Jag har betalat för extrabagage. Varför står fortfarande den ursprungliga tillåtna mängden bagage angiven på biljetten? | Finnair
Vanliga frågor
Gå till sidan: Jag har betalat för extrabagage. Varför står fortfarande den ursprungliga tillåtna mängden bagage angiven på biljetten?