Jag har köpt biljetter på internet. Varför har det debiterats en extra dollar (eller motsvarande i lokal valuta) på mitt kreditkort? | Finnair
Vanliga frågor
Gå till sidan: Jag har köpt biljetter på internet. Varför har det debiterats en extra dollar (eller motsvarande i lokal valuta) på mitt kreditkort?