Lentoemännästä ja lentäjästä koodariksi – ja toisin päin! | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Lentoemännästä ja lentäjästä koodariksi – ja toisin päin!

Aikaisemmin lentoemäntänä ja lentäjänä työskennelleet Annika ja Antti koodaavat tällä hetkellä sovelluksia Finnairin henkilöstön käyttöön. Koodatessa työvälineitä lentävälle henkilöstölle heidän aikaisempi työkokemuksensa on kullanarvoista.

Taivaalta toimistoon

Antti Kallioniemi, Software Developer Finnairilla, opiskeli alun perin yliopistossa ohjelmistotiedettä ja työskenteli useita vuosia ohjelmistokehittäjänä ennen lentäjän uraa. ”Lentäjän ammatti oli haave, joka oli hautunut jo pidemmän aikaa ja nähdessäni haun päätin koittaa onneani ja hakea”, hän kertoo.

Nyt hän on työskennellyt Finnairilla lähes viisi vuotta, joista ensimmäiset neljä vuotta perämiehenä ja viimeisimmän vuoden ohjelmistokehittäjänä.

Annika Moilanen, Junior Software Developer Finnairilla, on puolestaan koko aikuisikänsä työskennellyt matkailualaan ja Finnairiin liittyvissä tehtävissä. Hän aloitti joulukuussa 2015 lentoemäntänä ja työskenteli sitä ennen Helsinki-Vantaalla Finnair Loungeissa. Jäädessään lomautetuksi koronaviruspandemian alkaessa keväällä 2020 hän päätti aloittaa koodauksen opinnot.

”Pandemia antoi sysäyksen hakea opiskelemaan koodausta. Olin kyllä miettinyt sitä jo jonkin aikaa”, Annika kertoo. Ilmailuala on jokseenkin muutosherkkää ja epävarmaa, joten Annika koki toisen ammatin tuovan turvaa tulevaisuuden varalle.

Aikaisempi kokemus kullanarvoista nykyisessä tehtävässä

Annika ja Antti työskentelevät yhdessä Internal Digital Development -tiimissä ja koodaavat tällä hetkellä ohjelmistoa, jossa Finnairin matkustamohenkilökunta ja lentäjät voivat esittää seuraavan kuukauden työvuorolistaa koskevia toiveita vapaapäivistä, kohteista ja työvuorojen rakenteesta.

”Mielestäni on hauskaa, että juuri me koodaamme yhdessä tätä nimenomaista työkalua. Meillä on siihen paljon annettavaa, koska olemme olleet itse aikaisemmin sen käyttäjiä”, Annika sanoo. ”On myös hyvä, että tässä työskentelevät yhdessä lentäjä ja lentoemäntä, koska myöskään me emme välttämättä puolin ja toisin tiedä toistemme tarpeita”, Antti lisää. Yhdessä Annika ja Antti ymmärtävät perusteellisesti sovelluksen käyttäjien tarpeet ja toiveet.

Töitä tehdään välillä yhdessä ja välillä itsenäisesti. Työpäivät alkavat päivittäisellä aamupalaverilla, jossa käydään läpi edellisen ja alkavan päivän työt. Tärkeää on hyvä tiimi, jossa on sekä kokeneempia työtekijöitä että vasta-alkajia, jotka tuovat tiimiin uutta ja erilaista näkökulmaa. ”Meidän tiimimme jäsenistä näkee, että he aidosti välittävät Finnairista ja haluavat olla täällä töissä”, Antti iloitsee.

Toiveissa kahden rakkaan ammatin yhdistäminen myös tulevaisuudessa

Sekä Annikan että Antin on määrä palata lentotyöhön kesän aikana. Molemmat kuitenkin toivovat voivansa jatkossa yhdistää kaksi mieleistä ammattiaan ja työskennellä vuorotellen molemmissa. ”Oma tahtotilani on, että niin kauan kuin koodaan lentoyhtiössä, nämä molemmat ammatit voisi yhdistää”, Annika toteaa.

”Koska meidän tiimissämme tehdään paljon sisäisiä ja miehistönkäyttöön liittyviä applikaatioita, koen, että pystyn tuomaan niihin omaa näkemystäni ja toteuttamaan niitä täten paremmin”, Antti pohtii. Kahden ammatin tekeminen vuorotellen toisi arkeen vaihtelun ja elämänhallinnan lisäksi myös konkreettisia hyötyjä ja tietotaitoa niin ohjelmistokehittämiseen kuin lentotyöhönkin.

Annikan ja Antin mielestä ulkoisten konsulttien käyttämisen rinnalla olisi hyödyllistä vieläkin enemmän hyödyntää osaamista sisäisesti. He toivovat, että tulevaisuudessa Finnairilla moniosaajat voisivat työskennellä projektiluontoisesti useammassa erilaisessa tehtävässä, silloin kun työntekijältä löytyy erityisosaamista tai kiinnostusta useanlaisiin tehtäviin.

Koodarin ammatista haaveilevia Annika kehottaa rohkeasti hakemaan opiskelemaan: ”IT-ala on niin laaja-alainen, että kaikille löytyy sieltä oma paikka, kunhan vaan kiinnostusta riittää.” Annika ja Antti viihtyvät hyvin tämänhetkisessä tiimissään, jossa projekteja pääsee tekemään oman kiinnostuksensa mukaan. Ohjelmistokehittäjän tehtävät ja muut Finnairin avoimet paikat löydät tältä sivulta.

Jutun valokuvat on ottanut Miikka Kuivalainen, joka tarkistaa kesän ajan koronatodistuksia Finnairilla ja palaa syksyllä stuertin työhönsä. Jutun on kirjoittanut entinen lentoemäntä Carla Peho, joka työskentelee nykyään Finnairin viestintätiimissä.


Siirtyi sivulle: Lentoemännästä ja lentäjästä koodariksi – ja toisin päin!