Miksi käsimatkatavaralla on painoraja? Kuusi kysymystä ja vastausta painosta | Finnair Suomi

Blue Wings -tarinat

Miksi käsimatkatavaralla on painoraja? Kuusi kysymystä ja vastausta painosta

Nostimme äskettäin businessluokan käsimatkatavaran painorajaa 12 kiloon, eli businessluokassa matkustavalla saa olla mukaan isompi käsimatkatavara ja pieni laukku, joiden yhteispaino on enintään 12 kiloa. Käsimatkatavaroiden painoraja on osa lentokoneen painolaskelmia, jotka tarvitaan lentojen turvalliseen lentämiseen. Koneen paino vaikuttaa moneen asiaan, ja siksi sitä seurataan. 

1. Miksi käsimatkatavaralla on painoraja, kun painava laukku vie saman verran tilaa kuin kevyempi laukku matkustamossa?

Lentojen turvallinen liikennöinti edellyttää, että lentokoneen paino on tiedossa, jotta lennolle voidaan laatia painoon perustuva kuorma- ja tasapainolaskelma. Jokaisella lentokoneella on maksimipainoraja, jolla kone voi turvallisesti nousta ilmaan (MTOW, maximum take off weight).

Koneen painoon lasketaan itse koneen paino, polttoaineen paino, ruumassa olevan matkatavaran ja rahdin paino, koneessa olevien tarjoilujen paino, vessojen vesitankkien paino, sekä matkustajien paino. Kaikkien muiden osien painon lentoyhtiö tietää, mutta matkustajien painon laskemiseksi käytetään keskiarvoja, jotka perustuvat lentoturvallisuusviranomaisen vahvistamiin standardeihin. Matkustajien painoon lasketaan mukaan käsimatkatavaran paino.

2. Miksi ette arvioi uudelleen myös economy- ja premium economy -luokan lippujen sallittua matkatavaramäärää?

Economy- ja premium economy -luokissa 8 kg:n painoraja pysyy ennallaan. 8 kg on yleinen painoraja monilla lentoyhtiöillä, ja se on ollut meilläkin käytössä vuosia.

Käsimatkatavaroiden painorajan nostaminen vaatii aina viranomaishyväksynnän, ja painorajojen nosto laajemmin edellyttää aina analyysiä vaikutuksista kuorma- ja tasapainolaskelmiin, joka tarvitaan lennon turvalliseen liikennöintiin. Meillä on tämä arviointi parhaillaan käynnissä, ja se valmistuu vuoden 2024 aikana.

3. Miksi käsimatkatavaran painoraja vaihtelee lentoyhtiöittäin?

Jokainen lentoyhtiö tekee omat painolaskelmansa, ja niihin vaikuttavat lentoyhtiön käyttämät lentokoneet, lennettävät reitit ja kohteiden kenttien erityispiirteet, kuten kiitotien pituus, matkustajaprofiilit (vapaa-ajan matkustajat/liikematkustajat) ja lentoyhtiön liiketoimintapäätökset. Finnairin painorajat ovat kahdeksan kiloa economy- ja premium economy -luokassa ja 12 kiloa businessluokassa.

Voit tarkastaa lippuusi kuuluvan sallitun matkatavaran määrän Finnairin mobiilisovelluksesta ja Varaukseni-palvelusta service.

4. Miten matkustajien paino arvioidaan?

Lentoyhtiöiden käyttämät keskiarvopainot perustuvat Euroopan ilmailuviranomaisen EASA:n standardipainoihin. Painorajoja päivitetään aika ajoin, ja viimeisin EASAn teettämä tutkimus lentomatkustajien keskimääräisistä painoista on vuodelta 2022. Tutkimuksessa punnittiin vapaaehtoisia lentomatkustajia matkatavaroineen Euroopan eri lentoasemilla.

Myös Finnair on tehnyt omaa tutkimusta; vuonna 2017 punnitsimme vapaaehtoisia asiakkaita lentoasemalla käsimatkatavaroineen saadaksemme paremman käsityksen siitä, mihin suuntaan keskimääräiset painot ovat kehittyneet. Tämän tutkimuksen tuloksia käytettiin Finnairin käyttämien keskiarvopainojen määrittämiseen. 

Asiakkaiden punnitseminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja tulokset käsitellään anonyymisti. Keskimääräiseen painoon vaikuttaa moni asia: liikematkustajilla on usein enemmän käsimatkatavaroita kuin vapaa-ajan matkustajilla ja talvella ihmisillä on painavampia vaatteita päällään, mikä sekin vaikuttaa painoihin.

Jokainen lentoyhtiö tekee omat keskiarvolaskelmansa viranomaisen standardilaskelmien pohjalta. Käsimatkatavaran paino lasketaan matkustajan keskiarvopainoon mukaan.

5. Voiko koneen paino rajoittaa lentoa jotenkin?

Koneen paino vaikuttaa lentojen liikennöintiin. ATR-koneilla lennettäessä asiakkaita pyydetään joskus siirtymään toiselle istumapaikalle koneen tasapainon vuoksi. Joskus laukkuja on jouduttu jättämään pois painorajojen vuoksi. Maailmalta on myös tapauksia, joissa lentoyhtiö on joutunut rajoittamaan asiakkaiden määrää lennolla painorajojen takia. Paino voi muodostua esteeksi turvalliselle nousulle esimerkiksi haastavissa tuuliolosuhteissa tai kiitotien ollessa liukas. Painavampi kone tarvitsee enemmän kiitotiepituutta lentoonlähtöön, sillä nostaakseen painavamman massan ilmaan siipi tarvitsee suuremman nopeuden lentoonlähtöhetkellä, ja siten myös pidemmän kiihdytyksen.

Matkatavaroiden painorajat ovat olemassa siksi, että vältyttäisiin asiakkaiden matkantekoon vaikuttavilta tilanteilta, joissa laukkuja tai asiakkaita pitäisi jättää lennolta. Turvallisuus on Finnairille aina tärkeintä, ja jokainen lento operoidaan sen mukaisesti.

6. Mitä muuta pitäisi tietää koneen painosta?

Lentokoneen paino vaikuttaa suoraan sen polttoainekulutukseen. Kevyempi kone kuluttaa vähemmän polttoainetta ja tuottaa siis vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Finnairin koneiden painoa pyritään jatkuvasti vähentämään, valitsemalla esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan kevyempiä materiaaleja matkustamoon (istuimet, matot, tarjoilukärryt) ja optimoimalla koneeseen otettavan veden määrää.

Voit myös itse vaikuttaa lentomatkasi hiilidioksidipäästöihin pakkamaalla kevyemmin. Jos jokainen asiakkaamme olisi vuonna 2022 jättänyt kaksi kiloa matkatavaraa kotiin, säästetyllä polttoaineella lentäisi 20 lentoa Helsingistä Tokioon.


Siirtyi sivulle: Miksi käsimatkatavaralla on painoraja? Kuusi kysymystä ja vastausta painosta