Finnair Groups fortrolighedspolitik | Finnair

Finnairs fortrolighedspolitik

Hej. Vi vil gerne sikre os, at vi er enige, når det handler om brugen af dine oplysninger.

Denne Finnair-databeskyttelsespolitik fortæller dig, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og på anden måde behandler dine personoplysninger. Her beskriver vi også om dine rettigheder, hvordan du kontakter os, og hvordan vi beskytter dine data.

Denne databeskyttelsespolitik gælder for alle de personoplysninger, som vi behandler om dig, når du planlægger din rejse, rejser med os, køber eller bruger vores tjenester, besøger vores onlinetjenester eller på anden måde interagerer med os. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i Den Europæiske Unions generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") og anden gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan finde flere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger under hvert emne nedenfor. Klik på det relevante afsnit nedenfor for at få flere oplysninger.

Dit privatliv er vores prioritet.

Dataansvarlig

Finnair Plc
Virksomheds-id: 0108023-3
Adresse: Tietotie 9 01530 VANTAA, FINLAND

Onlinetjeneste til beskyttelse af personoplysninger

Administrer dine indstillinger vedrørende beskyttelse af personoplysninger, og anmod om dine personoplysninger på Finnairs websted på https://privacy.finnair.com.

Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du ikke kan finde det, du leder efter, i denne politik eller via linket til onlinetjenesten til beskyttelse af personoplysninger ovenfor, kan du kontakte Finnair Group Data Protection Officer: privacy@finnair.com eller Finnair Data Protection Officer, PO BOX 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

Sådan udøver du dine rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder på privacy.finnair.com.

Du vil altid modtage en bekræftelse af den handling, vi har foretaget på din anmodning (f.eks. bekræftelse af sletning). Vi vil informere dig, hvis vi ikke kan opfylde en anmodning fra dig, og oplyse om årsagerne til en sådan beslutning. Det er gratis at anmode om personoplysninger én gang hver sjette (6) måned. For yderligere anmodninger inden for denne tidsramme kan vi opkræve et rimeligt gebyr til dækning af de involverede administrative omkostninger. Vi forbeholder os ret til at afvise anmodninger, der er urimeligt gentagne, overdrevne eller klart ubegrundede.

Ret til adgang

Du har ret til at få adgang til og blive informeret om de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan se nogle oplysninger direkte i vores digitale kanaler og kan anmode om en kopi af dine personoplysninger på privacy.finnair.com. Vi vil give dig disse oplysninger, medmindre vi har lovlige grunde til ikke at dele dem, eller hvis deling af oplysningerne påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

Ret til korrigering

Du har ret til at rette eller opdatere unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har om dig. Du kan opdatere nogle af dine personoplysninger via vores digitale kanaler, og du har ret til at anmode om en rettelse af dine kontaktoplysninger eller andre personoplysninger ved at kontakte os.

Ret til sletning

Du kan bede os om at slette dine personoplysninger, og vi sletter sådanne oplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre vi har en lovlig grund til at fortsætte med at behandle oplysningerne, såsom for at levere de ønskede tjenester, eller hvis der er et lovkrav, eller vi har en lovmæssig ret til at opbevare personoplysninger.

Ret til at begrænse og gøre indsigelse

Du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. når din anmodning om at rette eller fjerne dine oplysninger er under behandling, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og afklaringen af årsagerne til en sådan behandling er igangværende.

Du har til enhver tid ret til at forbyde os at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, hvilket omfatter profilering relateret til en sådan direkte markedsføring. Du kan afmelde markedsføringskommunikation via linket "afmeld" eller via andre metoder, der er inkluderet i hver markedsføringsmeddelelse. Hvis du er Finnair Plus-medlem eller har en Finnair-konto, kan du også ændre dine præferencer for direkte markedsføring på din Finnair Plus- eller Finnair-kontoprofil.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du har ret til at skifte mening og tilbagetrække det samtykke, som du tidligere har givet os. Hvis du er Finnair Plus-medlem eller har en Finnair-konto, kan du ændre dit samtykke på din Finnair Plus- eller Finnair-kontoprofil.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret og almindeligt anvendt elektronisk format, og til uafhængigt at overføre disse oplysninger til en tredjepart.

Indgivelse af en klage

Hvis du mener, at vi ikke har håndteret dine personoplysninger korrekt, kan du kontakte databeskyttelsesmyndigheden og indgive en formel klage.

Sådan beskytter vi dine data

Finnair træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af dine personoplysninger og beskytte dem mod tab eller ulovlig brug. Adgang til dine personoplysninger er begrænset til behovsbasis og af adgangskontroller, og behandlingen af personoplysninger registreres i logge. Vores it-miljø er passende beskyttet og overvåget med regelmæssige opdateringer, test og vurdering for løbende at sikre dets sikkerhed. Vores personale er uddannet til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning samt gældende politikker og instruktioner.

Internationale dataoverførsler

Dine personoplysninger kan overføres og behandles uden for dit hjemland og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Lovene i disse lande yder muligvis ikke det samme beskyttelsesniveau for dine personoplysninger.

I disse tilfælde har vi truffet foranstaltninger for at sikre, at der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at overholde kravene til internationale overførsler af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, såsom brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser som en sikkerhedsforanstaltning for overførslen af personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Vi kan også være forpligtet til at overføre dine personoplysninger til udenlandske myndigheder, f.eks. told- eller immigrationsmyndigheder.

Hvis noget skulle gå galt

Vi gør vores bedste for at holde dine data sikre. Vi vil imidlertid informere dig i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, hvis der skulle forekomme et brud på persondatasikkerheden, der kan bringe dit privatliv.

Dine handlinger betyder også noget

For at beskytte dit eget privatliv skal du undgå at dele dine personoplysninger, såsom loginoplysninger eller rejsedokumenter, med andre eller på sociale medier. Vær især opmærksom på sikkerheden for din Finnair Plus-konto, og overvej tofaktorgodkendelse som avanceret sikkerhed for din Finnair Plus- eller Finnair-konto. Undgå at sende kopier af dine id-dokumenter eller følsomme personoplysninger (f.eks. lægeerklæringer) til os via e-mails, som ikke er sikre. Brug i stedet webformularer eller andre sikre overførselsmetoder, der leveres af Finnair.

Kunde- og partnerdata

Identifikations- og kontaktoplysninger

Vi indsamler og behandler grundlæggende oplysninger, såsom

 • navn
 • fødselsdato
 • køn
 • type af rejsende (voksen, barn, spædbarn)
 • titel (hr., fru, frøken)
 • kontaktoplysninger såsom adresse, faktureringsadresse, landtransportadresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Personoplysninger kan behandles, f.eks. vedrørende den person, der rejser, den person, der foretager bookingen, nødkontaktpersonen, værger eller pårørende.

Servicerelaterede data

For at gøre din rejse mulig behandler vi booking- og billetoplysninger samt oplysninger om bagagehåndtering. Dette kan omfatte:

 • bookingnummer, billetnummer, prisoplysninger
 • flyoplysninger (afrejsedatoer og -tidspunkter, flynummer)
 • rejseplan (rejseoprindelse og -destination og mulige mellemlandinger)
 • bookingdato, rejsetype (enkeltrejse eller returrejse)
 • rejseklasse, pladstype og -nummer
 • bagagemærkekoder, ruteplanlægning og mulige oplysninger om sikkerhedsscreening.

På din anmodning kan vi også behandle oplysninger om særlige serviceanmodninger. Disse typer anmodninger kan f.eks. omfatte oplysninger om måltider, transport af kæledyr i kabinen eller lastrummet eller nødvendig særlig assistance.

Vi kan også behandle rejsedokumentoplysninger for passagerer, der rejser til eller fra Schengen-området, såsom pasnummer, fødselsdato, køn, gyldighedsperiode for pas, udstedelsesland og nationalitet. Visumoplysninger og destinationsadresser indsamles også, når det kræves af destinationsmyndighederne.

Bemærk venligst, at alle personer i den samme flyreservation vil kunne få adgang til dataene i reservationen (herunder data om rejseledsagere), som er tilgængelige via Min booking-tjenesten. Adgangen til Min booking ophører kort efter reservationens sidste flyvning.

Når du betaler for din rejse eller andre tjenester, behandler vi dine betalingsoplysninger, såsom betalingsmetode og kreditkortoplysninger.

Vi kan behandle oplysninger om salgskanal og hjælpetjenester, såsom forudbestilte måltider, rejseklasseopgraderinger, detailprodukter og andre køb. Vi behandler oplysninger om dine rejsearrangementer, såsom gruppeoplysninger (når du rejser sammen med andre under samme bookingnummer), check-in-metoder og rejseledsagere i tilfælde af fælles check-in.

I udvalgte lufthavne behandler vi også data fra lufthavnens sikkerhedskontrolpunkter og automatiserede kontrolgates ved afgangsgaten.

Hvis du vælger at dele yderligere oplysninger ved at indsende en forespørgsel eller et krav via vores kundeservicekanaler, behandles disse data af Finnair.

Hvis du er medlem af Finnair Plus eller vores alliancepartneres loyalitetsprogram, indsamler og behandler vi oplysninger såsom frequent flyer-nummer samt program- og niveauoplysninger, hvis du har angivet dit frequent flyer-nummer.

Hvis du bestiller yderligere transport- eller parkeringstjenester gennem Finnair, behandler vi oplysninger om transportadresse, oplysninger om servicereservationsnummer, nummerplader, billetoplysninger og yderligere oplysninger, f.eks. køretøjets størrelse eller skriftlige oplysninger i frit format vedrørende din booking.

Kommunikationsdata

Vi kan indsamle og behandle din kommunikation med os. Dette kan omfatte optagelser af opkald til kundeservice, chathistorik, e-mails, SMS-beskeder og opslag på sociale medier (datakontrol af sociale mediedata kan ske i samarbejde med udbyderen af den sociale medieplatform). Vi kan også behandle dine oplysninger i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser og feedbackformularer. Vi kan behandle dine direkte markedsføringsrelaterede samtykker og afmeldinger (i forbindelse med abonnementer).

Data indsamlet fra vores digitale kontaktpunkter

Når du logger ind på eller navigerer i vores digitale kontaktpunkter, behandler vi dine loginoplysninger, brug af tjenester og visse oplysninger om brugeres enheder og forbindelser, såsom IP-adresse.

Særlige kategorier af personoplysninger

Vi begrænser indsamlingen af særlige kategorier af personoplysninger, såsom oplysninger om dit helbred, til et minimum, og til kun at omfatte oplysninger, der tilvejebringes af dig.

I forbindelse med dine anmodninger om særlige tjenester kan vi være nødt til at behandle denne type oplysninger, f.eks. på grund af en særlig anmodning om lægehjælp. Vi behandler også følsomme personoplysninger, hvis du har brug for medicinsk godkendelse eller dokumentation til Finnair eller myndighederne på, at du kan flyve med os.

Sikkerhedsoptegnelser

Finnair gemmer optegnelser over passagerer, der tidligere har truet flysikkerheden eller har begået en uregerlig eller ulovlig handling mod Finnair eller Finnairs personale.

Data til baggrundsprocesser

Vi behandler reservations-, betalings- og bagageoplysninger for at måle ydeevne og for at forhindre svigagtig adfærd (se mere i afsnittet Sådan bruger vi dine oplysninger > Baseret på vores legitime interesse > Baggrundsprocesser).

Baseret på vores kontrakt med dig

Levering af vores tjenester

For at kunne oprette og ændre en booking samt identificere alle passagerer ombord, skal vi bruge personoplysninger om de rejsende passagerer.

For at levere tjenester til dig under hele din rejse med os, vil dine oplysninger blive behandlet i lufthavnen ved check-in og ankomst, serviceskranke, lounge, gate og om bord. I tilfælde af uregelmæssigheder skal vi kunne kontakte vores kunder og, i tilfælde af trafikafbrydelser, omdirigere passagererne og ændre deres bookinger.

For at levere din bagage til din destination behandler vi oplysningerne om bagagehåndtering (f.eks. tagkoder, ruteplanlægning og mulige sikkerhedsscreeninger).

I tilfælde af særlige tjenesteanmodninger skal vi sikre, at du får den korrekte service. For eksempel vil din kostpræference blive behandlet for at sikre, at du får et måltid efter eget valg.

Vi hjælper dig med forespørgsler vedrørende dine køb, såsom flyreservationer eller shopping.

For at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål, indsamle din feedback og håndtere dine klager, krav og refusioner bruger vi dine personoplysninger efter behov. Vi kan også bruge dine identifikationsoplysninger til at give dig bedre service i situationer med afbrydelser. Vi kan sende dig bekræftelse og informativ kommunikation om din rejse via e-mail, SMS eller på anden vis.

Vi kan gemme dine kontaktoplysninger, reservationsoplysninger, kontaktpersoner og indhold om kontaktpersoner på en kundekonto for at kunne levere relevant kundeservice. Disse oplysninger kan også bruges til at identificere kunden, når vedkommende kontakter os. For at holde dig informeret om din rejse og din rejseplan skal vi kunne kontakte dig ved hjælp af dine kontaktoplysninger og behandle dine bookingoplysninger.

Hvis du har tilmeldt dig andre af vores tjenester, behandler vi de oplysninger, der tilvejebringes under registrering eller booking for at levere den ønskede tjeneste.

Baseret på vores legitime interesse

Kommunikation og engagement

Vi kan behandle dine personoplysninger for at sende dig informationsmeddelelser relateret til tjenester, som du har købt eller tilmeldt dig.

Vi kan henvende os til dig vedrørende frivillig deltagelse i udviklingen af vores tjenester. Hvis du har deltaget i en undersøgelse, bruger vi resultaterne til analyse og kan også kombinere dem med andre data i vores database, såsom reservations- og flydata, med henblik på forbedring af kundeoplevelsen. Vi kan kontakte dig efter undersøgelsen for at bede om yderligere oplysninger. Vi kan også kontakte en udvalgt eller begrænset gruppe af personer med henblik på deltagelse i test af vores nye produkter og tjenester.

Når vi behandler personoplysninger, påberåber vi os vores legitime interesse i at opretholde forretningsrelationer og kommunikere med dig om vores aktiviteter og begivenheder.

Digitale kontaktpunkter

Personoplysninger, såsom loginoplysninger og logfiler over webstedsbrug, behandles i forbindelse med levering af tjenester til dig i vores digitale kontaktpunkter for at sikre din identitet, identificere dig på tværs af de forskellige kontaktpunkter og registrere brug. Funktionelle cookies bruges til at indsamle data fra sessioner med henblik på at sikre, at vores onlinetjenester fungerer. For flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, bedes du se vores cookie-politik.

Tilpasning af tjenester

Med henblik på løbende at forbedre kundeoplevelsen og gøre vores tilbud mere relevant for dig, kan vi tilbyde personlig service og indhold baseret på en individuel transaktion, f.eks. ved at tilbyde tjenester relateret til din destination. Vi kan også udføre kundesegmentering, f.eks. for at tilbyde opgraderinger, hjælpetjenester og detailprodukter, der er relevante for kunden gennem vores digitale kontaktpunkter. Vi kan også indhente andre oplysninger fra de individuelle transaktioner, såsom rejseformålet.

Ved at identificere kunden og dennes rejsehistorik kan vi identificere tidligere kommunikation, tidligere uregelmæssigheder, købte tjenester og rejseoplysninger. På den måde kan vi genkende den specifikke rejsendes behov og være særligt opmærksomme på visse aspekter af kunderejsen, -oplevelsen og -interaktionerne. For at identificere kunden og oprette en unik kundeprofil skal der tilknyttes flere optegnelser, både for de samme transaktioner og på tværs af forskellige transaktioner.

Baggrundsprocesser

Som en del af driften af vores virksomhed kan vi behandle personoplysninger i forbindelse med udførelse af visse baggrundsprocesser. For billetter, tilbehør og andre køb skal vi sørge for, at der oprettes bookinger, og at billetudstedelse sker i overensstemmelse med loven og Finnairs politikker. Disse processer dækker f.eks. overvågning af svigagtige aktiviteter, såsom kreditkorttyveri, falske bookinger, svigagtige reklamationer og revision af billetpriser og skatter.

For at udvikle og forbedre vores tjenester yderligere og for at analysere vores forretningsresultater følger vi trafikstrømme, kommerciel og driftsmæssig præstation og relateret kundeadfærd. Transaktionsdata bruges i operationelle situationer til f.eks. at bestemme, hvor mange personer, der vil blive opgraderet eller nægtet adgang ombord.

Baseret på dit samtykke

Direkte markedsføring

Hvis du har givet os dit samtykke, sender vi dig meddelelser med markedsføringsmæssigt indhold direkte. Hvis du f.eks. har abonneret på vores Finnair-nyhedsbrev eller andet direkte markedsføringsmateriale, vil dine kontaktoplysninger blive behandlet for at sende dig de ønskede meddelelser. Kunder har til enhver tid ret til at afmelde sig eller fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser.

Vi kan også sende dig direkte markedsføring i forbindelse med Finnair-tjenester baseret på gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger i elektronisk kommunikation, hvis du er eksisterende Finnair-kunde eller repræsentant for vores leverandør, partner eller underleverandør og ikke har afmeldt dig (fravalgt) modtagelse af direkte markedsføring.

Digitale kontaktpunkter

Cookies bruges, udover til at muliggøre vores onlinetjenester, til at indsamle personoplysninger med henblik på at levere tjenesteanalyse, personlig tilpasning og annoncering baseret på dit samtykke. For flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, bedes du se vores cookie-politik.

Processer, herunder særlige kategorier af personoplysninger

Hvis behandlingen af dine helbredsrelaterede oplysninger er nødvendig, vil du blive bedt om udtrykkeligt samtykke. Du kan blive bedt om at tilvejebringe yderligere oplysninger, såsom en lægeerklæring, for at sikre, at du kan rejse i henhold til en læges vurdering, samt at vi har de nødvendige oplysninger for at varetage din sikkerhed. Når samtykket er modtaget, vil dataene kun blive behandlet, f.eks. af kundeservice, ground-handlers og besætningen ombord, i det omfang det er nødvendigt. Baseret på dit samtykke kan vi også behandle oplysninger indhentet fra f.eks. sundhedspersonale, hvis dette er nødvendigt for at bekræfte, at du kan rejse med vores fly og/eller ind i et fremmed land under en folkesundhedskrise.

Baseret på vores juridiske forpligtelser

Vi sørger for en sikker rejse

For at give dig en sikker rejse og for at overholde sikkerhedskravene, såsom indberetning af hændelser, skal vi sørge for, at vi ved, hvem der er om bord på flyet. Vi identificerer passagerer med check-in, ved gaten og i samarbejde med sikkerhedstjenester.

I tilfælde, hvor en passager har forstyrret eller kan kompromittere orden og sikkerheden ombord, under eller i forbindelse med en flyrejse, har vi ret til at nægte at acceptere passageren adgang til vores flyrejser af sikkerhedsmæssige årsager. Denne afgørelse kan træffes for en fastlagt periode eller indtil andet meddeles. Det betyder også, at vi registrerer de relaterede passageroplysninger i vores sikkerhedsoptegnelser. Vi vil også definere længden af det tidsrum, hvor passageren ikke må gå om bord på vores fly. Vi vil informere passageren om opbevaring af vedkommendes oplysninger i vores sikkerhedsoptegnelser.

Lokal lovgivning kan kræve, at vi deler dine personoplysninger med myndighederne, f.eks. grænsekontrol-, told-, immigrations-, sundheds-, politi- eller skattemyndigheder. For at overholde de juridiske forpligtelser indsamler og behandler vi personoplysninger såsom pas- og visumoplysninger samt din adresse på din rejsedestination som påkrævet ved lov eller myndighedskrav.

I tilfælde af kriser kan Finnair behandle dine oplysninger med henblik på at yde pleje og assistance samt for at reagere i en situation, hvor det er påkrævet, og opfylde vores juridiske forpligtelser.

Opbevaring af påkrævede optegnelser

Baseret på regnskabslovgivningen er vi forpligtede til at opbevare vores transaktioner og andet regnskabsmateriale i den tidsperiode, der er defineret af loven.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at vi kan opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller i det omfang dataopbevaring er nødvendig for overholdelse af juridiske forpligtelser og for at løse potentielle krav eller tvister.

Datakilder

Vi modtager dine data direkte fra dig, når du køber vores produkter via en af vores kanaler, foretager en booking på finnair.com eller tilmelder dig vores loyalitetsprogram.

Vi indsamler automatisk personoplysninger, når du bruger vores digitale kontaktpunkter eller visse tjenester, såsom check-in, aflevering af bagage eller boarding.

Vi kan få oplysninger fra myndighederne eller tredjeparter. Vi kan få dine oplysninger fra andre flyselskaber, hvis vi er involveret i en del af din rejse. Vi kan også få dine oplysninger fra andre partnere, f.eks. dem, der er involveret i rejsen, såsom Finavia, ground-handlers, tredjepartsplatforme eller rejsebureauer.

Deling af dine data

Vi kan dele dine personoplysninger med Finnair Group-selskaber og andre tredjeparter med følgende formål:

Til din rejse og andre tjenester

Vi deler dine personoplysninger, f.eks. med andre flyselskaber, lufthavnsoperatører og andre tjenesteudbydere, der er involveret i din rejse. Vi overfører også personoplysninger til tjenesteudbydere, der er involveret i håndteringen af dine reservationer, køb og bookinger. Vi kan også overføre dine personoplysninger til rejsebureauer, tilknyttede tjenesteudbydere, myndigheder og ground-handlers i overensstemmelse med de tjenester, der anmodes om. Hvis du har booket din flyrejse gennem et rejsebureau eller en tredjepartsplatform, deler vi dine personoplysninger med dem.

Hvis du har købt en medicinsk testpakke gennem Finnair, kan vi videregive grundlæggende oplysninger om dig (navn, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse) (hvis tilgængelige) til udbyderen af testtjenesten, udelukkende med det formål at formidle registrerings- og testprocessen.

Vi deler dine oplysninger med andre flyselskaber, der er en del af din rejse, f.eks. hvis en af dine flyvninger varetages af et andet flyselskab, og med alliancemedlemsflyselskaber for hjælp til alliancekunder.

Til Finnair Groups interne brug

Vi kan dele personoplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies på Finnairs digitale tjenester, med medlemmer af Finnair Group.

I forbindelse med juridiske forpligtelser, sikkerhed og forebyggelse af svig eller baseret på dit samtykke

Vi kan dele dine oplysninger, såsom pas, visumoplysninger og rejserelaterede oplysninger, som påkrævet af myndighederne i dit destinationsland.

Vi kan også dele dine personoplysninger med relevante tredjeparter eller myndigheder, hvis det er nødvendigt for at opdage og forhindre kriminalitet, svigagtige aktiviteter eller sikkerhedsproblemer eller af andre juridiske årsager. I tilfælde af en international folkesundhedskrise kan vi videregive sundhedsrelaterede oplysninger til relevante myndigheder baseret på dit samtykke eller en juridisk forpligtelse.

Oplysninger om Finnair Plus-medlemmer og Finnair-konti

Profildata

Vi indsamler og behandler de grundlæggende personoplysninger, som du indsender om dig selv eller dine børn, når du opretter din Finnair Plus- eller Finnair-kontoprofil. Disse kan omfatte følgende oplysninger:

 • navn
 • fødselsdato
 • køn
 • familiestørrelse og andre lignende oplysninger
 • titel (hr., fru, frøken)
 • kontaktoplysninger, såsom adresser, telefonnummer og e-mailadresse
 • jobrelaterede data – profession eller job, navn og adresse på arbejdsgiver samt arbejdstelefonnummer
 • rejsedokumentoplysninger – pasnummer, gyldighedsperiode og udstedelsesland for pas samt nationalitet.


Vi behandler oplysninger vedrørende din medlemsstatus og -historik samt oplysninger vedrørende dine personlige præferencer og din brug af medlemsfordele. Disse omfatter følgende oplysninger:

 • medlemsskabs- og profiloplysninger – startdato for medlemskab, type og kampagne, pladspræference (gang eller vindue)
 • medlemskortoplysninger – medlemsnummer, udstedelsesdato for sidste medlemskort, udløbsdato
 • oplysninger om medlemskabsniveau – niveauhistorik, samlet antal niveaupoint, antal niveauflyvninger, medlemskabsniveau, optjent flybilletpris, niveaudatooplysninger
 • Oplysninger om Avios og niveaupoint – samlet antal Avios og niveaupoint indsamlet under medlemskab, samlet antal brugte Avios, samlet antal tilgængelige Avios, samlet antal udløbne Avios
 • transaktionsdata – alle transaktioner og køb, der involverer dit medlemskab
 • hændelsesspecifikke oplysninger – dato for begivenhed, begivenhedsoplysninger, såsom produktnavn, Avios og niveaupoint, der indsamles eller bruges, tjenesteudbyders navn, dokumentnummer (billetnummer eller andet dokumentnummer) 
 • oplysninger om, hvorvidt kunden har et kombineret Finnair Plus-kreditkort
 • interesser og præferencer – fritidsinteresser, måltidspræference og andre interesser, som medlemmet har oplyst
 • markedsføringsdata – afsendelsesdatoer for markedsføringsmeddelelser samt Avios- og niveaupointopgørelser, oplysninger om kampagner, der tilbydes kunden, og kopier af markedsføringsbreve, der sendes til kunden 
 • lufthavnstjenester – oplysninger om lufthavnstjenester, såsom brug af lounge-, check-in- og bagagehåndteringstjenester samt andre oplysninger om lufthavnstjenester
 • Direkte markedsføringsrelaterede samtykker og afmeldinger (af abonnementer).


Din profil indeholder også data om dine flyrejser som Finnair Plus-medlem eller indehaver af en Finnair-konto:

 • flynummer
 • flyrejsens afrejsested og destination
 • rejseklasse
 • flyselskabskode
 • rejsebureau, der foretog bookingen
 • oplysninger om billetpris
 • kodenavn for booking af forretningsrejser og andre bookingoplysninger
 • oplysninger om rejsepartner – partnerens navn

Baseret på vores kontrakt med dig

Levering af vores tjenester 

Som en del af Finnair Plus-programmet registrerer Finnair dine transaktioner. Transaktioner omfatter Avios og optjening og indløsning af niveaupoint. Dette gør det muligt for os at beregne din kontosaldo. Vi kan sende dig oplysninger om din Avios- og niveaupointsaldo samt om programændringer. 

Vi behandler også de data, du har angivet på din Finnair Plus- eller Finnair-kontoprofil. I din profil kan du vælge at dele dine præferencer og interesser. Disse præferencer kan bruges til at udfylde dine oplysninger på forhånd, når du foretager en booking på Finnairs websted eller til at levere mere relevant service.

Når du tilmelder dig særlige begivenheder, behandler vi deltagerlisten. Det samme gælder for markedsføringskonkurrencer og lodtrækninger.

Partnertjenester 

Finnair Plus-partnerne er en vigtig del af Finnair Plus-programmet, da du kan optjene Avios og niveaupoint og bruge Avios, når du bruger partnertjenester. Derfor sender Finnair oplysninger om partnertjenester og fordele til medlemmer sammen med oplysninger om Finnair Plus-programmet og Finnair-tjenester. Du kan finde flere oplysninger om partnere på Finnairs hjemmeside.

Finnair udveksler også data med Finnair Plus-partnerne for at levere partnertjenesten og holde din kontosaldo opdateret. Hvis du bruger Avios sammen med en partner, vil Finnair blive informeret. Ligeledes vil vi blive informeret, hvis du optjener Avios eller niveaupoint hos en af vores partnere, så du tildeles Avios og niveaupoint korrekt. For også at kunne genkende vores kunder gennem vores partneres tjenester kan vi sende relevante medlemsoplysninger. I tilfælde af forespørgsler eller klager relateret til partnertjenester kan vi kommunikere med partnerne og dele relevante medlemsoplysninger.

Kommunikation og engagement

De registrerede data anvendes også til målrettet medlemskommunikation, der distribueres i Finnairs mobil-app, på Finnairs websted og gennem vores andre kanaler.

Vi kan bruge de registrerede data til at kommunikere med dig om din konto og detaljer om programmet og dets fordele. F.eks. kan disse meddelelser omfatte, men er ikke begrænset til, hvornår dine Avios udløber, eller hvis du er tæt på det næste niveau.

For at give dig de korrekte oplysninger om vores medlemstilbud på tredjepartskanaler kan vi sende en liste over medlemmers e-mailadresser til de respektive tredjeparter. Dette sikrer, at de rigtige tilbud vises, når du identificeres som Finnair Plus-medlem.

Baseret på legitim interesse

Kommunikation og engagement

Som en del af forbedringen af vores kundekommunikation, kan vi følge op på hyppigheden og engagementet af, hvor ofte disse meddelelser fører til yderligere handlinger fra din side for at lave målingerne såsom klikfrekvenser.

Analyse 

Vi kan bruge dine personoplysninger til analyse, kundegenkendelse og at levere personligt tilpassede tjenester og kundegenkendelse. Dette giver os mulighed for at levere relevante tjenester og produkter til vores kunder samt at udvikle vores produkter og koncept og skabe unikke kundeprofiler. Profiler kan bruges til at målrette markedsføring og indhold på vores digitale kanaler, såsom Finnairs websted, vores mobil-app eller nyhedsbreve, der distribueres via e-mail. Direkte markedsføring involverer medlemsspecifik variation i reklameindholdet på ovennævnte kanaler. Målrettet individualiseret annoncering til medlemmer er en integreret del af Finnair Plus-programmet. At have et komplet overblik over vores kunder gør det muligt for os at forstå hele din oplevelse og hjælper os med at forbedre vores produkter og tjenester samt din oplevelse. Vi kan også udlede andre målinger baseret på din kundeadfærd, f.eks. sandsynligheden for at købe visse produkter, oprette kundesegmenter og forudsige andre produkter eller destinationer, som du kan være interesseret i.

Baseret på dit samtykke

Direkte markedsføring

Direkte markedsføringsmeddelelser sendes til medlemmer, der har givet deres samtykke til at modtage dem. Disse markedsføringsmaterialer kan omfatte tilbud fra partnere, afhængigt af dine direkte markedsføringsindstillinger.

Vi kan også sende dig direkte markedsføring i forbindelse med Finnair-tjenester baseret på gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger i elektronisk kommunikation, hvis du er eksisterende Finnair Plus-kunde og ikke har afmeldt dig direkte markedsføring.

Baseret på vores juridiske forpligtelser

Opbevaring af påkrævede optegnelser

Baseret på regnskabslovgivningen er vi forpligtede til at opbevare vores transaktioner og andet regnskabsmateriale i den tidsperiode, der er defineret af loven.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller i det omfang dataopbevaring er nødvendig for overholdelse af juridiske forpligtelser og for at løse potentielle krav eller tvister.

Datakilder

Vi indsamler dine data, når du tilmelder dig som medlem og indsender dine data med det formål at oprette og vedligeholde din konto. Vi henter dine data direkte fra dig, når du køber vores produkter gennem en af vores kanaler eller tilmelder dig en af vores tjenester (f.eks. når du booker på finnair.com). Dine køb vil blive knyttet til din konto, hvis du har identificeret dig som Finnair Plus-medlem.

Vi får også dine data fra partnere, når du benytter deres tjenester via din Finnair Plus-konto. Dette er nødvendigt for at kunne yde tjenester i forbindelse med programmet.

Vi indsamler automatisk personoplysninger, når du bruger vores tjenester, hvor du er identificeret med dit Finnair Plus-nummer, f.eks. chekc-in-tjenester og aflevering af bagage, ved brug af loyalitetstjenester eller ved køb af supplerende produkter.

Deling af dine data

Vi kan dele dine personoplysninger med Finnair Group-selskaber og andre tredjeparter til følgende formål:

Til levering af tjenester i forbindelse med dit medlemskab og udvikling af disse tjenester

Vi deler dine personoplysninger med f.eks. andre flyselskaber, lufthavnsoperatører, programpartnere og andre tjenesteudbydere, der er direkte involveret i at levere tjenester i forbindelse med dit medlemskab eller udviklingsaktiviteterne for disse tjenester.

For juridiske forpligtelser, sikkerhed og forebyggelse af svindel

Vi kan dele dine personoplysninger med relevante tredjeparter, hvis det er nødvendigt, for at opdage og forhindre kriminalitet, svigagtige aktiviteter eller sikkerhedsproblemer eller af andre juridiske årsager.

Offentliggjort 09.03.2024

Navigerede til side: Finnairs fortrolighedspolitik