Reisidokumendid | Finnair Eesti

Reisidokumendid

Kontrolli sihtkohta reisimise nõudeid kindlasti enne reisi.

Reisiks valmistumisel on oluline veenduda, et sul oleks olemas kõik vajalikud ja kehtivad reisidokumendid. Sul palutakse tuvastada oma isikut reisi ajal erinevates punktides. Nõutud reisidokumendid sõltuvad sinu rahvusest, sihtkohast ja transiitriikidest.

Meelespea

 • Uuri, milliseid reisidokumente on sul oma kodakondsusest tulenevalt vaja, et sihtkohta reisida. Täpsemat infot saad vaadata meie reisinõuete kaardilt
 • Lisaks saad vaadata, milliste nõuetega peaksid arvestama ühe riigi kaudu teise reisides (näiteks juhul, kui lennuplaan hõlmab rohkem kui ühte Schengeni ala riiki).
 • NB! Paljud riigid nõuavad, et sinu pass kehtiks veel 3–6 kuud pärast reisi lõppu.
 • NB! Siht- või transiitriiki reisimiseks võib vajalik olla ka viisa.
 • NB! Kui sul ei ole tagasi- või jätkulennupiletit, võidakse sulle keelata sihtriiki sisenemine, eriti kui reisid turistiviisaga. 
 • Kontrolli, kas sul on sihtriiki sisenemiseks vaja spetsiaalset tervisetõendit. Kui sihtkoha jaoks saab kasutada COVIDi tõendi eelkontrolli, saad internetis või mobiilis lennule registreerumise ajal oma tõendit kontrollida meie digitaalse tööriista abil. Loe lisateavet tööriista kasutamise kohta.
 • Varu reisidokumentide taotlemiseks või uuendamiseks piisavalt aega.
 • Veendu, et sinu ees- ja perekonnanimi on lennupiletil, passis ja püsikliendikaardil (kui viimane on olemas) kirjutatud samamoodi. Finnairi lendudel piisab sellest, kui piletil on õigesti kirjutatud perekonnanimi ja üks passis olevatest eesnimedest.
 • Võta kaasa oma e-pileti kviitungi koopia, eriti kui lendad kauglennul. Kui ostsid pileti otse Finnairilt, saad tellida e-pileti kviitungi selle veebivormi kaudu. Muul juhul võid võtta ühendust pileti väljastanud lennufirma või reisikonsultandiga.
 • Teavet passi-, viisa- ja tervisenõuete kohta leiad Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni reisikeskuse (IATA Travel Centre) veebilehelt.

Finnairi lendudel aktsepteeritavad reisidokumendid

Soome ja Skandinaavia riikide kodanikud

Soome ja teiste Põhjamaade siselennud (piirikontrolli ei ole):

 • vähemalt 16-aastasel reisijal peab kaasas olema pass, pildiga isikutunnistus või juhiluba.
 • Alla 16-aastaselt koos vanematega reisivalt lapselt isikutunnistust ei nõuta.
 • Alla 16-aastane reisija, kes reisib üksinda või kaaslastega, kes ei ole tema vanemad, peab kaasa võtma passi või pildiga isikutunnistuse.
 • Alla 12-aastasel üksi reisival reisijal, kellel on kaasas nõuetekohaselt täidetud üksi reisiva lapse teavitusvorm (PDF), ei pea kaasas olema isikutunnistust. Inimene, kes üksi reisivat last lennule saadab ja sihtkohas vastu võtab, peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi (nt ametlik isikutunnistus või pass).

Sisepiirikontrolli taastamine: turvakaalutlustel võivad Põhjamaad lühikese etteteatamisega taaskehtestada sisepiiridel piirikontrolli. Sellisel juhul peab lennufirma tagama, et kõik asjaomasesse riiki reisivad inimesed rahuldavad riiki sisenemise nõudeid. NB! Põhjamaades kehtiv passivabastus kehtib ainult Põhjamaade kodanikele. See tähendab, et sisepiirikontrolli toimimise ajal ei aktsepteerita reisidokumendina Põhjamaade juhiluba, kuna see ei näita omaniku kodakondsust. Sellisel juhul soovitame kaasas kanda kehtivat passi või fotoga isikut tõendavat dokumenti. 

Mõnes riigis kehtivad koroonaviiruse tõttu endiselt muudetud reisidokumendinõuded. Lisateavet leiad sihtkohta reisimise nõuete kaardilt või reisiuuenduste lehelt.

Schengeni ala, ELi riikide ja Šveitsi lennud:

 • vajad passi või muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi nõuetele ja sobiks rahvusvaheliseks reisimiseks.

Lennud väljapoole Euroopa Liitu:

 • vajad passi ja vajadusel ka kehtivat viisat või elamisluba.
 • Kui reisid Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse või Austraaliasse, loe meie lisajuhiseid.
Taotle veebis passi või isikutunnistust

Teised EL-i riigid ja Šveitsi kodanikud

Lennud Soomes, Schengeni alas või ELi riikides

 • Sul on vaja passi või muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.

Lennud väljapoole Euroopa Liitu

 • Sul on vaja passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubaks reisida teatud riiki või läbi selle riigi.
 • Kui reisid USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis loe meie lisajuhiseid.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikide kodanikud

 • Sul on vaja kehtivat passi ja vajaduse korral kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubab siseneda esimesse Schengeni ala riiki ning vajadusel edasi reisida muusse Schengeni riiki.
  • Näiteks Soome kaudu Taani reisides peavad reisidokumendid kehtima nii Soome kui ka Taani sisenemiseks.
 • Vaata viisanõudeid ja Soomes aktsepteeritavaid reisidokumente
 • Soome ja Schengeni alasse reisides peab sinu pass kehtima veel vähemalt kolm kuud pärast kavandatud riigis viibimise lõppu.
 • Vaata lisateavet Schengeni viisa kohta 
 • Kui reisid Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse või Austraaliasse, loe meie lisajuhiseid.

Kas reisid läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi?

Kui sinu marsruut hõlmab rohkem kui ühte Schengeni riiki, sisened Schengeni alasse.

Reisimine Schengeni riiki läbi teise Schengeni riigi

Kui reisid oma Schengeni sihtriiki mõne muu Schengeni riigi kaudu, pead täitma nii Schengeni alasse sisenemisel läbitava riigi kui ka sihtriigi viisaeeskirju. Kuigi mõlemad riigid on Schengeni liikmesriigid, ei pruugi eeskirjad ja aktsepteeritavad dokumendid olla mõlemas riigis samad.

 • Näiteks, kui reisid Shanghaist Frankfurti läbi Helsingi, peavad sinureisidokumendid vastama nii Soome kui ka Saksamaa nõuetele.

Reisimine läbi ühe Schengeni riigi

Kui reisid läbi ühe Schengeni riigi ja sinu sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis sa ei sisene Schengeni alasse ja sul ei ole selleks viisat vaja.

 • Näiteks, kui reisid Moskvast läbi Helsingi New Yorki, peavad sinu reisidokumendid vastama ainult Ameerika Ühendriikide nõuetele.

Reisimine läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi

Kui reisid läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi ja sinu sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis pead siiski sisenema Schengeni alasse ja selleks on vajalik viisa.

 • Näiteks, kui reisid New Delhist Montreali läbi Helsingi ja Pariisi, peavad sinu reisidokumendid vastama nii Schengeni ala (Soome) nõuetele kui ka Kanada nõuetele.

EL-i digitaalne COVID tõend (DCC)

Paljudes riikides saad kasutada EL-i digitaalset COVID tõendit, et tõendada oma koroonaviiruse sertifikaadi olekut piiriületustel.

EL-i digitaalne COVID tõend võib sisaldada kolme erinevat sertifikaati: koroonaviiruse vaktsineerimistunnistus, negatiivse koroonaviiruse testi tulemuse tõend ja koroonaviirusest taastumise tõend.

Soome kodanikuna või elanikuna pääsed oma EL-i digitaalse COVID tõendi juurde My Kanta lehekülgede kaudu. Teiste riikide kohta lisateabe saamiseks vaata palun oma valitsuse veebisaite. Loe lisateavet My Kanta lehekülgede kohta siit või Soome Tervishoiu- ja hoolekandeinstituudi veebisaidilt.

Kui sinu siht- või transiitriik nõuab koroonaviirusega seotud dokumentide kontrollimist, saad paljudesse nendesse sihtkohtadesse reisides oma sertifikaate kontrollida meie digitaalse tööriista abil interneti-põhise või mobiilse lennule registreerimise ajal. Lisateave

Lisanõuded (üksi reisivatele) alaealistele

Mõned riigid nõuavad üksi või ainult ühe vanema või eestkostjaga reisiva lapse puhul mõlema vanema või eestkostjate volitust. Volitust võidakse küsida nii riiki saabumisel kui ka lahkumisel.

Veendumaks, kas ja mis kujul nõusolek vajalik on, võta palun ühendust nii siht- kui lähteriigi kohalike ametivõimudega (nt saatkond).

Volituse näidis (PDF)
Navigeerisite leheküljele: Reisidokumendid