Finnair Plusi reeglid | Finnair Eesti

Finnair Plusi reeglid

Finnair Plusi reeglid

Loe lisateavet Finnair Plusi reeglite kohta.

Finnair Plus

1. Üldine

1.1
Finnair Oyj (edaspidi Finnair) jätab endale õiguse muuta ja tõlgendada kõiki programmi Finnair Plus puudutavaid reegleid. Kõik Finnairi tehtud otsused on igal üksikjuhtumil siduvad. Finnair ei vastuta oma partnerite tooteid ja teenuseid puudutavate nõuete eest. Iga ettevõte vastutab enda toodete ja teenuste eest.

1.2
Finnairil on õigus omal äranägemisel anda teatud eeliseid eripakkumiste näol ainult kindlatele liikmetele. Finnair pole seetõttu kohustatud neid eeliseid andma kõigile liikmetele. Teatud eeliseid võidakse anda ainult Finnair Plusi teatud tasemega kliendikaardi omanikele või teatud geograafilisel alal elavatele Finnair Plusi kaardiomanikele.

2. Liikmesus ja kliendikaardid

2.1
Finnair Plusi liikmesus on tasuta. See on isiklik ja liituda saavad kõik üle kahe (2) aasta vanused inimesed. 2- kuni 17-aastased liikmed saavad liituda programmiga Finnair Plus Junior. Alla 18-aastastel isikutel on liikmeks saamiseks ja auhindade lunastamiseks vaja lapsevanema või eestkostja luba. Samuti peavad nad liikmeks saamisel andma oma vanemate kontaktandmed. Eestkostja vastutab Junior-taseme liikmete kasutajanime, parooli ja punktide kasutamise eest ning peab tagama, et Junior-taseme liige järgiks Finnair Plusi programmi tingimusi. Eestkostja peab olema Finnair Plusi programmi liige. Programmi Finnair Plus Junior liikmesus lõpeb, kui liige saab 18-aastaseks. Finnair Plusi liikmekaarti saab vaadata Finnairi rakendusse sisselogimisel.

2.2
Preemiapunktiprogrammiga liitumiseks on vaja täita ja allkirjastada Finnair Plusi liitumisvorm või nõustuda reeglite ja tingimustega interneti kaudu liitumisel. Liikmeks saab vastu võtta ainult ühe inimese kliendikaardi numbri kohta. Liikmesus registreeritakse Finnair Plusi punktikogu avamisega vastava inimese nimel tema antud aadressil. Ettevõtteid, organisatsioone ja ühinguid liikmeteks ei võeta. Finnair Plusi liikmed nõustuvad Finnair Plusi reeglitega, kirjutades alla Finnair Plusi liitumisvormile või nõustudes internetis reeglite ja tingimustega. Finnair Plusi kaardi kasutamist peetakse tõendiks Finnair Plusi reeglitega nõustumisest.

2.3
Liikmesus ja isiklik jälgimisperiood algavad, kui teave on Finnair Plusi süsteemis registreeritud. Jälgimisperiood on isiklik ja selle pikkus on 12 kuud. Finnair Plusi liikmekaart koos isikliku kliendikaardi numbriga on nähtav uutele liikmetele pärast Finnairi rakendusse sisse logimist.

2.4
Finnair Plusi kaardid ei ole makse- ega krediitkaardid.

2.5
Liikmed on kohustatud hoidma oma kontaktandmed ajakohasena. Lisaks peavad liikmed olema teadlikud programmi reeglite muudatustest.

2.6
Finnair Plusi liikme konto tehinguid saab kontrollida Finnair Plusi punktiaruandest, logides meie veebisaidil sisse oma kontole. Punktiaruandes olev punktisumma näitab heakskiidetud punkte. Finnair säilitab õiguse kontole valesti sisestatud punktid eemaldada.

2.7
Erinevatel tasemetel kehtivad erinevad Finnair Plusi kaardid ning kaardiomanikele pakutakse erinevaid soodustusi. Taset mõjutab jälgimisperioodil kogutud tasemepunktide ja -lendude (vähemalt neli peavad olema Finnairi korraldatud lennud) arv. Tasemete ja soodustuste kohta leiad teavet internetist ja Finnair Plusi teeninduskeskusest. Finnairil on õigus oma äranägemise järgi Finnair Plusi tasemesüsteemi muuta (sealhulgas tasemesüsteem eemaldada) ja ka erinevate tasemekaartidega kaasnevaid soodustusi muuta. Finnairil on õigus muuta ka iga taseme jaoks vajalikke Finnair Plusi punktide arvu. Junior-taseme liikme kontole ei saa punkte edastada. Punktitehingute eest võetakse teenustasu. Punkte saab veebis edastada alles siis, kui saatjal on olnud Finnair Plusi konto rohkem kui 90 päeva. Kui soovid punkte edastada varem, tuleb ühendust võtta Finnairi klienditeenindusega. Punkte saab koguda ainult ühes boonusprogrammis korraga ning neid ei saa üle kanda Finnair Plusi kontolt teise boonusprogrammi ega vastupidi, kui ei ole teisiti sätestatud.

3. Punktide kogumine

3.1 Üldine teave
Punktide registreerimiseks peavad liikmed broneeringu tegemisel andma oma kliendikaardi numbri ning esitama lennule registreerimisel või Finnair Plusi partnerite teenuseid kasutades kliendikaardi.

3.2
Programmi Finnair Plus põhiühik on punkt. Liinilendude puhul (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 ja AY7001-AY7500) määrab Finnair programmi kohaselt antava punktiarvu aluseks kas 1) piirkonna, kuhu reisija lendab ja piletitüübi, 2) lähte- ja sihtkoha vahemaa kilomeetrites ja broneerimisklassi, või 3) programmis nimetatud punktide minimaalse arvu (broneerimisklass mõjutab punktide minimaalset arvu). Finnairi Soomest väljuvate tellimuslendude puhul (AY2001–AY2500) antakse punkte vastavalt eraldi tabelile. Peatusteta ja otseliinide eest antakse punkte piletil nimetatud lähte- ja sihtkoha alusel. Kui lennukit reisi ajal vahetatakse ja lennunumber muutub, antakse punkte erinevate lennulõikude alusel. Muude teenuste puhul põhineb punktide arv eraldi lepingutel. Finnair Plusi punktid lisatakse kontole umbes 1–4 nädala jooksul.
Lisaks preemiapunktidele saavad liikmed teenida ka tasemepunkte ja kvalifitseeruvaid lende. Tasemepunkte jagatakse Finnairi ja teiste oneworldi lennufirmade korraldatud liinilendude eest ja need võimaldavad liikmel Finnair Plusi programmi tasemete seas kõrgemale liikuda. Kvalifitseeruvad lennud on ainult lennud, mille eest jagatakse tasemepunkte. Kui jälgimisperioodi lõpuni on jäänud vähem kui 7 päeva, muudetakse taset uue jälgimisperioodi alguses.

3.3
Finnair Plusi punkte saab koguda alles pärast liikmelisuse algust. Punktid on isiklikud ja neil ei ole rahalist lunastusväärtust. Neid koguvad ainult liikmed, kes lendavad või kasutavad Finnair Plusi partnerite teenuseid, mille eest antakse punkte. Reisi või teenuse eest maksvad inimesed ei saa punkte, välja arvatud juhul kui nad teenust ise kasutavad. Kogutud punkte saab teiste Finnair Plusi liikmete kontodele üle kanda. Punkte saab üle kanda kas Finnair Plusi veebiteenusesse sisse logides või siis Finnair Plusi teeninduskeskuses. Punkte ei saa üle kanda Junior-taseme liikmete kontole. Punktitehingute eest võetakse teenustasu. Punkte saab koguda ainult ühes preemiaprogrammis korraga ja neid ei saa üle kanda Finnair Plusi kontolt mõnda teise preemiaprogrammi ega vastupidi, kui ei ole teisiti sätestatud.

3.4
Punktid kehtivad 18 kuud alates viimase punktitehingu kuupäevast (punktide teenimine või kasutamine). Iga tehingu korral pikeneb preemiapunktide kehtivusaeg 18 kuu võrra. Kui 18 kuu jooksul punktitehinguid ei tehta, siis kasutamata preemiapunktid aeguvad ja need tühistatakse automaatselt. Aegumiskuupäeva saab vaadata internetist oma Finnair Plusi kontolt. Finnair ei ole kohustatud liikmeid aeguvatest punktidest eraldi teavitama. Punktide ühelt kontolt teisele kandmine ei mõjuta punktide aegumiskuupäeva.

3.5
Punkte ei anta lendude ega teenuste eest, mille eest liikmed saavad eeliseid mõne muu preemiasüsteemi kaudu. Sama kehtib tasuta piletite, lepingulise kliendi piletite, preemiapiletite, vahetuspiletite, Finnairi Plusi raha+punktid pakkumiste ning agendipiletite puhul. Samuti ei lähe need lennud arvesse Finnair Plusi järgmisele tasemele jõudmiseks vajalike punktidena. Punkte ei anta alla kaheaastaste eraldi istekohata reisivate laste lennupiletite eest.

3.6
Punkte saab tagasiulatuvalt registreerida ainult järgmiste dokumentide vastu.

  • Lendude puhul: lennupileti ja pardakaardi koopia.
  • E-piletite puhul: reisikava/kviitung. Ainult pardakaardi kontsust ei piisa.
  • Hotellide puhul: arve koopia.
  • Autorendifirmade puhul: rendilepingu koopia.
  • Muud teenused: arve või kviitungi koopia.
  • Tehinguid, mis on vanemad kui kuus (6) kuud, ei registreerita tagasiulatuvalt. Pane tähele: punkte saab tagasiulatuvalt anda üks (1) kuni kuus (6) kuud pärast tehingut, olenevalt koostööpartnerist.

Pane tähele, et me ei tagasta dokumente.

Pane tähele, et teatud koostööpartnerid ei anna punkte tagasiulatuvalt.

3.7
Programmis Finnair Plus osalevad ettevõtted jätavad endale õiguse mitte anda punkte enda pakutavate teenuste eest või anda ainult osa tavaliselt antavatest punktidest. Mõned partnerid ei anna üldse punkte. Lisateave selliste piirangute ja nende muudatuste kohta on saadaval Finnairi veebilehtedel ja Finnair Plusi teeninduskeskuses.

3.8 Lendude eest punktide kogumine
Liikmed saavad Finnair Plusi punkte koguda pärast liikmeks saamist. Samas saab tagasiulatuvalt heaks kiita ühe koos liitumistaotlusega esitatud edasi-tagasi Finnairi liinilennu punktid (lennufirma kood väljal CARRIER peab olema AY), eeldusel et lend toimus kõige rohkem kuus kuud enne taotluse esitamist. Neid punkte ei arvestata Finnair Plusi tasemete seas edasi liikumisel.

3.9
Punkte antakse kõigi Finnairi (AY) liinilendude eest, mille eest on makstud ametlik avaldatud piletihind. Pileti väljal CARRIER peab olema Finnairi lennufirma kood (AY). Soomest väljuvate Finnairi tellimuslendude eest antakse punkte vastavalt eraldi tabelile. Finnair jätab endale õiguse määrata igal ajal programmi Finnair Plus kuuluvaid liinilende ning pileti- ja piletihinna tüüpe.

3.10
Punkte antakse ka partnerlennufirmade lendude eest, eeldusel, et pileti väljal CARRIER on vastava partneri lennufirma kood ning lend toimub partneri lennukil. Partneritelt kogutud punkte ei arvestata erinevate Finnair Plusi tasemete tingimuste täidetuse määramisel, kui pole teisiti selgitatud.

3.11
Liinilendudel kogutakse punkte vastavalt piirkonnale või eraldi määratletud kordajale, olenevalt broneerimisklassist. Antavad punktid olenevad broneerimisklassist ja reisija makstud piletihinnast või piletitüübist. Lennufirmapoolsed broneerimis-/reisiklassi muudatused ei suurenda ega vähenda antavaid punkte. Finnairil on õigus anda punkte vastavalt määratletud kordajatele olenevalt broneerimisklassist ja piletihinnast või piletitüübist. Lisateavet leiab meie veebilehe punktide tabelist.

3.12
Tehnilistel põhjustel tühistatud või hilinenud Finnairi lendude eest (kaasa arvatud neil põhjustel tehtud marsruudi muutmised) antakse punkte, kui liikmel on vastavale lennule pilet (piletil on kood AY) ja kinnitatud istekoht. Vääramatu jõu puhul, näiteks kui lend tühistatakse ilmastikutingimuste tõttu või muudel väljaspool Finnairi kontrolli olevatel põhjustel, punkte ei anta. Samuti ei anta punkte, kui vääramatu jõu või muude Finnairi kontrollile mittealluvate põhjuste tõttu muudetakse marsruuti. Kui Finnairi lend hilineb (vääramatu jõu tõttu või muul põhjusel) ja kui liige seetõttu ei jõua Finnairi partneri opereeritavale lennule, ei anta liikmele punkte partnerlennufirma lennu eest.

3.13
Kui lendu opereerib mõni muu lennufirma peale Finnairi, ei anta punkte tehnilisel põhjusel tühistatud või hilinenud lennu eest (ega neil põhjustel tehtud marsruudi muutmiste eest). Samuti ei anta punkte, kui lend hilineb või tühistatakse vääramatu jõu tõttu või muudel partneri kontrollile mitte alluvatel põhjustel. Punkte ei anta ka siis, kui vääramatu jõu tõttu või muudel partneri kontrollile mitte alluvatel põhjustel on muudetud marsruuti. Nende lendude muudatused, näiteks marsruudi muutmised või lendude tühistamised, ei võimalda mingil juhul liikmetel saada Finnair Plusi punkte.

3.14
Punktid lendude eest registreeritakse Finnair Plusi kontol ainult kasutatud piletite alusel. Punkte ei anta aegunud, lunastatud, kasutamata või tühistatud piletite eest ega piletite eest, mille lennufirmaks on muudetud preemiaprogrammis mitte osalev firma. Heakskiidetud piletite eest antud punktid registreeritakse pärast lendu, kui kliendid annavad pileti broneerimisel või lennule registreerimisel oma Finnair Plusi kliendikaardi numbri. Kliendikaardi numbrid sisestatakse broneeringusüsteemi. Kui kliendikaardi number antakse broneeringu tegemisel või lennule registreerimisel, registreeritakse punktid 1–4 nädala jooksul pärast lendu. Finnairi tellimuslendude puhul tuleb Finnair Plusi kliendikaardid esitada Soomes lennule registreerimisel.

3.15 Punktide kogumine teiste partnerite teenuste eest
Finnair on sõlminud Finnair Plusi veebilehtedel viidatud partneritega lepingu koostööks programmiga Finnair Plus. Teave punktide kogumise kohta on saadaval veebisaidil või Finnair Plusi teeninduskeskuses. Finnair ei vastuta nende reeglite trükivigade eest. Õigus muudatusi teha jääb alles. Finnair Plusi liikmed ei saa nõuda punktide või preemiate eest krediiti, kui lepingut selles osas muudetakse.

3.16
Autorendi puhul antakse iga kord vastavalt autorendifirma määratud tingimustele auto rentimisel eraldi kokkulepitud arv punkte. Punktide andmise kindlustamiseks peavad liikmed auto rentimisel esitama oma Finnair Plusi kaardid. Punkte antakse tagasiulatuvalt vastavalt jaotisele 3.6 ainult kõige rohkem kuus (6) kuud varem tehtud autorendilepingute puhul.

3.17
Partnerhotellides koguneb eraldi kokkulepitud arv punkte ööbimise või majutuse kohta. Kliendikaart tuleb esitada hotelli registreerumisel, kindlustamaks, et punktid lisatakse kontole. Kui kaks liiget jagavad ühte hotellituba, antakse punkte ainult ühele neist. Punkte saab anda ainult üks kord ühe hotellitoa ja ühe öö või majutuse kohta. Punkte antakse tagasiulatuvalt ainult hotelliarvete puhul, mis on tehtud kõige rohkem kuus (6) kuud varem.

3.18
Punkte antakse Finnairi lendudel tehtud ostude eest (erandiks on suupisted ja baaris pakutavad tooted) Finnairi kehtestatud reeglite alusel, kui liikmed esitavad kassas oma Finnair Plusi kaardi. Punkte antakse ettetellimiste eest, kui tellimuse vormile on sisestatud Finnair Plusi kliendikaardi number. Punkte ei saa anda tagasiulatuvalt.

3.19
Finnair ja selle finantsettevõtetest partnerid annavad kokkulepitud moel Finnair Plus MasterCardi ja Finnair Plus Visaga tehtud ostude eest Plusi punkte. Kasutades neid kaarte krediitkaardina toodete ja teenuste eest maksmisel, kogunevad Plusi punktid kaardi peamise omaniku kontole. Punkte ei kogune sularaha väljavõtmistelt ega krediidikontolt makstud arvetelt ega kontodevahelistelt ülekannetelt. Kogutud punktid ei lisandu liikme tasemepunktide summale.

3.20
Finnair Plusi punktid kogunevad teenustelt, mida pakuvad teised koostööpartnerid, nagu eraldi kokku lepitud. Punktide andmisele tagasiulatuvalt võivad kehtida mõned piirangud.

4. Preemiate lunastamine ja kasutamine

4.1 Üldine
Kõik Finnair Plusi preemialennud tellitakse Finnair Plusi teeninduskeskusest või selle pakutavate kanalite kaudu. Preemiat saab lunastada ainult Finnair Plusi punkte või punktide ja raha kombinatsiooni kasutades. Teave teatud preemia saamiseks vajaliku punktide arvu kohta on saadaval veebis või Finnair Plusi teeninduskeskuses. Teatud preemiaid saab lunastada ainult veebis. Preemia broneerimisel lahutatakse kontolt maha vastav arv punkte. Preemiaid ei saa teisendada sularahaks ja kahte osaliselt kattuvat preemiat ei ole võimalik kasutada. Kaotatud, varastatud või kasutamata piletite või kupongide eest punkte ei anta ja preemiaid ei lunastata. Finnair Plusi teeninduskeskusel on õigus kliendilt preemiapunkte tagasiulatuvalt maha arvestada, kui kliendil ei ole vajalikus koguses punkte preemia eest tasumiseks. Preemia hind põhineb selle kehtival tavahinnal. Samuti tuleb maksta teenustasu.

4.2
Preemia saab anda teisele inimesele. Preemia broneerimisel peab esitama tema nime. Liikmed, kes soovivad lubada esindajal oma kontot kasutada, peavad andma Finnair Plusi teeninduskeskusele oma kirjaliku volituse.

4.3
Finnairil ja selle partneritel on õigus omal äranägemisel määrata, milliseid preemiaid mingil ajal liikmetele antakse. Finnairil ja selle partneritel on seega õigus piirata saadaolevate preemiate arvu või teatud perioodi jooksul preemiate andmisest keelduda.

4.4
Preemiad tuleb broneerida vähemalt 7 päeva ja kõige rohkem 360 päeva enne planeeritud kasutamiskuupäeva. Kui pilet saadetakse liikmele postiga, on minimaalne kohaletoimetusaeg Soomes 7 päeva ja välismaal 10–30 päeva. Finnair jätab endale õiguse keelduda aktsepteerimast tellimusi, mis on tehtud vähem kui seitse (7) päeva enne kasutamiskuupäeva. Täpsemad reeglid broneerimise ja ostmise kohta on saadaval Finnair Plusi teeninduskeskuses.

4.5
Liikmed maksavad ise lennujaamamaksud, reisijatasud, teenustasud ja muud Finnairi või võimuorganite poolt määratud maksed. Kooskõlas kehtivate seadustega vastutavad kõikide preemia või soodustusega seotud maksude ja sarnaste maksete tasumise (sh KM) eest liikmed. Finnair ei vastuta liikmete ees maksude või muude kulude osas. Makse ei hüvitata, kui preemialend tühistati pärast pileti lunastamist. Finnair ei vastuta maksude ega muude kulude eest, mida liige võib kanda. Liikmed vastutavad ise viisade ja muude ametlike dokumentide omandamise eest.

4.6
Preemialendude või muude Finnair Plusi pakkumiste väärtust ei saa määrata, võrreldes neid lendude, hotellimajutuse või muude selliste teenuste tavahindadega. Lennupileti hind erineb vastavalt sellele, millal ja kus pilet on ostetud ning mis tüüpi piletiga on tegemist. Sama kehtib ka teiste preemiate kohta. Preemialendude väärtust piirab ka asjaolu, et neid on saadaval vähem kui tavahindadega pileteid ning neile kehtivad broneerimispiirangud. Piletite ostmise piirangud on esitatud eraldi.

4.7 Preemiate tühistamine
Finnairi partneri antava preemia puhul järgitakse vastava partneri tingimusi või reisipakettide üldtingimusi. Need tingimused määratlevad, mis makseid preemiat tühistav liige peab tühistamise tõttu tegema ning kas liikme tehtud teatud maksed (näiteks lennujaamamaksud ja reisijatasud) hüvitatakse talle tühistamise puhul. Kui liige tühistab preemia enne selle kasutamist, tagastab Finnair kasutamata preemia eest lahutatud punktid kupongi või sarnase dokumendi esitamisel. Kui esitatakse kindla perioodi jooksul kehtiv kupong (näiteks hotelli kupong), ei tagasta Finnair punkte, kuigi kupongi pole kasutatud. Teatud preemialendude osas kehtivad jaotis 4.11 ja asjakohase lennufirma tühistamistingimused.

4.8 Preemialennud
Preemialende saab lunastada Finnairi või Finnair Plusi partnerite liinilendudena. Preemialendude jaoks varutakse reisiklassis piiratud arv istekohti. Preemialende ei saa broneerida teatud kindlatel aegadel või teatud kindlatel marsruutidel. Finnairil ja selle partneritel on õigus võimaldatavate preemialendude arvu omal äranägemisel piirata. Teave selliste piirangute kohta on saadaval veebis ja Finnair Plusi teeninduskeskuses. Liikmed ei saa seega tänu oma punktidele õigust istekohale teatud liinilennul. Kui lendu opereeritakse koos mõne teise lennufirmaga, antakse preemialende ainult Finnair Plusi programmis osalevate lennufirmade istekohtade kvootidest. Preemialendude pileteid saab lunastada ainult spetsiaalsetes Finnairi kontorites. Preemialende ei saa Finnair Plusi punktidega lunastada Finnairi tellimuslendudena.

4.9
Kõigiks preemialennu lõikudeks peab olema olemas kinnitatud istekoht. Preemiaid, mis lunastatakse liinilendudena, ei saa kombineerida ühegi teise piletihinna tüübi või soodushinnaga ega kasutada ühegi muu tasu osaliseks maksmiseks; samas kehtivad jaotises 4.12 nimetatud erandid.

4.10
Kõik preemialennud on edasi-tagasi lennud ja peavad saabuma tagasi lähtekohta (v.a ühe suuna preemialennud). Naasmine teisest sihtkohast on võimalik (üksikud lennufirmad teevad erandeid), kuid preemia eest lahutatavate punktide arv põhineb alati kõrgemal sektoril. Reise ei saa vahepeatustes katkestada, vaid need peavad jätkuma järgmise saadaoleva lennu sihtkohta. Samas on kontinentidevahelistel lendudel lubatud üks vahepeatus. Edasi-tagasi preemialende ei saa teha sama päeva jooksul. Preemiapiletid liinilendudele kehtivad 12 kuud alates broneeringu kuupäevast ja tagasilend peab alati toimuma sama perioodi jooksul.

4.11
Punktid kasutamata preemialendude eest (Finnairi ja Finnair Plusi partnerite lennud) tagastatakse liikme kontole, eeldusel, et reis tühistati enne pileti lunastamist ja Finnair Plusi teeninduskeskusele teatati tühistamisest hiljemalt reisile eelneval tööpäeval. Kui reis tühistatakse pärast pileti lunastamist, aga enne reisi algust, tagastatakse punktid liikme kontole kasutamata pileti vastu. Liikmelt küsitakse tühistamistasu 50 € pileti kohta või samaväärset summat teises valuutas. Ülejääv osa, s.t maksud ja reisijatasud, tagastatakse. Kui reisi muudetakse pärast seda, kui pilet on juba väljastatud, võetakse liikmelt tasu 50 € või samaväärne summa teises valuutas ning muudatuse tõttu kantavad maksud ja reisijatasud. Klassikaliste preemiatega on võimalik 50 € eest reisija kohta teha tagasilennus muudatusi. Muudatused peab tegema vähemalt üks päev enne algset tagasilendu ning marsruudi muutmine pole lubatud. Muudatusi saab teha ainult Finnairi korraldatud preemialendude korral. Kui reisi ei tühistata (lennule ilmumata jätmine), siis punkte ei tagastata. Finnairi preemialennu pilet kehtib ainult lennufirma puhul, mille kohta see on väljastatud.

4.12 Reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiad Finnairi lendudel
Reisiklassi saab kõrgemaks muuta ainult Finnairi liinilendudel (AY lennuk ja AY-kood piletil). Liikmel peab olema kinnitatud turistiklassi broneering ja lunastatud lennupilet, millega Finnair Plusi teeninduskeskus saab preemia seostada. Reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiaid saab anda ainult avaldatud piletihindadega väljastatud piletite eest. Algse turistiklassi pileti piirangud kehtivad hoolimata reisiklassi kõrgemaks muutmisest. Marsruudi muutmise puhul järgitakse algse pileti broneeringuklassi reegleid ning reis toimub turistiklassis. Kuigi istekohtade arv on piiratud, püüab Finnair 37 tundi enne lendu reisiklassi kõrgemaks muutmist soovitud moel kinnitada, välja arvatud juhul kui lennul olevad broneeringud seda takistavad. Kui sel hetkel kinnitamine ebaõnnestub, tühistatakse ootelehe koht ja punktid/kupongid tagastatakse 1–4 tööpäeva jooksul. Reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiaid saab kasutada ainult ühe reisiklassi kõrgemaks muutmiseks korraga. Reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiat ei saa kasutada teatud eraldi kindlaksmääratud Finnairi lendudel. Finnairil on õigus omal äranägemisel reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiatele piiranguid seada ja neid piiranguid muuta. Teave piirangute kohta on saadaval veebis ja Finnair Plusi teeninduskeskuses.

4.13 Muud preemiad
Preemiaõigust andev kupong tuleb tellida veebis Finnairi poe kaudu (www.finnairshop.com). Preemia kehtivus ja kõik muud piirangud on näidatud liikmetele saadetud dokumendil. Programmi Priority Club Rewards kupongid tuleb tellida neli (4) nädalat enne nende plaanitud kasutamisaega.

4.14
Liikmed teevad broneeringud ise otse valitud partneri broneerimiskeskuse kaudu. Broneerimisel peavad liikmed teatama, et tegemist on Finnair Plusi preemiaga. Preemia kasutamisel peab esitama kupongi originaali.


4.15 Autorendipreemiad
Preemiad on saadaval vastavalt iga autorendifirma seatud tingimustele. Kütuse, täiendava kindlustuse ja muude kulude eest maksavad rentijad ise. Autod tuleb alati tagastada asukohta, kust nad renditi. Preemiarentimiseks peavad olema täidetud tavalised autorendifirmade nõuded – vanus, juhiluba ja krediidivõime (rahvusvaheline krediitkaart) jne.

4.16
Kupongid väljastatakse tegeliku juhi nimele, kelle nimi peaks olema ka rendilepingus. Kupongides ei tohi muudatusi teha, välja arvatud Finnair Plusi teeninduskeskuse või vastava autorendifirma poolt.

4.17 Preemiaööbimised hotellides
Programmis Finnair Plus osalevad hotellid jätavad endale õiguse piirata preemiaööbimiste arvu piirkonnas või hotellis, küsida rohkem kui ühte kupongi öö ja toa kohta ning seada preemia kasutamisele muid tingimusi ja piiranguid. Priority Club Rewards seab oma preemiatele ise punktipiirangud.

5. Programmi Finnair Plus lõpetamine või muutmine, liikmesuse lõpetamine

5.1
Finnair võib igal ajal programmi Finnair Plus lõpetada või selle teise programmiga asendada, teatades liikmetele sellest kirjalikult vähemalt kuus (6) kuud enne lõpetamist. Punktid jäävad kehtima kuueks (6) kuuks alates teatise kuupäevast; pärast seda kõik punktid tühistatakse. Finnair pole kohustatud kasutamata punkte ega preemiaid ühelgi moel kompenseerima.

5.2
Finnairil on õigus igal ajal iga liikme liikmesus lõpetada, ilma et liige oleks selleks põhjust andnud, teavitades vastavat liiget kuus (6) kuud enne liikmesuse lõpetamist. Liikme punktid jäävad kehtima kuueks (6) kuuks alates teatise kuupäevast; pärast seda kõik punktid tühistatakse. Finnair pole kohustatud kasutamata punkte ega preemiaid ühelgi moel kompenseerima.

5.3
Finnairil on õigus igal ajal liikme liikmesus lõpetada, kui liige on selleks mõjuva põhjuse andnud. Lisaks on Finnairil sellistel juhtudel õigus liikme punktid ilma ette teatamata tühistada. Ülalnimetatud liikme antud mõjuvad põhjused sisaldavad käesolevas esitatud reeglite rikkumist või dokumentide, nt lennupiletite või liikmele preemiaõigust andvate kupongide võltsimist, muutmist, müümist ja volitamata edasiandmist teisele inimesele.

5.4
Liikmetel on õigus liikmesus igal ajal lõpetada, teavitades Finnair Plusi teeninduskeskust sellest kirjalikult. Finnair tühistab liikme punktid pärast teatise kättesaamist. Liikme suremisel liikmesus lõppeb.

5.5
Finnairil on õigus igal ajal ja omal äranägemisel teha muudatusi programmis Finnair Plus, Finnair Plusi reeglites ning liikmetele antavates preemiates (sealhulgas muudatused partnerite, punktide kogumise, kogutud punktide, preemiate saamiseks vajalike punktide arvu, preemialendude andmise ja nende piirangute, preemiate hüvitamise protseduuri ja punktide kehtivuse osas). Sellised muudatused jõustuvad kohe ja ilma etteteatamiseta, välja arvatud juhul, kui Finnair on teisiti teatanud. Finnair teavitab liikmeid muudatustest Finnair Plusi veebilehtede kaudu. Teatis muudatustest avaldatakse ka ajakirjas Finnair Plus News ja sarnastes väljaannetes, kui vastav teatis on avaldamisajal aktuaalne. Finnair teeb oma parima, et kliente programmi Finnair Plusi teenustega kursis hoida. Liikmed leiavad uusima teabe veebist või teeninduskeskusest. Liikmed kiidavad muudatused heaks, jätkates oma Finnair Plusi kaartide kasutamist. Kui liige ei kiida tehtud muudatusi heaks, on tal õigus liikmesus lõpetada vastavalt punktile 5.4. Finnair ei vastuta muudatuste põhjustatud kahjude eest (sealhulgas punktide kaotamine, eelistest ilma jäämine või eeliste väärtuse vähenemine) ega ole kohustatud neid kahjusid ühelgi moel kompenseerima.

5.6
Finnairil on õigus katkestada kliendi Finnair Plusi liikmesus, eemaldades tema isikuandmed ja kliendikaardi numbri Finnair Plusi liikmete registrist, kui liikme kontol ei ole viimase kümne (10) aasta jooksul registreeritud ühtegi tehingut ja kliendil ei ole järelikult Finnair Plusi punkte.
Kliendid võivad programmiga Finnair Plus uuesti liitumiseks täita Finnair Plusi liitumistaotluse.

6. Muud tingimused

6.1
Finnair ei vastuta programmi Finnair Plus liikmesusega seotud kahjude eest ega liikme ees, välja arvatud juhul, kui Finnair on sellised kahjud põhjustanud kavatsuslikult või raske hooletuse tõttu.

6.2
Kõik programmi toimimisega seotud ebaselgused püütakse lahendada Finnairi ja liikmete vahel hea tahte vaimus. Seoses programmiga Finnair Plus kohaldatakse Soome seadusi ja kõik vaidlused lahendatakse Soomes madalama astme kohtus.

6.3
Programmi Finnair Plus teenuses osalevad mitmed Finnairi partnerid. Lisaks Finnair Plusi kliendiposti kaudu levitatavale programmi Finnair Plus puudutavale teabele võidakse liikmetele pakkuda Finnairi ja selle partnerite reklaammaterjali. Finnair võib liikmete isikuandmeid otseturustuse eesmärgil oma partneritele edastada. Finnair Plusi partnerid võivad seega Finnair Plusi kliendiregistris olevat teavet oma otseturustuseks kasutada. Partnerid ei edasta klientide andmeid kolmandatele isikutele. Liikmetel on õigus oma isikuandmete edastamine Finnairi partneritele keelata, teatades Finnair Plusi teeninduskeskusele sellest kirjalikult. Kui liige otsustab Finnairilt turundusteadetega e-kirju mitte vastu võtta, saadame talle ainult e-kirju seoses tema konto tehingute ja liikmesusega, nt igakuise punktisaldo kohta. Sellistest e-kirjadest ei saa loobuda.

6.4
Punktidele, mis on teenitud tööandja makstud tööreisil, kehtivad tööandja kehtestatud nõuded ja kohalduvad seadused, sh maksuseadused, mida tuleb soodustuste kasutamisel täita. Mõnes riigis võivad riigi- ja erasektori töötajatele kehtida erinevad seadused, seega soovitame lugeda kehtivaid eeskirju ja need endale selgeks teha. Mõne soodustusega võib kaasneda maksukohustus, nt erisoodustusmaks. Soovitame konsulteerida oma raamatupidaja või maksunõustajaga, et olla võimalikust maksukohustusest teadlik. Soome kliendid saavad lugeda lisateavet ka Soome maksuameti veebisaidilt www.vero.fi.

6.5
Finnair ei vastuta nendes reeglites olevate trükivigade eest. Õigus muudatusi teha jääb alles.

Navigeerisite leheküljele: Finnair Plusi reeglid