6 yleisintä kysymystä uusiutuvasta lentopolttoaineesta | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

6 yleisintä kysymystä uusiutuvasta lentopolttoaineesta

Olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä, joka on yksi tärkeimmistä työkaluista lentämisen päästöhaasteiden ratkaisemiseksi tulevina vuosina. Uusiutuva lentopolttoaine on uusiutuva vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Tässä on 6 yleisintä kysymystä uusiutuvasta lentopolttoaineesta.

Mitä on uusiutuva lentopolttoaine?

Uusiutuva lentopolttoaine (Sustainable aviation fuel, SAF) on uusiutuva vaihtoehto fossiiliselle polttoaineelle. Uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan valmistaa käyttämällä erilaisia tuotantotekniikoita ja raaka-aineita. Ne voivat vaihdella jäteöljyistä maatalousjätteisiin ja ilmasta kerättyyn hiileen.

Uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan sekoittaa perinteiseen lentopolttoaineeseen, ja se toimii nykyisissä lentokoneissa ilman, että moottoreihin tai infrastruktuuriin tarvitsee tehdä muutoksia.

Käytetäänkö uusiutuvaa polttoainetta jo lennoilla?

Kyllä, uusiutuvaa lentopolttoainetta käytetään jo ilmailussa. Vuonna 2023 Finnair käytti noin 2 266 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta, mikä oli noin 0,2 prosenttia polttoaineen kokonaiskulutuksestamme. Uusiutuvan lentopolttoaineen osuus kokonaispolttoaineenkulutuksestamme on vielä hyvin pieni, mutta sen osuus tulee nousemaan jatkossa. Uusiutuvan lentopolttoaineen laajamittaisempaa käyttöä estävät sen korkeat kustannukset ja rajoitettu saatavuus – uusiutuva lentopolttoaine on 2–5 kertaa kalliimpaa kuin tavallinen lentopolttoaine. 

Euroopan unioni on hyväksynyt valtuutuksen lisätä kestävien lentopolttoaineiden käyttöä lähivuosikymmeninä, ja EU:n laajuinen uusiutuvan lentopolttoaineen mandaatti on tarkoitus panna täytäntöön vuonna 2025. Tällä hetkellä osassa EU-maita on jo voimassa kansallisia uusiutuvan lentopolttoaineen mandaatteja. Osa uusiutuvan lentopolttoaineen ostoistamme menee näiden mandaattien täyttämiseen.

Mistä tiedän, onko lennollani uusiutuvaa lentopolttoainetta?

Uusiutuvaa lentopolttoainetta ostetaan ja käytetään book and claim -periaatteella, mikä tarkoittaa, että polttoainetta ei kuljeteta fyysisesti ja tankata tiettyyn lentokoneeseen tai lennolle vaan uusiutuva polttoaine tankataan lentokentän yhteiseen polttoainejärjestelmään. Vastaavaa periaatetta käytetään esimerkiksi vihreän sähkön markkinoilla.

Mitkä ovat uusiutuvan polttoaineen tulevaisuuden näkymät?

Uusiutuva lentopolttoaine on tehokkain tapa luopua fossiilisesta polttoaineesta. Jatkuvalla tutkimus- ja kehitystyöllä pyritään tehostamaan uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoprosesseja ja vähentämään sen kustannuksia. Hallitukset, lentoyhtiöt ja alan sidosryhmät tekevät yhteistyötä luodakseen säännöksiä ja kannustimia, jotka edistävät uusiutuvien lentopolttoaineiden laajempaa käyttöönottoa, rakentaen näin tietä kohti kestävämpää ilmailua.

Vaikuttaako uusiutuvan polttoaineen käyttö lentojen hintoihin?

Uusiutuvan lentopolttoaineen kasvava käyttö lisää tuntuvasti meidän ja muiden lentoyhtiöiden kuluja, sillä polttoaine on yksi lentoyhtiöiden suurimmista kulueristä. Uusiutuva lentopolttoaine on 2–5 kertaa kalliimpaa kuin tavallinen lentopolttoaine. 

Uusiutuvan lentopolttoaineen käytön myötä nousevat polttoainekulut tulevat todennäköisesti heijastumaan myös lentolippujen hintoihin tulevaisuudessa. EU-säädökset koskettavat kaikkia EU:ssa toimivia lentoyhtiöitä, joten kustannukset tulevat nousemaan kaikilla EU-lentoyhtiöillä.

Miksi Finnair haluaa käyttää uusiutuvaa lentopolttoainetta?

Uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö on tärkeä osa hiilidioksidipäästöjen vähennystoimiamme. Lisäämällä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä tuemme uusiutuvan lentopolttoaineinfrastruktuurin kehittämistä ja autamme tekemään lentoalasta vastuullisemman pitkällä tähtäimellä.

Voit omalta osaltasi pienentää hiilijalanjälkeäsi hyvittämällä lentämisen hiilidioksidipäästöjä päästöjä ostamalla lisää uusiutuvaa lentopolttoainetta tai tukemalla sertifioituja ilmastoprojekteja kumppanimme Chooosen kautta. Tutustu päästöhyvityspalveluumme.


Siirtyi sivulle: 6 yleisintä kysymystä uusiutuvasta lentopolttoaineesta