Finnair Plus-kortet finns nu i digital form. Vad ska jag göra om jag inte har en smartphone där jag kan kolla digitalkortet via Finnair-appen? | Finnair
Vanliga frågor

Finnair Plus-kortet finns nu i digital form. Vad ska jag göra om jag inte har en smartphone där jag kan kolla digitalkortet via Finnair-appen?

Du kan se och visa upp ditt Finnair Plus-medlemsnummer, som du hittar i Finnair Plus-nyhetsbreven som skickas till dig minst en gång i månaden. Du hittar också numret i ditt Finnair Plus-konto på vår webbplats. Fysiska kort tillhandahålls inte längre och behövs inte längre.

Gå till sidan: Finnair Plus-kortet finns nu i digital form. Vad ska jag göra om jag inte har en smartphone där jag kan kolla digitalkortet via Finnair-appen?