Reisidokumendid | Finnair Eesti

Reisidokumendid

Mitmed riigid on koroonaviiruse pandeemia tõttu sätestanud reisidokumentidele erinõuded. Kontrolli enne reisi võimalikke nõudmisi oma sihtkohas. Reisipiirangute kaart

Reisiks valmistumisel on oluline veenduda, et sul oleks olemas kõik vajalikud ja kehtivad reisidokumendid. Sul palutakse tuvastada oma isikut reisi ajal erinevates punktides. Nõutud reisidokumendid sõltuvad sinu rahvusest, sihtkohast ja transiitriikidest.

Mida meeles pidada

 • Uuri, milliseid reisidokumente sul sõltuvalt oma rahvusest sihtkohta reisides vaja läheb.
 • Lisaks vaata üle, milliste nõuetega peate arvestama, kui reisid sihtkohta teise riigi kaudu. Näiteks, kui reisiplaan hõlmab rohkem kui ühte Schengeni riiki.
 • Pöörame tähelepanu sellele, et paljud riigid nõuavad, et su pass kehtiks 3–6 kuud pärast reisi lõppu.
 • Palun arvesta, et siht- või transiitriiki reisimiseks võib vajalik olla ka viisa.
 • Kontrolli, kas sul on sihtriiki sisenemiseks vaja spetsiaalseid tervisetõendeid.
 • Varu oma reisidokumentide taotlemiseks või uuendamiseks piisavalt aega.
 • Veendu, et su ees- ja perekonnanimi oleks lennupiletil, passis ja püsikliendikaartidel identselt kirjutatud. Finnairi lendudel piisab sellest, kui piletil on märgitud õigesti su passis olev perekonnanimi ja üks eesnimedest.
 • Võta reisile kaasa e-pileti kviitungi koopia, eeskätt kauglendudel. Kui ostsid oma pileti otse Finnairilt, saad tellida e-pileti kviitungi selle veebivormi kaudu. Muudel juhtudel võta ühendust pileti väljastanud lennufirma või reisikonsultandiga.
 • Teavet passi-, viisa- ja tervisenõuete kohta leiad Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni reisikeskuse (IATA Travel Centre) veebisaidilt.

Finnairi lendudel aktsepteeritavad reisidokumendid

Soome ja Skandinaavia riikide kodanikud

Lennud Soomes ja teistes Põhjamaades

 • Vähemalt 16-aastastel reisijatel tuleb esitada pass, pildiga isikutunnistus, pildiga sotsiaalkindlustuskaart (Kela kaart) või juhiluba.
 • Alla 16-aastastelt koos vanematega reisivatelt lastelt isikutunnistust ei nõuta.
 • Alla 16-aastased reisijad, kes reisivad üksinda või kaaslastega, kes ei ole nende vanemad, peavad esitama oma passi, pildiga isikutunnistuse või pildiga sotsiaalkindlustuskaardi (Kela kaart või muu ametlik isikutunnistus).
 • Alla 12-aastastelt üksinda reisivatelt lastelt, kellel on kaasas nõuetele vastavalt täidetud üksinda reisiva lapse vorm (PDF), oma isikutunnistust ei nõuta. Samas peavad neid lennukile saatvad ja lennukist vastu võtvad isikud tõendama oma isikut kehtiva isikutunnistustega (nt ametlik isikutunnistus või pass).

Koroonaviiruse tõttu on muutunud reisimiseks vajalike dokumentide nõuded. Palun leia rohkem teavet reise puudutavate teadaannete lehelt.

Lennud Schengeni alas, ELi riikides ja Šveitsis

 • Sul on vaja passi või muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.

Lennud väljapoole Euroopa Liitu

 • Vajad passi ja vajadusel ka kehtivat viisat või elamisluba.
 • Kui reisid USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis loe meie lisajuhiseid.
Taotle veebis passi või isikutunnistust

Teised EL-i riigid ja Šveitsi kodanikud

Lennud Soomes, Schengeni alas või ELi riikides

 • Sul on vaja passi või muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.

Lennud väljapoole Euroopa Liitu

 • Sul on vaja passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubaks reisida teatud riiki või läbi selle riigi.
 • Kui reisid USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis loe meie lisajuhiseid.

Väljapool Euroopa Liitu asuvate riikide kodanikud

 • Vajad kehtivat passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubaks sul siseneda esimesse Schengeni riiki ja seejärel ka mis tahes teise Schengeni riiki.
  • Näiteks, kui reisid läbi Soome Taani, peavad sinu reisidokumendid lubama siseneda nii Soome kui ka Taani.
 • Loe Soomes aktsepteeritavate reisidokumentide ja viisanõuete kohta
 • Soome ja Schengeni riiki reisides peab su pass kehtima vähemalt kolm kuud pärast planeeritavat riigis viibimist.
 • Kui reisid USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis loe meie lisajuhiseid.

Kolmandate riikide kodanikud, kes läbivad rohkem kui üht Schengeni riiki

Kas reisid Schengeni riiki või läbi selle? Kui sinu reisiplaan hõlmab rohkem kui üht Schengeni riigi, siis sisened Schengeni alasse. Täiendavad juhised on lisatud allapoole.

Reisimine Schengeni riiki teise Schengeni riigi kaudu

Kui reisid Schengeni riiki läbi teise Schengeni riigi, pead vastama nii selle riigi viisanõuetele, mille kaudu Schengeni alasse sisened, kui ka sihtkohariigi omadele. Kuigi mõlemad riigid on Schengeni liikmeriigid, ei pruugi nende nõuded ega tunnustatud dokumendid samad olla.

 • Näiteks, kui reisid Shanghaist Frankfurti läbi Helsingi, peavad sinu reisidokumendid vastama nii Soome kui ka Saksamaa nõuetele.

Reisimine ühe Schengeni riigi kaudu

Kui reisid läbi ühe Schengeni riigi ja sinu sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis ei sisene te Schengeni alasse ja sul ei ole viisat vaja.

 • Näiteks, kui reisid Moskvast New Yorki läbi Helsingi, peavad sinu reisidokumendid vastama USA nõuetele.

Reisimine rohkem kui ühe Schengeni riigi kaudu

Kui reisid läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi ja sinu sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis pead siiski sisenema Schengeni alasse ja selleks on sul vaja viisat.

 • Näiteks, kui reisid New Delhist Montreali läbi Helsingi ja Pariisi, peavad sinu reisidokumendid vastama nii Schengeni ala (Soome nõuetele) kui ka Kanada nõuetele.

EL-i COVIDi digitõend (DCC)

Euroopa Liidu digitaalne COVIDi tõend tõestab sinu koroonaviirusega seotud tõendite kehtivust, kui ületad piiri Euroopa Liidu või Schengeni riikides.

ELi COVIDi digitõend võib hõlmata kolme eritüüpi tõendit: koroonaviiruse vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõendit.

Soome kodaniku või residendina saad oma ELi COVIDi digitõendi Omakanta portaali kaudu. Muul juhul palume külastada oma päritolu- või elukohariigi valitsuse veebilehte lisainfo saamiseks. Loe lähemalt Omakanta veebilehelt või Soome terviseameti (Soome tervise ja heaolu instituut ehk THL) kodulehelt.

Lisanõuded (üksi reisivatele) alaealistele

Mõned riigid nõuavad üksi või ainult ühe vanema või eestkostjaga reisiva lapse puhul mõlema vanema või eestkostjate volitust. Volitust võidakse küsida nii riiki saabumisel kui ka lahkumisel.

Veendumaks, kas ja mis kujul nõusolek vajalik on, võta palun ühendust nii siht- kui lähteriigi kohalike ametivõimudega (nt saatkond).

Volituse näidis (PDF)
Navigeerisite leheküljele: Reisidokumendid