Piirangutega esemetega reisimine | Finnair Eesti

Piirangutega esemetega reisimine

Koroonaviiruse piirangute tõttu esineb muudatusi meie reisi lisateenustes. Health and safety measures

Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks kehtivad teatud esemete ja ainetega reisimisele piirangud – alt leiate nimekirja tavapärastest esemetest ja nende pakendamisjuhised.

Mida võib lennule kaasa võtta?

Kui teie lend väljub Euroopa Liidus asuvast lennujaamast, saate lennuki pardale lubatud esemete kohta lugeda Finsecpro veebisaidilt.

Alkohol

✓ Võib transportida käsipagasina; kehtivad mõned piirangud

✓ Võib transportida registreeritud pagasina

! Maksimaalne lubatud kogus reisija kohta on 5 liitrit avamata originaalpudelis

✗ Enam kui 70% alkoholisisaldusega alkohoolsete jookide transport on keelatud

Lumelaviini päästekomplekt

✓ Võib transportida käsi- ja registreeritud pagasina

! Pürotehniline päästikumehhanism võib sisaldada 1.4S-liiki lõhkeainet kuni 200 mg

! Peab olema pakitud nii, et mehhanismi ei saaks kogemata aktiveerida


Vajalik on Finnairi eelnev nõusolek

Akud

✓ Võib transportida käsipagasina; kehtivad mitmed piirangud.

✗ Ei tohi transportida registreeritud pagasina

Liitiumakusid peetakse ohtlikuks kaubaks ja nende transportimisele kehtivad piirangud. Neid võib salongi kaasa võtta piiratud koguses ja ainult isiklikuks otstarbeks.

Võimaluse korral palume liitiumakuga kaasaskantavad elektroonikaseadmed pakkida käsipagasisse. Kaasaskantavaid elektroonikaseadmeid registreeritud pagasina transportides tuleb pidada silmas järgmist:

seade peab olema korralikult välja lülitatud ja tahtmatu sisselülitumise vastu kaitstud;

seade peab olema sobiva pakendiga kahjustuste eest kaitstud või olema pakendatud tugevasse sobiva pehmendusega (nt riideesemetega) ümbriskotti;

seade peab olema pakendatud tuleohtlikest materjalidest (nt parfüümidest või aerosoolidest) eraldi.

Liitiumakudele kehtivad piirangud

✓ Liitiummetallakud sisaldavad kuni 2 grammi liitiumit (nt kaamerad) ning kuni 100-vatt-tunniseid liitiumioonakusid (nt mobiiltelefonid ja sülearvutid) võib transportida registreeritud pagasi ja käsipagasina (soovitatavalt käsipagasina), kui aku on kaasaskantavasse seadmesse paigaldatud.

✓ Varuliitiummetallakusid, mis sisaldavad kuni 2 grammi liitiumi, ja kuni 100-vatt-tunniseid liitiumioonakusid võib transportida käsipagasina.

!  Seadmesse paigaldatud enam kui 100 vatt-tunnine, aga vähem kui 160 vatt-tunnine liitiumioonaku (nt videokaamerad ja kaasaskantavad meditsiiniseadmed) ja/või kuni 2 varuakut: vajalik eelnev nõusolek Finnairilt 

✗ Liitiummetallakud, mis sisaldavad üle 2 grammi liitiumi ja üle 160-vatt-tunnised liitiumioonakud (nt suured akupangad ja autoakud) on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

✗ Müügist eemaldatud või kahjustatud akud, mille tootmisprotsess ei ole olnud kvaliteetne, on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

! Kui reisite nutiseadme kotiga, tuleb liitiumaku eemaldada, et kotti saaks registreeritud pagasina transportida. Kui akut eemaldada ei saa, ei tohi kotti registreeritud pagasina transportida.

! Varuakude transportimisel tuleb aku elektriühendused kaitsta metalli või teiste akudega kokkupuute eest, kuna see võib tekitada akus lühise. Kõige parem on hoida akut originaalpakendis. Kui originaalpakendit ei saa kasutada, katke elektriühendused kleepribaga. Aku ühendusklemmide isoleerimiseks piisab ka sellest, kui panete akud eraldi kilekotti.

Lisateave

Matkapriimused ja kütusemahutid

✗ Ei tohi transportida käsipagasina

✓ Võib transportida registreeritud pagasina

! Matkapriimuse kütusepaak ja/või kütusemahuti ei tohi sisaldada vedelkütust

✗ Nii tühjad kui ka täis gaasimahutid on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

Vajalik on Finnairi eelnev nõusolek

Elektroonilised sigaretid

✓ Võib transportida käsipagasina

✗ Ei tohi transportida registreeritud pagasina

✗ Elektroonilist sigaretti ei ole lubatud lennu ajal kasutada ega laadida

Juukselakk

✗ Ei tohi transportida käsipagasina

✓ Võib transportida registreeritud pagasina

! Ühe pudeli maksimaalne suurus on 0,5 kg või 0,5 l

! Lubatud aerosooltoodete kogus ühe reisija kohta on 2 kg või 2 l (sealhulgas parfüümid, lõhnaveed, alkoholi sisaldavad ravimid jne)

! Sisu väljavoolamise takistamiseks peab pudel olema korgiga kinni

Hõljuklauad ja muud tasakaalusõidukid + elektrirattad

✗ Väikeseid liitiumioonaku toitega sõidukeid (nt AirWheel, Solowheel, hõljuklauad ja väikesed tasakaaluliikurid) ning elektrirattaid on keelatud transportida nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis, isegi juhul kui nende aku on lahti ühendatud või eemaldatud

Vedelikud

✓ Võib transportida käsipagasina; kehtivad mitmed piirangud.

✓ Võib transportida registreeritud pagasina

Saate käsipagasina kaasa võtta

! Vedelikke, mille maksimaalne kogus on 100 ml ning mis on pakitud eraldi läbipaistvasse taassuletavasse 1-liitrisesse plastkotti

! Ravimeid, imikupiima ja imikutoitu kogu reisiks tarvis. Teilt võidakse küsida tõendavat dokumenti

! Maksuvabad tooted kinnises turvakotis. Toode ja ostutšekk tuleb asetada ostu sooritamise hetkel antavasse turvakotti.

Vedelikud tuleb lennujaama turvakontrollis läbivalgustamiseks esitada muust käsipagasist eraldi.

Tikud ja tulemasinad

✓ Lubatud ainult juhul, kui neid kantakse reisija küljes, mitte käsipagasis ega registreeritud pagasis

! Lubatud on ainult üks väike tikutoos või üks tulemasin

✗ Täis või tühi tulemasina vedelik ja täitekomplekt on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

Ravimid

✓ Võib transportida käsi- ja registreeritud pagasina

! Kui peate lennu ajal või lennujaamas ravimeid tarvitama, pakkige ravim käsipagasisse

! Pakkige ravimid eraldi kotti ja hoidke neid soovitavalt originaalpakendis

! Võtke kaasa ka retsept ja arsti sertifikaat, eriti juhul kui teie haigusest tulenevalt tuleb ravimit süstida.

Isetäituv päästevest

✓ Võib transportida käsi- ja registreeritud pagasina

! Lubatud on max kaks väikest ballooni päästevesti küljes ja max kaks lisaballooni

Vajalik on Finnairi eelnev nõusolek

Ohtlikud kaubad

Teatud esemeid peetakse ohtlikeks ja neid ei lubata turvakaalutlustel käsipagasina lennuki pardale võtta ning mõnda eset ei lubata lennukisse isegi registreeritud pagasina.

Järgmised esemed on käsipagasis keelatud.

 • Relvad, tulirelvad ja muud süüteainet sisaldavad seadmed;
 • terava otsaga esemed või tööriistad, mis võiksid lennukis viibijate heaolu ohtu seada;
 • seadmed, mis on disainitud spetsiaalselt vigastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks;
 • tööriistad, mis võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lennuki turvalisust ohustada;
 • tömbi otsaga seadmed, millega löömise tagajärjeks on tõsised vigastused.

Järgmised esemed on nii käsi- kui ka registreeritud pagasis keelatud:

lõhkeained ja süüteained ja -seadeldised, mida võidakse kasutada tõsiste vigastuste põhjustamiseks või lennuki turvalisuse ohustamiseks, sh:

 • laskemoon;
 • sütikud;
 • detonaatorid ja kaitsmed;
 • miinid, granaadid ja muud plahvatusohtlikud sõjatehnika vahendid;
 • ilutulestik ja muu pürotehnika;
 • suitsu tekitavad kanistrid või padrunid;
 • dünamiit, püssirohi ja plastilised lõhkeained.

See teave kehtib kõikidele Finnairi korraldatud lendudele – kui teie reis hõlmab teise lennufirma korraldatud lendu, tutvuge vastava lennufirma pagasieeskirjadega.

Navigeerisite leheküljele: Piirangutega esemetega reisimine