Reisidokumendid | Finnair Eesti

Reisidokumendid

Reisiks valmistumisel on oluline veenduda, et sul oleks olemas kõik vajalikud ja kehtivad reisidokumendid. Sul palutakse tuvastada oma isikut reisi ajal erinevates punktides. Nõutud reisidokumendid sõltuvad sinu rahvusest, sihtkohast ja transiitriikidest.

Meelespea

 • Uuri, milliseid reisidokumente on sul oma kodakondsusest tulenevalt vaja, et sihtkohta reisida. Täpsemat infot saad vaadata meie reisidokumentide kaardilt
 • Lisaks saad vaadata, milliste nõuetega peaksid arvestama ühe riigi kaudu teise reisides (näiteks juhul, kui lennuplaan hõlmab rohkem kui ühte Schengeni ala riiki).
 • NB! Paljud riigid nõuavad, et sinu pass kehtiks veel 3–6 kuud pärast reisi lõppu.
 • NB! Siht- või transiitriiki reisimiseks võib vajalik olla ka viisa.
 • NB! Kui sul ei ole tagasi- või jätkulennupiletit, võidakse sihtriiki sisenemine sulle keelata, eriti kui reisid turistiviisaga. 
 • Varu reisidokumentide taotlemiseks või uuendamiseks piisavalt aega.
 • Veendu, et sinu ees- ja perekonnanimi on lennupiletil, passis ja püsikliendikaardil (kui viimane on olemas) kirjutatud samamoodi. Finnairi lendudel piisab sellest, kui piletil on õigesti kirjutatud perekonnanimi ja üks passis olevatest eesnimedest.
 • Võta kaasa oma e-pileti kviitungi koopia, eriti kui lendad kauglennul. Kui ostsid pileti otse Finnairilt, saad tellida e-pileti kviitungi selle veebivormi kaudu. Muul juhul võid võtta ühendust pileti väljastanud lennufirma või reisikonsultandiga.
 • Teavet passi-, viisa- ja tervisenõuete kohta leiad Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni reisikeskuse (IATA Travel Centre) veebilehelt.

Kui sulle on väljastatud digitaalne reisidokument (mida sa hoiad telefonis), ei pruugi see olla sihtriiki sisenemiseks või lennuki pardale pääsemiseks piisav. Seetõttu võta alati kaasa ka oma füüsiline reisidokument.

Eri riikide ametiasutuste kasutatavate süsteemide koostalitlusvõime puudumise tõttu ei pruugi sihtriigi immigratsiooniametil olla võimalik su digitaalset reisidokumenti kontrollida. Olenevalt sinu marsruudist võib lennufirma olla kohustatud kontrollima, kas sul on olemas nõutavad reisidokumendid, ja lennufirmad ei saa selles etapis digitaalseid reisidokumente kontrollida. Seetõttu pead kaasa võtma oma füüsilise passi või ID-kaardi (kui sihtriik lubab ID-kaardiga siseneda).

Finnairi lendudel aktsepteeritavad reisidokumendid

Soome ja Skandinaavia riikide kodanikud

Lennud Soomes ja teistes Põhjamaades (piirikontroll puudub)

 • Vähemalt 16-aastasel reisijal peab kaasas olema pass, pildiga isikutunnistus või juhiluba.
 • Alla 16-aastaselt koos vanematega reisivalt lapselt isikutunnistust ei nõuta.
 • Alla 16-aastastel reisijatel, kes reisivad üksi või koos kellegi teisega peale oma vanemate, peab kaasas olema kas pass või pildiga isikutunnistus.
 • Alla 12-aastastel reisijatel, kes reisivad üksinda ja kellel on olemas nõuetekohaselt täidetud üksi reisiva lapse vorm (PDF), ei pea isikutunnistust kaasas olema. Inimene, kes üksi reisivat last lennule saadab ja sihtkohas vastu võtab, peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi (nt ametlik isikutunnistus või pass).

Sisepiirikontrolli taastamine: turvakaalutlustel võivad Põhjamaad lühikese etteteatamisega taaskehtestada sisepiiridel piirikontrolli. Sellisel juhul peab lennufirma tagama, et kõik asjaomasesse riiki reisivad inimesed vastavad riiki sisenemise nõuetele. NB! Põhjamaades kehtiv passivabastus kehtib ainult Põhjamaade kodanikele. See tähendab, et sisepiirikontrolli ajal ei ole Põhjamaade juhiluba reisidokumendina aktsepteeritav, sest selles ei ole näidatud isiku kodakondsust. Sellisel juhul soovitame kaasas kanda kehtivat passi või fotoga isikut tõendavat dokumenti. 

Mõnes riigis kehtivad koroonaviiruse tõttu endiselt muudetud reisidokumendinõuded. Lisateavet leiad reisidokumentide kaardilt või reisiuuenduste lehelt.

Lennud Schengeni ala, EL-i riikide ja Šveitsi piires:

Lennud väljapoole Euroopa Liitu:

 • vajad passi ja vajadusel ka kehtivat viisat või elamisluba.
 • Kui reisid Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse või Austraaliasse, loe meie lisajuhiseid.
Taotle veebis passi või isikutunnistust

Teised EL-i riigid ja Šveitsi kodanikud

Lennud Soomes, Schengeni alas või ELi riikides

 • Sul on vaja passi või muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.

Lennud väljapoole Euroopa Liitu

 • Sul on vaja passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubaks reisida teatud riiki või läbi selle riigi.
 • Kui reisid USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis loe meie lisajuhiseid.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikide kodanikud

 • Sul on vaja kehtivat passi ja vajaduse korral kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubab siseneda esimesse Schengeni ala riiki ning vajadusel edasi reisida muusse Schengeni riiki. Vaata Schengeni riikide nimekirja.
  • Näiteks Soome kaudu Taani reisides peavad reisidokumendid kehtima nii Soome kui ka Taani sisenemiseks.
 • Vaata viisanõudeid ja Soomes aktsepteeritavaid reisidokumente
 • Soome ja Schengeni alasse reisides peab sinu pass kehtima kauem kui 3 kuud pärast riigist lahkumise plaanitud kuupäeva.
 • Vaata lisateavet Schengeni viisa kohta 
 • Kui reisid Ameerika Ühendriikidesse, Ühendkuningriiki, Kanadasse või Austraaliasse, loe meie lisajuhiseid.

Kas reisid läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi?

Kui sinu marsruut hõlmab rohkem kui ühte Schengeni riiki, sisened Schengeni alasse. Vaata Schengeni riikide nimekirja.

Reisimine Schengeni riiki läbi teise Schengeni riigi

Kui reisid Schengeni sihtriiki mõne muu Schengeni riigi kaudu, pead täitma nii Schengeni alasse sisenemisel läbitava riigi kui ka sihtriigi viisaeeskirju. Kuigi mõlemad riigid on Schengeni liikmesriigid, ei pruugi eeskirjad ja aktsepteeritavad dokumendid olla mõlemas riigis samad.

 • Näiteks kui reisid Shanghaist Frankfurti läbi Helsingi, peavad sinu reisidokumendid vastama nii Soome kui ka Saksamaa nõuetele.

Reisimine läbi ühe Schengeni riigi

Kui reisid ainult läbi ühe Schengeni riigi ja sinu sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis sa Schengeni alasse ei sisene ja viisat ei vaja.

 • Näiteks kui reisid New Delhist läbi Helsingi New Yorki, peavad sinu reisidokumendid vastama ainult Ameerika Ühendriikide nõuetele.

Reisimine läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi

Kui reisid läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi ja sinu sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis pead siiski sisenema Schengeni alasse ja selleks on vajalik viisa.

 • Näiteks kui reisid New Delhist Montreali läbi Helsingi ja Pariisi, peavad sinu reisidokumendid vastama nii Schengeni ala (Soome) nõuetele kui ka Kanada nõuetele.

Lisanõuded (üksi reisivatele) alaealistele

Mõned riigid nõuavad üksi või ainult ühe vanema või eestkostjaga reisiva lapse puhul mõlema vanema või eestkostjate volitust. Volitust võidakse küsida nii riiki saabumisel kui ka lahkumisel.

Veendumaks, kas ja mis kujul nõusolek vajalik on, võta palun ühendust nii siht- kui lähteriigi kohalike ametivõimudega (nt saatkond).

Volituse näidis (PDF)
Navigeerisite leheküljele: Reisidokumendid