Piirangutega esemetega reisimine | Finnair Eesti

Piirangutega esemetega reisimine

Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks kehtivad teatud esemete ja ainetega reisimisele piirangud – alt leiate nimekirja tavapärastest esemetest ja nende pakendamisjuhised.

Vihje: Kui lendad välja Euroopa Liidus asuvast lennujaamast, saad kasutada mugavat Finavia tööriista, et kontrollida, milliseid esemeid võib pardale kaasa võtta.

Mis on käsi- või registreeritud pagasis lubatud?

Pardale võib kaasa võtta suurema osa reisil vajalikest argiesemetest ja elektroonikaseadmetest. Pööra siiski tähelepanu vedelikele, akudele ja teatud teistele esemetele kehtestatud piirangutele.

Kiirülevaade: lubatud esemed

Allolev tabel annab ülevaate sellest, mida tohib või ei tohi lennuki pardale võtta. NB! Enamikule nendest esemetest on kehtestatud piirangud, loe lisateavet tabeli alt.

EseKäsipagasRegistreeritud pagas
AlkoholJah*Jah
Beebipiim ja beebitoit lennu ajaksJahJah
AkudJah**Ei
E-sigaretidJah***Ei
Elektroonikaseadmed, nagu nutitelefonid, tahvel- ja sülearvutid, akupangad, laadijad, kaamerad, elektrihambaharjad ja droonidJah**Jah, kuid eelistatavalt käsipagasis**
JuukselakkJah*Jah
Kudumisvardad ja heegelnõeladJahJah
VedelikudJah*Jah
Tikud ja tulemasinadEi ole lubatud pagasis, kuid võib taskus kaasa võtta
RavimidJahJah
KääridJah, kui terade pikkus on kuni 6 cmJah
Tahke toit ja suupistedJah, kuid kontrolli kindlasti sihtriigis kehtivaid piiranguid
Vihmavarjud ja jalutuskepidJahJah

* Vaata allpool vedelikele kehtestatud piiranguid.
** Vaata allpool liitiumakudele kehtestatud piiranguid.
*** E-sigaretid ei ole lubatud Delhist väljuvatel lendudel.

Tavaesemetele kehtestatud piirangud

✓ Võib transportida käsipagasina; kehtivad mitmed piirangud.

✗ Ei tohi transportida registreeritud pagasina

Liitiumakusid peetakse ohtlikuks kaubaks ja nende transportimisele kehtivad piirangud. Neid võib salongi kaasa võtta piiratud koguses ja ainult isiklikuks otstarbeks.

Võimaluse korral palume liitiumakuga kaasaskantavad elektroonikaseadmed pakkida käsipagasisse. Kaasaskantavaid elektroonikaseadmeid registreeritud pagasina transportides tuleb pidada silmas järgmist:

 • seade peab olema korralikult välja lülitatud ja tahtmatu sisselülitumise vastu kaitstud;
 • seade peab olema sobiva pakendiga kahjustuste eest kaitstud või olema pakendatud tugevasse sobiva pehmendusega (nt riideesemetega) ümbriskotti;
 • seade peab olema pakendatud tuleohtlikest materjalidest (nt parfüümidest või aerosoolidest) eraldi.

Liitiumakudele kehtivad piirangud

✓ Liitiummetallakud sisaldavad kuni 2 grammi liitiumit (nt kaamerad) ning kuni 100-vatt-tunniseid liitiumioonakusid (nt mobiiltelefonid ja sülearvutid) võib transportida registreeritud pagasi ja käsipagasina (soovitatavalt käsipagasina), kui aku on kaasaskantavasse seadmesse paigaldatud.

✓ Varuliitiummetallakusid, mis sisaldavad kuni 2 grammi liitiumi, ja kuni 100-vatt-tunniseid liitiumioonakusid võib transportida käsipagasina.

!  Seadmesse paigaldatud enam kui 100 vatt-tunnine, aga vähem kui 160 vatt-tunnine liitiumioonaku (nt videokaamerad ja kaasaskantavad meditsiiniseadmed) ja/või kuni 2 varuakut: vajalik eelnev nõusolek Finnairilt 

✗ Liitiummetallakud, mis sisaldavad üle 2 grammi liitiumi ja üle 160-vatt-tunnised liitiumioonakud (nt suured akupangad ja autoakud) on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

✗ Müügist eemaldatud või kahjustatud akud, mille tootmisprotsess ei ole olnud kvaliteetne, on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

! Kui reisid nutiseadme kotiga, siis tuleb liitiumaku eemaldada, et kotti saaks registreeritud pagasina transportida. Kui akut eemaldada ei saa, siis ei tohi kotti registreeritud pagasina transportida.

! Varuakude transportimisel tuleb aku elektriühendused kaitsta metalli või teiste akudega kokkupuute eest, kuna see võib tekitada akus lühise. Kõige parem on hoida akut originaalpakendis. Kui originaalpakendit ei saa kasutada, siis kata elektriühendused kleepribaga. Aku ühendusklemmide isoleerimiseks piisab ka sellest, kui paned akud eraldi kilekotti.

✓ Võib transportida käsipagasina; kehtivad mõned piirangud

✓ Võib transportida registreeritud pagasina

! Maksimaalne lubatud kogus reisija kohta on 5 liitrit avamata originaalpudelis

✗ Enam kui 70% alkoholisisaldusega alkohoolsete jookide transport on keelatud

Seadmed, nagu nutitelefonid, tahvel- ja sülearvutid, kaamerad, elektrihambaharjad ja droonid.

✓ Võib transportida käsipagasis ja registreeritud pagasis, arvestades akudele kehtestatud piiranguid

! Kontrolli liitiumakudele kehtestatud piiranguid

✓ Võib transportida käsipagasina

✗ Ei tohi transportida registreeritud pagasina

✗ Elektroonilist sigaretti ei ole lubatud lennu ajal kasutada ega laadida

✗ Väikeseid liitiumioonaku toitega sõidukeid (nt AirWheel, Solowheel, hõljuklauad ja väikesed tasakaaluliikurid) ning elektrirattaid on keelatud transportida nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis, isegi juhul kui nende aku on lahti ühendatud või eemaldatud

✓ Võib transportida käsi- ja registreeritud pagasina

! Lubatud on kuni kaks väikest ballooni päästevesti küljes ja kuni kaks lisaballooni

Vajalik on Finnairi eelnev nõusolek

✓ Lubatud käsipagasis, kui tegemist on maksimaalselt 100 ml spreipudeliga, mis on pakitud 1 l suletavasse plastkotti ühe reisija kohta

✓ Lubatud registreeritud pagasis järgnevatel tingimustel: ühe reisija kohta maksimaalselt 2 kg/2 l aerosooltooteid (sh parfüümid, lõhnaveed, alkoholi sisaldavad ravimid jne), sealjuures ühe pudeli maksimaalne suurus 0,5 kg/0,5 l

! Sisu väljavoolamise takistamiseks peab pudel olema korgiga kinni

✓ Võib transportida käsipagasi või registreeritud pagasina

! Pürotehniline päästikumehhanism võib sisaldada mitte rohkem kui 200 mg 1.4S kategooria lõhkeainet ja/või vähem kui 250 ml 2.2 kategooria surugaasi

! Peab olema pakitud nii, et mehhanismi ei saa kogemata aktiveerida. Komplektis olevatele õhkpatjadele peavad olema paigaldatud rõhu kontrollventiilid.

! Balloon kinnitatakse seljakoti külge. Kinnitatud ballooni (mis sisaldab 2.2 kategooria gaasi) suurus ei ole piiratud, eeldusel et see on mõeldud seljakoti jaoks.

! Eraldi varuballoone ei tohi transportida, välja arvatud juhul, kui need on väikesed silinderballoonid, mis sisaldavad 2.2 kategooria gaasi ilma täiendava ohuta. Ühe varuballooni veemahutavus ei tohi ületada 50 ml (süsinikdioksiidi puhul võrdub 50 ml veemahutavusega gaasiballoon 28 g ballooniga) ja selliste balloonide koguarv reisija kohta on maksimaalselt 4.

! Kui lumelaviini päästekomplekti aku on paigaldatud seljakotti, mis täitub liitiumioonakuga elektriventilaatori abil, käsitletakse seda tarbeelektroonikaseadmena. Need on lubatud liitiumioonakudele kehtivate eeskirjade piires. 

 

Vajalik on Finnairi eelnev nõusolek

NB! Lumelaviini päästekomplektid ei ole lubatud lendudel, mille siht- või lähtekoht on USA.

✗ Ei tohi transportida käsipagasina

✓ Võib transportida registreeritud pagasina

! Matkapriimuse kütusepaak ja/või kütusemahuti ei tohi sisaldada vedelkütust

✗ Nii tühjad kui ka täis gaasimahutid on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

Vajalik on Finnairi eelnev nõusolek

✓ Võib transportida käsi- ja registreeritud pagasina

! Kui pead lennu ajal või lennujaamas ravimeid tarvitama, siis paki ravim käsipagasisse

! Paki ravimid eraldi kotti ja hoia neid soovitavalt originaalpakendis

! Võta kaasa ka retsept ja arsti sertifikaat, eriti juhul kui sinu haiguse tõttu tuleb ravimit süstida.

✓ Lubatud ainult juhul, kui neid kantakse reisija küljes, mitte käsipagasis ega registreeritud pagasis

! Lubatud on ainult üks väike tikutoos või üks tulemasin

✗ Täis või tühi tulemasina vedelik ja täitekomplekt on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis.

✓ Võib vedada käsipagasis mõningate piirangutega

✓ Võib vedada registreeritud pagasina 

Tavaliselt on käsipagasis lubatud järgmised esemed. 

! Vedelikud kuni 100 ml pakendites, mis on pakendatud ühte läbipaistvasse taassuletavasse 1-liitrisesse plastkotti

! Ravimid, beebipiim ja beebitoit, mida vajad lennu ajal. Sul võidakse paluda tõendada nende toodete ehtsust

! Käibemaksuvabad kaubad avamata turvakotis. Toode ja ostutšekk peavad olema ostu sooritamise ajal saadud turvakoti sees 

Vedelikud tuleb lennujaama turvakontrollis läbivaatamiseks ette näidata muust käsipagasist eraldi.

Kui lend algab Helsingi lennujaamast

 • Reisija kohta on lubatud kaasa võtta kuni 2 liitrit vedelikke.
 • Vedelikumahutite suurus ei ole piiratud – võid kaasa võtta näiteks tavalise suurusega veepudeli.
 • Turvakontrollis ei pea vedelikke kotist välja võtma. 

Mis ei ole pagasis lubatud?

Ohtlikud kaubad

Sul ei ole lubatud kaasa võtta väikesi liikureid, mis töötavad liitiumioonakudega, elektrijalgrattaid, rohkem kui 2 kg / 2 l aerosoole inimese kohta, aerosoole, mille mahuti on üle 0,5 kg / 0,5 l, gaasimahuteid ega üle 5 liitri alkoholi või alkohoolseid jooke, mis sisaldavad enam kui 70% alkoholi. Tikke ja tulemasinaid ei ole lubatud hoida pagasis, kuid ühe toosi või tulemasina võib kaasa võtta taskus.

Ohtlikud kaubad

Teatud esemeid peetakse ohtlikuks ja neid ei lubata käsipagasis pardale tuua. Mõned esemed või ained ei ole lubatud lennuki pardale isegi registreeritud pagasis.

Käsipagasis keelatud esemed

 • Püssid, tulirelvad ja muud kuule sisaldavad seadmed.
 • Terava servaga esemed või tööriistad, mida saab kasutada lennuki turvalisuse ohustamiseks.
 • Uimastamiseks või halvamiseks mõeldud seadmed.
 • Tööriistad, mida saab kasutada raske vigastuse tekitamiseks või lennuki turvalisuse ohustamiseks.
 • Nürid esemed, millega lüües saab tekitada raske vigastuse. 

Käsi- ja registreeritud pagasis keelatud esemed

Lõhke- ja süüteained ning seadmed, mida saab kasutada raske vigastuse tekitamiseks või lennuki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas: 

 • laskemoon,
 • kapseldetonaatorid,
 • detonaatorid ja sütikud,
 • miinid, granaadid ja muud lõhkeainet sisaldavad sõjaväelised seadmed,
 • ilutulestikuvahendid ja muud pürotehnilised tooted,
 • suitsu tekitavad balloonid ja padrunid,
 • dünamiit, püssirohi ja plastilised lõhkeained.

See teave kehtib kõikidele Finnairi korraldatud lendudele – kui sinu reis hõlmab teise lennufirma korraldatud lendu, siis tutvu vastava lennufirma pagasieeskirjadega.

Navigeerisite leheküljele: Piirangutega esemetega reisimine