När förfaller mina Avios? | Finnair
Vanliga frågor

När förfaller mina Avios?

Dina Avios är giltiga i 18 månader från den senaste Avios-aktiviteten. Alla disponibla Avios upphör att gälla i slutet av den 18:e månaden om du varken har samlat eller använt Avios under denna period. Om Avios samlas eller används den första dagen i månaden räknas månaden i fråga som den första av de 18 månaderna. För alla andra dagar räknas 18-månadersperioden från början av kommande månad.  Avios-överföringar mellan Finnair Plus-konton eller mellan ett Finnair Plus-konto och British Airways Executive Club-konto räknas inte som en Avios-aktivitet och påverkar inte förfallodatumet för Avios.

Det bästa sättet att hålla koll på ditt Avios-saldo är att prenumerera på Finnair Plus nyhetsbrev samt att kontrollera ditt konto regelbundet.  Kontrollera inställningarna för direktmarknadsföring i din Finnair Plus-profil om du inte får våra nyhetsbrev än.

Gå till sidan: När förfaller mina Avios?