Kan jeg checke flere personer ind på samme reservation/en anden reservation? | Finnair
Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg checke flere personer ind på samme reservation/en anden reservation?

Du kan foretage online check-in for flere personer. Hvis personerne fremgår af den samme reservation, skal du vælge de passagerer, du vil checke ind, på den viste liste. Hvis du vil checke passagerer fra en anden reservation ind, bliver du bedt om reservationskoden.

Navigerede til side: Kan jeg checke flere personer ind på samme reservation/en anden reservation?