Finnairs avbeställnings­skydd | Finnair

Finnairs avbeställnings­skydd

Med Finnairs avbeställningsskydd kan du avboka flyget och ansöka om återbetalning om du inte kan resa på grund av plötslig sjukdom eller olyckshändelse som drabbar dig eller en nära familjemedlem.

Avbeställningsskyddet gäller för det ursprungliga biljettpriset och eventuella tillval för resan som tillhandahålls av Finnair för de passagerare som inte kan resa. Om sjukdomen eller olyckan inträffar efter flygets avgångstid täcker avbeställningsskyddet kostnaden för returresan eller motsvarande belopp av det totala biljettpriset.

Avbeställningens tvingande karaktär bedöms alltid utifrån medicinska skäl. Observera att du måste lämna in ett giltigt läkarintyg tillsammans med ansökningsformuläret för återbetalning.

Priser*

Du kommer att se priset för avbokningsskyddet i bokningsflödet.

* Avbeställningsskydd är endast tillgängligt för flyg som trafikeras av Finnair och Norra.
* Priserna är desamma för enkelresor och tur och retur-resor.
* Avbeställningsskyddet är kostnadsfritt för barn under 2 år.

Avbeställningsskyddet omfattar

 •  Priset för flygbiljetten för de passagerare som inte kan resa på grund av att de själva, andra passagerare i samma bokning eller en nära familjemedlem drabbas av plötslig sjukdom, olyckshändelse eller dödsfall.
 •  Priset för eventuella förbetalda tillval för resan från Finnair inklusive extra bagage, sittplatser, förbeställda måltider, tillgång till Finnair Lounge och andra flygrelaterade tillval för resan som tillhandahålls av Finnair.
 •  Priset på flygbiljetten om avbokningen beror på graviditetsrelaterad komplikation fram till slutet av den 36:e graviditetsveckan.

Avbeställningsskyddet omfattar inte

 •  Priset för en ny flygbiljett, avgiften för avbeställningsskydd och andra eventuella serviceavgifter som togs ut vid bokningen av flygresan.
 •  Avbokning på grund av andra skäl än sjukdom, olyckshändelse eller dödsfall, såsom avbokning p.g.a. otillräcklig vaccinering eller otillräckliga resedokument.
 •  Andra reserelaterade kostnader, såsom hotell, hyrbil eller aktiviteter. Avbeställningsskyddet täcker endast flygresans biljettpris för Finnair-flyg och tillval för resan som köpts från Finnair.

Så här ansöker du om återbetalning

 1. Du måste avboka flygbokningen före beräknad avgångstid för det första flyget som inte kommer att användas. Du kan även avboka bokningen via Hantera bokning.
 2. Du kan ansöka om återbetalning genom att fylla i onlineformuläret för ansökan om återbetalning på Finnairs webbplats. Du måste bifoga en kopia av ett läkarintyg som anger den sjukdom eller olycka som förhindrar resa och dess längd. Om orsaken till avbokningen är dödsfall krävs ett officiellt intyg eller annat tillförlitligt godkännande.
 3. Om begäran om återbetalning baseras på sjukdom, olyckshändelse eller dödsfall som drabbat en nära familjemedlem som inte ingår i flygbokningen har Finnair rätt att kräva bevis på familjebandet.
 4. Begäran om återbetalning måste skickas inom tre (3) månader från ursprungligt avresedatum vid sjukdom eller olyckshändelse, och inom sex (6) månader från ursprungligt avresedatum vid dödsfall.

Finnair hanterar den medicinska informationen relaterad till avbeställningsskyddet med extra omsorg och all information förstörs när hanteringen av ersättningsanspråk har avslutats. Mer information om hantering av personuppgifter finns i Finnairs sekretesspolicy.

Om du har några frågor angående avbeställningsskyddet kontaktar du Finnairs kundtjänst.

Exempel

Med Finnairs avbeställningsskydd kan du avboka flyget och ansöka om återbetalning om du inte kan resa på grund av plötslig sjukdom eller olyckshändelse som drabbar dig eller en nära familjemedlem.

Ett av barnen blir sjukt och hela familjen stannar hemma

Avbeställningsskyddet gör det möjligt att få en återbetalning för alla passagerare mot uppvisande av barnets läkarintyg, exklusive eventuella serviceavgifter på Finnairs webbplats.

En av de vuxna blir sjuk och stannar hemma, medan resten av familjen reser

Avbeställningsskyddet gör det möjligt att få en återbetalning för en vuxen som inte reser mot uppvisande av läkarintyg, exklusive eventuella serviceavgifter på Finnairs webbplats.

Familjens mormor/farmor blir sjuk och familjen vill inte vill resa

Avbeställningsskyddet gör det möjligt att få en återbetalning för hela resan mot uppvisande av mormors läkarintyg, exklusive eventuella serviceavgifter på Finnairs webbplats.

 • En nära familjemedlem kan vara en make/maka, sambo, egna eller makens/makans barn, egna föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar eller makens/makans föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar.
 • Avbeställningsskyddet kan endast köpas tillsammans med bokning av flygresa i ekonomiklass eller Premium Economy-reseklass, och går inte att köpa separat för en bokning som gjorts tidigare.
 • Avbeställningsskyddet är inte tillgängligt för Finnair Classic-bonusresor.
 • Avbeställningsskyddet täcker inte graviditetsrelaterade avbokningar efter den 36:e graviditetsveckan.
 • Avbeställningsskyddet gör det inte möjligt att få en återbetalning av flygresans biljettpris bara för att passageraren inte vill resa.
 • Avbeställningsskyddet omfattar inte en avbokad resa som täcks av annan part, till exempel försäkringsbolag, arbetsgivare eller annan tredje part.
 • Finnairs avbeställningsskydd är inte en försäkring utan en betald extratjänst för en flygbiljett. Försäkringslagstiftningen tillämpas inte på avbeställningsskydd.
Gå till sidan: Finnairs avbeställnings­skydd