Kasutustingimused | Finnair Eesti

Kasutustingimused

Õigus-märkus Finnairi veebisaitide tingimuste rakendamise kohta

Finnairi veebisaidi kasutamise tingimuseks on veebisaidi tingimuste ja meie kõigi teenustega seotud tingimuste järgimine.

  1. Finnairi veebisaitidel avaldatud kogu infot tuleb tõlgendada sellisena nagu see on sõnastatud. Kasutatavusele, õigsusele, usaldusväärsusele, sisule ega mõnele muule omadusele ei anta mitte mingit – ei selgesti väljendatud ega kaudselt mõista antud garantiid, sealhulgas (nimekiri pole ammendav) nimetuse või mitterikkumise garantiid või turustatavuse või mingiks konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid.
  2. Me ei ole vastutavad ja teie nõustute täielikus, seadusega ettenähtud ulatuses loobuma oma nõuetest mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, spetsiaalsete, tagajärjeks või karistuseks olevate kahjude korral, kasumi mittesaamise või ärivõimaluste minetamise korral, mis ilmneb nende veebilehtede või teenuste kasutamisel või mittekättesaadavuse korral mis tahes ja kõigil juhtudel.
  3. Nende veebisaitide sisu, sealhulgas (nimekiri pole ammendav) kaubamärgid, teenuste nimed ja margid on firma Finnair Plc või vastavate kolmandate isikute omand. Sellist omandit kaitsevad autorikaitseseadus ja muud seadused. Kaitstud on ka õigused, mida siin pole selgesõnaliselt nimetatud. Veebisaitide mis tahes osa sisu ei tohi ilma meie kirjaliku loata paljundada, üle kanda, jaotada ega salvestada. Samuti ei tohi ilma meie või kolmandate isikute loata (vastavalt olukorrale) kasutada nendel saitidel esineda võivaid kaubamärke.
  4. Finnairi veebisaite ja nende sisu tohib kasutada ainult eraviisilisel, mitteärilisel otstarbel. Pressiteateid ja muid dokumente, mis on kuulutatud avalikuks, võib kasutada ka muul otstarbel, kui selgelt viidatakse infoallikale.
  5. Olete lepinguliselt kohustatud meile mitte saatma ebaseaduslikku või ebasobivat materjali. Igasuguse materjali esitamisel annate meile piiramatu õiguse selle materjali tasuta kasutamiseks ilma, et peaksime teile sellisest kasutamisest aru andma. Peate tegema kõik mis võimalik selleks, et selline materjal ei sisaldaks viirusi ega muid kahjulikke omadusi.
  6. Finnairi veebisaitidel esitatud linkide kaudu muude saitide kasutamine sõltub nende muude saitide kasutustingimustest. Me ei kontrolli nende saitide sisu ega muid omadusi ega vastuta mingite asjaolude eest, mis ilmnevad nende saitide kasutamisel. Kui ei ole spetsiaalselt väidetud teisiti, ei vastuta me selliste veebisaitide ega nende omanike või operaatorite või nende saitide sisu või omaduste eest.
  7. Meil on õigus igal ajal, mis tahes põhjusel ja ette teatamata muuta nende veebisaitide omadusi, sealhulgas (nimekiri pole ammendav) nende välimust, sisu, juurdepääsu ja kättesaadavust, osutatavaid teenuseid ja pakutavaid kaupu ning kasutusreegleid.
  8. Alla 18 aasta vanused isikud ei tohi ilma lapsevanema või ametliku hooldaja nõusolekuta Finnairi veebisaitidelt tellida teenuseid ega kaupu, välja arvatud (vastavalt olukorrale) meie poolt tasuta pakutavaid teenuseid või kaupu.
  9. Meie teatud teenuste korral võivad kehtida täiendavad reeglid, mis on fikseeritud vastavates kasutustingimustes.
  10. Meie veebisaitide kasutustingimusi reguleerivad Soome seadused.

© Finnair Plc 2002

Navigeerisite leheküljele: Kasutustingimused