Finnair Plus-regler | Finnair

Finnair Plus-regler

Finnair Plus-regler

Få mere at vide om Finnair Plus-reglerne.

Finnair Plus

1. Generelt

1.1
Finnair Oyj (herefter "Finnair") forbeholder sig ret til at ændre og fortolke alle regler vedrørende Finnair Plus-programmet. Alle de beslutninger, der træffes af Finnair, er bindende i hvert enkelt tilfælde. Finnair er ikke ansvarlig for skadesanmeldelse af produkter eller tjenester fra dennes partnere. Hver virksomhed er i stedet ansvarlig for deres egne produkter og tjenester.

1.2
Finnair har ret til efter eget skøn at tildele visse fordele i form af særtilbud til udvalgte medlemmer. Finnair er derfor ikke forpligtet til at tildele sådanne fordele til alle medlemmer. I stedet kan visse fordele tildeles udelukkende til indehavere af Finnair Plus-kort til specifikke niveauer eller til indehavere af Finnair Plus-kort, der er bosiddende i et bestemt geografisk område.

2. Medlemskab og medlemskort

2.1
Finnair Plus-medlemskab er gratis. Medlemskabet er personligt og åbent for alle personer, der er over to (2) år. Medlemmer, der er mellem 2 og 17 år, bliver tilmeldt Finnair Junior Plus-programmet. Personer, der er under 18 år, skal have en forælder eller værges samtykke for at kunne blive medlem og indløse bonusser. De skal også angive kontaktoplysninger for deres forældre, når de melder sig ind. Værgen er ansvarlig for Junior-medlemmets brugernavn, adgangskode og brug af point og for at sikre, at Junior-medlemmet overholder vilkårene og betingelserne i Finnair Plus-programmet. Værgen skal være Finnair Plus-medlem. Medlemskab af Finnair Plus Junior-programmet ophører, når medlemmet fylder 18. Du finder dit Finnair Plus-medlemskort i Finnair-appen, når du logger på.

2.2
For at være med i bonusprogrammet er det nødvendigt at udfylde og underskrive Finnair Plus-medlemsformularen eller acceptere regler og betingelser ved tilmelding via internettet. Kun én person pr. medlemsnummer kan accepteres som medlem. Medlemskab registreres ved at oprette en Finnair Plus-pointkonto i navnet på en person forbundet med den adresse, han/hun har angivet. Virksomheder, organisationer og selskaber er ikke berettiget til medlemskab. Finnair Plus-medlemmer accepterer Finnair Plus-reglerne ved at underskrive Finnair Plus-medlemsformularen eller ved at acceptere reglerne og betingelserne på internettet. Brug af et Finnair Plus-kort betragtes som en indikation på accept af Finnair Plus-reglerne.

2.3
Medlemskabet og den personlige registreringsperiode begynder, når oplysningerne er blevet registreret i Finnair Plus-systemet. Sporingsperioden er personlig og varer i 12 måneder. Et Finnair Plus-medlemskort med et personligt medlemsnummer i Finnair-appen bliver vist for nye medlemmer, når de logger på

2.4
Finnair Plus-kort er hverken betalingskort eller kreditkort.

2.5
Medlemmer har pligt til at holde deres kontaktoplysninger opdateret. Desuden skal medlemmer være opmærksomme på ændringer i programreglerne.

2.6
Enhver transaktion på et Finnair Plus-medlems konto kan kontrolleres fra Finnair Plus-pointoversigten ved at logge på kontoen på vores websted. Pointsaldoen i pointoversigten viser de godkendte point. Finnair forbeholder sig ret til at fjerne eventuelle point, der er indtastet forkert på en konto.

2.7
Finnair Plus-kort er til forskellige niveauer og giver indehaveren ret til forskellige fordele. Antallet af optjente niveaupoint og pointgivende flyrejser (hvoraf mindst fire skal varetages af Finnair) i løbet af sporingsperioden påvirker niveauet. Information om niveauer og fordele findes på internettet eller hos Finnair Plus Servicecenter. Finnair forbeholder sig ret til at ændre Finnair Plus-niveausystemet (herunder afskaffelse af niveausystemet) og de fordele, de forskellige niveaukort giver adgang til, efter eget forgodtbefindende. Finnair forbeholder sig desuden ret til at ændre det krævede antal Finnair Plus-point til de enkelte niveauer. Point kan ikke overføres til et Junior-medlems konto. Et servicegebyr vil blive føjet til alle øvrige pointoverførsler. Point kan først overføres online, efter at afsenderen har haft en Finnair Plus-konto i mere end 90 dage. Pointoverførsler før da skal foretages via Finnair Customer Care. Point kan kun optjenes i ét bonusprogram ad gangen og kan ikke overføres fra en Finnair Plus-konto til et andet bonusprogram eller omvendt, med mindre andet er angivet.

3. Optjening af point

3.1 Generelt
For at få point registreret skal medlemmer angive deres medlemsnummer ved reservationer og forevise medlemskort ved check-in eller ved brug af tjenester fra Finnair Plus-partnere.

3.2
Det grundlæggende element i Finnair Plus-programmet er pointene. Ved ruteflyvninger specificerer Finnair grundlaget for det antal point, der tildeles, som enten 1) regionen, passageren flyver til, og billettypen, 2) afstanden mellem afrejsested og destinationssted i kilometer og reservationsklassen, eller 3) minimumantallet af point (reservationsklasse påvirker minimumantallet af point) som angivet i programmet. For Finnair pakkerejser med afgang fra Finland, tildeles point i henhold til en separat oversigt. Point for nonstop og ikke-direkte ruteflyvninger tildeles på baggrund af afrejsested og destination som angivet på billetten. Hvis der skiftes fly i løbet af rejsen, og flynummeret ændres, tildeles point på baggrund af rejsens forskellige etaper. For andre tjenester er antallet af point baseret på separate aftaler. Finnair Plus-point tilføjes til kontoen om ca. 1-4 uger.
Ud over bonuspoint kan medlemmer også optjene niveaupoint og kvalificerende flyvninger. Niveaupoint tildeles for Finnairs og andre oneworld-flyselskabers rutefly, og de gør det muligt for medlemmerne at avancere til højere niveauer i Finnair Plus-programmet. Kvalificerende flyvninger kan kun være fly, der gives niveaupoint for. Hvis der er under 7 dage til udgangen af sporingsperioden, vil niveauændringen finde sted ved begyndelsen af den nye sporingsperiode.

3.3
Finnair Plus-point kan kun optjenes, efter at medlemskab er påbegyndt. De tildelte point er personlige og kan ikke indløses til kontanter. De kan kun optjenes af medlemmer, der flyver eller anvender tjenesterne for Finnair Plus-partnere, hvor der gives point. Personer, der betaler for en rejse eller tjeneste, er ikke berettiget til point, medmindre de selv anvender tjenesten. Optjente point kan overføres mellem Finnair Plus-medlemmers konti. Overførslen af point sker ved at logge på Finnair Plus-onlinetjenesten eller i Finnair Plus Servicecenteret. Point kan ikke overføres til et Junior-medlems konto. Et servicegebyr vil blive føjet til alle øvrige pointoverførsler. Point kan kun optjenes i ét bonusprogram ad gangen og kan ikke overføres fra en Finnair Plus-konto til et andet bonusprogram eller omvendt, med mindre andet er angivet.

3.4
Point er gyldige i 18 måneder fra den seneste pointaktivitetsdato (optjente eller brugte point). Hver aktivitet vil rykke gyldighedsdatoen for alle bonuspoint til 18 måneder. Ubrugte bonuspoint bortfalder og bliver automatisk annulleret, hvis der ikke har været pointaktivitet inden for en 18 måneders periode. Udløbsdatoen fremgår på medlemmets Finnair Plus-konto på internettet. Finnair er ikke forpligtet til at minde medlemmer om de point, der snart udløber. Overførsel af point mellem konti påvirker ikke udløbsdatoen for point.

3.5
Der gives ikke point for afgange eller tjenester, hvorfra medlemmer kan opnå fordel via andre bonussystemer. Det samme gælder for gratis billetter, kontrakt- og bonusbilletter, ombyttelige billetter, Finnair Plus Penge + point-tilbud eller rabatbilletter for turistindustrien. Der gives ikke point for flybilletter til børn under to år, som ikke har deres eget sæde.

3.6
Point kan kun registreres med tilbagevirkende kraft ved forevisning af nedenstående dokumenter:

  • Ved afgange: en kopi af flybilletten og boardingkortet.
  • Ved e-billetter: rejseplanen/kvitteringen. En genpart af et boardingkort er ikke tilstrækkeligt.
  • Ved hoteller: en kopi af fakturaen.
  • Ved billeje: en kopi af lejekontrakten.
  • Andre tjenester: kopi af fakturaen eller kvitteringen
  • Transaktioner, der er ældre end seks (6) måneder, bliver ikke registreret med tilbagevirkende kraft. Bemærk, at der kan gives point med tilbagevirkende kraft fra én (1) til seks (6) måneder efter transaktionen, afhængigt af samarbejdspartneren.

Bemærk, at vi ikke returnerer dokumenterne.

Bemærk, at visse samarbejdspartnere ikke giver point med tilbagevirkende kraft.

3.7
De virksomheder, der deltager i Finnair Plus-programmet, forbeholder sig ret til at give point for de tjenester, de tilbyder, eller kun at tildele nogle af de point, der normalt gives. Visse partnere giver ikke point overhovedet. Du kan få flere detaljerede oplysninger om begrænsninger af denne slags eller om ændringer i dem på Finnairs internetsider og fra Finnair Plus Servicecenter.

3.8 Optjening af point fra rejser
Medlemmer kan optjene Finnair Plus-point, efter at de er blevet medlemmer. Point for én returrejse med Finnair-fly (flyselskabskoden AY skal vises som "CARRIER"), der er indsendt med medlemsansøgningen, kan godkendes med tilbagevirkende kraft, forudsat at flyrejsen ikke blev foretaget mere end seks måneder inden ansøgningen. Sådanne point tælles ikke med i oprykningen til et andet Finnair Plus-niveau.

3.9
Der gives point for alle Finnairs (AY) ruteflyvninger, hvor den offentliggjorte pris er betalt. Finnairs flyselskabskode (AY) skal fremgå af billetten som "CARRIER". Der gives point for Finnair-pakkerejser med udrejse fra Finland i henhold til en separat oversigt. Finnair forbeholder sig til enhver tid ret til at udpege de ruteflyvninger og billettyper, der er inkluderet i Finnair Plus-programmet.

3.10
Der gives også point for afgange fra en hvilken som helst partner, forudsat at partnerens flyselskabskode fremgår af billetten som "CARRIER", og at afgangen foretages på et af partnerens fly. De point, der optjenes fra partnere, tæller ikke med i saldoen for dit Finnair Plus-niveau, medmindre andet er angivet.

3.11
På ruteflyvninger vil der blive optjent point i overensstemmelse med regioner eller separat definerede multiplikatorer, afhængigt af rejseklassen. De tildelte point afhænger af reservationsklassen og den pris eller billettype, som passageren har betalt. Ændringer af reservations-/rejseklassen foretaget af flyselskabet hverken øger eller reducerer antallet af tildelte point. Finnair forbeholder sig ret til at tildele point i overensstemmelse med de definerede multiplikatorer, afhængigt af reservationsklassen og prisen eller billettypen. Du kan finde flere oplysninger i pointskemaerne på vores internetside.

3.12
Der gives point for Finnairs afgange, der aflyses af tekniske årsager (inklusive omdirigeringer, der foretages af ovennævnte årsager), forudsat at medlemmet har en billet (AY-kode på billetten) og en bekræftet plads på den pågældende afgang. Der gives ingen point i tilfælde af force majeure, som f.eks. annullering af en afgang pga. vejrforhold eller af andre årsager, der er uden for Finnairs kontrol. Der gives heller ikke point, når der har været en omdirigering pga. force majeure eller af andre årsager, der er uden for Finnairs kontrol. Hvis en Finnair-afgang bliver forsinket (pga. force majeure eller anden årsag), og et medlem derfor ikke når en afgang, der betjenes af en Finnair-partner, gives der ingen point til medlemmet for partnerflyselskabets afgang.

3.13
Hvis afgangen betjenes af et andet flyselskab end Finnair, gives der ikke point for en afgang, der er annulleret eller forsinket af tekniske årsager (inklusive omdirigeringer foretaget af ovenstående årsager). Der gives heller ikke point, hvis afgangen er forsinket eller annulleret pga. force majeure eller anden årsag, der er uden for partnerens kontrol. Der gives heller ikke point, når der har været en omdirigering i tilfælde af force majeure eller andre årsager, der er uden for en partners kontrol. De ændringer, der foretages i disse afgange, som f.eks. omdirigeringer eller annullering af afgange, gør ikke medlemmer berettiget til Finnair Plus-point under nogen omstændigheder.

3.14
Point for afgange registreres udelukkende på en Finnair Plus-konto på baggrund af de brugte billetter. Der gives ikke point for udløbne, indløste, ubrugte eller annullerede billetter, eller for billetter, der er ændret til et flyselskab, der ikke deltager i dette bonusprogram. Der gives point for godkendte billetter, der er registreret efter afgangen, hvis medlemmer angiver deres Finnair Plus-medlemsnummer ved reservation af billetten eller ved check-in. Medlemsnumre indtastes i reservationssystemet. Hvis medlemsnummeret angives, når reservationen foretages eller ved check-in, registreres pointene inden for 1-4 uger efter afgangen. For Finnair-pakkerejser skal der forevises Finnair Plus-medlemskort ved check-in i Finland.

3.15 Optjening af point fra tjenester fra andre partnere
Finnair har en aftale med de partnere, der er henvist til på Finnair Plus-internetsiderne, vedrørende samarbejde med Finnair Plus-programmet. Oplysninger om optjening af point er tilgængelig på webstedet eller via Finnair Plus Servicecenter. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i disse regler. Der forbeholdes ret til ændringer. Finnair Plus-medlemmer kan ikke kræve kredit for point eller bonusser, hvis samarbejdsaftalen er ændret hvad dette angår.

3.16
Ved billeje gives der et separat aftalt antal point, hver gang der lejes en bil i henhold til de vilkår, der er angivet af biludlejningsfirmaet. For at sikre, at der optjenes point, skal medlemmer forevise deres Finnair Plus-kort, når de lejer en bil. Der gives kun point med tilbagevirkende kraft i henhold til afsnit 3.6 for billejeaftaler, der ikke er oprettet mere end seks (6) måneder forinden.

3.17
På partnerhoteller gives der et separat aftalt antal point pr. overnatning eller ophold. Medlemskortet skal forevises ved check-in for at sikre, at pointene krediteres kontoen. Hvis to medlemmer deler ét hotelværelse, gives der kun point til ét af dem. Der kan kun gives point én gang for ét hotelværelse pr. nat eller pr. ophold. Der gives kun point med tilbagevirkende kraft for hotelfakturaer, der ikke er lavet mere end seks (6) måneder forinden.

3.18
Point tildeles for køb (undtagen bar- og snacksortimentet) på Finnair-afgange på vilkår fastsat separat af Finnair, når medlemmer viser deres Finnair Plus-kort ved kassen. Der tildeles point for forudbestillinger, hvis Finnair Plus-medlemsnummeret angives i bestillingsformularen. Point kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

3.19
Så vidt det er aftalt giver Finnair og dennes finansieringsvirksomhedspartnere Finnair Plus-point ved køb foretaget med et Finnair Plus MasterCard og Finnair Plus Visa. Ved at benytte disse kort som betalings- eller kreditkort til betaling af produkter og tjenester optjenes der Finnair Plus-point på kortets primære indehavers konto. Der optjenes ikke point på kontanthævninger, på fakturaer betalt fra kreditkontoen eller på kontooverførsler. De optjente point tæller ikke på medlemmets niveaupointsaldo.

3.20
Der samles Finnair Plus-point fra tjenester, der leveres af andre samarbejdspartnere som separat aftalt. Visse begrænsninger kan være gældende for tildeling af point med tilbagevirkende kraft.

4. Indløsning og brug af bonus

4.1 Generelt
Alle Finnair Plus-rejsebonusser bestilles fra Finnair Plus Servicecenter eller via de kanaler, der stilles til rådighed af dette. Bonussen kan kun indløses ved brug af Finnair Plus-point eller en kombination af point og penge. Oplysninger, om hvor mange point en bestemt bonus kræver, er tilgængelige på internettet eller fra Finnair Plus Servicecenter. Visse bonusser kan kun indløses online. Det tilsvarende antal point trækkes fra kontoen, når bonussen bestilles. Bonusser kan ikke omregnes til kontanter, og der kan heller ikke tages to overlappende bonusser. Mistede, stjålne eller ubrugte billetter eller bonusværdikuponer kan ikke krediteres eller indløses. Finnair Plus Servicecenter har ret til at opkræve en kunde for en bonus med tilbagevirkende kraft, hvis medlemmet ikke har det påkrævede antal point til at betale for bonusrejsen. Gebyret for bonus fastsættes efter bonussens nuværende ordinære pris. Der vil også blive opkrævet et servicegebyr.

4.2
En bonus kan gives til en anden person. Hans/hendes navn skal angives, når bonussen bestilles. De medlemmer, der ønsker at give en stedfortræder tilladelse til at bruge deres konto, skal forevise en skriftlig godkendelse til Finnair Plus Servicecenter.

4.3
Finnair og dennes partnere er på et hvilket som helst tidspunkt berettiget til, efter eget forgodtbefindende, at bestemme, hvilken slags bonusser der gives til medlemmer. Finnair og dennes partnere er hermed berettiget til at begrænse antallet af bonusser eller afstå fra at give bonusser i en specificeret periode.

4.4
Bonusreservationer skal foretages mindst 7 dage og højst 360 dage inden den planlagte dato for brug. Hvis en billet leveres til et medlem via post, er den minimale leveringstid i Finland 7 dage og for udlandet 10-30 dage. Finnair forbeholder sig ret til at nægte at acceptere bestillinger, der er foretaget mindre end syv (7) dage før datoen for brug. Mere detaljerede regler angående reservation og køb er tilgængelige fra Finnair Plus Servicecenter.

4.5
Medlemmer betaler selv lufthavnsskatter, passagergebyrer, servicegebyrer og andre betalinger, der er fastsat af Finnair eller myndighederne. Medlemmer er ansvarlige for alle skatter og lignende betalinger (inklusive moms) i forbindelse med bonussen eller fordelen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Finnair er ikke ansvarlig over for medlemmer for eventuelle skatter eller andre omkostninger. Skatter bliver ikke refunderet, hvis bonusrejsen blev annulleret, efter at billetten blev indløst. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller andre omkostninger, der måtte tilskrives medlemmet. Medlemmer er selv ansvarlige for at få udstedt visa og andre officielle dokumenter.

4.6
Værdien af bonusrejser eller andre Finnair Plus-tilbud kan ikke bestemmes ved at sammenligne dem med afgange, overnatninger på hoteller eller andre lignende tjenester, hvor normale priser er gældende. Prisen på en flybillet varierer i henhold til, hvornår og hvor den blev købt og den pågældende type billet. Det samme gælder også for andre bonusser. Værdien af bonusrejser er også begrænset af det faktum, at de er mindre tilgængelige end billetter til normal pris og underlagt reservationsbegrænsninger. Vilkårene for køb af billetter er angivet separat.

4.7 Annullering af bonusser
Med hensyn til en bonus, der er givet af en af Finnairs partnere, gælder annulleringsvilkårene for den pågældende partner eller de generelle vilkår for pakkerejser. Disse vilkår fastsætter, hvilke betalinger et medlem, der annullerer en bonus, skal foretage som konsekvens af annulleringen, og om visse betalinger, der er foretaget af medlemmet (f.eks. lufthavnsskatter og passagergebyrer), vil blive refunderet til ham/hende i forbindelse med annulleringen. Hvis et medlem annullerer en bonus, inden den bruges, returnerer Finnair de point, der er trukket fra den ubrugte bonus, ved forevisning af en værdikupon eller et andet lignende dokument. Hvis en værdikupon (f.eks. en hotelværdikupon), der er gyldig i en fast periode, forevises, returnerer Finnair dog ikke pointene, selvom værdikuponen ikke er brugt. Hvad angår rejsebonusser er afsnit 4.11 og annulleringsvilkårene for det pågældende flyselskab gældende.

4.8 Bonusrejser
Bonusrejser kan indløses til Finnairs eller Finnair Plus-partnernes ruteflyvninger. Der er et begrænset antal pladser i den passagerklasse, der er påkrævet til bonusrejser. Bonusrejser kan ikke reserveres på visse angivne tidspunkter eller på visse angivne ruter. Finnair og dennes partnere er berettiget til at begrænse antallet af bonusrejser efter eget forgodtbefindende. Oplysninger om sådanne begrænsninger er tilgængelige via internettet og Finnair Plus Servicecenter. Medlemmer er derfor ikke berettiget af deres point til en plads på en bestemt ruteflyvning. Hvis afgangen betjenes sammen med et andet flyselskab, gives der kun bonusser fra de pladskvoter fra flyselskaber, der deltager i Finnair Plus-programmet. Billetter til bonusrejser kan kun indløses hos særligt udpegede Finnair-kontorer. Der kan ikke indløses rejsebonusser til Finnair-pakkerejser med Finnair Plus-point.

4.9
Der skal være en bekræftet plads til alle etaper i en bonusrejse. De bonusser, der er indløst på ruteflyvninger, kan ikke kombineres med andre billettyper eller rabatbilletter eller anvendes i en delvis betaling for et hvilket som helst andet gebyr, dog med de undtagelser, der er henvist til i afsnit 4.12.

4.10
Alle bonusrejser er returrejser og skal returnere til afgangsstedet (med undtagelse af enkeltbonusrejser). Det er muligt at returnere fra en anden destination (der er visse undtagelser fra individuelle flyselskaber), selvom antallet af point, der trækkes for bonussen, altid vil være baseret på den højere sektor. Rejser kan ikke afbrydes af stopovers og skal i stedet fortsætte til destinationen ved den næste tilgængelige afgang. Én mellemlanding er dog tilladt ved interkontinentale afgange. Der kan ikke foretages tur/retur-bonusrejser på samme dag. Bonusbilletter for ruteflyvninger er gældende i 12 måneder, og returrejsen skal altid være foretaget inden for denne periode.

4.11
Pointene fra ikke-brugte bonusrejser (Finnair-afgange og Finnair Plus-partnerafgange) flyttes tilbage til medlemmets konto, forudsat at rejsen blev annulleret, inden billetten blev indløst, og at Finnair Plus Servicecenter blev informeret om annulleringen senest på hverdagen før rejsen. Hvis rejsen annulleres, efter at billetten blev indløst, men inden starten på rejsen, flyttes pointene tilbage til medlemmets konto ved indlevering af den ubrugte billet. Medlemmet opkræves et annulleringsgebyr på EUR 50 pr. billet eller et tilsvarende beløb i en anden valuta. Restbeløbet, dvs. skatter og passagergebyrer, tilbageføres. Hvis der foretages en ændring til rejsen, efter at billetten allerede er blevet udstedt, opkræves medlemmet et gebyr på EUR 50 eller et tilsvarende beløb i en anden valuta, samt de skatter og passagergebyrer, der er tilskrevet pga. ændringen. Med Classic-bonusser er det muligt at foretage ændringer af returrejser mod betaling af et ændringsgebyr på EUR 50 pr. passager. Ændringer skal foretages mindst én dag inden den oprindelige returrejse, og ændring af ruten er ikke tilladt. Det er kun muligt at foretage ændringer af bonusrejser på afgange, der drives Finnair. Hvis medlemmet ikke annullerer flyrejsen (manglende fremmøde), vil pointene ikke blive returneret. En Finnair-bonusrejsebillet er kun gyldig til den flyverute, som den er udstedt til.

4.12 Opgraderingsbonusser på Finnair-afgange
Der kan kun foretages opgraderinger til Finnair-rutefly (et AY-fly og AY-koden på billetten). Medlemmet skal have en bekræftet Economy Class-reservation og en indløst flybillet, hvortil Finnair Plus Servicecenter kan tilknytte bonussen. Der kan kun gives opgraderingsbonusser for billetter, der er udstedt til offentliggjorte billetpriser. Begrænsningerne for den oprindelige Economy Class-billet er gældende uanset opgraderingen. I tilfælde af omdirigering er reglerne for reservationsklassen for den oprindelige billet gældende, og rejsen foregår på Economy Class. Selvom der er begrænsede pladser, forsøger Finnair at bekræfte opgraderingen 37 timer før afgangen på den ønskede måde, medmindre reservationer på afgangen forhindrer dette. Hvis opgraderingen ikke er bekræftet på dette tidspunkt, vil ventelisten blive annulleret, og point/værdikuponer vil blive refunderet i løbet af 1-4 hverdage. Opgraderingsbonusser kan kun anvendes til at avancere én rejseklasse ad gangen. Det er ikke muligt at bruge en opgraderingsbonus på visse separat udpegede Finnair-afgange. Finnair er berettiget til at komme med begrænsninger for opgraderingsbonusser og at foretage ændringer i disse begrænsninger efter eget skøn. Oplysninger om begrænsninger er tilgængelige via internettet og Finnair Plus Servicecenter.

4.13 Andre bonusser
Værdikuponen for bonussen skal bestilles online via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Gyldigheden og eventuelle andre begrænsninger relateret til bonussen vises på dokumentet, der sendes til medlemmer via e-mail. Værdikuponer til Priority Club Rewards skal bestilles fire (4) uger inden den tiltænkte brug.

4.14
Reservationer foretages af medlemmerne selv direkte hos reservationscenteret for en partner efter eget valg. Ved reservation skal medlemmer angive, at det er for en Finnair Plus-bonus. Den originale bonusværdikupon skal forevises, når bonussen bruges.


4.15 Bonusser ved billeje
Bonusser er tilgængelige på de vilkår, der er fastsat af hvert biludlejningsfirma. Alle udgifter til brændstof, yderligere forsikring og andre udgifter betales af lejerne selv. Biler skal altid returneres til det sted, hvorfra de blev udlejet. Normale biludlejningskrav, som f.eks. alder, kørekort og kreditværdighed (et internationalt kreditkort), skal overholdes for bonusudlejninger.

4.16
Værdikuponer udstedes i navnet på den aktuelle fører, hvis navn også skal være på lejeaftalen. Der kan ikke foretages ændringer på værdikuponer, undtagen af Finnair Plus Servicecenter eller det pågældende biludlejningsfirma.

4.17 Overnatningsbonusser på hoteller
Hoteller, der deltager i Finnair Plus-programmet, forbeholder sig ret til at begrænse antallet af bonusovernatninger efter område eller hotel, til at opkræve mere end én bonusværdikupon pr. værelse og til at fastsætte andre vilkår og begrænsninger for brugen af en bonus. Priority Club Rewards fastsætter pointkravene for deres egne bonusser.

5. Ophør eller ændring af Finnair Plus-program, ophør af medlemskab

5.1
Finnair kan til enhver tid afvikle Finnair Plus-programmet eller udskifte det med et andet program ved at underrette medlemmer skriftligt om det mindst seks (6) måneder før en sådan afvikling. Point er gyldige i seks (6) måneder fra datoen for underretningen; herefter annulleres alle point. Finnair er ikke forpligtet til på nogen måde at kompensere for eventuelle ubrugte point eller bonusser.

5.2
Finnair er til enhver tid berettiget til at afbryde medlemskabet for et hvilket som helst medlem, uden at medlemmet har givet en gyldig årsag dertil ved at informere det pågældende medlem seks (6) måneder inden ophør af medlemskab. Medlemmets point forbliver gyldige i seks (6) måneder med start fra datoen for underretningen; herefter annulleres alle point. Finnair er ikke på nogen måde forpligtet til at kompensere for eventuelle ubrugte point eller bonusser.

5.3
Finnair er til enhver tid berettiget til at afbryde medlemskabet for et medlem, når medlemmet har givet en gyldig årsag dertil. Derudover er Finnair i sådanne tilfælde berettiget til at annullere medlemmets point uden forudgående varsel. Ovenstående gyldige grunde, der er givet af et medlem, inkluderer ethvert brud på de regler, der er angivet heri, eller forfalskning, ændring, salg eller uautoriseret overførsel til en anden person af dokumenter som f.eks. flybilletter eller værdikuponer, der berettiger et medlem til bonusser.

5.4
Medlemmer er berettiget til at afbryde medlemskabet på et hvilket som helst tidspunkt ved at underrette Finnair Plus Servicecenter om dette skriftligt. Finnair annullerer medlemmets point efter at have modtaget underretning. Medlemskabet ophører, når et medlem dør.

5.5
Finnair er til enhver tid berettiget til, efter eget skøn, at foretage ændringer i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-reglerne og de bonusser, der gives til medlemmer (inklusive ændringer af partnere, opsparing af point, opsamlede point, antallet af point, der kræves til bonusser, tildeling af rejsebonusser og begrænsninger vedrørende dem, proceduren for indløsning af bonusser og gyldigheden af point). Sådanne ændringer træder i kraft med det samme og uden forudgående varsel, medmindre andet er angivet af Finnair. Finnair underretter medlemmer om ændringer via Finnair Plus-internetsiderne. Der er også underretninger om ændringer i Finnair Plus News og lignende publikationer, hvis sådanne underretninger er aktuelle på tidspunktet for offentliggørelsen. Finnair gør sit bedste for at holde kunder opdaterede om tjenesterne i Finnair Plus-programmet. Medlemmer kan finde de seneste aktuelle oplysninger på internettet eller fra servicecenteret. Medlemmer godkender eventuelle ændringer ved at fortsætte brugen af deres Finnair Plus-kort. Hvis et medlem ikke godkender ændringerne, er han/hun berettiget til at afbryde medlemskabet i henhold til afsnit 5.4. Finnair er ikke ansvarlig for tab forårsaget af ændringerne (inklusive tab af point, tab af fordele eller forringelse af fordele), og Finnair er heller ikke forpligtet til at kompensere for disse tab på nogen anden måde.

5.6
Finnair er berettiget til at bringe en kundes Finnair Plus-medlemskab til ophør ved at fjerne hans/hendes personlige oplysninger og medlemsnummer fra Finnair Plus-medlemsregisteret, hvis der ikke er registreret transaktioner på medlemmets konto i de sidste ti (10) år, således at der ikke er nogen gyldige Finnair Plus-point.
Kunder kan tilmelde sig Finnair Plus-programmet igen ved at udfylde en ansøgning om Finnair Plus-medlemskab.

6. Andre vilkår

6.1
Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle tab relateret til medlemskab i Finnair Plus-programmet eller til et medlem, medmindre Finnair har forårsaget et sådant tab bevidst eller via grov uagtsomhed.

6.2
Det yderste vil blive gjort for at løse alle uafklarede sager som resultat af driften af programmet, med udvisning af velvilje mellem Finnair og medlemmer. Finsk lovgivning vil være gældende, hvad angår Finnair Plus-programmet, og eventuelle uoverensstemmelser vil blive løst i en underinstans i Finland.

6.3
Adskillige Finnair-partnere deltager i tjenesterne i Finnair Plus-programmet. Udover oplysninger vedrørende Finnair Plus-programmet, der er distribueret via Finnair Plus-kundepost, kan marketingmateriale fra Finnair og dennes partnere også blive leveret til medlemmer. Finnair kan overdrage personlige data om medlemmer til sine partnere med det formål, at partnerne kan markedsføre direkte til medlemmerne. Finnair Plus-partnere kan derfor også bruge oplysningerne i Finnair Plus-kunderegistreret til deres egen direkte marketing. Partnere overfører ikke kundeoplysninger til tredjeparter. Medlemmer er berettiget til at forbyde overførsel af deres personlige data til Finnairs partnere ved skriftligt at underrette Finnair Plus Servicecenter om dette. Hvis du vælger ikke at modtage marketingmails fra Finnair, sender vi dig kun e-mails vedr. transaktioner om din konto og dit medlemskab, f.eks. en månedlig e-mail om pointsaldo. Du kan ikke afmelde disse e-mails.

6.4
Brug af point optjent på arbejdsgiverbetalte forretningsrejser er underlagt instrukser fra arbejdsgiveren og relevant lovgivning, herunder skattelovgivningen, som skal overholdes, når du gør brug af fordelene. Nogle lande kan have specifik lovgivning for ansatte i den offentlige sektor, og vi anbefaler, at du sætter dig ind i og forstår disse regler, hvis de er relevante for dig. Nogle fordele kan medføre skattemæssige konsekvenser, f.eks. beskatning af frynsegoder. Vi anbefaler, at du kontakter din revisor eller en rådgiver for at sikre dig, at du forstår eventuelle skattemæssige konsekvenser. Yderligere oplysninger for finske kunder kan også findes på det finske skattevæsens hjemmeside: www.vero.fi.

6.5
Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i disse regler. Der forbeholdes ret til ændringer.

Navigerede til side: Finnair Plus-regler