Hur kan jag spåra statusen för min begäran om återbetalning? | Finnair
Vanliga frågor

Hur kan jag spåra statusen för min begäran om återbetalning?

Du kan kontrollera statusen för din aktiva begäran om återbetalning på sidan Återbetalningsstatus.

Observera att statusen för begäran om återbetalning är tillgänglig i en månad efter att begäran har behandlats.

Om statusen för din begäran är Återbetald eller Avslutad, men du inte har fått återbetalningen än ber vi dig kontakta din bank eller ditt kreditkortsföretag för tilläggsuppgifter.

Gå till sidan: Hur kan jag spåra statusen för min begäran om återbetalning?