Finnair Afbestillingsdækning | Finnair

Finnair Afbestillingsdækning

Finnairs afbestillingsdækning gør det muligt at afbestille din flyrejse og søge om refusion, hvis du ikke kan rejse, fordi du eller et nært familiemedlem rammes af pludselig sygdom eller ulykke.

Afbestillingsdækningen gælder passagerer, der ikke kan rejse, og omfatter den oprindelige flybillet og eventuelle ekstratjenester, som Finnair leverer. Hvis sygdommen eller ulykken indtræffer efter afrejse, dækker afbestillingsdækningen prisen på returrejsen eller det tilsvarende beløb for den samlede billetpris.

Afbestillingens ufravigelige karakter vurderes altid ud fra lægelige begrundelser. Bemærk, at du skal vedlægge en gyldig lægeerklæring sammen med formularen til refunderingsanmodning.

Priser*

Du kan se prisen for afbestillingsdækningen, når du reserverer billetten.

*Priserne er de samme for enkeltrejser og returrejser.
*Afbestillingsdækning er uden beregning for børn under 2 år.
*Afbestillingsdækning er kun gældende for flyrejser, der varetages af Finnair og Norra.

Afbestillingsdækningen dækker

 •  Billetprisen for passagerer, der ikke kan rejse pga. pludselig sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald blandt deres nærmeste, en anden passager på samme booking eller et nært familiemedlem.
 •  Prisen for eventuelle forudbetalte Finnair ekstratjenester, herunder ekstra bagage, sæder, forudbestilte måltider, Finnair Lounge-adgang og andre rejserelaterede ekstratjenester fra Finnair.
 •  Billetprisen, såfremt aflysningen skyldes en graviditetsrelateret komplikation indtil udgangen af 36. graviditetsuge.

Afbestillingsdækningen dækker ikke

 •  Prisen for en ny flybillet, gebyret for Afbestillingsdækning eller eventuelle servicegebyrer der opkræves, når du foretager flyreservationen.
 •  Afbestilling på grund af andre årsager end sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, så som afbestillinger pga. utilstrækkelig vaccination eller utilstrækkelige rejsedokumenter.
 •  Andre rejserelaterede udgifter, såsom indkvartering, billeje eller aktiviteter. Afbestillingsdækning dækker kun billetprisen for Finnair-flyrejser og yderligere ekstratjenester købt hos Finnair.

Sådan ansøger du om refusion

 1. Du skal annullere bookingen før det planlagte afgangstidspunkt for det første fly, der ikke vil blive brugt. Du kan også annullere din booking via Administrer booking.
 2. Du kan ansøge om refusion ved at udfylde onlineformularen til anmodning om refusion på Finnairs websted. Du skal vedlægge en kopi af en lægeerklæring, der angiver, hvilken sygdom eller ulykke der forhindrer dig i at rejse, og dens varighed. Hvis dødsfald er årsagen til annulleringen, kræves der en officiel erklæring eller anden pålidelig godkendelse.
 3. Hvis anmodningen om refusion er baseret på et nært familiemedlems sygdom, ulykke eller dødsfald, som ikke er inkluderet i flyreservationen, har Finnair ret til at anmode om bevis på den familiemæssige tilknytning.
 4. Anmodningen om refusion skal sendes senest tre (3) måneder fra den oprindelige afrejsedato ved sygdom eller ulykke, og inden for seks (6) måneder fra den oprindelige afrejsedato i tilfælde af dødsfald.

Finnair håndterer de medicinske oplysninger i forbindelse med Afbestillingsdækning med stor forsigtighed, og al information vil blive slettet, når kravbehandlingsprocessen er afsluttet. For mere information om håndtering af personlige oplysninger henvises til Finnairs privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Afbestillingsdækning, bedes du kontakte Finnairs kundeservice.

Eksempler

Finnair Afbestillingsdækning gør det muligt at aflyse din flyrejse og søge om refusion, hvis du ikke kan rejse, fordi du eller et nært familiemedlem rammes af pludselig sygdom eller ulykke.

Et af børnene bliver syge og hele familien bliver hjemme

Afbestillingsdækning gør det muligt at få refusion for alle passagerer mod barnets lægeerklæring, ekskl. eventuelt onlineservicegebyr på Finnairs hjemmeside.

En voksen bliver syg og bliver hjemme, mens resten af familien rejser

Afbestillingsdækning gør det muligt at få en refusion for den voksne, som ikke rejser, mod hans eller hendes lægeerklæring, ekskl. eventuelt onlineservicegebyr på Finnairs hjemmeside.

Familiens bedstemor bliver syg, og familien ønsker ikke at rejse

Afbestillingsdækning gør det muligt at få en refusion for hele turen mod bedstemorens lægeerklæring, bortset fra eventuelt onlineservicegebyr på Finnairs hjemmeside.

 • Et nært familiemedlem kan være en ægtefælle, en samlevende, ens egen eller ægtefællens børn, ens egne forældre, søskende og bedsteforældre eller ægtefællens forældre, søskende og bedsteforældre.
 • Afbestillingsdækning kan kun købes på Economy eller Premium Economy Class-bookinger. Den kan ikke købes separat til en tidligere foretaget booking.
 • Afbestillingsdækning er ikke tilgængelig for Finnair Classic-tillægsrejser.
 • Afbestillingsdækning dækker ikke graviditetsrelaterede aflysninger efter den 36. graviditetsuge.
 • Afbestillingsdækning gør det ikke muligt at få en refundering af flybillettens pris, hvis den rejsende ikke ønsker at rejse.
 • Afbestillingsdækning dækker ikke den annullerede rejse på de områder, der vil blive dækket af en anden part, såsom forsikring, arbejdsgiver eller en anden tredjepart.
 • Finnairs afbestillingsdækning er ikke en forsikring, men en betalt ekstratjeneste til en flybillet. Forsikringsloven vil ikke blive anvendt på afbestillingsdækning.
Navigerede til side: Finnair Afbestillingsdækning