Betingelser for brug | Finnair

Betingelser for brug

Juridisk meddelelse om betingelserne for brug af Finnairs internetsider

Brug af Finnairs internetsider er betinget af, at du overholder vilkårene og betingelserne heraf og de, der er gældende for hver af vores tjenester.

  1. Alle de oplysninger, der er udgivet på Finnairs internetsider, leveres "som de er og forefindes". Der stilles ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for adkomst eller ikke-krænkelse eller garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med tilgængeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden, indholdet eller andre rettigheder.
  2. Vi er ikke ansvarlige for, og du accepterer at give afkald på, så vidt det er tilladt af gældende lovgivning, dine rettigheder til eventuelle direkte, indirekte, hændelige, specielle, betingede eller pønalt begrundede skader, tab af fortjeneste eller forretningsmuligheder eller driftsforstyrrelser, der opstår på grund af brugen af eller utilgængeligheden af disse sider eller tjenester, under alle forhold.
  3. Indholdet på disse sider, inklusive, men ikke begrænset til, varemærker, tjenestenavne og mærker, tilhører Finnair Plc eller de respektive tredjeparter. Disse ejendomme er beskyttet af ophavsret og andre love. Der tages forbehold for eventuelle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Du har ikke tilladelse til at gengive, overføre, distribuere eller gemme dele af indholdet deri uden vores forudgående skriftlige tilladelse, og du har ingen rettigheder til at bruge nogen af de mærker, der vises på disse websites, uden forudgående skriftlig samtykke fra os eller tredjeparterne, efter omstændighederne.
  4. Du må kun bruge Finnairs internetsider og indholdet til privat, ikke-kommerciel brug. Pressemeddelelser og andre dokumenter, der er angivet som offentlige, kan også bruges til andre formål, forudsat at du tydeligt angiver oplysningskilden.
  5. Du er forpligtet til ikke at ville sende noget ulovligt eller upassende materiale til os. Når du indsender materiale, giver du os en ubegrænset ret til at bruge et sådant materiale uden kompensation og uden noget ansvar over for dig. Du skal gøre dit yderste på at sikre, at materialet er fri for virusser og andre skadelige egenskaber.
  6. Brug af websites via links på Finnairs internetsider er underlagt vilkårene og betingelserne for de andre websites. Vi har ikke kontrol over indholdet af eller andre rettigheder for sådanne websites, og vi påtager os ikke noget ansvar for eventuelle sager, der måtte opstå som følge af din brug af disse websites. Medmindre det modsatte er angivet, godkender vi hverken sådanne websteder eller ejerne, udbyderne, indholdet eller andre ejendomme deri.
  7. Rettighederne til disse sider, inklusive, men ikke begrænset til, layoutet, indholdet, adgangen og tilgængeligheden, de leverede tjenester og varer og reglerne for brug, kan ændres af os når som helst, af en hvilken som helst grund og uden forudgående varsel.
  8. Ingen personer under 18 år må bestille tjenester eller varer fra Finnairs internetsider, ud over tjenester eller varer, der leveres gratis af os, efter omstændighederne, uden samtykke fra en forælder eller juridisk værge.
  9. For visse af vores tjenester kan der gælde yderligere regler som angivet i de respektive vilkår for brug.
  10. Vilkårene for brug af vores sider er underlagt lovgivningen i Finland, men er underlagt de obligatoriske regler i andre lande.

© Finnair Plc 2002

Navigerede til side: Betingelser for brug