Kan jag ta med mig en fotboll i kabinen? Måste jag tömma den? | Finnair
Vanliga frågor
Gå till sidan: Kan jag ta med mig en fotboll i kabinen? Måste jag tömma den?