Finnair Plusi reeglid | Finnair Eesti

Finnair Plusi reeglid

Loe lisateavet Finnair Plusi reeglite kohta.

Finnair Plus

1.1
Finnair Oyj (edaspidi: Finnair) jätab endale õiguse muuta ja tõlgendada kõiki Finnair Plusi programmi puudutavaid reegleid. Kõik Finnairi otsused on iga üksikjuhtumi korral siduvad. Finnair ei vastuta oma partnerite pakutavate toodete ja teenustega seoses esitatud nõuete eest. Iga partner vastutab oma toodete ja teenuste eest ise.

1.2
Finnairil on õigus pakkuda teatud hüvesid omal äranägemisel, näiteks teha eripakkumisi ainult teatud liikmetele. Seetõttu ei ole Finnair kohustatud pakkuma selliseid hüvesid kõigile liikmetele.

2.1
Finnair Plusi liikmesus on tasuta. See on isiklik ja liituda saavad kõik üle kahe (2) aasta vanused isikud. 2-17-aastased liikmed saavad liituda Finnair Plus Juniori programmiga. Alla 18-aastastel isikutel peab liikmeks saamiseks ja preemiate lunastamiseks olema eestkostja nõusolek. Samuti peavad nad liikmeks astudes esitama oma eestkostja kontaktandmed. Eestkostja vastutab Junior-taseme liikme kasutajanime, parooli ja Avioste kasutamise eest ning tagab, et Junior-taseme liige järgib Finnair Plusi programmi tingimusi. Eestkostja peab ise olema Finnair Plusi liige. Finnair Plus Juniori programmi liikmestaatus tühistatakse, kui liige saab 18-aastaseks. 

2.2
Finnair Plusi lojaalsusprogrammiga liitumisel tuleb nõustuda programmi tingimustega. Liikmeks võetakse vastu ainult üks inimene liikmenumbri kohta. Liikmesus hakkab kehtima siis, kui asjaomase isiku nimel avatakse Finnair Plusi konto. Ettevõtted, organisatsioonid ja ühendused ei saa liikmeks astuda. Finnair Plusi liikmed nõustuvad Finnair Plusi reeglitega ja aktsepteerivad asjaomased reeglid ja tingimused programmiga liitudes. Finnair Plusi liikmesuse kasutamine näitab Finnair Plusi reeglite heakskiitmist.

2.3
Liikmesus ja isiklik arvestusperiood algavad, kui andmed on Finnair Plusi süsteemis registreeritud. Arvestusperiood on isiklik ja kestab 12 kuud. Isikliku liikmenumbriga digitaalse Finnair Plusi liikmekaardi leiab sisselogimisel Finnairi äpist.

2.4
Finnair Plusi liikmekaart ei ole maksekaart ega krediitkaart.

2.5
Liige on kohustatud oma kontaktandmeid ajakohastena hoidma. Lisaks peaks liige olema teadlik programmi reeglite muudatustest.

2.6
Kõiki Finnair Plusi liikme kontol olevaid tehinguid saab kontrollida saldo ja tehingute alt, kui logida Finnairi veebisaidil või Finnairi äpis sisse Finnair Plusi kontole. Avioste ja tasemepunktide saldo tehingute loendis näitab kinnitatud Avioseid ja tasemepunkte. Finnairil on õigus eemaldada Avioseod, tasemepunkte või muid hüvesid, mis on valesti kontole kantud.

2.7
Finnair Plusi programmil on kokku viis taset: Finnair Plus Basic, Finnair Plus Silver, Finnair Plus Gold, Finnair Plus Platinum ja Finnair Plus Platinum Lumo. Iga tase annab liikmele õiguse saada erinevaid hüvesid. Liikme taseme määrab arvestusperioodil kogutud tasemepunktide arv. Üksikasjalik teave tasemete ja hüvede kohta on saadaval Finnairi veebisaidil. Finnair jätab endale õiguse muuta omal äranägemisel Finnair Plusi tasemesüsteemi (sh tasemesüsteem kaotada) ja igal tasemel pakutavaid hüvesid. Finnairil on õigus muuta ka iga taseme jaoks vajalike Finnair Plusi tasemepunktide arvu. 

3.1 Üldist
Finnair Plusi programmis kasutatakse lojaalsusvaluutana Aviost. Avioseid saab kasutada lendude, reisilisade ning Finnair Plusi partnerite toodete ja teenuste eest tasumiseks.  

Tasemepunktid võimaldavad Finnair Plusi liikmetel Finnair Plusi liikmetasemetel liikuda.  

Avioste ja tasemepunktide automaatseks registreerimiseks peab liige broneeringu tegemisel esitama oma liikmenumbri või lisama liikmenumbri otse broneeringule või esitama Finnair Plusi partnerite teenuste kasutamisel kliendikaardi.

Avioseid saab koguma hakata alles pärast programmiga liitumist. Kogutud Aviosed on isiklikud ja neid ei saa rahaks vahetada. Avioseid koguvad ainult liikmed, kes lendavad või kasutavad Finnair Plusi partnerite teenuseid, mille eest Avioseid antakse. Reisi või teenuse eest maksev isik ei kogu Avioseid, välja arvatud juhul, kui ta kasutab teenust ise.  

Kogutud Aviosed saab üle kanda ühelt Finnair Plusi kontolt teisele Finnair Plusi kontole. Avioste ülekandmiseks tuleb sisse logida Finnair Shopi veebipoodi. Avioseid ei saa kanda Finnair Plusi Junior-liikme kontole. Avioste ülekande puhul kehtib teenustasu, kui pole märgitud teisiti. Avioseid saab koguda korraga ainult ühes lojaalsusprogrammis ja neid ei saa kanda Finnair Plusi kontolt teise püsikliendiprogrammi ega vastupidi, kui pole märgitud teisiti. Avioseid saab veebis üle kanda alles siis, kui ülekandjal on olnud Finnair Plusi konto kauem kui 90 päeva. Enne seda peab Aviosed üle kandma Finnairi klienditeeninduse kaudu.  

Avioseid ei anta lendude ega teenuste eest, mille eest saab liige juba hüvesid mõne muu preemiasüsteemi kaudu. Sama kehtib tasuta, lepinguliste, preemia-, vahetus-, Finnair Plusi raha ja Avioseid kombineerivate pakkumiste või reisitööstuse sooduspiletitele. Avioseid ei anta alla kaheaastase lapse lennupiletite eest, kui tal ei ole oma istekohta. 

3.2 Lendude eest Avioste kogumine

3.2.1 Üldist
Lennatud lendude eest kogutud Aviosed ja tasemepunktid kantakse Finnair Plusi kontole ainult kasutatud piletite alusel. Aviosed ja tasemepunktid registreeritakse lennupiletil märgitud reisikuupäeva alusel. Avioseid ega tasemepunkte ei anta aegunud, lunastatud, kasutamata või tühistatud piletite eest ega piletite eest, mille lennufirmaks on muudetud lojaalsusprogrammis mitte osalev firma. Heakskiidetud piletite eest antud Aviosed ja tasemepunktid registreeritakse pärast lendu, eeldusel et liige esitab piletit broneerides või lennule registreerudes Finnair Plusi liikmenumbri. Liikmenumber sisestatakse broneerimissüsteemi. Kui liikmenumber on broneerimise või lennule registreerumise ajal esitatud, registreeritakse Aviosed ja tasemepunktid 1–4 nädala jooksul pärast lendu.  

Finnairi (AY) otse- ja vahepeatustega liinilendude eest antakse Avioseid vastavalt piletil märgitud lähte- ja sihtkohale. Kui lennukit reisi ajal vahetatakse ja lennunumber muutub, antakse Avioseid erinevate lennulõikude alusel. Muude teenuste puhul põhineb Avioste arv eraldi lepingutel.  

3.2.2 Finnairi lennud
Avioseid ja tasemepunkte jagatakse kõikide Finnairi (AY) liinilendude eest, mille eest on makstud ametlikult avaldatud piletihind. Pileti väljal „CARRIER” peab olema Finnairi lennufirma kood (AY). Finnair jätab endale õiguse määrata igal ajal Finnair Plusi programmi kuuluvaid liinilende ja piletihinna tüüpe. 

Lennud, mis on broneeritud enne 9. märtsi 2024

Enne 9. märtsi 2024 broneeritud lendude eest antakse Avioseid järgmiste reeglite alusel. Finnairi liinilendude (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 ja AY7001–AY7500) ja Finnairi partnerbussiteenuste (AY9601–AY9602 ja AY9605–AY9606) eest, kui need broneeritakse Finnairi lennu jätkuühendusena, määrab Finnair jagatavate Avioste arvu sõltuvalt reisitsoonist, piletitüübist ja reisiklassist, nagu on näidatud Finnairi veebilehtedel. Ühislendude (AY2501–AY7000) eest antakse Avioseid vastavalt piletitüübile/reisiklassile ja miilides läbitud vahemaale, nagu on näidatud Finnairi veebilehtedel toodud tabelis. Soomest väljuvate Finnairi tellimuslendude (AY2001–AY2500) eest antakse Avioseid eraldi tabeli alusel, mis on saadaval Finnairi veebilehtedel.

Avioseid ei anta reisilisade eest, mis on ostetud lennule, mis on broneeritud enne 9. märtsi 2024.  

Lennud, mis on broneeritud 9. märtsil 2024 või hiljem

Alates 9. märtsist 2024 (k. a) broneeritud lendude eest antakse Avioseid järgmiste reeglite alusel. Finnairi liinilendude (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 ja AY7001–AY7500) ja Finnairi partnerbussiteenuste (AY9601–AY9602 ja AY9605–AY9606) eest, kui need broneeritakse Finnairi lennu jätkuühendusena, antakse Avioseid lennupileti baashinna, reisilisade koguhinna ja lennufirma määratud võimaliku lisatasu alusel. Lisatasu leiab broneerimisprotsessi hinnajaotuse osast maksude, tasude ja lisatasude alt lisatasuna. Avioseid ei anta maksude, muude tasude ega lennujaama või teenustasude pealt. Avioseid ei anta reisilisade eest, mis on ostetud lennuki pardal või seoses preemialennuga. Antavate Avioste arv oleneb tasemest. Iga kulutatud euro eest teenitud Avioste arv ja tase on näha Finnairi veebilehtedel.  

Ühislendude (AY2501–AY7000) eest antakse Avioseid vastavalt piletitüübile või reisiklassile ja miilides läbitud vahemaale, nagu on näidatud Finnairi veebilehtedel toodud tabelis. Finnairi tellimuslendude puhul (AY2001–AY2500), mida korraldab kolmas osapool (näiteks Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI või Mixx Travel), ja Finnairi liinilendude puhul (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 ja AY7001–AY7500), mida müüb kolmas osapool (Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI või Mixx Travel), antakse Avioseid Finnairi veebilehtedel avaldatud eritabelite alusel. Avioseid ei anta reisilisade eest, mis on ostetud seoses Finnairi tellimuslendudega või kolmanda osapoole müüdavate Finnairi liinilendudega.

Finnairi tellimuslendude (AY2001–AY2500) eest, mida korraldab kolmas osapool (nt Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI või Mixx Travel), antakse Avioseid samuti eraldi tabeli alusel, mis on saadaval Finnairi veebilehtedel.

Juhul kui teave tulu kohta ei ole tehnilistel põhjustel saadaval, antakse Avioseid ja tasemepunkte piletitüübi või reisiklassi ja miilides läbitud vahemaa alusel. 

3.2.3 Partnerlennud
Avioseid antakse ka meie partnerlennufirmade lendude eest, eeldusel et partnerlennufirma kood on piletil kirjas kui „TURUSTAV VEDAJA“ [ingl. „MARKETING CARRIER“] ja lend toimub partneri lennukiga. Avioseid antakse reisiklassi, broneerimisklassi ja miilides läbitud vahemaa alusel. Partnerite teenuste eest tasemepunkte ei anta, kui pole öeldud teisiti. 

3.3 Tasemepunktide kogumine
Lisaks Aviostele kogub liige tasemepunkte. Tasemepunkte antakse Finnairi ja teiste oneworldi lennufirmade liinilendude eest ning neid kogudes saab liige liikuda Finnair Plusi programmi tasemetel. Tasemepunkte koguneb lendude eest võrdselt Aviostega. 

3.4 Avioste kehtivus
Aviosed kehtivad 18 kuud alates viimasest Aviostega tehingu tegemise kuupäevast (Avioste kogumisest või kasutamisest). Iga tehing lükkab kõikide Avioste kehtivuse kuupäeva 18 kuud edasi. Kui Aviostega ei tehta 18 kuu jooksul ühtegi tehingut, siis kasutamata Aviosed aeguvad ja tühistatakse automaatselt. Aegumiskuupäeva leiab veebisaidil liikme Finnair Plusi kontolt ja Finnairi äpist. Finnair ei ole kohustatud liiget Avioste aegumisest eraldi teavitama. Avioste ülekandmine kontode vahel (kas Finnair Plusi kontode vahel või Finnair Plusi konto ja teise lennufirma püsikliendiprogrammi konto vahel) ei mõjuta Avioste aegumiskuupäeva.

3.5 Tühistatud või hilinevad lennud
Avioseid ja tasemepunkte antakse ka Finnairi lendude eest, mis on tehnilistel põhjustel tühistatud või edasi lükatud (sh eespool nimetatud põhjustel ümber suunatud), eeldusel, et liikmel on vastava lennu pilet (AY-kood piletil) ja kinnitatud istekoht. Vääramatu jõu korral, näiteks lennu tühistamisel ilmastikutingimuste tõttu või muudel Finnairi kontrolli alt välja jäävatel põhjustel, ei anta lennu eest Avioseid ega tasemepunkte. Samuti ei anta Avioseid ega tasemepunkte, kui ümbersuunamine on toimunud vääramatu jõu tõttu või muudel põhjustel, mis ei ole Finnairi kontrolli all. Kui Finnairi lend hilineb (vääramatu jõu või muu põhjuse tõttu) ja kui liige jääb seetõttu Finnairi partneri korraldatud lennust maha, ei anta liikmele partnerlennufirma lennu eest Avioseid ega tasemepunkte.

Kui lendu teenindab muu lennufirma kui Finnair, ei anta tehnilisel põhjusel tühistatud või hilinenud (sh eespool nimetatud põhjustel ümber suunatud) lennu eest Avioseid ega tasemepunkte. Samuti ei anta Avioseid ega tasemepunkte juhul, kui lend hilineb või tühistatakse vääramatu jõu tõttu või muudel põhjustel, mis ei allu partneri kontrollile. Samuti ei anta Avioseid ega tasemepunkte, kui ümbersuunamine on toimunud vääramatu jõu tõttu või muudel põhjustel, mis ei ole partneri kontrolli all. Nendes lendudes tehtud muudatused, näiteks lendude ümbersuunamine või tühistamine, ei anna liikmele ühelgi juhul õigust Aviostele ega tasemepunktidele. 

3.6 Puuduvate Avioste taotlemine
Avioseid saab tagasiulatuvalt registreerida ainult järgmiste dokumentide alusel:

  • lendude puhul: lennupileti ja pardakaardi koopia; 
  • e-piletite puhul: reisikava/kviitung; Ainult pardakaardi kontsust ei piisa. 
  • hotellide puhul: arve koopia;
  • autorendifirmade puhul: rendilepingu koopia;
  • muude teenuste puhul: arve või kviitungi koopia.
  • Tehinguid, mis on vanemad kui kuus (6) kuud, tagasiulatuvalt ei registreerita. NB! Avioseid võidakse sõltuvalt koostööpartnerist anda tagasiulatuvalt ühe (1) kuni kuue (6) kuu jooksul pärast tehingut. 

NB! Finnair Plus ei tagasta dokumente.

NB! Teatud koostööpartnerid ei anna Avioseid tagasiulatuvalt.

Finnair Plusi programmis osalevad ettevõtted jätavad endale õiguse oma teenuste eest mitte Avioseid anda või anda ainult osa tavaliselt antavast Avioste kogusest. Mõned partnerid ei anna üldse Avioseid. Üksikasjalikumat teavet selliste piirangute või nende muudatuste kohta leiab Finnairi veebilehtedelt (finnair.com ja finnairshop.com).

Liige hakkab Avioseid ja tasemepunkte koguma pärast liikmeks saamist. Kui koos liikmetaotlusega esitatakse taotlus saada Avioseid Finnairi või partneri ühe üheotsa- või edasi-tagasilennu eest, saab taotluse siiski tagasiulatuvalt kinnitada, tingimusel et lend ei toimunud rohkem kui kuus kuud enne taotluse esitamist. Selliste tagasiulatuvate tehingute eest tasemepunkte ei anta. 

3.7 Avioste kogumine mittelennufirmadest partnerite teenuste eest
Finnair on Finnair Plusi veebilehtedel (Finnair.com ja finnairshop.com) nimetatud partneritega kokku leppinud koostöös Finnair Plusi programmi raames. Teavet Avioste kogumise kohta leiate aadressilt finnairshop.com. Finnair ei vastuta neis reeglites esinevate trükivigade eest. Ettevõte jätab endale õiguse teha muudatusi. Finnair Plusi liige ei saa Avioste ega preemiate eest krediiti nõuda, kui koostööleping on selles osas muutunud.

Finnair on Finnair Plusi veebilehtedel (Finnair.com ja finnairshop.com) nimetatud partneritega kokku leppinud koostöös Finnair Plusi programmi raames. Teavet Avioste kogumise kohta leiate aadressilt finnairshop.com. Finnair ei vastuta neis reeglites esinevate trükivigade eest. Ettevõte jätab endale õiguse teha muudatusi. Finnair Plusi liige ei saa Avioste ega preemiate eest krediiti nõuda, kui koostööleping on selles osas muutunud.

Autorendi eest antakse iga kord, kui auto renditakse vastavalt autorendifirma kehtestatud tingimustele, eraldi kokku lepitud arv Avioseid. Avioste saamiseks peab liige iga kord autot rentides esitama oma Finnair Plusi liikmekaardi. Avioseid antakse tagasiulatuvalt punkti 3.6 alusel ainult autorendilepingute puhul, mis ei ole sõlmitud rohkem kui kuus (6) kuud varem.

Partnerhotellides koguneb ööbimise või majutuse pealt eraldi kokkulepitud arv Avioseid. Liikmekaart tuleb esitada hotelli registreerumisel, et Aviosed kindlasti kontole lisataks. Kui kaks liiget jagavad üht hotellituba, antakse Avioseid ainult ühele neist. Avioseid saab anda ainult üks kord ühe hotellitoa ja ühe öö või majutuse kohta. Avioseid antakse tagasiulatuvalt ainult hotelliarvete alusel, mis on koostatud kõige rohkem kuus (6) kuud varem.

Kokkulepitud viisil annavad Finnair Plus ja finantsettevõttest partnerid Avioseid ostude eest, mis on tehtud Finnair Plusi kaubamärgiga krediitkaardiga. Täielikud tingimused leiab krediitkaardi väljastanud ettevõtte veebisaidilt.

Aviosed kogunevad teiste koostööpartnerite pakutavate teenuste eest vastavalt eraldi kokkuleppele. Avioste tagasiulatuvalt andmisele võidakse kohaldada teatavaid piiranguid. 

4.1 Üldist
Preemia broneerimisel arvatakse kontolt maha samaväärne arv Avioseid või hüvesid. Preemiaid ei saa teisendada sularahaks ja välja ei saa võtta kahte või enamat kattuvat preemiat. Kaotatud, varastatud või kasutamata hüvesid, pileteid või preemiakuponge ei krediteerita ega lunastata. Finnair Plusil on õigus nõuda kliendilt tagasiulatuvalt preemia eest tasu, kui liikmel ei ole selle eest tasumiseks vajalikku arvu Avioseid/hüvesid. Preemia hind määratakse selle kehtiva tavahinna alusel. Lisandub ka teenustasu.

Finnairil ja tema partneritel on õigus oma äranägemise järgi määrata, milliseid preemiaid liikmetele mis tahes ajal antakse. Finnairil ja tema partneritel on õigus piirata preemiate kogust või loobuda preemiate andmisest teatud perioodi jooksul.

Preemialendude või muude Finnair Plusi pakkumiste väärtust ei saa määrata, võrreldes neid lendude, hotellimajutuse või muude selliste teenustega, mille eest võetakse tavapärast hinda. Lennupileti hind varieerub sõltuvalt sellest, millal ja kus pilet osteti ning millise piletiga on tegu. Sama kehtib ka teiste preemiate puhul. Preemiareiside väärtust piirab ka asjaolu, et neid on tavaliste hindadega piletitest vähem ja nende puhul kehtivad broneerimispiirangud. Piletite ostmise tingimused on esitatud eraldi.

Teatud preemiaid saab lunastada ainult veebis. 

4.2 Preemialennud
Finnair Plusi preemialende broneeritakse veebilehel finnair.com, Finnairi äpis või Finnairi klienditeeninduses. Preemia saab lunastada ainult Avioste eest. Teave teatud preemia lunastamiseks vajaliku arvu Avioste kohta on saadaval Finnairi veebilehel.  

Preemia saab edasi anda teisele isikule ja preemia broneerimisel tuleb esitada saaja nimi. Liige, kes soovib lubada volitatud esindajal oma kontot kasutada, peab esitama Finnair Plusi klienditeenindusele vastava kirjaliku volituse.

Preemialende saab broneerida kõige varemalt 360 päeva enne kavandatud lennukuupäeva. Täpsemad broneerimis- ja ostureeglid on saadaval Finnairi veebilehtedel.

Liige maksab ise lennujaamamaksud, reisijatasud, teenustasud ja muud Finnairi või ametiasutuste määratud tasud. Kooskõlas kehtivate seadustega vastutab liige kõikide preemia või hüvega seotud maksude ja sarnaste tasude (sh KM) tasumise eest. Finnair ei vastuta liikme ees maksude ega muude kulude tasumise eest. Maksusid ei hüvitata, kui preemiareis pärast pileti lunastamist tühistati. Finnair ei vastuta liikme ees kaasuvate maksude ega muude kulude tasumise eest. Liige vastutab ise viisade ja muude ametlike dokumentide hankimise eest.

Preemialende saab lunastada Finnairi või Finnair Plusi partnerite liinilendudel. Preemialendude jaoks vajalikus reisijateklassis on piiratud arv kohti. Preemialende ei saa broneerida teatud aegadel ega kindlatel lennuliinidel. Finnairil ja tema partneritel on õigus piirata preemialendude kogust oma äranägemise järgi. Teave selliste piirangute kohta on saadaval Finnairi veebilehtedel ja Finnair Plusi klienditeeninduses. Aviosed ei kindlusta, et liige saab istekoha teatud liinilennul. Kui lendu teenindatakse koos mõne teise lennufirmaga, antakse preemiaid ainult Finnair Plusi programmis osalevate lennufirmade istekohtade kvootidest. Preemialendude pileteid saab lunastada ainult selleks ette nähtud Finnairi kanalites. Preemialendudeks ei saa Avioste eest lunastada Finnairi tellimuslende.

Preemialennu kõikidel etappidel peab reisijal olema kinnitatud istekoht. Liinilendudel lunastatud preemiaid ei saa kombineerida ühegi muu piletihinna tüübi või soodushinnaga ega kasutada ühegi muu tasu osaliseks maksmiseks, välja arvatud jaotises 4.3 nimetatud erandid.

Edasi-tagasilennud peavad naasma väljumiskohta. Tagasi saab lennata ka teisest sihtkohast (erandi üle otsustab konkreetne lennufirma), kuigi preemia eest mahaarvatavate Avioste arv põhineb alati kõrgemal sektoril. Reisi ei saa vahepeatuste ajal katkestada, vaid sihtkohta liikumist tuleb jätkata järgmise võimaliku lennuga. Kontinentidevahelistel edasi-tagasi preemialendudel on üks vahepeatus lubatud. Edasi-tagasi preemialende ei saa teha samal päeval. Liinilendude preemiapiletid kehtivad 12 kuud alates broneerimiskuupäevast ja tagasilend peab toimuma selle ajavahemiku jooksul.

Kasutamata preemialendude (Finnairi ja Finnair Plusi partnerite lendude) pealt teenitud Aviosed tagastatakse liikme kontole tingimusel, et reis tühistati enne pileti väljastamist ja Finnair Plusi klienditeenindust teavitati tühistamisest hiljemalt kolm tundi enne lendu. Kui reis tühistatakse pärast pileti väljastamist, aga (hiljemalt kolm tundi) enne reisi algust, tagastatakse kasutamata pileti Aviosed liikme kontole. Liikmelt küsitakse tühistamistasu 50 eurot pileti kohta või samaväärset summat mõnes teises valuutas. Ülejäänud tasud, nt maksud ja reisijatasud, tagastatakse. Kui reisi muudetakse pärast seda, kui pilet on juba väljastatud, võetakse liikmelt tasu 50 eurot pileti kohta või samaväärne summa mõnes teises valuutas ning muudatusega kaasuvad maksud ja reisijatasud. Finnair Classicu preemiatega on võimalik 50 euro eest reisija kohta teha tagasilennus muudatusi. Muudatused tuleb teha vähemalt kolm tundi enne algset tagasilendu ja ümbersuunamine ei ole lubatud. Muudatusi saab teha ainult Finnairi teenindatavate preemialendude puhul. Kui liige lendu ei tühista (ei ilmu välja), siis Avioseid ei tagastata. Finnairi lennu preemiapilet kehtib vaid selle firma lennul, millele see on väljastatud. 

4.3 Reisiklassi tõstmine Avioste või reisiklassi tõstmise hüvede eest
Reisiklassi saab tõsta ainult Finnairi liinilendudel (AY-lennuk ja AY-kood piletil). Liikmel peab olema kinnitatud turistiklassi või Premium-turistiklassi broneering ja väljastatud lennupilet. Reisiklassi saab tõsta ainult pileti puhul, mis on väljastatud avaldatud hinnaga. Algse turistiklassi või premium-turistiklassi pileti piirangud kehtivad ka reisiklassi tõstmise korral. Ümbersuunamise korral järgitakse algse pileti broneerimisklassi reegleid. Kuigi istekohtade arv on piiratud, püüab Finnair reisiklassi tõstmise kinnitada 37 tundi enne lendu soovitud viisil, välja arvatud juhul, kui lennu broneeringud seda takistavad. Kui reisiklassi tõstmist selleks ajaks ei kinnitata, siis tühistatakse ootenimekiri ja Aviosed / reisiklassi tõstmise hüved tagastatakse 1–4 tööpäeva jooksul. Finnairil on õigus kehtestada reisiklassi tõstmisele piiranguid ja teha nendes piirangutes oma äranägemisel muudatusi. Teavet piirangute kohta leiab Finnairi veebilehelt. NB! Reisiklassi tõstmise võimalused on piiratud ja reisiklassi tõstmise hüvede kasutamine ei garanteeri kinnitatud reisiklassi tõstmist. 

4.4 Muud preemiad
Preemia kupongi peab tellima veebist Finnair Shopi kaudu (www.finnairshop.com). Kehtivus ja kõik muud preemiaga seotud piirangud on toodud liikmetele meiliga saadetud dokumendis.  

Broneeringuid teevad liikmed ise otse enda valitud partneri juures. Broneeringu tegemisel peab liige kinnitama, et tegemist on Finnair Plusi preemiaga. Preemiat kasutades tuleb esitada esialgne preemiakupong.

Finnair Plusi programmis osalevad partnerid jätavad endale õiguse piirata piirkonniti preemiate arvu, küsida teenuse eest rohkem kui ühe preemiakupongi või rohkem Avioseid ning seada preemia kasutamisele muid tingimusi ja piiranguid.  

4.5 Preemiate tühistamine 
Finnairi partnerite antud preemia puhul järgitakse vastava partneri tühistamistingimusi või pakettreiside üldtingimusi. Need tingimused näitavad, millised maksed peab preemiat tühistav liige tühistamise tõttu tegema ja kas liikme tehtud maksed (nt lennujaamamaksud ja reisijatasud) hüvitatakse liikmele seoses tühistamisega. Finnair ei tagasta preemiakupongi (nt hotellikupongi) eest Avioseid ega raha, isegi kui kupongi ei kasutatud. Preemialendude puhul rakendatakse jaotist 4.2 ja asjaomase lennufirma tühistamistingimusi. 

5.1 Kontode sidumine
Liige peab oma Finnair Plusi ja British Airways Executive Clubi kontod siduma, et saaks Avioseid Finnair Plusi ja British Airways Executive Clubi püsikliendiprogrammide kontode vahel üle kanda. Kontode sidumiseks peab liige olema vähemalt 18-aastane.

Turvalisuse huvides peab liige enne kontode sidumist aktiveerima kaheastmelise autentimise nii Finnair Plusi kui ka British Airways Executive Clubi kontol. Finnair Plusi ja British Airways Executive Clubi kontode sidumiseks peavad liikme ees- ja perekonnanimi olema mõlemal kontol täpselt samad. Süsteem kohandub automaatselt erimärkide, näiteks sidekriipsude (-), ülakomade (') ja lisamärkidega tähtedega (nt è, ó, â, ã, ä, å).

Finnair Plusi konto saab korraga siduda ühe British Airwaysi Executive Clubi kontoga. Mõlemad kontod peavad olema liikme isiklikud kontod. Finnair Plusi ja British Airways Executive Clubi kontod saab igal ajal uuesti lahti siduda. Finnair Plusi konto saab uuesti British Airwaysi Executive Clubi kontoga siduda ainult ühe korra. Liikme surma korral seotakse kontod lahti ja kohaldatakse kummagi programmi asjaomaseid tingimusi.

5.2 Avioste ülekandmine 
Avioste ülekandmine Finnair Plusi ja British Airways Executive Clubi kontode vahel on tasuta. Aviosed kantakse üle suhtega 1:1, mis tähendab, et 1 Avios Finnair Plusi kontol võrdub 1 Aviosega British Airways Executive Clubi kontol. Avioseid saab kontode vahel üle kanda piiramatu arvu kordi. Seotud kontode vahel ülekantavate Avioste arvule ei ole seatud alam- ega ülempiiri. Finnair ja British Airways jätavad endale siiski õiguse kehtestada teatud piiranguid.

Aviosed kantakse kontode vahel üle reaalajas. Avioste ülekanne kontode vahel ei pikenda Avioste kehtivust Finnair Plusi kontol.

Selleks et Avioseid Finnair Plusi ja British Airways Executive Clubi kontode vahel üle kanda, sh pakkuda klienditeenindust Avioste ülekande hõlbustamiseks ja kinnitamiseks, jagame sinu Finnair Plusi konto andmeid British Airways Executive Clubi kontoga vastavalt meie privaatsuspoliitikale. 

6.1
Finnair võib Finnair Plusi programmi igal ajal lõpetada või selle mõne muu programmiga asendada, teavitades sellest liikmeid kirjalikult vähemalt kuus (6) kuud enne lõpetamist. Aviosed ja tasemepunktid kehtivad kuus (6) kuud alates teatamise kuupäevast, seejärel kõik Aviosed ja tasemepunktid tühistatakse. Finnair ei ole kohustatud kasutamata Avioste ega preemiate eest mingit hüvitist maksma.

6.2
Finnairil on igal ajal õigus mis tahes liikme liikmesus lõpetada ilma et liige oleks selleks põhjust andnud, kuid teavitades kõnealust liiget liikmesuse lõpetamisest kuus (6) kuud ette. Liikme Aviosed ja tasemepunktid kehtivad kuus (6) kuud alates teatamise kuupäevast, seejärel kõik Aviosed ja tasemepunktid tühistatakse. Finnair ei ole kohustatud kasutamata Avioste ega preemiate eest mingit hüvitist maksma.

6.3
Finnairil on õigus liikme liikmesus mis tahes ajal lõpetada, kui liige on selleks piisavalt põhjust andnud. Lisaks on Finnairil sellistel juhtudel õigus liikme Aviosed ja tasemepunktid ette teatamata tühistada. Ülalnimetatud juhud, mil liige on liikmesuse lõpetamiseks põhjust andnud, hõlmavad siin esitatud reeglite mis tahes rikkumist või dokumentide, näiteks lennupiletite või liikmele preemiaid andvate kupongide või muude hüvede võltsimist, muutmist, müüki ja lubamatut üleandmist teisele isikule.

6.4
Liikmel on õigus liikmesus igal ajal lõpetada, teavitades sellest Finnair Plusi klienditeenindust. Pärast teavituse saamist tühistab Finnair liikme Aviosed ja tasemepunktid. Liikme surma korral tema liikmesus lõpeb.

6.5
Finnairil on õigus teha igal ajal ja oma äranägemisel muudatusi Finnair Plusi programmis, Finnair Plusi reeglites ja liikmetele antavates preemiates (sealhulgas muudatusi partnerites, Avioste ja tasemepunktide kogumises, kogutud Avioste ja tasemepunktide arvus, preemiate saamiseks vajalike Avioste arvus, preemialendude andmises ja nendega seotud piirangutes, preemiate lunastamise korras ning Avioste ja tasemepunktide kehtivuses). Sellised muudatused jõustuvad kohe ja ette teatamata, kui Finnair ei ole määranud teisiti. Finnair teavitab liikmeid muudatustest Finnair Plusi veebilehtede kaudu. Finnair annab endast parima, et hoida kliente Finnair Plusi programmi teenustega kursis. Liige leiab värskeimat teavet Finnairi veebilehtedelt. Liige kiidab kõik muudatused heaks, kui jätkab Finnair Plusi liikmesuse kasutamist. Kui liige ei kiida tehtud muudatusi heaks, on tal õigus liikmesus jaotise 6.4 järgi lõpetada. Finnair ei vastuta tehtud muudatustest tingitud kahju eest (sealhulgas Avioste või tasemepunktide kaotamise, hüvede kaotamise või hüvede vähenemise eest) ega ole kohustatud neid kahjusid muul viisil hüvitama.

6.6
Finnairil on õigus lõpetada kliendi Finnair Plusi liikmesus, kustutades liikme isikuandmed ja liikmenumbri Finnair Plusi liikmete registrist juhul, kui liikme kontol pole viimase kümne (10) aasta jooksul registreeritud ühtegi tehingut ja seetõttu ei ole ta ühtegi kehtivat Finnair Plusi Aviost. Klient saab alati Finnair Plusi programmiga uuesti liituda.

7.1
Finnair ei vastuta Finnair Plusi programmi liikmesusega seotud kahjude eest ega liikme ees, välja arvatud juhul, kui Finnair on sellise kahju põhjustanud kavatsuslikult või raske hooletuse tõttu.

7.2
Igasuguse programmi reeglites esineva ebaselguse püüavad Finnair ja Finnair Plusi liikmed lahendada ühiselt ja heatahtlikult. Finnair Plusi programmi suhtes kohaldatakse Soome õigust ja kõik vaidlused lahendatakse Soome madalama astme kohtus.

7.3
Finnair Plusi programmis on Finnairil palju partnereid. Lisaks Finnair Plusi programmi kohta käivale teabele, mida levitatakse Finnair Plusi uudiskirjade ja liikmetele saadetavate e-kirjade kaudu, võidakse liikmetele edastada ka Finnairi ja tema partnerite turundusmaterjale. Finnair võib otseturunduse eesmärgil edastada liikmete isikuandmeid oma partneritele. Finnair Plusi partnerid võivad seega kasutada Finnair Plusi kliendiregistri andmeid otseturunduseks. Partnerid ei edasta kliendi andmeid kolmandatele osapooltele. Liige saab määrata oma otseturunduseelistused, logides Finnairi veebilehel sisse oma liikmekontole. Kui liige otsustab Finnairilt turundusalaseid e-kirju mitte saada, võib Finnair saata liikmele uudiskirju ning teavet Finnair Plusi liikmesuse ja Finnair Plusi programmi kohta (näiteks meeldetuletusi Avioste aegumisest, programmi muudatusi ja konto väljavõtteid). See tuleneb meievahelisest lepingust, mille olete Finnair Plusi liikmena sõlminud. Lisateavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid kogume ja töötleme, leiab Finnairi privaatsuspoliitikast.

7.4
Tööandja tasutud ärireisidelt kogutud Avioste kasutamisele kehtivad tööandja reeglid ja kohaldatavad õigusaktid, sealhulgas maksuseadused, millest tuleb hüvede kasutamisel kinni pidada. Mõnes riigis võivad riigi- ja avaliku sektori töötajatele kehtida eraldi õigusaktid, mistõttu soovitame liikmel veenduda, et ta teab ja mõistab reegleid, mida talle kohaldatakse. Osadele hüvedele võivad kehtida teatud maksustamisnõuded, näiteks erisoodustusmaks. Liikmel soovitatakse konsulteerida raamatupidaja või maksunõustajaga, et võimalikest maksunüanssidest õigesti aru saada. Soome kliendid leiavad lisateavet Soome maksuameti veebisaidilt www.vero.fi.

7.5
Finnair ei vastuta neis reeglites esinevate trükivigade eest. Ettevõte jätab endale õiguse teha muudatusi.

Navigeerisite leheküljele: Finnair Plusi reeglid