Kasutustingimused | Finnair Eesti

Kasutustingimused

Õigusalane teave Finnairi veebilehtede kasutustingimuste kohta

Finnairi veebilehtede kasutamine sõltub sellest, kas järgite veebilehtede ja meie teenuste kasutamist puudutavaid tingimusi.

  1. Kogu Finnairi veebilehel avaldatud teave on esitatud hetkeseisuga. Kasutatavusele, õigsusele, usaldusväärsusele, sisule ega mõnele muule omadusele ei anta mitte mingit – ei selgesti väljendatud ega kaudselt mõista antud garantiid, sealhulgas (nimekiri pole ammendav) nimetuse või mitterikkumise garantiid või turustatavuse või mingiks konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid.
  2. Me ei vastuta otsese, kaudse, ettenägematu, erilise, põhjusliku ega karistava kahju, kasumi või ärivõimaluste kaotuse või äritegevuse katkestuse eest, mis tuleneb nende lehekülgede või teenuste kasutamisest või mittesaadavusest mis tahes asjaoludel, ja te nõustute kohaldatava seadusega lubatud maksimaalsel määral loobuma oma õigusest seoses eespool tooduga.
  3. Nende lehekülgede sisu, sealhulgas (nimekiri pole ammendav) kaubamärgid, teenuste nimed ja tootemargid, on Finnair Plc või vastavate kolmandate osapoolte omand. Sellist omandit kaitsevad autorikaitse- ja muud seadused. Kaitstud on ka õigused, mida siin pole selgesõnaliselt nimetatud. Teil pole lubatud ühtki osa veebilehtede sisust meie eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, edastada, levitada ega salvestada ning teile ei anta mingit õigust kasutada nendel lehtedel sisalduvaid tootemarke ilma meie või asjaomaste kolmandate osapoolte eelneva kirjaliku loata.
  4. Finnairi veebisaite ja nende sisu tohib kasutada ainult eraviisilisel, mitteärilisel otstarbel. Pressiteateid ja muid dokumente, mis on kuulutatud avalikuks, võib kasutada ka muul otstarbel, kui infoallikale selgelt viidatakse.
  5. Peate kinnitama, et te ei esita meile ebaseaduslikke või sobimatuid materjale. Igasuguse materjali esitamisel annate meile piiramatu õiguse selle materjali tasuta kasutamiseks ilma, et peaksime teile sellisest kasutamisest aru andma. Peate tegema mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et materjal oleks viirusteta ja muu kahjuliku toimeta.
  6. Finnairi veebilehtedel linkide kaudu muude saitide kasutamisele kehtivad nende saitide kasutustingimused. Me ei kontrolli nende saitide sisu ega muid omadusi ega vastuta mingite asjaolude eest, mis ilmnevad nende saitide kasutamisel. Kui pole öeldud teisiti, ei toeta me selliseid veebilehti ega nende omanikke, haldajaid, sisu ega muid omadusi.
  7. Nende lehekülgede omadusi, sealhulgas välimust, sisu, juurdepääsu ja kättesaadavust, pakutavaid teenuseid ja kaupu ning kasutustingimusi, võime muuta igal ajal mis tahes põhjusel ja ilma eelneva teatamiseta.
  8. Ükski alla 18-aastane isik ei tohi ilma vanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta tellida Finnairi veebilehelt teenuseid ega kaupu, välja arvatud teenused või kaubad, mida pakume tasuta.
  9. Teatud teenustele võivad kehtida täiendavad reeglid, mis on fikseeritud vastavates kasutustingimustes.
  10. Meie lehekülgede kasutustingimusi reguleerivad Soome seadused, mille suhtes kohaldatakse vajaduse korral teiste riikide seadusi.

© Finnair Plc 2002

Navigeerisite leheküljele: Kasutustingimused