Reisidokumendid | Finnair Eesti

Reisidokumendid

Mitmed riigid on koroonaviiruse pandeemia tõttu sätestanud reisidokumentidele erinõuded. Kontrolli enne reisi võimalikke nõudmisi oma sihtkohas. Lisateave

Reisiks valmistumisel on oluline veenduda, et teil oleks olemas kõik vajalikud reisidokumendid ja et need oleksid ajakohased. Teil palutakse tuvastada oma isikut reisi ajal erinevates punktides. Nõutud reisidokumendid sõltuvad teie rahvusest, sihtkohast ja transiitriikidest.

Mida meeles pidada

 • Lugege, milliseid reisidokumente teil sõltuvalt oma rahvusest sihtkohta reisides vaja läheb.
 • Lisaks saate lugeda, milliste nõuetega peate arvestama, kui reisite ühest riigist teise. Näiteks, kui teie reisiplaan hõlmab rohkem kui ühte Schengeni riiki.
 • Pöörame teie tähelepanu sellele, et paljud riigid nõuavad, et teie pass kehtiks 3–6 kuud pärast reisi lõppu.
 • Pange tähele, et siht- või transiitriiki reisimiseks võib vajalik olla ka viisa.
 • Kontrollige, kas teil on sihtriiki sisenemiseks vaja spetsiaalseid tervisetõendeid.
 • Varuge oma reisidokumentide taotlemiseks või uuendamiseks piisavalt aega.
 • Veenduge, et teie ees- ja perekonnanimi oleks lennupiletil, passis ja püsikliendikaartidel identselt kirjutatud.
 • Võtke reisile kaasa e-pileti kviitungi koopia, mis on eriti oluline kontinentidevahelistel lendudel. Kui ostsite oma pileti otse Finnairilt, saate tellida e-pileti kviitungi selle veebivormi kaudu. Muudel juhtudel võtke ühendust pileti väljastanud lennufirma või reisikonsultandiga.
 • Teavet passi-, viisa- ja tervisenõuete kohta lugege Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni reisikeskuse (IATA Travel Centre) veebisaidilt.

Finnairi lendudel aktsepteeritavad reisidokumendid

Soome ja Skandinaavia kodanikud

Koroonaviiruse pandeemia tõttu ei kehti hetkel allolev teave Finnairi poolt aktsepteeritud reisidokumentide kohta. Pardalemineku lubamiseks peab sul ka Põhjamaades reisides kaasas olema kehtiv pass või ID-kaart. Soome-sisestel lendudel aktsepteerime ka teisi Soome ametivõimude poolt väljastatud isikut tõendavaid fotoga dokumente (nt juhiluba).

Lennud Soomes ja teistes Põhjamaades

 • Vähemalt 16-aastastel reisijatel tuleb esitada pass, pildiga isikutunnistus, pildiga sotsiaalkindlustuskaart (Kela kaart) või juhiluba.
 • Alla 16-aastastelt koos vanematega reisivatelt lastelt isikutunnistust ei nõuta.
 • Alla 16-aastased reisijad, kes reisivad üksinda või kaaslastega, kes ei ole nende vanemad, peavad esitama oma passi, pildiga isikutunnistuse või pildiga sotsiaalkindlustuskaardi (Kela kaart või muu ametlik isikutunnistus).
 • Alla 12-aastastelt üksinda reisivatelt lastelt, kellel on kaasas nõuetele vastavalt täidetud üksinda reisiva lapse vorm, oma isikutunnistust ei nõuta. Samas peavad neid lennukile saatvad ja lennukist vastu võtvad isikud tõendama oma isikut kehtiva isikutunnistustega (nt ametlik isikutunnistus või pass).

Koroonaviiruse tõttu on muutunud reisimiseks vajalike dokumentide nõuded. Palun leia rohkem teavet reise puudutavate teadaannete lehelt.


Lennud Schengeni alas, ELi riikides ja Šveitsis

 • Teil on vaja passi või muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.


Lennud väljapoole Euroopa Liitu

 • Vajate passi ja vajadusel ka kehtivat viisat või elamisluba.
 • Kui reisite USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis lugege meie lisajuhiseid.
Taotlege veebis passi või isikutunnistust

Teised EL-i riigid ja Šveitsi kodanikud

Lennud Soomes, Schengeni alas või ELi riikides

 • Teil on vaja passi või muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.


Lennud väljapoole Euroopa Liitu

 • Teil on vaja passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubaks reisida teatud riiki või läbi selle riigi.
 • Kui reisite USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis lugege meie lisajuhiseid.

Väljapool Euroopa Liitu asuvate riikide kodanikud

 • Vajate kehtivat passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba või muud reisidokumenti, mis lubaks teil siseneda esimesse Schengeni riiki ja seejärel ka mis tahes teise Schengeni riiki.
  • Näiteks, kui reisite läbi Soome Taani, peavad teie reisidokumendid lubama siseneda nii Soome kui ka Taani.
 • Lugege Soomes aktsepteeritavate reisidokumentide ja viisanõuete kohta
 • Soome ja Schengeni riiki reisides peab teie pass kehtima vähemalt kolm kuud pärast planeeritavat riigis viibimist.
 • Kui reisite USA-sse, Kanadasse või Austraaliasse, siis lugege meie lisajuhiseid.

Kas reisite läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi?

Kas reisite Schengeni riiki või läbi selle? Kui teie reisiplaan hõlmab rohkem kui üht Schengeni riigi, siis sisenete Schengeni alasse. Täiendavad juhised on lisatud allapoole.


Reisimine Schengeni riiki läbi teise Schengeni riigi

Kui reisite Schengeni riiki läbi teise Schengeni riigi, peate vastama nii selle riigi viisanõuetele, mille kaudu Schengeni alasse sisenete, kui ka sihtkohariigi omadele. Kuigi mõlemad riigid on Schengeni liikmeriigid, ei pruugi nende nõuded ega tunnustatud dokumendid samad olla.

 • Näiteks, kui reisite Shanghaist Frankfurti läbi Helsingi, peavad teie reisidokumendid vastama nii Soome kui ka Saksamaa nõuetele.

Reisimine läbi ühe Schengeni riigi

Kui reisite läbi ühe Schengeni riigi ja teie sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis ei sisene te Schengeni alasse ja teil ei ole viisat vaja.

 • Näiteks, kui reisite Moskvast New Yorki läbi Helsingi, peavad teie reisidokumendid vastama USA nõuetele.


Reisimine läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi

Kui reisite läbi rohkem kui ühe Schengeni riigi ja teie sihtkoht asub väljapool Schengeni ala, siis peate siiski sisenema Schengeni alasse ja selleks on teil vaja viisat.

 • Näiteks, kui reisite New Delhist Montreali läbi Helsingi ja Pariisi, peavad teie reisidokumendid vastama nii Schengeni ala (Soome nõuetele) kui ka Kanada nõuetele.

Additional requirements for minors

In some countries, travel consent from parents or guardians is required for minors travelling alone or in the company of only one parent or guardian. The consent may be required either when leaving or entering the country.

To find out whether the authorisation of minors will be required on a particular journey, please contact the local authorities of the country you are departing from as well as the embassy of your destination country.

Volituse näidis
Navigeerisite leheküljele: Reisidokumendid