När blir mina bonuspoäng ogiltiga? | Finnair
Vanliga frågor

När blir mina bonuspoäng ogiltiga?

Alla tillgängliga bonuspoäng upphör att gälla i slutet av den 18:e månaden som medlemmen inte har samlat in eller använt några poäng. Om poäng samlas eller används den första dagen i månaden, räknas månaden i fråga som den första av de 18 månaderna. För alla andra dagar gäller att 18-månadersperioden räknas från början av nästkommande månad. Bästa sättet att hålla dig uppdaterad om ditt poängsaldo är att prenumerera på Finnair Plus-nyhetsbrevet och kontrollera ditt konto regelbundet.

Gå till sidan: När blir mina bonuspoäng ogiltiga?