Finnairs flygpresentkort | Finnair

Finnairs flygpresentkort

Please note that Finnair flight gift cards are currently not available for purchase.

Om du har fått ett Finnair-flygpresentkort gäller följande regler och villkor för dess användning.

 • Med flygpresentkortet kan du köpa flygbiljetter på Finnair.com och via Finnair-appen.
 • Du kan inte använda flygpresentkortet för bonusflyg eller bokningar som betalas med pengar och Avios, resetillval (du kan betala tillvalen med andra godkända betalningsmetoder) eller för köp ombord på flyget.
 • När du har fått lagstadgad ersättning i form av ett presentkort kan du även omvandla presentkortet till pengar med hjälp av detta formulär.
  • När vi erbjuder ersättning i form av ett presentkort lägger vi till 50 % på det ursprungliga penningvärdet. Om din ersättning till exempel är 100 € får du ett presentkort på 150 €. Om du omvandlar presentkortet får du den ursprungliga ersättningen (100 € i det här exemplet) utan det extra värdet.
 • Du får ett presentkortsnummer tillsammans med den PIN-kod som du måste skriva in i angivet fält vid betalningen.
 • Flygpresentkortet gäller i ett år från utfärdandedatumet. Du bör betala med presentkortet före det utgångsdatum som anges på presentkortet. Resedatumet kan vara senare (max 360 dagar från inköpsdagen).
  • Om presentkortet har gått ut är det inte möjligt att omvandla det till pengar istället.
 • Du kan använda ett presentkort per bokning. Det går inte att kombinera presentkort.
 • Om presentkortets värde inte är tillräckligt högt för att täcka hela biljettpriset kan du betala resten med andra betalningsmetoder, t.ex. kreditkort.
 • Om värdet på köpet är mindre än värdet på presentkortet, kan du använda resten vid nästa köp under presentkortets giltighetstid.
 • Om du har använt ditt presentkort delvis är det inte möjligt att omvandla det återstående beloppet till pengar.
 • Vi utfärdar presentkort i euro. Om du reser från ett land som inte använder euro väljer du ett euroland som plats, så kommer bokningen att prissättas i euro.
 • Finnairs presentkort är inte personliga, så du kan ge ditt presentkort till någon annan eller använda det för att köpa flyg åt andra.
 • Om värdet återbetalas till ett presentkort från en bokning och presentkortet inte längre är giltigt, förlängs giltighetstiden med högst tre månader från återbetalningsdagen.
 • Oanvända kuponger eller delar av dem omvandlas inte till presentkort.
 • Finnair ansvarar inte för borttappade presentkort.
Gå till sidan: Finnairs flygpresentkort