Vad menas med medicinskt godkännande, och när behöver jag det? | Finnair
Vanliga frågor

Vad menas med medicinskt godkännande, och när behöver jag det?

De flesta personer med medicinska besvär kan flyga utan problem. Ibland behöver dock vissa åtgärder vidtas, och i vissa fall begär vi ett medicinskt godkännande som visar att du klarar att flyga i ditt nuvarande tillstånd.

Du kan till exempel behöva ett medicinskt godkännande om du nyligen varit inlagd på sjukhus, blivit skadad eller genomgått en operation. Läs mer och hämta MEDIF-formuläret för tillhandahållande av medicinsk information här.

Gå till sidan: Vad menas med medicinskt godkännande, och när behöver jag det?