Finnairi kontserni privaatsuspoliitika | Finnair Eesti

Finnairi privaatsuspoliitika

Tere! Tahame olla kindlad, et oled oma andmete kasutamise osas meiega ühte meelt.

Nendes Finnairi privaatsuseeskirjades on kirjeldatud, kuidas me sinu isikuandmeid kogume, kasutame, avaldame ja muul viisil töötleme. Siin selgitame ka, millised on sinu õigused, kuidas meiega ühendust võtta ja kuidas me su andmeid kaitseme.

Privaatsuseeskirjad kehtivad kõigi sinu isikuandmete kohta, mida töötleme siis, kui planeerid oma reisi, reisid meiega, ostad või kasutad meie teenuseid, kasutad meie võrguteenuseid või suhtled meiega muul viisil. Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja muude kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta leiad allpool iga teema juurest. Lisateabe saamiseks klõpsa allpool asjakohast jaotist.

Sinu eraelu kaitsmine on meile esmatähtis.

Vastutav töötleja

Finnair Plc
Ettevõtte ID: 0108023-3
Aadress: Tietotie 9 01530 VANTAA, SOOME

Privaatsuse veebiteenus

Halda oma privaatsussätteid ja taotle oma isikuandmeid Finnairi veebisaidil aadressil https://privacy.finnair.com.

Andmekaitseametnik

Kui sa nendest põhimõtetest või eespool lingitud privaatsuse veebiteenusest ei leia seda, mida otsid, võid võtta ühendust Finnairi kontserni andmekaitseametnikuga aadressil privacy@finnair.com või Finnairi andmekaitseametnikuga aadressil PO BOX 15, 01053 FINNAIR, SOOME.

Kuidas oma õigusi kasutada

Oma õigusi saad kasutada aadressil privacy.finnair.com.

Saadame sulle alati kinnituse toimingu kohta, mille oleme sinu taotluse alusel teinud (näiteks kustutamise kinnituse). Kui me ei saa sinu esitatud taotlust täita, anname sellest sulle teada ja lisame selle otsuse põhjused. Isikuandmete taotluse esitamine on tasuta, kui see esitatakse üks kord iga kuue (6) kuu tagant. Kui selle ajavahemiku jooksul esitatakse veel taotlusi, võime asjaga seotud halduskulude katmiseks küsida mõistlikku tasu. Jätame endale õiguse lükata tagasi taotlused, mis on asjatult korduvad, ülemäärased või selgelt põhjendamatud.

Õigus juurdepääsuks

Sul on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida me sinu kohta töötleme, ja olla neist teadlik. Teatud andmeid saad vaadata otse meie digitaalsetes kanalites. Oma isikuandmete koopiat saad taotleda aadressil privacy.finnair.com. Saadame sulle sinu isikuandmete koopia, kui meil ei ole seaduslikke põhjuseid neid andmeid mitte jagada või kui nende andmete jagamine kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Õigus parandada

Sul on õigus parandada või uuendada ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid, mis meil sinu kohta on. Mõningaid isikuandmeid saad uuendada meie digitaalsete kanalite kaudu. Sul on õigus taotleda oma kontaktandmete või muude isikuandmete parandamist, võttes meiega ühendust.

Õigus kustutada

Sa võid paluda meil oma isikuandmed kustutada ja me kustutame need põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus andmete töötlemise jätkamiseks, näiteks soovitud teenuste osutamiseks, või kui meil on seaduslik nõue või õigus isikuandmeid säilitada.

Õigus piirata ja esitada vastuväiteid

Võid paluda meil piirata oma isikuandmete töötlemist, näiteks kui sinu taotlus oma andmete parandamiseks või eemaldamiseks on ootel või kui oled esitanud vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja sellise töötlemise põhjuste selgitamine on ootel.

Sul on õigus igal ajal keelata meil kasutada oma isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, mis hõlmab sellise otseturundusega seotud profiilianalüüsi. Turundusteadetest saad loobuda lingi „Tühista tellimus” kaudu või muul viisil, mis on märgitud igas turundussõnumis. Kui oled Finnair Plusi liige või Finnairi konto omanik, saad oma otseturunduseelistusi muuta ka oma Finnair Plusi või Finnairi konto profiilil.

Õigus oma nõusolek tagasi võtta

Sul on õigus muuta oma meelt ja võtta tagasi nõusolek, mille oled meile varem andnud. Kui oled Finnair Plusi liige või Finnairi konto omanik, saad oma nõusoleku tagasi võtta oma Finnair Plusi või Finnairi konto profiilil.

Õigus andmete ülekandmisele

Sul on õigus saada meile antud isikuandmed struktureeritud ja üldkasutatavas elektroonilises vormingus ning edastada need andmed iseseisvalt kolmandale osapoolele.

Kaebuse esitamine

Kui arvad, et me ei ole sinu isikuandmeid õigesti käidelnud, võid pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole ja esitada ametliku kaebuse.

Kuidas me sinu andmeid kaitseme

Finnair rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada sinu isikuandmete turvalisus ja kaitsta neid kaotsimineku või ebaseadusliku kasutamise eest. Juurdepääs sinu isikuandmetele on piiratud vajaduspõhiselt ja kontrollitud juurdepääsu abil ning isikuandmete töötlemine logitakse. Meie infotehnoloogiline keskkond on nõuetekohaselt kaitstud ja jälgitud ning pideva turvalisuse tagamiseks tehakse regulaarseid uuendusi, testimisi ja hindamisi. Meie töötajad on koolitatud järgima kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte ning kehtivaid eeskirju ja juhiseid.

Rahvusvahelised andmeedastused

Sinu isikuandmeid võidakse edastada väljapoole sinu koduriiki ja väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ning neid võidakse seal töödelda. Nende riikide seadused ei pruugi tagada sinu isikuandmetele samal tasemel kaitset.

Nendel juhtudel oleme astunud samme tagamaks asjakohaste ja sobivate kaitsemeetmete olemasolu, et kooskõlas kehtiva õigusega järgida isikuandmete rahvusvahelise edastamise nõudeid, näiteks kasutades kaitse tagamiseks isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda Euroopa Liidu Komisjoni lepingu tüüptingimusi.

Samuti võime olla kohustatud edastama sinu isikuandmeid välisriikide ametiasutustele, näiteks tolli- või immigratsiooniasutustele.

Kui midagi peaks valesti minema

Anname endast parima, et sinu andmed oleksid turvaliselt kaitstud. Kui aga isikuandmetega seotud rikkumine peaks ohustama sinu eraelu puutumatust, teatame sulle sellest kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega.

Oluline on ka sinu panus

Oma eraelu puutumatuse kaitseks väldi oma isikuandmete, näiteks sisselogimisandmete või reisidokumentide jagamist teistega või sotsiaalmeedias. Palun pööra erilist tähelepanu oma Finnair Plusi konto turvalisusele ja kaalu oma Finnair Plusi või Finnairi konto turvalisuse täiustamiseks kaheastmelise autentimise kasutusele võtmist. Väldi oma isikut tõendavate dokumentide koopiate või delikaatsete isikuandmete (nt arstitõendid) saatmist turvamata meili teel; selle asemel kasuta veebivorme või muid Finnairi pakutavaid turvalise edastamise meetodeid.

Kliendi ja partneri andmed

Isikutuvastusandmed ja kontaktandmed

Kogume ja töötleme põhiteavet, näiteks

 • nimi
 • sünniaeg
 • sugu
 • reisija tüüp (täiskasvanu, laps, väikelaps)
 • tiitel (hr, pr, prl)
 • kontaktandmed, nagu aadress, arveldusaadress, postiaadress, telefoninumber ja meiliaadress.

Võidakse töödelda näiteks reisiva isiku, broneeringu teinud isiku, hädaolukorra kontaktisiku, seaduslike eestkostjate või ülalpeetavate isikuandmeid.

Teenusega seotud andmed

Sinu reisi võimaldamiseks töötleme broneeringu- ja piletiteavet ning pagasi käitlemise üksikasju. See võib hõlmata järgmist:

 • broneeringu viitenumber, pileti number, hinnainfo
 • lennu üksikasjad (väljumise kuupäevad ja kellaajad, lennu number)
 • lennuplaan (reisi lähte- ja sihtkoht ning võimalikud vahepeatused)
 • broneerimise kuupäev, reisi tüüp (üks suund või edasi-tagasi)
 • reisiklass, istekoha tüüp ja number
 • pagasilipiku koodid, marsruudid ja võimalikud turvakontrolli andmed.

Kui oled esitanud eriteenuse taotluse, võime töödelda ka eriteenuse taotluse teavet. Seda tüüpi taotlused võivad hõlmata näiteks teavet eine kohta, lemmikloomade transportimise kohta salongis või pagasiruumis või vajalikku eriabi.

Samuti võime töödelda Schengeni alale sisenevate või sealt väljuvate reisijate reisidokumentide andmeid, nagu passi number, sünniaeg, sugu, passi kehtivusaeg, väljastanud riik ja kodakondsus. Viisateavet ja sihtkoha aadresse kogutakse ka siis, kui sihtkoha ametiasutused seda nõuavad.

NB! Kõik samas lennubroneeringus olevad isikud pääsevad ligi kõigile broneeringus olevatele andmetele (sh reisikaaslaste andmed), mis on kättesaadavad broneerimissüsteemi kaudu. Juurdepääs broneerimissüsteemile lõpetatakse varsti pärast broneeringu viimast lendu.

Kui maksad oma reisi või muude teenuste eest, töötleme sinu makseteavet, nagu makseviis ja krediitkaardi andmed.

Võime töödelda teavet müügikanalite ja lisateenuste kohta, nagu ettetellitud eined, reisiklassi tõstmine, jaemüügitooted ja muud ostud. Töötleme andmeid sinu reisikorralduse kohta, näiteks teavet grupi (kui reisid koos teistega ja teil on ühine broneeringu number), lennule registreerimise viiside ja sinuga koos lennule registreerunud reisikaaslaste kohta.

Teatud lennujaamades töötleme ka lennujaama turvakontrollipunktidest ja väljalennu väravate automaatsetest kontrollväravatest saadud andmeid.

Kui otsustad anda lisateavet, näiteks esitades päringu või nõude meie klienditeeninduse kanalite kaudu, töötleb Finnair ka neid andmeid.

Kui oled Finnair Plusi liige või meie alliansipartnerite püsikliendiprogrammi liige ja esitad oma kliendinumbri, kogume ja töötleme selliseid andmeid nagu püsikliendi number ning teave liikmesuse ja taseme kohta.

Kui broneerid Finnairi kaudu lisaks transpordi- või parkimisteenuseid, töötleme sinu broneeringuga seotud transpordiaadressi andmeid, teenuse broneeringunumbrit, registreerimisnumbreid, pileti andmeid ja broneeringuga seotud lisateavet, näiteks sõiduki suurus või kirjalik vabas vormis teave.

Teabevahetuse ja suhtlemise andmed

Võime koguda ja töödelda sinu suhtlust meiega. See võib hõlmata klienditeeninduse telefonikõnede salvestisi, vestlusajalugu, e-kirju, SMS-sõnumeid ja sotsiaalmeedia postitusi (sotsiaalmeedia andmete töötlemine võib toimuda sotsiaalmeedia platvormi pakkujaga ühiselt). Samuti võime sinu andmeid töödelda seoses rahuloluküsitluste ja tagasiside vormidega. Võime töödelda sinu otseturundusega seotud nõusolekuid ja loobumisi (tellimuse tühistamisi).

Meie digitaalsetes puutepunktides kogutud andmed

Kui logid sisse või navigeerid meie digitaalsetes puutepunktides, töötleme sinu sisselogimisandmeid, teenusekasutust ja teatud teavet kasutatavate seadmete ja ühenduste kohta, näiteks IP-aadressi.

Isikuandmete eriliigid

Piirame miinimumini isikuandmete eriliikide, näiteks sinu tervise kohta käiva teabe kogumist ja kasutame ainult sinu antud andmeid.

Seda tüüpi andmeid võib meil olla vaja töödelda seoses sinu eriteenuse taotlustega, näiteks meditsiinilise eriabi taotluse korral. Töötleme delikaatseid isikuandmeid ka juhul, kui vajad Finnairi või ametiasutuste jaoks arsti luba või tõendit, et meiega lendamine on sulle lubatud.

Turvadokumendid

Finnair salvestab andmed reisijate kohta, kes on varem ohustanud lennuohutust ja -turvalisust või on Finnairi või Finnairi töötajate vastu pannud toime rikkumise või õigusvastase teo.

Andmed taustaprotsessideks

Broneeringu-, makse- ja pagasiandmeid töötleme tulemuslikkuse mõõtmiseks ja pettuste vältimiseks (vt lisateavet jaotisest „Kuidas me sinu andmeid kasutame“ > „Meie õigustatud huvi alusel“ > „Taustaprotsessid“).

Sinuga sõlmitud lepingu alusel

Teenuste osutamine

Vajame reisijate isikuandmeid broneeringu koostamiseks, broneeringu muutmiseks ja kõigi pardal olevate reisijate tuvastamiseks.

Et saaksime sulle kogu aja vältel, mil sa meiega reisid, teenuseid osutada, töödeldakse sinu andmeid lennujaamas lennule registreerimise ja saabumise ajal, teenindusletis, ootesaalis, väravas ja ka pardal. Kui tekib tõrkeid, peame oma klientidega ühendust võtma ja lennuliikluse häirete tõttu reisijaid ümber suunama ja nende broneeringuid muutma.

Sinu pagasi sihtkohta toimetamiseks töötleme pagasi käitlemise üksikasju (nt pagasilipiku koodid, marsruudid ja võimalikud turvakontrollid).

Kui oled taotlenud eriteenust, peame tagama, et sulle osutatakse õiget teenust. Näiteks töödeldakse andmeid sinu toitumiseelistuste kohta, et kindlustada sulle sinu valitud eine.

Aitame sind ostudega seotud päringute asjus, nagu lennubroneeringud või sisseostud.

Selleks et sind küsimuste korral aidata, sinult tagasisidet koguda, käsitleda su kaebusi, nõudeid ja tagasimakseid, kasutame sinu isikuandmeid vastavalt vajadusele. Võime kasutada sinu isikuandmeid ka selleks, et pakkuda sulle reisitõrke tekkides paremat teenust. Võime sulle saata meili, SMS-i või muude vahenditega kinnituse ja vajaliku teabe sinu reisi kohta.

Asjakohase klienditeeninduse huvides võime salvestada sinu kontaktandmed, broneeringu andmed, kontaktid ja kliendikonto kontaktide sisu. Seda teavet võidakse kasutada ka kliendi tuvastamiseks siis, kui võtad meiega ühendust. Selleks, et sind reisi ja reisikavaga kursis hoida, peame sinuga ühendust võtma, kasutades su kontaktandmeid, ja peame töötlema sinu broneeringu üksikasju.

Kui oled registreerunud meie muude teenuste kasutajaks, töötleme registreerimisel või broneerimisel esitatud andmeid soovitud teenuse osutamiseks.

Meie õigustatud huvi alusel

Teavitamine ja kaasamine

Võime töödelda sinu isikuandmeid, et saata sulle teenusega seotud teavitusi sinu ostetud või registreeritud teenuste kohta.

Võime sind kaasata, et osaleksid vabatahtlikult meie teenuste arendamises. Kui oled osalenud küsitluses, kasutatakse tulemusi analüütikaks. Kliendikogemuse täiustamiseks võidakse tulemusi kombineerida ka muude meie andmebaasis olevate andmetega, näiteks broneeringu- ja lennuandmetega. Pärast küsitlust võidakse sinuga lisateabe saamiseks ühendust võtta. Samuti võime võtta ühendust valitud isikutega või väikese rühmaga, et kutsuda neid osalema meie uute toodete ja teenuste katsetamises.

Isikuandmete töötlemisel tugineme oma õigustatud huvile säilitada ärisuhteid ja saata sulle teavitusi oma tegevuse ja ürituste kohta.

Digitaalsed puutepunktid

Isikuandmeid, nagu sisselogimisandmed ja saidi kasutuslogid, töödeldakse seoses teenuste osutamisega meie digitaalsetes puutepunktides, sinu identiteedi tagamiseks, sinu tuvastamiseks erinevates puutepunktides ja kasutuse salvestamiseks. Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse seansiandmete kogumiseks, et tagada meie võrguteenuste toimimine. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiad meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Teenuste isikupärastamine

Kliendikogemuse pidevaks parendamiseks ja oma pakkumiste sinu jaoks sobivamaks muutmiseks võime pakkuda isikupärastatud teenust ja sisu, mis põhineb üksiktehingul, näiteks pakkuda sinu sihtkohaga seotud teenuseid. Samuti võime teha klientide segmenteerimist, näiteks selleks, et pakkuda meie digitaalsete puutepunktide kaudu kliendile reisiklassi tõstmist, lisateenuseid ja jaemüügitooteid. Üksiktehingutest võime saada ka muud teavet, näiteks reisi eesmärki.

Kliendi ja tema reisiajaloo tuvastamisega saame tuvastada varasemaid teavitusi, tõrkeid, ostetud teenuseid ja reisiteavet. Seega saame teada konkreetse reisija vajadused ja saame pöörata erilist tähelepanu kliendi reisi, kogemuse ja suhtluse teatud elementidele. Kliendi tuvastamiseks ja ühe ainulaadse kliendiprofiili loomiseks tuleb siduda mitu kirjet, nii ühe tehingu kohta kui ka eri tehingute vahel.

Taustaprotsessid

Oma äritegevuse käigus võime töödelda isikuandmeid teatud taustaprotsesside läbiviimisel. Piletite, lisateenuste ja muude ostude puhul peame veenduma, et broneeringud on loodud ning piletite väljastamine toimub kooskõlas seaduste ja Finnairi eeskirjadega. Need protsessid hõlmavad näiteks jälgimist pettuste suhtes, nagu krediitkaardivargus, valebroneeringud ja petturlikud nõuded, ning hindade ja maksude auditeerimist.

Oma teenuste edasiseks arendamiseks ja täiustamiseks ning oma äritegevuse tulemuslikkuse analüüsimiseks järgime liiklusvooge, äri- ja tegevustulemusi ning nendega seotud kliendikäitumist. Tehinguandmeid kasutatakse operatiivselt, et määrata näiteks kindlaks, kui palju inimesi saab kõrgemasse reisiklassi või kui palju läheb maha.

Sinu nõusoleku alusel

Otseturundus

Kui oled andnud meile oma nõusoleku, saadame sulle otseturundusteateid. Näiteks kui oled tellinud meie Finnairi uudiskirja või muu otseturundusmaterjali, töödeldakse sinu kontaktandmeid selleks, et saata sulle soovitud sõnumeid. Klientidel on õigus igal ajal turundusteadete saamisest loobuda või tellimus tühistada.

Samuti võime sulle saata Finnairi teenustega seotud otseturundusteateid, järgides elektroonilisele sidele kohaldatavaid eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte, kui oled Finnairi klient või meie tarnija, partneri või alltöövõtja esindaja ning sa ei ole tühistanud otseturundusteadete tellimust (või sellest loobunud).

Digitaalsed puutepunktid

Lisaks oma võrguteenuste toetamisele kasutame küpsiseid sinu nõusolekul isikuandmete kogumiseks teenuseanalüütika, isikupärastamise ja reklaami eesmärgil. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiad meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Protsessid, mis hõlmavad isikuandmete eriliike

Kui on vaja töödelda sinu tervisega seotud andmeid, küsitakse sinult selgesõnalist nõusolekut. Sul võidakse paluda esitada lisateavet (nt arstitõend), mis kinnitab, et meditsiinitöötaja hinnangul võid sa reisida ning et meil oleks sinu ohutuse ja turvalisuse eest hoolitsemiseks vajalik teave. Kui nõusolek on saadud, töötlevad andmeid ainult vajalikus ulatuses näiteks klienditeenindus, maismaameeskond ja pardameeskond. Sinu nõusolekul võime töödelda ka näiteks tervishoiuteenuste osutajatelt saadud andmeid, kui see on vajalik meie lennule ja/või välisriiki sisenemise lubatavuse kontrollimiseks rahvatervise kriisi ajal.

Meie juriidiliste kohustuste alusel

Ohutu ja turvalise reisimise tagamine

Et tagada sulle ohutu ja turvaline reisimine ning ohutusnõuetest, näiteks vahejuhtumitest teatamise nõuetest kinnipidamine, peame hoolitsema selle eest, et teaksime, kes on lennuki pardal. Tuvastame reisijad lennule registreerimisel, väravas ja turvateenistusega kooskõlastatult.

Kui reisija on lennu ajal häirinud või võib häirida lennu ohutust, turvalisust või korda, on meil turvalisuspõhjustel õigus keelduda reisija lubamisest meie lendudele. Otsuse võib teha kindlaksmääratud ajavahemikuks või kuni edasise teateni. See tähendab ka seda, et registreerime asjassepuutuva reisija andmed oma turvadokumentides. Samuti määratleme tähtaja, mille jooksul reisija ei ole meie lennuki pardale lubatud. Teavitame reisijat nende andmete säilitamisest meie turvadokumentides.

Kohalikud seadused võivad nõuda, et jagaksime sinu isikuandmeid ametiasutustega, näiteks piirivalveametiga, tolli-, migratsiooni-, tervishoiuasutustega, politseiga või maksuametiga. Juriidiliste kohustuste täitmiseks kogume ja töötleme sinu isikuandmeid, nagu passiandmed, viisaandmed ja sinu aadress reisisihtkohas, vastavalt õigusaktide või asutuse nõuetele.

Kriisi korral võib Finnair töödelda sinu andmeid hoolduse ja abi pakkumiseks ning olukorrale reageerimiseks ja meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Vajalike dokumentide säilitamine

Raamatupidamisalaste õigusaktide alusel oleme kohustatud säilitama oma tehinguid ja muid raamatupidamismaterjale seaduses ette nähtud aja jooksul.

Säilitamisperiood

Säilitame sinu isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, või niivõrd, kuivõrd andmete säilitamine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks ning võimalike nõuete või vaidluste lahendamiseks.

Andmeallikad

Saame sinu andmed otse sinult, kui ostad meie tooteid mõne meie kanali kaudu, teed broneeringu aadressil finnair.com või registreerud meie püsikliendiprogrammi liikmeks.

Kogume automaatselt isikuandmeid, kui kasutad meie digitaalseid puutepunkte või teatud teenuseid, nagu lennule registreerimine, pagasi esitamine või pardaleminek.

Võime saada andmeid ametiasutustelt või kolmandatelt isikutelt. Kui oleme seotud sinu reisi ühe osa teostamisega, võime saada sinu andmeid teistelt lennufirmadelt. Samuti võime su andmed saada teistelt partneritelt, näiteks reisi teostamisega seotud partneritelt, nagu Finavia, maapealsed käitlejad, kolmandate isikute platvormid või reisibürood.

Sinu isikuandmete jagamine

Võime jagada sinu isikuandmeid Finnairi kontserni ettevõtete ja kolmandate osapooltega järgmistel eesmärkidel.

Sinu reisi ja muude teenuste eesmärgil

Jagame sinu isikuandmeid näiteks teiste lennufirmade, lennujaamade operaatorite ja muude reisi ajal kaasatud teenusepakkujatega. Samuti edastame isikuandmeid teenusepakkujatele, kes on seotud sinu pileti- ja teenusebroneeringute ning ostude käitlemisega. Võime edastada sinu isikuandmeid ka reisibüroodele, lisateenuste osutajatele, ametiasutustele ja maapealsetele käitlejatele vastavalt taotletud teenustele. Kui oled broneerinud oma lennu reisibüroo või kolmanda isiku platvormi kaudu, jagame nendega sinu isikuandmeid.

Kui oled Finnairi kaudu ostnud meditsiinilise testimise paketi, võime sinu põhiandmeid (nimi, sugu, sünniaeg, telefoninumber, meiliaadress) (kui on saadaval) avaldada testimisteenuse osutajale ainult registreerimis- ja testimisprotsessi hõlbustamiseks.

Jagame sinu andmeid teiste lennufirmadega, kes tagavad osa su reisist, näiteks kui mõnda lendu korraldab mõni teine lennufirma, ja alliansi liikmeslennufirmadega alliansi klientide abistamiseks.

Finnairi kontserni sisekasutuseks

Võime jagada Finnairi digiteenustes küpsiste abil kogutud isikuandmeid Finnairi kontserni liikmetega.

Juriidiliste kohustuste täitmiseks, turvalisuse huvides ja pettuste ennetamiseks või sinu nõusolekul

Võime vajaduse korral jagada sinu andmeid, näiteks passiandmed, viisateave ja reisimisega seotud andmed, kui sihtriigi ametiasutused seda nõuavad.

Võime vajaduse korral jagada sinu isikuandmeid asjaomaste kolmandate osapoolte või ametiasutustega, et avastada ja ennetada kuritegevust, pettusi ja turvaprobleeme, või muudel seadusest tulenevatel põhjustel. Rahvusvahelise rahvatervise kriisi korral võime avaldada tervisega seotud teavet asjakohastele asutustele sinu nõusoleku või juriidilise kohustuse alusel.

Finnair Plusi liikme ja Finnairi konto andmed

Profiili andmed

Kogume ja töötleme sinu või su laste põhilisi isikuandmeid, mille esitad Finnair Plusi või Finnairi konto profiili loomisel. See võib hõlmata järgmist teavet:

 • nimi
 • sünniaeg
 • sugu
 • perekonna suurus ja muu elukohta puudutav teave
 • tiitel (hr, pr, prl)
 • kontaktandmed, näiteks aadressid, telefoninumber ja meiliaadress
 • tööalased andmed – kutseala või amet, tööandja nimi, tööandja aadress ja töötelefoni number
 • reisidokumendi teave – passi number, passi kehtivusaeg, passi väljastanud riik ja kodakondsus


Töötleme teavet sinu praeguse ja endise liikmestaatuse kohta ning andmeid sinu isiklike eelistuste ja liikmehüvede kasutamise kohta. See hõlmab järgmist teavet:

 • liikmesuse ja profiili teave – liikmesuse alguskuupäev, tüüp ja kampaania, istekoha eelistus (vahekäigu või akna pool)
 • kliendikaardi teave – liikmenumber, viimase liikmekaardi väljastamiskuupäev, aegumiskuupäev
 • liikmetaseme teave – tasemeajalugu, tasemepunktide koguarv, tasemelendude arv, liikmetase, lennupileti hinna järgi kogumine, taseme kuupäeva andmed
 • Avioste ja tasemepunktide teave – liikmesuse ajal kogutud Avioste ja tasemepunktide koguarv, kulutatud Aviosed kokku, Avioste koguarv, aegunud Aviosed kokku
 • tehinguandmed – kõik sinu liikmesusega seotud tehingud ja ostud
 • sündmusespetsiifiline teave – sündmuse kuupäev, sündmuse üksikasjad, nagu toote nimi, kogutud või kulutatud Aviosed ja tasemepunktid, teenusepakkuja nimi, dokumendi number (pileti number või muu dokumendi number) 
 • teave selle kohta, kas kliendil on kombineeritud Finnair Plusi krediitkaart
 • huvid ja eelistused – vaba aja veetmise huvid, eine-eelistused ja muud liikme avaldatud huvid
 • turundusandmed – turundusteadete ja Avioste ning tasemepunktide aruannete saatmise kuupäevad, kliendile pakutud kampaaniate üksikasjad ja kliendile saadetud turunduskirjade koopiad 
 • lennujaamateenused – teave lennujaamateenuste kohta, nt ootesaaliteenuste, lennule registreerimise teenuste ja pagasikäitluse teenuste kasutamine ning muud lennujaamateenuste üksikasjad
 • otseturundusega seotud nõusolekud ja loobumised (tellimuse tühistamised)


Sinu profiil sisaldab ka sinu lendude andmeid Finnair Plusi liikme või Finnairi konto omanikuna:

 • lennunumber
 • lennu lähtepunkt ja sihtpunkt
 • reisiklass
 • lennufirma kood
 • broneeringu teinud reisibüroo
 • teave pileti hinna kohta
 • ärireisi broneeringu koodi nimi ja muu broneeringuinfo
 • reisipartneri andmed – partneri nimi

Sinuga sõlmitud lepingu alusel

Teenuste osutamine

Finnair salvestab sinu tehingud Finnair Plusi programmi osana. Tehingud hõlmavad Avioste ja tasemepunktide kogumist ja kulutamist. See võimaldab meil arvutada sinu konto saldo. Võime saata sulle teavet sinu Avioste ja tasemepunktide saldo ning programmis tehtud muudatuste kohta. 

Töötleme ka andmeid, mille oled esitanud oma Finnair Plusi või Finnairi konto profiilil. Oma profiilil võite jagada oma eelistusi ja huvisid. Neid eelistusi võidakse kasutada teabe eeltäitmiseks Finnairi veebisaidil broneerimisel või asjakohasema teenuse osutamiseks.

Kui registreerud erisündmustele, töötleme osalejate nimekirja. Sama kehtib ka turunduskampaaniate ja loosimängude kohta.

Partnerite teenuste võimaldamine

Finnair Plusi programmi tähtsa osa moodustavad Finnair Plusi partnerid, sest nende juures saad koguda Avioseid ja tasemepunkte ning Avioseid omakorda kasutada partnerteenuste soetamiseks. Seetõttu saadab Finnair liikmetele koos Finnair Plusi programmi ja Finnairi teenuseid puudutava teabega teavet ka partnerite teenuste ja soodustuste kohta. Lisateavet partnerite kohta leiad Finnairi veebisaidilt.

Partnerteenuste osutamiseks ja sinu konto saldo ajakohastamiseks vahetab Finnair andmeid ka Finnair Plusi partneritega. Kui kasutad partneri juures Avioseid, siis Finnairi teavitatakse. Samuti kui kogud mõne meie partneri juures Avioseid või tasemepunkte, siis teavitatakse meid sellest, et saaksid oma õige arvu Avioseid ja tasemepunkte kätte. Võime saata asjakohast liikmeteavet, et tunnustada oma kliente ka meie partnerite teenuste kaudu. Partnerteenustega seotud päringute või kaebuste korral võime partneritega suhelda ja asjakohast liikmeteavet jagada.

Teavitamine ja kaasamine

Salvestatud andmeid kasutatakse ka liikmetele suunatud teadete edastamiseks Finnairi äpi, Finnairi veebisaidi ja meie muude kanalite kaudu.

Võime kasutada salvestatud andmeid sinuga suhtlemiseks seoses sinu kontoga ning programmi funktsioonide ja hüvedega. Näiteks võivad need teated muu hulgas sisaldada teavet selle kohta, millal su Aviosed aeguvad või järgmisele tasemele lähenemise kohta.

Selleks et saaksid õiget teavet meie liikmepakkumiste kohta kolmandate osapoolte kanalites, võime saata vastavatele kolmandatele osapooltele liikmete meililoendi. See kindlustab, et kui oled tuvastatud kui Finnair Plusi liige, kuvatakse sulle õiged pakkumised.

Õigustatud huvi alusel

Teavitamine ja kaasamine

Kliendisuhtluse parandamise osana võime jälgida, kui sageli need sõnumid viivad sind edasiste toiminguteni. Seejärel saame arvutada mõõdikud, näiteks klõpsude arvud.

Analüütika

Võime kasutada sinu isikuandmeid analüüsiks ning isikupärastatud teenuste ja klienditunnustuse pakkumiseks. See võimaldab meil pakkuda oma klientidele asjakohaseid teenuseid ja tooteid, samuti arendada oma tooteid ja kontseptsiooni ning luua ainulaadseid kliendiprofiile. Profiile võidakse kasutada turunduse ja sisu sihtimiseks meie digitaalsetes kanalites, näiteks Finnairi veebisaidil, meie mobiilirakenduses või meili teel saadetavates uudiskirjades. Otseturunduses kasutatakse eespool nimetatud kanalites liikmepõhist reklaamsisu varieeruvust. Liikmetele individuaalse reklaami suunamine on Finnair Plusi programmi lahutamatu osa. Täielik ülevaade klientidest võimaldab meil mõista kogu sinu kogemust. See aitab meil paremaks muuta oma tooteid ja teenuseid ning seeläbi ka sinu kogemust. Võime sinu kliendikäitumise põhjal tuletada ka muid mõõdikuid (nt teatud toodete ostmise tõenäosus), koostada kliendisegmente, ennustada muid tooteid või sihtkohti, millest võid huvitatud olla.

Sinu nõusoleku alusel

Otseturundus

Otseturundussõnumid saadetakse liikmetele, kes on andnud nõusoleku selliste sõnumite saamiseks. Need turundusmaterjalid võivad sisaldada partnerite pakkumisi, sõltuvalt sinu otseturunduse sätetest.

Samuti võime sulle saata Finnairi teenustega seotud otseturundusteateid, järgides elektroonilisele sidele kohaldatavaid eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte, kui oled Finnairi Plusi liige ning sa ei ole loobunud otseturundusteadete saamisest.

Meie juriidiliste kohustuste alusel

Vajalike dokumentide säilitamine

Raamatupidamisalaste õigusaktide alusel oleme kohustatud säilitama oma tehinguid ja muid raamatupidamismaterjale seaduses ette nähtud aja jooksul.

Säilitamisperiood

Säilitame sinu isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, või niivõrd, kuivõrd andmete säilitamine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks ning võimalike nõuete või vaidluste lahendamiseks.

Andmeallikad

Saame sinu andmed, kui astud meie liikmeks, ja esitame neid teistele osapooltele konto loomiseks ja haldamiseks. Saame andmed otse sinult, kui ostad meie tooteid mõnest meie müügikanalist või registreerud mõne meie teenuse kasutajaks (näiteks teed broneeringu veebilehel finnair.com). Kui oled ennast Finnair Plusi liikmena tuvastanud, seotakse sinu ostud sinu kontoga.

Samuti saame sinu andmed partneritelt, kui kasutad nende teenuseid oma Finnair Plusi kontot kasutades. See on vajalik programmi teenuste osutamiseks.

Kui kasutad meie teenuseid, mille puhul oled Finnair Plusi numbri järgi tuvastatud, näiteks lennule registreerimise ja pagasi üleandmise, püsiklienditeenuste kasutamise või lisatoodete ostmise ajal, siis kogume sinu isikuandmeid automaatselt.

Sinu isikuandmete jagamine

Võime jagada sinu isikuandmeid Finnairi kontserni ettevõtete ja kolmandate osapooltega järgmistel eesmärkidel.

Liikmesusega seotud teenuste osutamiseks ja arendamiseks

Jagame sinu isikuandmeid näiteks teiste lennufirmade, lennujaama käitajate, programmipartnerite ja teiste teenuseosutajatega, kes on otseselt seotud liikmesusest tulenevate teenuste osutamise või arendamisega.

Juriidiliste kohustuste tõttu, turvakaalutlustel ja pettuste ennetamiseks

Võime vajaduse korral jagada sinu isikuandmeid asjaomaste kolmandate osapooltega, et avastada ja ennetada kuritegevust, pettusi ja turvaprobleeme, või muudel seadusest tulenevatel põhjustel.

Avaldatud 09.03.2024

Navigeerisite leheküljele: Finnairi privaatsuspoliitika