. På vissa tjänster kan separata användarvillkor tillämpas.
  10. Finländsk lagstiftning tillämpas på våra Internetsidors användarvillkor.

© Finnair Abp 2002

Gå till sidan: Användningsvillkor