Dokumendid USA-sse, Ühendkuningriiki, Kanadasse ja Austraaliasse reisimiseks | Finnair Eesti

Ameerika Ühendriigid

Nõutavad reisidokumendid

USA kodanikel peab olema kaasas kehtiv USA pass või muu kehtiv reisidokument, mis lubaks neil USA-sse siseneda.

USA-sse või USA kaudu reisijatel peab olema kaasas kehtiv pass, aga ka üks järgmistest dokumentidest:

 • kehtiv viisa või
 • USA elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi (ESTA) kaudu saadud kinnitus viisanõudest loobumise programmi (VWP) raames reisimiseks või
 • alalise elaniku kaart (nn roheline kaart) või
 • muu kehtiv luba, mis annab õiguse USA-sse siseneda

Juhime tähelepanu sellele, et USA-s ümberistumiseks peavad sul olema kaasas USA-sse sisenemiseks vajalikud dokumendid (loetletud eespool).

Viisanõudest loobumise programm (VWP)

Vastavalt viisanõudest loobumise programmile saad reisida USA-sse või USA kaudu ilma viisata, kui oled selles programmis osaleva riigi kodanik ja vastad alltoodud nõuetele:

 • Reisi kestus ei tohi ületada 90 päeva
 • Sul on olemas kinnitatud tagasisõidu pilet või pilet rahvusvahelisele jätkulennule
 • Sul on piisavalt rahalisi vahendeid kogu riigis viibimise ajaks
 • Saabud USA-sse viisanõudest loobumise programmis (VWP) osaleva lennufirma (nt Finnairi) lennuga
 • Sul on kehtiv biomeetriline pass, mis sisaldab mikrokiipi


Viisanõudest loobumise programmi raames saavad reisida järgmiste riikide kodanikud:

Andorra, Austraalia, Austria, Belgia, Brunei, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Monaco, Holland (Madalmaad), Uus-Meremaa, Norra, Portugal, San Marino, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Korea Vabariik (Lõuna-Korea), Rootsi, Šveits, Taiwan (Hiina) ja Suurbritannia (Ühendkuningriik).

Loe lisateavet viisanõudest loobumise programmi kohta


USA välisministeerium nimetas Kuuba 12. jaanuaril 2021 terrorismi toetavaks riigiks. Seetõttu ei saa inimesed, kes on külastanud Kuubat 12. jaanuaril 2021 või pärast seda, reisida ESTA-ga Ameerika Ühendriikidesse viisavabastusprogrammi (VWP) raames. See kehtib ka isikutele, kellel on VWP riigi ja Kuuba topeltkodakondsus. 

Eelnevalt heakskiidetud ESTA tühistatakse ka juhul, kui  hiljem selgub, et inimene on Kuubas viibinud või et tal on topeltkodakondsus.  

Kui sa ei saa viisavabastusprogrammi ja ESTA-d kasutada, vajad Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks viisat. Viisat saad taotleda mis tahes USA saatkonnas või konsulaadis. 

Lisateave

ESTA-reisiluba

ESTA on automatiseeritud süsteem, mille abil määratakse reisijate vastavus USA-sse sisenemise tingimustele. ESTA-reisiloa olemasolu on kohustuslik nende reisijate puhul, kes reisivad USA-sse viisanõudest loobumise programmi raames. Lastele tuleb laste vanusest sõltumata taotleda eraldi ESTA-reisiluba.

 • USA tolli- ja piirivalveametile tuleb maksta 21 USD iga kinnitatud reisiloa kohta (tasuda saab internetis krediit- või deebetkaardiga).
 • ESTA-reisiloa vorm tuleb täita vähemalt 72 tundi enne väljumist. Kui esitad taotluse hiljem kui 72 tundi enne väljumist, ei pruugi vastav kinnitus veel väljumise ajaks saabuda.
 • Kinnitatud ESTA-reisiluba kehtib kaks aastat või kuni sinu passi aegumiseni (kui pass aegub enne kahe aasta möödumist).
 • Kui su taotlust ei rahuldata, aga sa ikkagi soovid reisida, tuleb sul USA saatkonna või konsulaadi kaudu taotleda mitteimmigrandi viisat.
Taotlege ESTA-reisiluba

Lennuohutusprogrammiga Secure Flight seoses esitatavad reisija andmed ja reisija kohta eelnevalt esitatavad andmed (API)

Broneeringu tegemisel pead lennuohutuse tagamiseks esitama järgmised andmed:

 • täisnimi (täpselt passis toodud kujul)
 • sugu
 • sünniaeg

Lisaks palub USA tolli- ja piirivalveamet (CBP) esitada lennufirmadel kõikide USA-sse, USA-st või läbi USA reisivate isikute kohta eelnevalt reisija andmed (passiandmed ja USA esimese ööbimiskoha täisaadress). Reisija, kellel on pilet rahvusvahelisele jätkulennule või rahvusvahelisele kruiisile, mis väljub 8 tunni jooksul pärast saabumist, ei pea aadressiandmeid esitama.

CBP aadressinõuet ei kohaldata USA kodanike ja seaduslike alaliste elanike suhtes, kuid kuna USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) nõue esitada aadressiandmed kehtib kõigile reisijatele, on lennufirmad kohustatud koguma ka USA kodanike ja seaduslike alaliste elanike aadressiandmeid.

Kõik nõutavad andmed saad broneeringule lisada iseteenindusprogrammis „Halda broneeringut“

Halda broneeringut

Privaatsusteade: transpordiohutuse amet (TSA) palub teil sisestada oma täisnime, sünniaja ja soo – neid andmeid kasutatakse võrdlemiseks jälgitavate isikute nimekirjaga kooskõlas määruse 49 U.S.C. jaotisega 114, 2004. aasta luuretegevuse reformi ja terrorismi ennetamise seadusega ja 49 C.F.R lõikudega 1540 ning 1560.

Võimaluse korral võite sisestada ka oma tuvastusnumbri (Redress number). Täisnime, sünniaja ja soo märkimata jätmisel võidakse keelduda isikut lennukisse või pardalemineku alasse lubamast. USA transpordiohutuse amet võib jagada teie edastatud teavet politsei või luureasutustega.

Kui soovite vaadata lisateavet USA transpordiohutuse ameti privaatsuspoliitika kohta või teavet privaatsusseaduse ja eraelu puutumatust käsitleva mõjuhinnangu kohta, külastage USA transpordiohutuse ameti veebisaiti.


Seaduslik õigus täiendavale teabele

Lisaks reisija kohta eelnevalt esitatavatele andmetele (API) on USA tolli- ja piirivalveametil (CBP) seaduslik õigus nõuda USA-sse, USA-st ja USA-st läbi suunduvatele lendudele tehtud broneeringute kohta teatud teavet. Reisijaid teavitatakse sellest broneeringute tegemisel.


Programm US-VISIT

Programmi US-VISIT eesmärk on nii USA-d külastavate inimeste kui ka USA kodanike ohutuse ja turvalisuse parandamine. Kõigilt USA-d külastavatelt isikutelt kogutakse saabumisel ja lahkumisel teatud andmeid.

USA-sse saabumisel jäädvustab tolliametnik iga külastaja unikaalsed andmed kas siis sõrmejälgede või digitaalfotona.

Kõiki riigi külastajate kohta kogutud andmeid hoitakse konfidentsiaalselt ja need tehakse kättesaadavaks ainult volitatud ametnikele ning valitud õiguskaitseorganitele, kui see osutub vajalikuks USA turvalisuse tagamisel.

Lisateave programmi US-Visit kohta


Ühendkuningriik

Ühendkuningriigi elektrooniline reisiluba (ETA)

 • Ühendkuningriigi elektroonilise reisiloa (ETA) nõue jõustus 15. novembril 2023 ja kehtib praegu ainult Katari kodanikele.
 • Alates 22. veebruarist 2024 kehtib ETA nõue ka järgmiste riikide kodanikele: Bahrein, Jordaania, Kuveit, Omaan, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid.
 • Teiste, hetkel viisavabastusega riikide kodanikud peavad hakkama enne reisi ETA-d taotlema millalgi 2024. aasta jooksul. Ühendkuningriigi ametiasutused annavad täpsetest kuupäevadest teada, kui need on selgunud.
 • NB! Kui sinu kodakondsus eeldab Ühendkuningriigi ETA olemasolu, kehtib ETA nõue ka siis, kui istud Ühendkuningriigis lihtsalt ümber (isegi kui viibid ainult lennujaama transiitalal).
 • Lisateavet Ühendkuningriigi ETA kohta ja lingi ETA taotlemiseks leiate veebisaidilt GOV.UK.

Kanada

Nõutud reisidokumendid

Kõikidelt Kanadasse / läbi Kanada viisavabalt reisivatelt isikutelt, kellel puudub viisa või elamisluba, nõutakse elektroonilist reisiluba (Electronic Travel Authorization, eTA) (elektroonilist reisiluba ei nõuta USA kodanikelt).

 • Elektroonilist reisiluba saab taotleda internetis ja selle hind on 7 CAD (umbes 5 EUR).
 • Soovitame elektroonilise reisiloa taotluse esitada vähemalt 72 tundi enne reisi.


Kanada piirivalveameti (Canada Border Services Agency) ametnikud soovitavad laste hooldusõigust jagavatel vanematel kanda kaasas hooldusõigust käsitlevate dokumentide koopiaid.

Kui jagate hooldusõigust teise vanemaga, kes ei reisi teiega koos, või kui te ei ole lapse vanem ega seaduslik eestkostja, soovitame teil Kanadasse reisile minnes ja Kanada riigipiiri ületades võtta kaasa volituse lastega reisimiseks.

Volitus

Seaduslik õigus täiendavale teabele

Kanada piirivalveametil (Canada Border Services Agency) on seaduslik õigus saada teatud teavet reisijate kohta, kes on Kanadasse minemiseks, sealt tulemiseks või selle kaudu lendamiseks teinud Finnairi lendudele broneeringuid. Reisijaid teavitatakse sellest broneeringute tegemisel.

Austraalia

Nõutud reisidokumendid

 • Kõikide riikide kodanikel, v.a Austraalia ja Uus-Meremaa kodanikel, peab Austraalia külastamiseks olema elektrooniline viisa, elamisluba või elektrooniline reisiluba.
 • Teatud riikide kodanikel on lubatud reisida läbi Austraalia kolmandasse riiki ilma e-viisa / elektroonilise loata, tingimusel, et rahvusvaheline jätkulend toimub 8 tunni jooksul pärast saabumist ja isik püsib lennujaama rahvusvahelises transiidialas.
 • E-viisa või elektrooniline reisiluba tuleb taotleda enne reisi algust. Lennujaamad kontrollivad väljumise juhtsüsteemide kaudu reisija e-viisa / elektroonilise reisiloa olekut enne, kui nad lubavad reisijal Austraaliasse reisida.
 • Austraalia veebisaidilt Visa Finder võite leida, millist tüüpi elektroonilist luba või viisat te Austraaliasse reisides vajate. Sama saidi kaudu on võimalik taotleda ka vajalikku luba/viisat.
Navigeerisite leheküljele: Dokumendid USA-sse, Ühendkuningriiki, Kanadasse ja Austraaliasse reisimiseks