Finnair Plusi reeglid | Finnair Eesti

Finnair Plusi reeglid

2024. aasta alguses plaanime teha Finnair Plusi programmis muudatusi.

Loe lisateavet Finnair Plusi reeglite kohta.

Finnair Plus

1.1
Finnair Plc (edaspidi Finnair) jätab endale õiguse muuta ja tõlgendada kõiki programmi Finnair Plus puudutavaid reegleid. Kõik Finnairi tehtud otsused on igal üksikjuhtumil siduvad. Finnair ei vastuta oma partnerite tooteid ja teenuseid puudutavate nõuete eest. Iga ettevõte vastutab enda toodete ja teenuste eest.

1.2
Finnairil on õigus omal äranägemisel anda teatud eeliseid eripakkumiste näol ainult kindlatele liikmetele. Finnair pole seetõttu kohustatud neid eeliseid andma kõigile liikmetele. Teatud eeliseid võidakse anda ainult Finnair Plusi teatud tasemega kliendikaardi omanikele või teatud geograafilisel alal elavatele Finnair Plusi kaardiomanikele.

2.1
Finnair Plusi liikmesus on tasuta. See on isiklik ja liituda saavad kõik üle kahe (2) aasta vanused inimesed. 2- kuni 17-aastased liikmed saavad liituda programmiga Finnair Plus Junior. Alla 18-aastastel isikutel on liikmeks saamiseks ja auhindade lunastamiseks vaja lapsevanema või eestkostja luba. Samuti peavad nad liikmeks saamisel andma oma vanemate kontaktandmed. Eestkostja vastutab Junior-taseme liikmete kasutajanime, parooli ja punktide kasutamise eest ning peab tagama, et Junior-taseme liige järgiks Finnair Plusi programmi tingimusi. Eestkostja peab olema Finnair Plusi programmi liige. Programmi Finnair Plus Junior liikmesus lõpeb, kui liige saab 18-aastaseks. Finnair Plusi liikmekaarti saab vaadata Finnairi rakendusse sisselogimisel.

2.2
Preemiapunktiprogrammiga liitumiseks on vaja täita ja allkirjastada Finnair Plusi liitumisvorm või nõustuda reeglite ja tingimustega interneti kaudu liitumisel. Liikmeks saab vastu võtta ainult ühe inimese kliendikaardi numbri kohta. Liikmesus registreeritakse Finnair Plusi punktikogu avamisega vastava inimese nimel tema antud aadressil. Ettevõtteid, organisatsioone ja ühinguid liikmeteks ei võeta. Finnair Plusi liikmed nõustuvad Finnair Plusi reeglitega, kirjutades alla Finnair Plusi liitumisvormile või nõustudes internetis reeglite ja tingimustega. Finnair Plusi kaardi kasutamist peetakse tõendiks Finnair Plusi reeglitega nõustumisest.

2.3
Liikmesus ja isiklik jälgimisperiood algavad, kui teave on Finnair Plusi süsteemis registreeritud. Jälgimisperiood on isiklik ja selle pikkus on 12 kuud. Finnair Plusi liikmekaart koos isikliku kliendikaardi numbriga on nähtav uutele liikmetele pärast Finnairi rakendusse sisse logimist.

2.4
Finnair Plusi kaardid ei ole makse- ega krediitkaardid.

2.5
Liikmed on kohustatud hoidma oma kontaktandmed ajakohasena. Lisaks peavad liikmed olema teadlikud programmi reeglite muudatustest.

2.6
Finnair Plusi liikme konto tehinguid saab kontrollida Finnair Plusi punktiaruandest, logides meie veebisaidil sisse oma kontole. Punktiaruandes olev punktisumma näitab heakskiidetud punkte. Finnair säilitab õiguse kontole valesti sisestatud punktide või teiste soodustuste eemaldamisele.

2.7
Erinevatel tasemetel kehtivad erinevad Finnair Plusi kaardid ning kaardiomanikele pakutakse erinevaid soodustusi. Taset mõjutab jälgimisperioodil kogutud tasemepunktide ja -lendude (vähemalt neli peavad olema Finnairi korraldatud lennud) arv. Tasemete ja soodustuste kohta leiad teavet internetist ja Finnair Plusi teeninduskeskusest. Finnairil on õigus oma äranägemise järgi Finnair Plusi tasemesüsteemi muuta (sealhulgas tasemesüsteem eemaldada) ja ka erinevate tasemekaartidega kaasnevaid soodustusi muuta. Finnairil on õigus muuta ka iga taseme jaoks vajalikke Finnair Plusi punktide arvu. Junior-taseme liikme kontole ei saa punkte edastada. Punktitehingute eest võetakse teenustasu. Punkte saab veebis edastada alles siis, kui saatjal on olnud Finnair Plusi konto rohkem kui 90 päeva. Kui soovid punkte edastada varem, tuleb ühendust võtta Finnairi klienditeenindusega. Punkte saab koguda ainult ühes boonusprogrammis korraga ning neid ei saa üle kanda Finnair Plusi kontolt teise boonusprogrammi ega vastupidi, kui ei ole teisiti sätestatud.

3.1 Üldine teave
Punktide registreerimiseks peavad liikmed broneeringu tegemisel andma oma kliendikaardi numbri ning esitama lennule registreerimisel või Finnair Plusi partnerite teenuseid kasutades kliendikaardi.

3.2
Programmi Finnair Plus põhiühik on punkt. Liinilendude puhul (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 ja AY7001-AY7500) määrab Finnair programmi kohaselt antava punktiarvu aluseks kas 1) piirkonna, kuhu reisija lendab ja piletitüübi, 2) lähte- ja sihtkoha vahemaa kilomeetrites ja broneerimisklassi, või 3) programmis nimetatud punktide minimaalse arvu (broneerimisklass mõjutab punktide minimaalset arvu). Finnairi Soomest väljuvate tellimuslendude puhul (AY2001–AY2500) antakse punkte vastavalt eraldi tabelile. Peatusteta ja otseliinide eest antakse punkte piletil nimetatud lähte- ja sihtkoha alusel. Kui lennukit reisi ajal vahetatakse ja lennunumber muutub, antakse punkte erinevate lennulõikude alusel. Muude teenuste puhul põhineb punktide arv eraldi lepingutel. Finnair Plusi punktid lisatakse kontole umbes 1–4 nädala jooksul.
Lisaks preemiapunktidele saavad liikmed teenida ka tasemepunkte ja kvalifitseeruvaid lende. Tasemepunkte jagatakse Finnairi ja teiste oneworldi lennufirmade korraldatud liinilendude eest ja need võimaldavad liikmel Finnair Plusi programmi tasemete seas kõrgemale liikuda. Kvalifitseeruvad lennud on ainult lennud, mille eest jagatakse tasemepunkte. 

3.3
Finnair Plusi punkte saab koguda alles pärast liikmelisuse algust. Punktid on isiklikud ja neil ei ole rahalist lunastusväärtust. Neid koguvad ainult liikmed, kes lendavad või kasutavad Finnair Plusi partnerite teenuseid, mille eest antakse punkte. Reisi või teenuse eest maksvad inimesed ei saa punkte, välja arvatud juhul kui nad teenust ise kasutavad. Kogutud punkte saab teiste Finnair Plusi liikmete kontodele üle kanda. Punkte saab üle kanda kas Finnair Plusi veebiteenusesse sisse logides või siis Finnair Plusi teeninduskeskuses. Punkte ei saa üle kanda Junior-taseme liikmete kontole. Punktitehingute eest võetakse teenustasu. Punkte saab koguda ainult ühes preemiaprogrammis korraga ja neid ei saa üle kanda Finnair Plusi kontolt mõnda teise preemiaprogrammi ega vastupidi, kui ei ole teisiti sätestatud.

3.4
Punktid kehtivad 18 kuud alates viimase punktitehingu kuupäevast (punktide teenimine või kasutamine). Iga tehingu korral pikeneb preemiapunktide kehtivusaeg 18 kuu võrra. Kui 18 kuu jooksul punktitehinguid ei tehta, siis kasutamata preemiapunktid aeguvad ja need tühistatakse automaatselt. Aegumiskuupäeva saab vaadata internetist oma Finnair Plusi kontolt. Finnair ei ole kohustatud liikmeid aeguvatest punktidest eraldi teavitama. Punktide ühelt kontolt teisele kandmine ei mõjuta punktide aegumiskuupäeva.

3.5
Punkte ei anta lendude ega teenuste eest, mille eest liikmed saavad eeliseid mõne muu preemiasüsteemi kaudu. Sama kehtib tasuta piletite, lepingulise kliendi piletite, preemiapiletite, vahetuspiletite, Finnairi Plusi raha+punktid pakkumiste ning agendipiletite puhul. Samuti ei lähe need lennud arvesse Finnair Plusi järgmisele tasemele jõudmiseks vajalike punktidena. Punkte ei anta alla kaheaastaste eraldi istekohata reisivate laste lennupiletite eest.

3.6
Punkte saab tagasiulatuvalt registreerida ainult järgmiste dokumentide vastu.

  • Lendude puhul: lennupileti ja pardakaardi koopia.
  • E-piletite puhul: reisikava/kviitung. Ainult pardakaardi kontsust ei piisa.
  • Hotellide puhul: arve koopia.
  • Autorendifirmade puhul: rendilepingu koopia.
  • Muud teenused: arve või kviitungi koopia.
  • Tehinguid, mis on vanemad kui kuus (6) kuud, ei registreerita tagasiulatuvalt. Pane tähele: punkte saab tagasiulatuvalt anda üks (1) kuni kuus (6) kuud pärast tehingut, olenevalt koostööpartnerist.

Pane tähele, et me ei tagasta dokumente.

Pane tähele, et teatud koostööpartnerid ei anna punkte tagasiulatuvalt.

3.7
Programmis Finnair Plus osalevad ettevõtted jätavad endale õiguse mitte anda punkte enda pakutavate teenuste eest või anda ainult osa tavaliselt antavatest punktidest. Mõned partnerid ei anna üldse punkte. Lisateave selliste piirangute ja nende muudatuste kohta on saadaval Finnairi veebilehtedel ja Finnair Plusi teeninduskeskuses.

3.8 Lendude eest punktide kogumine
Liikmed saavad Finnair Plusi punkte koguda pärast liikmeks saamist. Samas saab tagasiulatuvalt heaks kiita ühe koos liitumistaotlusega esitatud edasi-tagasi Finnairi liinilennu punktid (lennufirma kood väljal CARRIER peab olema AY), eeldusel et lend toimus kõige rohkem kuus kuud enne taotluse esitamist. Neid punkte ei arvestata Finnair Plusi tasemete seas edasi liikumisel.

3.9
Punkte antakse kõigi Finnairi (AY) liinilendude eest, mille eest on makstud ametlik avaldatud piletihind. Pileti väljal CARRIER peab olema Finnairi lennufirma kood (AY). Soomest väljuvate Finnairi tellimuslendude eest antakse punkte vastavalt eraldi tabelile. Finnair jätab endale õiguse määrata igal ajal programmi Finnair Plus kuuluvaid liinilende ning pileti- ja piletihinna tüüpe.

3.10
Punkte antakse ka partnerlennufirmade lendude eest, eeldusel, et pileti väljal MARKETING CARRIER on vastava partneri lennufirma kood ning lend toimub partneri lennukil. Partneritelt kogutud punkte ei arvestata erinevate Finnair Plusi tasemete tingimuste täidetuse määramisel, kui pole teisiti selgitatud.

3.11
Liinilendudel kogutakse punkte vastavalt piirkonnale või eraldi määratletud kordajale, olenevalt broneerimisklassist. Antavad punktid olenevad broneerimisklassist ja reisija makstud piletihinnast või piletitüübist. Lennufirmapoolsed broneerimis-/reisiklassi muudatused ei suurenda ega vähenda antavaid punkte. Finnairil on õigus anda punkte vastavalt määratletud kordajatele olenevalt broneerimisklassist ja piletihinnast või piletitüübist. Lisateavet leiab meie veebilehe punktide tabelist.

3.12
Tehnilistel põhjustel tühistatud või hilinenud Finnairi lendude eest (kaasa arvatud neil põhjustel tehtud marsruudi muutmised) antakse punkte, kui liikmel on vastavale lennule pilet (piletil on kood AY) ja kinnitatud istekoht. Vääramatu jõu puhul, näiteks kui lend tühistatakse ilmastikutingimuste tõttu või muudel väljaspool Finnairi kontrolli olevatel põhjustel, punkte ei anta. Samuti ei anta punkte, kui vääramatu jõu või muude Finnairi kontrollile mittealluvate põhjuste tõttu muudetakse marsruuti. Kui Finnairi lend hilineb (vääramatu jõu tõttu või muul põhjusel) ja kui liige seetõttu ei jõua Finnairi partneri opereeritavale lennule, ei anta liikmele punkte partnerlennufirma lennu eest.

3.13
Kui lendu opereerib mõni muu lennufirma peale Finnairi, ei anta punkte tehnilisel põhjusel tühistatud või hilinenud lennu eest (ega neil põhjustel tehtud marsruudi muutmiste eest). Samuti ei anta punkte, kui lend hilineb või tühistatakse vääramatu jõu tõttu või muudel partneri kontrollile mitte alluvatel põhjustel. Punkte ei anta ka siis, kui vääramatu jõu tõttu või muudel partneri kontrollile mitte alluvatel põhjustel on muudetud marsruuti. Nende lendude muudatused, näiteks marsruudi muutmised või lendude tühistamised, ei võimalda mingil juhul liikmetel saada Finnair Plusi punkte.

3.14
Punktid lendude eest registreeritakse Finnair Plusi kontol ainult kasutatud piletite alusel. Punkte ei anta aegunud, lunastatud, kasutamata või tühistatud piletite eest ega piletite eest, mille lennufirmaks on muudetud preemiaprogrammis mitte osalev firma. Heakskiidetud piletite eest antud punktid registreeritakse pärast lendu, kui kliendid annavad pileti broneerimisel või lennule registreerimisel oma Finnair Plusi kliendikaardi numbri. Kliendikaardi numbrid sisestatakse broneeringusüsteemi. Kui kliendikaardi number antakse broneeringu tegemisel või lennule registreerimisel, registreeritakse punktid 1–4 nädala jooksul pärast lendu. Finnairi tellimuslendude puhul tuleb Finnair Plusi kliendikaardid esitada Soomes lennule registreerimisel.

3.15 Punktide kogumine teiste partnerite teenuste eest
Finnair on sõlminud Finnair Plusi veebilehtedel viidatud partneritega lepingu koostööks programmiga Finnair Plus. Teave punktide kogumise kohta on saadaval veebisaidil või Finnair Plusi teeninduskeskuses. Finnair ei vastuta nende reeglite trükivigade eest. Õigus muudatusi teha jääb alles. Finnair Plusi liikmed ei saa nõuda punktide või preemiate eest krediiti, kui lepingut selles osas muudetakse.

3.16
Autorendi puhul antakse iga kord vastavalt autorendifirma määratud tingimustele auto rentimisel eraldi kokkulepitud arv punkte. Punktide andmise kindlustamiseks peavad liikmed auto rentimisel esitama oma Finnair Plusi kaardid. Punkte antakse tagasiulatuvalt vastavalt jaotisele 3.6 ainult kõige rohkem kuus (6) kuud varem tehtud autorendilepingute puhul.

3.17
Partnerhotellides koguneb eraldi kokkulepitud arv punkte ööbimise või majutuse kohta. Kliendikaart tuleb esitada hotelli registreerumisel, kindlustamaks, et punktid lisatakse kontole. Kui kaks liiget jagavad ühte hotellituba, antakse punkte ainult ühele neist. Punkte saab anda ainult üks kord ühe hotellitoa ja ühe öö või majutuse kohta. Punkte antakse tagasiulatuvalt ainult hotelliarvete puhul, mis on tehtud kõige rohkem kuus (6) kuud varem.

3.18
Finnair ja selle finantsettevõtetest partnerid annavad kokkulepitud moel Finnair Plus MasterCardi ja Finnair Plus Visaga tehtud ostude eest Plusi punkte. Kasutades neid kaarte krediitkaardina toodete ja teenuste eest maksmisel, kogunevad Plusi punktid kaardi peamise omaniku kontole. Punkte ei kogune sularaha väljavõtmistelt ega krediidikontolt makstud arvetelt ega kontodevahelistelt ülekannetelt. Kogutud punktid ei lisandu liikme tasemepunktide summale.

3.19
Finnair Plusi punktid kogunevad teenustelt, mida pakuvad teised koostööpartnerid, nagu eraldi kokku lepitud. Punktide andmisele tagasiulatuvalt võivad kehtida mõned piirangud.

4.1 Üldist
Kõik Finnair Plusi lennupreemiad tellitakse Finnair Plusi teeninduskeskusest või Finnair Plusi pakutavate kanalite kaudu. Preemia saab lunastada vaid Finnair Plusi punktide eest või punktide ja raha kombinatsiooniga. Teavet teatud preemia jaoks vajalike punktide arvu kohta leiad internetist või Finnair Plusi teeninduskeskusest. Teatud preemiaid saab lunastada ainult veebis. Preemia broneerimisel arvatakse kontolt maha samaväärne arv punkte. Preemiaid ei saa teisendada sularahaks, samuti ei saa vastu võtta kahte kattuvat preemiat. Kaotatud, varastatud või kasutamata piletite või preemiakupongide eest ei anta krediiti ja neid ei saa lunastada. Finnair Plusi teeninduskeskusel on õigus nõuda kliendilt tagasiulatuvalt preemia eest tasu, kui liikmel pole selle eest maksmiseks vajalikke punkte. Preemia hind määratakse selle kehtiva tavahinna alusel. Lisandub ka teenustasu.

4.2
Preemia võib anda teisele isikule. Preemia broneerimisel tuleb esitada tema nimi. Liikmed, kes soovivad lubada volinikul oma kontot kasutada, peavad esitama Finnair Plusi teeninduskeskusele kirjaliku volituse.

4.3
Finnairil ja tema partneritel on õigus oma äranägemise järgi määrata, milliseid preemiaid liikmetele mis tahes ajal antakse. Finnairil ja tema partneritel on õigus piirata preemiate kogust või loobuda preemiate andmisest teatud perioodi jooksul.

4.4
Preemiabroneeringud tuleb teha vähemalt 7 päeva enne ja kõige rohkem 360 päeva enne kavandatud kasutuskuupäeva. Kui pilet saadetakse liikmele postiga, on minimaalne kohaletoimetusaeg Soomes 7 päeva ja välismaal 10‒30 päeva. Finnairil on õigus keelduda tellimustest, mis on tehtud vähem kui seitse (7) päeva enne kasutuskuupäeva. Täpsemad reeglid broneerimise ja ostmise kohta on saadaval Finnair Plusi teeninduskeskuses.

4.5
Liikmed maksavad ise lennujaamamaksud, reisijatasud, teenustasud ja muud Finnairi või ametiasutuste määratud tasud. Kooskõlas kehtivate seadustega vastutavad liikmed kõikide preemia või hüvega seotud maksude ja sarnaste tasude (sh KM) tasumise eest. Finnair ei vastuta liikmete ees maksude ega muude kulude tasumise eest. Maksusid ei hüvitata, kui preemiareis tühistati pärast pileti lunastamist. Finnair ei vastuta liikmete ees kaasuvate maksude ega muude kulude tasumise eest. Liikmed vastutavad ise viisade ja muude ametlike dokumentide hankimise eest.

4.6
Preemialendude või muude Finnair Plusi pakkumiste väärtust ei saa määrata, võrreldes neid lendude, hotellis ööbimiste või muude selliste teenuste tavahindadega. Lennupileti hind varieerub sõltuvalt sellest, millal ja kus pilet osteti ning millise piletiga on tegu. Sama kehtib ka teiste preemiate puhul. Preemiareiside väärtust piirab ka asjaolu, et neid on tavaliste hindadega piletitest vähem ja nende puhul kehtivad broneerimispiirangud. Piletite ostmise tingimused on esitatud eraldi.

4.7 Preemia tühistamine
Finnairi partnerite antud preemia puhul järgitakse vastava partneri tühistamistingimusi või pakettreiside üldtingimusi. Need tingimused sätestavad, millised maksed peab preemiat tühistav liige tühistamise tõttu tegema ja kas teatud liikme tehtud maksed (nt lennujaamamaksud ja reisijatasud) hüvitatakse talle seoses tühistamisega. Kui liige tühistab preemia enne selle kasutamist, tagastab Finnair kupongi või muu sarnase dokumendi esitamisel kasutamata preemia eest maha arvatud punktid. Kui esitatakse fikseeritud perioodiks kehtiv kupong (nt hotellikupong), ei tagasta Finnair punkte, kuigi kupongi ei kasutatud. Lennupreemiate puhul rakendatakse jaotist 4.11 ja asjaomase lennufirma tühistamistingimusi.

4.8 Lennupreemiad
Lennupreemiaid saab lunastada Finnairi või Finnair Plusi partnerite liinilendudel. Preemialendude jaoks vajalikus reisijateklassis on piiratud arv kohti. Preemialende ei saa broneerida teatud aegadel või teatud kindlatel marsruutidel. Finnairil ja tema partneritel on õigus piirata lennupreemiate kogust oma äranägemise järgi. Teavet selliste piirangute kohta leiad internetist ja Finnair Plusi teeninduskeskusest. Seega ei kindlusta punktid, et liikmel oleks õigus istekohale teatud liinilennul. Kui lendu opereeritakse koos mõne teise lennufirmaga, antakse preemiaid ainult Finnair Plusi programmis osalevate lennufirmade määratud istekohtade kvootidest. Lennupreemiate pileteid saab lunastada ainult spetsiaalsetes Finnairi kontorites. Finnair Plusi punktidega ei saa lennupreemiaid lunastada Finnairi tellimuslendudele.

4.9
Preemialennu kõikidel etappidel peab olema kinnitatud istekoht. Preemiaid, mis lunastatakse liinilendudel, ei saa kombineerida ühegi teise piletihinna tüübi või soodushinnaga ega kasutada ühegi muu tasu osaliseks maksmiseks; samas kehtivad jaotises 4.12 nimetatud erandid.

4.10
Kõik preemialennud on edasi-tagasi lennud ja need peavad suunduma tagasi väljumiskohta (v.a ühe suuna preemialennud). Tagasi saab lennata teisest sihtkohast (erandi teevad üksikud lennufirmad), kuigi preemia eest mahaarvatavate punktide arv põhineb alati kõrgemal sektoril. Reise ei saa vahepeatustes katkestada ja reisi tuleb järgmisel saadaoleval lennul sihtkohta jätkata. Kontinentidevahelistel edasi-tagasi preemialendudel on siiski lubatud üks vahepeatus. Edasi-tagasi preemialende ei tohi teha nii, et tagasi lennatakse samal päeval. Liinilendude preemiapiletid kehtivad 12 kuud alates broneerimise kuupäevast ja tagasilend peab alati toimuma selle perioodi jooksul.

4.11
Punktid kasutamata preemialendude eest (Finnairi ja Finnair Plusi partnerite lennud) tagastatakse liikme kontole, eeldusel, et reis tühistati enne pileti lunastamist ja Finnair Plusi teeninduskeskusele teatati tühistamisest hiljemalt reisile eelneval tööpäeval. Kui reis tühistatakse pärast pileti lunastamist, aga enne reisi algust, tagastatakse kasutamata pileti punktid liikme kontole. Liikmelt küsitakse tühistamistasu 50 eurot pileti kohta või samaväärset summat mõnes teises valuutas. Ülejäänud tasud, nt maksud ja reisijatasud, tagastatakse. Kui reisi muudetakse pärast seda, kui pilet on juba väljastatud, võetakse liikmelt tasu 50 eurot pileti kohta või samaväärne summa mõnes teises valuutas ning muudatuse tõttu kaasuvad maksud ja reisijatasud. Classic-preemiatega on võimalik 50 euro eest reisija kohta teha tagasilennu muudatusi. Muudatused tuleb teha vähemalt üks päev enne algset tagasilendu ning marsruudi muutmine ei ole lubatud. Muudatusi saab teha vaid Finnairi korraldatud preemialendudel. Kui liige ei tühista lendu (jätab lennule ilmumata), siis punkte ei tagastata. Finnairi lennu preemiapilet kehtib vaid selle firma lennul, millele see on väljastatud.

4.12 Reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiad Finnairi lendudel
Reisiklassi saab kõrgemaks muuta ainult Finnairi liinilendudel (AY-lennuk ja piletil AY-kood). Liikmel peab olema kinnitatud turistiklassi broneering ja lunastatud lennupilet, millele Finnair Plusi teeninduskeskus saab preemia lisada. Reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiaid saab anda ainult piletite eest, mis on väljastatud avaldatud piletihindadega. Algse turistiklassi pileti piirangud kehtivad olenemata reisiklassi kõrgemaks muutmisest. Ümbersuunamise korral järgitakse algse pileti broneerimisklassi reegleid ja reisimine toimub turistiklassis. Kuigi istekohtade arv on piiratud, püüab Finnair reisiklassi kõrgemaks muutmise kinnitada 37 tundi enne lendu soovitud viisil, välja arvatud juhul, kui lennu broneeringud seda takistavad. Kui reisiklassi kõrgemaks muutmist sel ajal ei kinnitata, tühistatakse ootenimekiri ja punktid/kupongid tagastatakse 1–4 tööpäeva jooksul. Reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiaid saab korraga kasutada ainult reisiklassi ühe taseme võrra kõrgemaks muutmiseks. Spetsiaalsetel Finnairi lendudel ei ole võimalik reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiat kasutada. Finnairil on õigus kehtestada reisiklassi kõrgemaks muutmise preemiatele piiranguid ja teha nendes piirangutes muudatusi oma äranägemise kohaselt. Teavet selliste piirangute kohta leiad internetist ja Finnair Plusi teeninduskeskusest.

4.13 Muud preemiad
Preemiakupong tuleb tellida internetist Finnair Shopi kaudu (www.finnairshop.com). Kehtivus ja kõik muud preemiaga seotud piirangud on toodud liikmetele meiliga saadetud dokumendis. Programmi Priority Club Rewards kupongid tuleb tellida neli (4) nädalat enne nende kavandatud kasutusaega.

4.14
Broneeringuid teevad liikmed ise otse enda valitud partneri broneerimiskeskuses. Broneeringu tegemisel peavad liikmed teatama, et tegemist on Finnair Plusi preemiaga. Preemiat kasutades tuleb esitada esialgne preemiakupong.


4.15 Autorendi preemiad
Preemiaid saab kasutada iga autorendifirma kehtestatud tingimustel. Kõik kütusekulud, lisakindlustuse tasud ja muud kulud maksavad rentijad ise. Autod tuleb alati tagastada asukohta, kust need renditi. Auto rentimisel preemiate eest tuleb järgida tavapäraseid autorendi nõudeid nagu vanus, juhiluba ja krediidivõimekus (rahvusvaheline krediitkaart).

4.16
Kupongid väljastatakse tegeliku juhi nimele, kelle nimi peab olema ka rendilepingus. Kuponge ei saa muuta, välja arvatud Finnair Plusi teeninduskeskuse või vastava autorendifirma poolt.

4.17 Hotellides ööbimise preemiad
Finnair Plusi programmis osalevad hotellid jätavad endale õiguse piirata preemiaööbimiste arvu piirkondade või hotellide järgi, küsida rohkem kui ühte preemiakupongi öö ja toa kohta ning seada preemia kasutamisele muid tingimusi ja piiranguid. Priority Club Rewards kehtestab ise oma preemiatele punktinõuded.

5.1
Finnair võib igal ajal lõpetada Finnair Plusi programmi või asendada selle mõne muu programmiga, teavitades liikmeid lõpetamisest kirjalikult vähemalt kuus (6) kuud ette. Punktid kehtivad kuus (6) kuud alates teatamise kuupäevast, seejärel kõik punktid tühistatakse. Finnair ei ole ühelgi viisil kohustatud kasutamata punkte või preemiaid hüvitama.

5.2
Finnairil on igal ajal õigus mis tahes liikme liikmesus lõpetada ilma et liige oleks selleks põhjust andnud, kuid teavitades kõnealust liiget liikmesuse lõpetamisest kuus (6) kuud ette. Liikme punktid kehtivad kuus (6) kuud alates teatamise kuupäevast, seejärel kõik punktid tühistatakse. Finnair ei ole ühelgi viisil kohustatud kasutamata punkte või preemiaid hüvitama.

5.3
Finnairil on õigus liikme liikmesus mis tahes ajal lõpetada, kui liige on selleks piisavalt põhjust andnud. Lisaks on Finnairil sellistel juhtudel õigus liikme punktid ette teatamata tühistada. Ülalnimetatud juhud, mil liige on liikmesuse lõpetamiseks põhjust andnud, hõlmavad siin esitatud reeglite mis tahes rikkumist või dokumentide, näiteks lennupiletite või liikmele preemiaid andvate kupongide võltsimist, muutmist, müüki ja lubamatut üleandmist teisele isikule.

5.4
Liikmel on õigus liikmesus mis tahes ajal lõpetada, teavitades sellest Finnair Plusi teeninduskeskust. Pärast teavituse saamist tühistab Finnair liikme punktid. Liikme surma korral tema liikmesus lõpeb.

5.5
Finnairil on õigus teha mis tahes ajal ja omal äranägemisel muudatusi Finnair Plusi programmis, Finnair Plusi reeglites ja liikmetele antavates preemiates (sealhulgas partnerite muudatused, punktide kogumise põhimõtted, kogutud punktid, preemia saamiseks vajalike punktide arv, preemialendude andmine ja nendega seotud piirangud, preemiate lunastamise kord ja punktide kehtivus). Muudatused jõustuvad kohe ja ette teatamata, kui Finnair ei ole määranud teisiti. Finnair teavitab liikmeid muudatustest Finnair Plusi veebilehtedel. Muudatustest teavitatakse ka Finnair Plusi uudistes ja teistes sarnastes väljaannetes, kui väljaande avaldamise ajal on mõni selline teavitus edastada. Finnair annab endast parima, et hoida kliendid Finnair Plusi programmi teenustega kursis. Liige saab värskeimat teavet internetist või teeninduskeskusest. Kui liige jätkab oma Finnair Plusi kaardi kasutamist, loetakse, et ta on mis tahes muudatuse heaks kiitnud. Kui liige ei kiida tehtud muudatust heaks, on tal õigus liikmesus alapunkti 5.4 järgi lõpetada. Finnair ei vastuta tehtud muudatustest tingitud kahju eest (sealhulgas punktide kaotamise, hüvede kaotamise või hüvede vähenemise eest) ega ole kohustatud neid kahjusid muul viisil hüvitama.

5.6
Finnairil on õigus peatada kliendi Finnair Plusi liikmesus, eemaldades tema isikuandmed ja kliendikaardi numbri Finnair Plusi liikmete registrist, kui liikme kontol ei ole viimase kümne (10) aasta jooksul registreeritud ühtegi tehingut ja kliendil ei ole seega kehtivaid Finnair Plusi punkte.
Klient võib Finnair Plusi programmiga uuesti liitumiseks täita Finnair Plusi liitumistaotluse.

6.1
Finnair ei vastuta programmi Finnair Plus liikmesusega seotud kahjude eest ega liikme ees, välja arvatud juhul, kui Finnair on sellised kahjud põhjustanud kavatsuslikult või raske hooletuse tõttu.

6.2
Kõik programmi toimimisega seotud ebaselgused püütakse lahendada Finnairi ja liikmete vahel hea tahte vaimus. Seoses programmiga Finnair Plus kohaldatakse Soome seadusi ja kõik vaidlused lahendatakse Soomes madalama astme kohtus.

6.3
Programmi Finnair Plus teenuses osalevad mitmed Finnairi partnerid. Lisaks Finnair Plusi kliendiposti kaudu levitatavale programmi Finnair Plus puudutavale teabele võidakse liikmetele pakkuda Finnairi ja selle partnerite reklaammaterjali. Finnair võib liikmete isikuandmeid otseturustuse eesmärgil oma partneritele edastada. Finnair Plusi partnerid võivad seega Finnair Plusi kliendiregistris olevat teavet oma otseturustuseks kasutada. Partnerid ei edasta klientide andmeid kolmandatele isikutele. Liikmetel on õigus oma isikuandmete edastamine Finnairi partneritele keelata, teatades Finnair Plusi teeninduskeskusele sellest kirjalikult. Kui liige otsustab Finnairilt turundusteadetega e-kirju mitte vastu võtta, saadame talle ainult e-kirju seoses tema konto tehingute ja liikmesusega, nt igakuise punktisaldo kohta. Sellistest e-kirjadest ei saa loobuda.

6.4
Punktidele, mis on teenitud tööandja makstud tööreisil, kehtivad tööandja kehtestatud nõuded ja kohalduvad seadused, sh maksuseadused, mida tuleb soodustuste kasutamisel täita. Mõnes riigis võivad riigi- ja erasektori töötajatele kehtida erinevad seadused, seega soovitame lugeda kehtivaid eeskirju ja need endale selgeks teha. Mõne soodustusega võib kaasneda maksukohustus, nt erisoodustusmaks. Soovitame konsulteerida oma raamatupidaja või maksunõustajaga, et olla võimalikust maksukohustusest teadlik. Soome kliendid saavad lugeda lisateavet ka Soome maksuameti veebisaidilt www.vero.fi.

6.5
Finnair ei vastuta nendes reeglites olevate trükivigade eest. Õigus muudatusi teha jääb alles.

Navigeerisite leheküljele: Finnair Plusi reeglid