Finnair Plus-regler | Finnair

Finnair Plus-regler

Få mere at vide om Finnair Plus-reglerne.

Finnair Plus

1.1
Finnair Oyj (herefter "Finnair") forbeholder sig ret til at ændre og fortolke alle regler vedrørende Finnair Plus-programmet. Alle beslutninger truffet af Finnair er bindende i hvert enkelt tilfælde. Finnair er ikke ansvarlig for krav, der fremsættes for de produkter og tjenester, der tilbydes af Finnairs partnere. Hver partnervirksomhed er ansvarlig for sine egne produkter og tjenester.

1.2
Finnair har ret til at udøve sin diskretion ved at tilbyde visse fordele, såsom særlige kampagner, til visse medlemmer. Finnair er derfor ikke forpligtet til at tilbyde sådanne fordele til alle medlemmer.

2.1
Medlemskab af Finnair Plus er gratis. Medlemskabet er personligt og åbent for alle personer, der er over to (2) år gamle. Medlemmer mellem alderen 2 og 17 år bliver tilmeldt Finnair Plus Junior-programmet. Personer, der er under 18 år gamle, skal have en værges samtykke for at kunne blive medlem og indløse bonusser. De skal også angive kontaktoplysninger for deres værge, når de melder sig ind. Værgen er ansvarlig for Junior-medlemmets brugernavn, adgangskode og brug af Avios og for at sikre, at Junior-medlemmet overholder vilkårene og betingelserne i Finnair Plus-programmet. Værgen skal også være Finnair Plus-medlem. Medlemskabet af Finnair Plus Junior-programmet slutter, når medlemmet bliver 18 år. 

2.2
Når du tilmelder dig Finnair Plus-loyalitetsprogrammet, er det nødvendigt at acceptere reglerne og betingelserne. Kun én person per medlemsnummer kan accepteres som medlem. Medlemskabet registreres ved at åbne en Finnair Plus-konto i navnet på den pågældende person. Virksomheder, organisationer og foreninger er ikke berettiget til medlemskab. Finnair Plus-medlemmer godkender Finnair Plus-reglerne ved at acceptere regler og betingelser, når de tilmelder sig programmet. Brug af et Finnair Plus-medlemskab som sådan betragtes som en indikation af godkendelse af Finnair Plus-reglerne.

2.3
Medlemskabet og den personlige registreringsperiode begynder, når oplysningerne er blevet registreret i Finnair Plus-systemet. Registreringsperioden er personlig og varer i 12 måneder. Et digitalt Finnair Plus-medlemskort med et personligt medlemsnummer er tilgængeligt i Finnair-appen, når de er logget på.

2.4
Finnair Plus-medlemskort er ikke betalingskort eller kreditkort.

2.5
Medlemmer er forpligtede til at sørge for, at deres kontaktoplysninger er opdaterede. Desuden skal medlemmer være opmærksomme på ændringer i reglerne for programmet.

2.6
Alle transaktioner på en Finnair Plus-medlemskonto kan ses ud fra saldoen og transaktionerne ved at logge ind på Finnair Plus-kontoen på Finnairs hjemmeside eller Finnair-appen. Avios- og niveaupointsaldoen på transaktionslisten viser de godkendte Avios- og niveaupoint. Finnair forbeholder sig retten til at fjerne Avios, niveaupoint eller andre fordele, der er blevet indsat på en konto ved en fejl.

2.7
Finnair Plus-programmet har i alt fem niveauer: Finnair Plus Basic, Finnair Plus Silver, Finnair Plus Gold, Finnair Plus Platinum og Finnair Plus Platinum Lumo. Hvert niveau giver medlemmer ret til forskellige former for fordele. Et medlems niveau bestemmes af antallet af niveaupoint, der indsamles i løbet af registreringsperioden. Detaljerede oplysninger om niveauer og fordele findes på Finnairs hjemmeside. Finnair forbeholder sig retten til at ændre Finnair Plus-niveausystemet (herunder afskaffelse af niveausystemet) og de fordele, de forskellige niveauer giver adgang til, efter eget forgodtbefindende. Finnair er også berettiget til at ændre det antal Finnair Plus-niveaupoint, der kræves til de enkelte niveauer. 

3.1 Generelt
Finnair Plus-programmet bruger Avios som loyalitetsvaluta. Avios kan bruges til at betale for flyrejser, ekstratjenester og produkter samt tjenester, der leveres af Finnair Plus-partnere.  

Niveaupoint giver Finnair Plus-medlemmer mulighed for at avancere i Finnair Plus’ medlemsniveauer.  

For at få Avios og niveaupoint registreret automatisk skal medlemmer oplyse deres medlemsnummer, når de foretager en reservation, tilføje medlemsnummeret direkte til reservationen eller fremvise medlemskortet, når de bruger tjenester fra Finnair Plus-partnere.

Avios kan først optjenes, når medlemskabet er påbegyndt. De tildelte Avios er personlige og kan ikke indløses til kontanter. Avios kan kun optjenes af medlemmer, der flyver eller anvender Avios-givende tjenester fra Finnair Plus-partnere. Personer, der betaler for en rejse eller tjeneste, er kun berettiget til Avios, hvis de selv anvender tjenesten.  

Optjente Avios kan overføres fra én Finnair Plus-konto til en anden Finnair Plus-konto. Overførslen af Avios sker ved at logge ind på Finnair Shop online. Avios kan ikke overføres til et Finnair Plus Junior-medlems konto. Der opkræves et servicegebyr for overførsler af Avios, medmindre andet er angivet. Avios kan kun optjenes i ét loyalitetsprogram ad gangen og kan ikke overføres fra én Finnair Plus-konto til et andet loyalitetsprogram eller omvendt, medmindre andet er angivet. Avios kan kun overføres online, når afsenderen har haft en Finnair Plus-konto i mere end 90 dage. Overførsler af Avios før dette skal foretages via Finnairs kundeservice.  

Der tildeles ikke Avios for afgange eller tjenester, som medlemmer drager fordel af via et andet bonussystem. Det samme gælder for gratis billetter, kontrakt-, tillægs-, bytte-, Finnair Plus Money+Avios-tilbud eller nedsatte flybilletter til rejsebranchen. Der tildeles ikke Avios for flybilletter til børn under to år, som ikke har eget sæde. 

3.2 Optjening af Avios fra flyrejser

3.2.1 Generelt
De Avios og niveaupoint, der optjenes i forbindelse med flyrejser, registreres udelukkende på en Finnair Plus-konto ud fra de pågældende brugte billetter. Avios og niveaupoint registreres i henhold til rejsedatoen angivet på flybilletten. Der tildeles ikke Avios og niveaupoint for udløbne, indløste, ubrugte eller annullerede billetter eller for billetter, der er ændret til et flyselskab, der ikke deltager i dette loyalitetsprogram. Avios og niveaupoint tildelt for godkendte billetter registreres efter afgangen, hvis medlemmer oplyser deres Finnair Plus-medlemsnummer ved booking af billetten eller ved check-in. Medlemsnumre indtastes i reservationssystemet. Når medlemsnummeret angives under bookingen eller check-in, registreres Avios og niveaupoint inden for én til fire uger efter afgangen.  

Avios for nonstop- og ikke-direkte ruteflyvninger med Finnair (AY) tildeles på baggrund af afrejsested og destination som angivet på billetten. Hvis der skiftes fly i løbet af rejsen, og flynummeret ændres, tildeles Avios på baggrund af rejsens forskellige segmenter. For andre tjenester er antallet af Avios baseret på separate aftaler.  

3.2.2 Finnair-afgange
Der tildeles Avios og niveaupoint for alle Finnairs (AY) ruteflyvninger, hvor den offentliggjorte billetpris er betalt. Finnairs flyselskabskode (AY) skal fremgå af billetten som ”CARRIER”. Finnair forbeholder sig ret til at udpege ruteflyene og billetpriser og billettyper, der er medtaget i Finnair Plus-programmet til enhver tid. 

Flyrejser booket før den 9. marts 2024

For flyrejser, der bookes før 9. marts 2024, tildeles Avios i henhold til følgende regler. For Finnair-rutefly (AY0001-AY2000, AY3101-AY3300 og AY7001-AY7500) og Finnairs partnerbustjenester (AY9601-AY9602 og AY9605-AY9606), når de reserveres som forbindelse til Finnair-fly, angiver Finnair grundlaget for antallet af tildelte Avios afhængigt af rejseområdet, billettypen og rejseklassen, som vist på Finnairs hjemmesider. For codeshare-afgange (AY2501-AY7000) tildeles Avios i henhold til billettype/rejseklasse og den afstand, der rejses i miles, som vist i tabellen på Finnairs hjemmesider. For Finnair-charterfly (AY2001-AY2500), der afgår fra Finland, tildeles Avios i henhold til en separat tabel, der er tilgængelig på Finnairs hjemmesider.

Avios tildeles ikke for ekstratjenester i forbindelse med en flyvning, der er booket før den 9. marts 2024.  

Flyrejser booket den 9. marts 2024 eller senere

For flyrejser, der bookes den 9. marts 2024 eller senere, tildeles Avios i henhold til følgende regler. For planlagte Finnair-flyvninger (AY0001-AY2000, AY3101-AY3300 og AY7001-AY7500) og Finnairs partnerbustjenester (AY9601-AY9602 og AY9605-AY9606) tildeles Avios fra flybillettens grundpris, den samlede pris for ekstratjenester og det mulige ekstragebyr, som flyselskabet fastsætter, når de reserveres som forbindelse til Finnair-fly. Ekstragebyret kan findes i prisoversigten under bookingprocessen i sektionen ”Skatter, gebyrer og afgifter som ekstra gebyr”. Avios tildeles ikke for skatter, andre gebyrer, lufthavns- eller servicegebyrer. Avios tildeles ikke for ekstratjenester, som er købt om bord på flyet eller i forbindelse med tillægsrejser. Antallet af tildelte Avios varierer alt efter niveauet. Optjeningen af Avios pr. brugt euro og niveau kan ses på Finnairs hjemmesider.  

For codeshare-afgange (AY2501-AY7000) tildeles Avios i henhold til billettype eller rejseklasse og den afstand, der rejses i miles, som vist i en tabel på Finnairs hjemmesider. For Finnair-charterfly (AY2001-AY2500), der er arrangeret af en tredjepart (f.eks. Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel), og for Finnair-rutefly (AY0001-AY2000, AY3101-AY3300 og AY7001-AY7500), der sælges af en tredjepart (Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel), tildeles Avios i henhold til Finnairs’ hjemmeside. Avios tildeles ikke for ekstratjenester købt i forbindelse med rejser på Finnair-charterfly eller Finnair-rutefly, der er solgt af en tredjepart.

For Finnair-charterfly (AY2001-AY2500), der arrangeres af en tredjepart (f.eks. Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjæreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel), tildeles Avios også i overensstemmelse med en separat tabel, der er tilgængelig på Finnairs hjemmesider.

I tilfælde, hvor indtægtsoplysninger af tekniske årsager ikke er tilgængelige, tildeles Avios og niveaupoint baseret på billettype eller rejseklasse og den afstand, der rejses i miles. 

3.2.3 Partnerflyvninger
Der tildeles også Avios for eventuelle partnerflyselskabers afgange, forudsat at partnerens flyselskabskode fremgår af billetten som ”MARKETING CARRIER”, og at flyvningen foretages af et fly tilhørende partneren. Avios tildeles for rejseklasse, bookingklasse og afstand fløjet i miles. Niveaupoint tildeles ikke fra partnere, medmindre andet er angivet. 

3.3 Optjening af niveaupoint
Ud over Avios kan medlemmer optjene niveaupoint. Niveaupoint tildeles for Finnairs og andre oneworld-flyselskabers rutefly, og de gør det muligt for medlemmer at avancere til højere niveauer i Finnair Plus-programmet. Optjeningen af niveaupoint på flyrejser svarer til optjeningen af Avios. 

3.4 Avios’ gyldighed
Avios er gyldige i 18 måneder fra den seneste Avios-aktivitetsdato (optjening eller brug af Avios). Hver aktivitet videregiver gyldighedsdatoen af alle Avios i 18 måneder. Ubrugte Avios udløber og bliver automatisk annulleret, hvis der ikke er nogen aktivitet inden for en 18-måneders periode. Udløbsdatoen kan findes på medlemmets Finnair Plus-konto på hjemmesiden eller i Finnair-appen. Finnair er ikke forpligtet til at informere medlemmer om Avios, der snart udløber. Overførsel af Avios mellem konti (enten mellem Finnair Plus-konti eller mellem en Finnair Plus-konto og en loyalitetsprogramkonto for et andet flyselskab) påvirker ikke Avios’ udløbsdato.

3.5 Aflyste eller forsinkede flyvninger
Der tildeles Avios og niveaupoint for Finnair-afgange, der aflyses eller forsinkes af tekniske årsager (herunder omdirigering foretaget af ovennævnte årsager), forudsat at medlemmet har en billet (AY-kode på billetten) og en garanteret plads‎ på den pågældende afgang. I tilfælde af force majeure, f.eks. aflysning af en afgang pga. vejrforhold eller af andre årsager, der ligger uden for Finnairs kontrol, tildeles der ikke Avios eller niveaupoint. Avios og niveaupoint tildeles heller ikke, når en omdirigering sker på grund af force majeure eller af andre årsager, der ligger uden for Finnairs kontrol. Hvis en Finnair-afgang er forsinket (på grund af force majeure eller en anden årsag), og hvis et medlem derfor ikke når en afgang, der varetages af en Finnair-partner, tildeles medlemmet ingen Avios og niveaupoint for partnerflyselskabets afgang.

Hvis afgangen varetages af et andet flyselskab end Finnair, tildeles der ingen Avios eller niveaupoint for en aflyst eller forsinket afgang af en teknisk årsag (herunder omdirigeringer foretaget af ovennævnte årsager). Avios og niveaupoint tildeles heller ikke, hvis afgangen er forsinket eller aflyses på grund af force majeure eller af andre årsager, der ligger uden for partnerens kontrol. Avios og niveaupoint tildeles heller ikke, når en omdirigering sker på grund af force majeure eller af andre årsager, der ligger uden for en partners kontrol. Ændringer, der foretages på disse afgange, f.eks. omdirigeringer eller aflysninger af afgange, gør under ingen omstændigheder medlemmerne berettiget til Avios eller niveaupoint. 

3.6 Krav om manglende Avios
Avios kan kun registreres med tilbagevirkende kraft ved fremvisning af nedenstående dokumenter:

  • For flyrejser: en kopi af flybilletten og boardingkortet. 
  • For e-billetter: rejseplanen/kvitteringen. En boardingkort-talon er ikke tilstrækkelig. 
  • For hoteller: en kopi af fakturaen.
  • For billeje: en kopi af lejekontrakten.
  • Andre tjenester: kopi af fakturaen eller kvitteringen
  • Transaktioner, der er ældre end seks (6) måneder, registreres ikke med tilbagevirkende kraft. Bemærk: Avios kan tildeles med tilbagevirkende kraft fra én (1) til seks (6) måneder efter transaktionen, afhængigt af samarbejdspartneren. 

Bemærk, at Finnair Plus ikke returnerer dokumenterne.

Bemærk, at visse samarbejdspartnere ikke tildeler Avios med tilbagevirkende kraft.

Virksomheder, der deltager i Finnair Plus-programmet, forbeholder sig ret til ikke at tildele Avios for de tjenester, de tilbyder, eller kun at tildele nogle af de Avios, der normalt tildeles. Nogle partnere tildeler slet ikke Avios. Mere detaljerede oplysninger om begrænsninger af denne art eller om ændringer, der er foretaget af dem, er tilgængelige på Finnairs hjemmesider (finnair.com og finnairshop.com).

Medlemmer kan optjene Avios og niveaupoint efter at være blevet medlemmer. Avios for én enkeltrejse eller returrejse med Finnair eller partnerfly, der indsendes med medlemsansøgningen, kan godkendes med tilbagevirkende kraft, forudsat at afgangen ikke blev foretaget mere end tredive dage inden ansøgningen. Der tildeles ingen niveaupoint fra sådanne transaktioner med tilbagevirkende kraft. 

3.7 Optjening af Avios via tjenester fra andre partnere, som ikke er flyselskaber
Finnair har indgået en aftale med de partnere, der henvises til på Finnair Plus-hjemmesiderne (finnair.com og finnairshop.com), vedrørende samarbejde med Finnair Plus-programmet. Oplysninger om optjeningen af Avios er tilgængelige på finnairshop.com. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i disse regler. Retten til at foretage ændringer forbeholdes. Finnair Plus-medlemmer kan ikke kræve kredit for Avios eller bonusser, hvis samarbejdsaftalen er blevet ændret i denne henseende.

Finnair har indgået en aftale med de partnere, der henvises til på Finnair Plus-hjemmesiderne (finnair.com og finnairshop.com), vedrørende samarbejde med Finnair Plus-programmet. Oplysninger om optjeningen af Avios er tilgængelige på finnairshop.com. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i disse regler. Retten til at foretage ændringer forbeholdes. Finnair Plus-medlemmer kan ikke kræve kredit for Avios eller bonusser, hvis samarbejdsaftalen er blevet ændret i denne henseende.

For billeje tildeles der et separat aftalt antal Avios, hver gang en bil lejes i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat af biludlejningsfirmaet. For at sikre, at der tildeles Avios, skal medlemmer fremvise deres Finnair Plus-medlemskort, når de lejer en bil. Avios tildeles kun med tilbagevirkende kraft i henhold til afsnit 3.6 for billejeaftaler, der er indgået højst seks (6) måneder forinden.

Ved ophold på partnerhoteller tildeles der et separat aftalt antal Avios per overnatning eller ophold. Medlemskortet skal fremvises ved check-in for at sikre, at Avios overføres til kontoen. Hvis to medlemmer deler ét hotelværelse, tildeles der kun Avios til ét af medlemmerne. Der kan kun tildeles Avios én gang for ét hotelværelse per nat eller pr. ophold. Der tildeles kun Avios med tilbagevirkende kraft for hotelregninger, der er oprettet højst seks (6) måneder forinden.

På den aftalte måde giver Finnair Plus og dets finansieringsselskabspartnere Avios for køb foretaget med et Finnair Plus co-brandet kreditkort. Alle vilkår og betingelser kan findes på hjemmesiden tilhørende den virksomhed, der udsteder kreditkortet.

Avios optjenes på tjenester, der leveres af andre samarbejdspartnere som aftalt separat. Der kan være visse begrænsninger på tildeling af Avios med tilbagevirkende kraft. 

4.1 Generelt
Det tilsvarende antal Avios eller fordele trækkes fra kontoen, når bonussen reserveres. Bonusser kan ikke konverteres til kontanter, og to overlappende bonusser eller mere kan heller ikke indløses. Mistede, stjålne eller ubrugte fordele, billetter eller tillægskuponer krediteres eller indløses ikke. Finnair Plus har ret til at debitere en kunde med tilbagevirkende kraft for en bonus, hvis medlemmet ikke har det nødvendige antal Avios/fordele til at betale for den. Gebyret for bonussen bestemmes af den aktuelle standardpris. Der opkræves også et servicegebyr.

Finnair og dennes partnere er berettiget til at afgøre, hvilke bonusser der gives til medlemmer på et hvilket som helst tidspunkt. Finnair og dennes partnere er hermed berettiget til at begrænse antallet af bonusser eller afstå fra at tildele bonusser i en bestemt periode.

Værdien af tillægsrejser eller andre Finnair Plus-tilbud kan ikke bestemmes ved at sammenligne dem med afgange, overnatninger på hoteller eller andre sådanne tjenester, for hvilke der opkræves normalpris. Prisen på en flybillet varierer efter, hvornår og hvor den er købt, og den pågældende billettype. Det samme gælder også for andre bonusser. Værdien af tillægsrejser er også begrænset af, at de er mindre tilgængelige end billetter til normale billetpriser og er underlagt reservationsrestriktioner. Vilkårene for køb af billetter er angivet separat.

Visse bonusser kan kun indløses online. 

4.2 Tillægsrejser
Finnair Plus-tillægsrejser reserveres via finnair.com, Finnair-appen eller Finnairs kundeservice. Belønningen kan kun indløses ved hjælp af Avios. Oplysninger om mængden af Avios, der skal bruges til en bestemt belønning, er tilgængelige på Finnairs hjemmeside.  

En belønning kan gives til en anden person, og dette andet navn skal gives, når belønningen reserveres. Medlemmer, der ønsker at give en stedfortræder tilladelse til at bruge deres konto, skal give Finnair Plus’ kundeservice skriftlig tilladelse.

Tillægsrejser kan reserveres tidligst 360 dage før den planlagte brugsdato. Mere detaljerede regler angående reservation og køb kan fås hos Finnair’ hjemmesider.

Medlemmerne betaler selv lufthavnsskatter, passagergebyrer, servicegebyrer og andre betalinger, der er fastsat af Finnair eller andre myndigheder. Medlemmer er ansvarlige for alle skatter og lignende betalinger (inklusive moms) i forbindelse med bonussen eller fordele i overensstemmelse med gældende lovgivning. Finnair er ikke ansvarlig over for medlemmer for eventuelle skatter eller andre omkostninger. Skatter refunderes ikke, hvis tillægsrejsen blev annulleret, efter at billetten blev indløst. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller andre omkostninger, som medlemmet måtte pådrage sig. Medlemmerne er selv ansvarlige for at indhente visum og andre officielle dokumenter.

Tillægsrejser kan indløses til Finnairs eller Finnair Plus-partneres rutefly. Der er et begrænset antal sæder i den passagerklasse, der kræves til tillægsrejser. Tillægsrejser kan ikke reserveres på bestemte tidspunkter eller på bestemte ruter. Finnair og dennes partnere er berettiget til at begrænse antallet af tildelte tillægsrejser, som de finder passende. Oplysninger om sådanne begrænsninger er tilgængelige på Finnairs hjemmesider og via Finnair Plus’ kundeservice. Medlemmer er ikke berettiget til et sæde på et bestemt rutefly med deres Avios. Hvis flyvningen drives sammen med et andet flyselskab, tildeles bonusser kun fra antallet af flyselskaber, der deltager i Finnair Plus-programmet. Billetter til tillægsrejser kan kun indløses på særskilt udpegede Finnair-kanaler. Tillægsrejser kan ikke indløses til Finnair-charterrejser med Avios.

Der skal være en garanteret plads for alle etaper på en tillægsrejse. De bonusser, der er indløst på ruteflyvninger, kan ikke kombineres med andre billettyper eller nedsatte billetpriser eller anvendes i en delvis betaling for et hvilket som helst andet gebyr, dog med de undtagelser, der henvises til i afsnit 4.3.

Returrejser skal vende tilbage til afgangsstedet. Det er muligt at returnere fra en anden destination (undtagelser foretages af individuelle flyselskaber), selvom antallet af Avios, der trækkes for bonussen, altid vil være baseret på den højere sektor. Rejser kan ikke afbrydes ved mellemlandinger og skal i stedet fortsættes til destinationen på det næste tilgængelige fly. En mellemlanding er dog tilladt på interkontinentale tur/retur-tillægsrejser. Tur/retur-tillægsrejser kan ikke foretages på samme dag. Bonusbilletter til rutefly er gyldige i 12 måneder fra reservationsdatoen, og returflyet skal altid ligge inden for denne periode.

Avios fra ubrugte tillægsrejser (afgange hos Finnair og Finnair Plus-partnere) flyttes tilbage til medlemmets konto, forudsat at rejsen blev annulleret, inden billetten blev udstedt, og at Finnair Plus’ kundeservice blev informeret om annulleringen senest tre timer før afgangen. Hvis rejsen annulleres, efter at billetten blev udstedt, men inden starten på rejsen (mindst tre timer før), flyttes Avios tilbage til medlemmets konto ved indlevering af den ubrugte billet. Medlemmet opkræves et afbestillingsgebyr på 50 EUR pr. billet eller et tilsvarende beløb i en anden valuta. Restbeløbet, dvs. skatter og passagergebyrer, tilbageføres. Hvis der foretages en ændring til rejsen, efter at billetten allerede er blevet udstedt, opkræves medlemmet et gebyr på 50 EUR eller et tilsvarende beløb i en anden valuta, samt de skatter og passagergebyrer, der er tilskrevet pga. ændringen. Med Finnair Classic-bonusser er det muligt at foretage ændringer af returfly mod betaling af et ændringsgebyr på 50 EUR pr. passager. Ændringer skal foretages mindst tre timer inden det oprindelige returfly, og ændring af ruten er ikke tilladt. Det er kun muligt at foretage ændringer af tillægsrejser på afgange, der drives af Finnair. Hvis medlemmet ikke annullerer flyrejsen (manglende fremmøde), vil Avios ikke blive returneret. En billet til Finnair-tillægsrejse er kun gyldig til det flyselskab, som den er udstedt til. 

4.3 Rejseklasseopgraderinger med Avios eller opgraderingsfordele
Rejseklasseopgraderinger kan kun foretages på Finnair-rutefly (et AY-fly og AY-koden på billetten). Medlemmet skal have en bekræftet Economy Class- eller Premium Economy Class-reservation og en udstedt flybillet. Opgraderinger kan kun gives for billetter, der er udstedt til offentliggjorte billetpriser. Begrænsningerne ved den oprindelige Economy Class- eller Premium Economy-billet er gyldige uanset opgraderingen. I tilfælde af omdirigering overholdes reglerne for reservationsklassen for den oprindelige billet. Selvom antallet af sæder er begrænset, forsøger Finnair at bekræfte opgraderingen 37 timer før afrejse på den ønskede måde, medmindre reservationer på flyet forhindrer dette. Hvis opgraderingen ikke bekræftes på nuværende tidspunkt, vil ventelisten blive annulleret, og Avios/opgraderingsfordele vil blive refunderet inden for 1-4 arbejdsdage. Finnair er berettiget til at fastsætte begrænsninger for rejseklasseopgraderinger og til at foretage ændringer i disse begrænsninger, som det måtte ønskes. Oplysninger om begrænsninger er tilgængelige på Finnairs hjemmeside. Bemærk, at tilgængeligheden af opgraderinger er begrænset, og brug af opgraderingsfordele garanterer ikke en bekræftet opgradering. 

4.4 Andre bonusser
Værdikuponen for fordelen skal bestilles online via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Gyldigheden og eventuelle andre begrænsninger i forbindelse med bonussen kan ses i det dokument, der sendes til medlemmerne via e-mail.  

Medlemmerne foretager selv reservationer direkte hos partnere efter eget valg. Ved reservation skal medlemmer oplyse, at det er for en Finnair Plus-bonus. Den oprindelige tillægskupon skal fremvises, når du bruger bonussen.

Partnere, der deltager i Finnair Plus-programmet, forbeholder sig ret til at begrænse antallet af belønninger efter område eller til at opkræve mere end én tillægskupon eller Avios pr. tjeneste, samt til at fastsætte andre vilkår og begrænsninger for brugen af en belønning.  

4.5 Annullering af bonusser 
Med hensyn til en bonus, der er tildelt af en af Finnairs partnere, overholdes den pågældende partners afbestillingsbetingelser eller de generelle vilkår for pakkerejser. Disse vilkår angiver, hvad et medlem, der annullerer en bonus, skal betale som følge af annulleringen, og om visse betalinger foretaget af medlemmet (f.eks. lufthavnsskatter og passagergebyrer) vil blive refunderet til medlemmet i forbindelse med annulleringen. Finnair returnerer ikke Avios eller kontanter for en tillægskupon (f.eks. en hotelværdikupon), selvom kuponen ikke blev brugt. Med hensyn til tillægsrejser gælder afsnit 4.2 og det pågældende flyselskabs afbestillingsvilkår. 

5.1 Tilknytning af konti
Et medlem skal knytte sin Finnair Plus- og British Airways Executive Club-konto sammen for at kunne overføre Avios mellem Finnair Plus- og British Airways Executive Club-loyalitetsprogrammer. Et medlem skal være mindst 18 år for at være berettiget til at tilknytte konti.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal et medlem aktivere totrinsbekræftelse på sin Finnair Plus- og British Airways Executive Club-konto, før de tilknyttes. For at kunne knytte en Finnair Plus- og British Airways Executive Club-konto sammen, skal medlemmets for- og efternavn være de samme på begge konti. Systemet tilpasser sig automatisk specialtegn såsom bindestreger (-), apostroffer (‘) eller bogstaver med accent (f.eks. è, ó, â, ã, ä, å).

En Finnair Plus-konto kan knyttes sammen med én British Airways Executive Club-konto ad gangen. Begge konti skal være medlemmets egne. Tilknytningen mellem Finnair Plus- og British Airways Executive Club-kontoen kan fjernes til enhver tid. En Finnair Plus-konto kan kun gentilknyttes en British Airways Executive Club-konto én gang. Ved et medlems dødsfald vil tilknytningen mellem kontiene blive fjernet, og vilkårene og betingelserne for hvert enkelt program vil gælde.

5.2 Overførsel af Avios 
Det er gratis at overføre Avios mellem Finnair Plus- og British Airways Executive Club-konti. Avios vil blive overført i forholdet 1:1, hvilket betyder, at 1 Avios i Finnair Plus er 1 Avios i British Airways Executive Club. Der er ingen grænser for, hvor mange gange der kan overføres Avios mellem kontiene. Der er intet minimalt eller maksimalt antal Avios, der kan overføres mellem de tilknyttede konti. Finnair og British Airways forbeholder sig dog ret til at pålægge visse begrænsninger.

Avios vil blive overført i realtid mellem kontiene. Overførslen af Avios mellem konti vil ikke forlænge gyldigheden af Avios på Finnair Plus-kontoen.

For at muliggøre overførsel af Avios mellem din Finnair Plus- og British Airways Executive Club-konto, herunder eventuel kundeservice for at formidle og bekræfte overførslen af Avios, deler vi data fra din Finnair Plus-konto med din British Airways Executive Club-konto i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

6.1
Finnair kan til enhver tid opsige Finnair Plus-programmet eller erstatte det med et andet program ved at underrette medlemmer skriftligt herom mindst seks (6) måneder før et sådant ophør. Avios og niveaupoint forbliver gyldige i seks (6) måneder fra meddelelsens dato, hvorefter de ikke længere er gyldige. Finnair er ikke på nogen måde forpligtet til at kompensere for eventuelle ubrugte Avios eller bonusser.

6.2
Finnair er til enhver tid berettiget til at opsige medlemskabet for et hvilket som helst medlem, uden at have givet en rimelig grund, ved at informere det pågældende medlem seks (6) måneder før medlemskabets ophør. Medlemmets Avios og niveaupoint forbliver gyldige i seks (6) måneder fra meddelelsens dato, hvorefter de ikke længere er gyldige. Finnair er ikke på nogen måde forpligtet til at kompensere for eventuelle ubrugte Avios eller bonusser.

6.3
Finnair er til enhver tid berettiget til at afbryde medlemskabet for et medlem, når der er givet en rimelig grund hertil. Desuden er Finnair i sådanne tilfælde berettiget til at annullere et medlems Avios og niveaupoint uden forudgående varsel. De ovennævnte rimelige grunde omfatter eventuelle overtrædelser af reglerne heri eller forfalskning, ændring, salg eller uautoriseret overførsel til en anden person af dokumenter såsom flybilletter, værdikuponer eller andre fordele, der giver et medlem ret til bonusser.

6.4
Medlemmer er til enhver tid berettiget til at afbryde deres medlemskab ved at underrette Finnair Plus’ kundeservice. Finnair annullerer medlemmets Avios og niveaupoint efter at have modtaget besked. Et medlemskab ophører ved medlemmets død.

6.5
Finnair er til enhver tid berettiget til efter eget skøn at foretage ændringer i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-reglerne og de bonusser, der tildeles medlemmer (herunder ændringer af partnere, Avios- og niveaupointoptjening, indsamlede Avios og niveaupoint, antal Avios, der kræves for bonusser, tildeling af tillægsrejser og begrænsninger vedrørende disse, proceduren for indløsning af bonusser og gyldigheden af Avios og niveaupoint). Sådanne ændringer træder i kraft med det samme og uden forudgående varsel, medmindre andet er angivet af Finnair. Finnair informerer medlemmer om ændringer via Finnair Plus’ hjemmesider. Finnair gør sit bedste for at holde kunderne opdaterede om tjenesterne i Finnair Plus-programmet. Medlemmer kan finde de seneste aktuelle oplysninger på Finnairs hjemmesider. Medlemmer godkender eventuelle ændringer ved fortsat at bruge deres Finnair Plus-medlemskab. Hvis et medlem ikke godkender de ændringer, der er foretaget, er medlemmet berettiget til at afslutte sit medlemskab i henhold til afsnit 6.4. Finnair er ikke ansvarlig for tab som følge af de ændringer, der foretages (herunder tab af Avios og niveaupoint, tab af fordele eller forringelse af fordele), og Finnair er heller ikke forpligtet til at kompensere for disse tab på nogen anden måde.

6.6
Finnair er berettiget til at bringe en kundes Finnair Plus-medlemskab til ophør ved at fjerne medlemmets personlige oplysninger og medlemsnummer fra Finnair Plus-medlemsregisteret, hvis der ikke er registreret transaktioner på medlemmets konto i de sidste ti (10) år, således at der ikke er nogen gyldige Finnair Plus-Avios. Kunder kan tilmelde sig Finnair Plus-programmet igen.

7.1
Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle tab relateret til medlemskab af Finnair Plus-programmet eller til et medlem, medmindre Finnair har forårsaget et sådant tab forsætligt eller via grov uagtsomhed.

7.2
Der vil blive gjort en indsats for at løse al uklarhed, der opstår som følge af programmets drift med en ånd af velvilje mellem Finnair- og Finnair Plus-medlemmer. Finsk lovgivning vil blive anvendt i forbindelse med Finnair Plus-programmet, og eventuelle tvister vil blive løst ved en lavere domstol i Finland.

7.3
Mange Finnair-partnere deltager i servicen for Finnair Plus-programmet. Ud over oplysninger om Finnair Plus-programmet, der distribueres via Finnair Plus-nyhedsbreve og e-mails til medlemmer, kan markedsføringsmateriale fra Finnair og dets partnere også udleveres til medlemmer. Finnair kan videregive medlemmers personoplysninger til sine partnere med henblik på disses direkte markedsføring. Finnair Plus-partnere kan dermed også bruge oplysningerne i Finnair Plus-kunderegistret til deres egen direkte markedsføring. Partnere overfører ikke kundeoplysninger til tredjeparter. Medlemmer kan vælge deres præferencer for direkte markedsføring ved at logge ind på deres medlemskonto på Finnairs hjemmeside. Hvis et medlem vælger ikke at modtage markedsførings-e-mails fra Finnair, kan Finnair stadig sende nyhedsbreve og oplysninger om Finnair Plus-medlemskab og Finnair Plus-programmet (f.eks. en påmindelse om udløb af Avios, ændringer i programmet og et kontoudtog) til et medlem. Dette er baseret på vores kontrakt indgået med dig, som du har accepteret som Finnair Plus-medlem. Læs mere om, hvordan vi indsamler og behandler persondata i Finnairs politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

7.4
Brugen af Avios, der er optjent fra arbejdsgiverbetalte forretningsrejser, er underlagt arbejdsgiverens anvisninger og gældende lovgivning, herunder skattelovgivning, som skal overholdes, når ydelserne anvendes. Nogle lande kan have specifik lovgivning, der gælder for statsansatte og den offentlige sektor, og medlemmer anbefales at sikre sig, at de kender og forstår disse regler, hvis de gælder for dem. Nogle fordele kan resultere i skattemæssige konsekvenser, for eksempel frynsegodebeskatning. Medlemmerne anbefales at konsultere en revisor eller skatterådgiver for at sikre en forståelse af de mulige skattemæssige konsekvenser. Yderligere oplysninger til finske kunder kan også findes på den finske skatteforvaltnings hjemmeside på www.vero.fi.

7.5
Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i disse regler. Retten til at foretage ændringer forbeholdes.

Navigerede til side: Finnair Plus-regler