Lentävä läksytuki auttaa lapsia koulutehtävissä koronaepidemian aikana | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Lentävä läksytuki auttaa lapsia koulutehtävissä koronaepidemian aikana

Suojellaan Lapsia ry, Zoturi Oy ja Finnair aloittavat yhteistyön lapsiperheiden auttamiseksi.

Lentävä Läksytuki – Flying Homework Support – starts in our home hub town Vantaa

Koronaepidemian myötä Suomen koululaiset ovat siirtyneet opiskelemaan kotoa käsin, ja oppilaiden läksytuen tarvetta on paljon. Tässä tilanteessa läheisten apu lasten tukemisessa koulutehtävien kanssa on tärkeää, mutta kotona saatava tuki voi olla vaihtelevaa esimerkiksi vanhempien etätyön vuoksi. Monien omista kouluajoista on ehkä vierähtänyt aikaa.  Osa lapsista viettää kotona aikaa paljon omissa aloissaan, joten aikuisen tuki on tarpeen.

Lentävässä läksytuessa Finnairin vapaaehtoiset opastavat lapsia verkon välityksellä läksyissä. Chatin vastaajina on vapaaehtoisia Finnairin työntekijöitä, joilla on erilaisia koulutustaustoja. Osaamista löytyy pedagogiikasta matematiikkaan ja kielistä käsitöihin. 

Suojellaan Lapsia ry on tuottanut läksytukeen digiturvallisuuteen liittyvän ohjeistuksen Zoturi Oy:n alustalle. Zoturi tarjoaa verkkoalustat läksytuelle ja kouluttaa vapaaehtoiset. Finnairin vapaaehtoiset tukevat lapsia läksyissä ja opastavat samalla turvallista netin käyttöä lapsille. Lapset saavat lisäksi kuvaa siitä, miksi kielten tai matematiikan opiskelu voi olla tulevan työuran kannalta tärkeää.

Kriisin aikana keskittyminen ja oppiminen voi olla vaikeampaa

Osa lapsista pärjää muuttuneessa tilanteessa hyvin, mutta kaikelle lisätuelle on tarvetta. Aikuisten on hyvä muistaa, että erilaiset huolet, murheet ja pelot laskevat suorituskykyä.

Meillä ihmisillä on edelleen hyvin kivikautiset aivot. Jos lapsi on huolissaan tai pelkää esimerkiksi koronaviruksen seurauksia tai perheen pärjäämistä muuttuneessa tilanteessa, myös oppiminen ja keskittyminen koulutehtäviin voi olla vaikeaa. Aivomme valmistavat meitä taistelemaan, pakenemaan tai jähmettymään kriisitilanteissa, mutta kouluarki vaatii läksyihin ja tehtäviin keskittymistä.

”Reaktio on automaattinen, mutta toki riittävän tuen ja turvallisuuden tunteen lisäämisellä on merkitys lapsen pärjäämiseen. Tässä tilanteessa lapset tarvitsevat kaiken tuen”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen. 

Lapset saattavat hermostua ja ärsyyntyä helpommin, ja heidän voi olla vaikeaa keskittyä läksyihin poikkeustilanteessa. Lapsi saattaa myös hakea apua ja tukea verkosta tietämättä kenen kanssa on vuorovaikutuksessa, mikä sisältää aina riskejä. Siksi Finnairin turvalliset aikuiset ja lentävä läksytuki on tärkeä osa lasten suojelemista.

“Turvallisten aikuisten läsnäolo lapsen digiarjessa on tällä hetkellä parasta lastensuojelua. Lasta helpottaa jo se, kun aikuinen rauhoittelee ja kertoo ymmärtävänsä, että nyt tuntuu vaikealta”, Nina Vaaranen-Valkonen kertoo.

Monipuolisesti koulutetut finnairilaiset innolla mukana

Finnairilaisia pyydettiin mukaan Yammer-postauksen kautta, ja innokkaita auttajia löytyikin heti suuri määrä. Lentäminen on monille kutsumusammatti, jonka ohella useat Finnairin työntekijät ovat pätevöityneet myös muilla aloilla. Mukaan lapsia tukemaan koronan synnyttämässä uudessa tilanteessa ilmoittautui niin pedagogisen koulutuksen saaneita luokan- tai kielten opettajia, käsitöiden taitajia kuin matikkanerojakin. 

Ennen vapaaehtoistyöhön pääsyä kaikki saavat koulutuksen alustaan ja lasten kanssa toimimiseen. Kaikilta vapaaehtoisilta tarkistetaan myös rikostausta.  

Lentävä läksytuki on alustavien suunnitelmien mukaan auki maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 16 -18 toukokuun loppuun saakka. Vantaan kaupunki on ollut alusta asti mukana, ja näkee toiminnan hyvänä lisänä lasten tukemisessa läksyjen tekemisessä ja turvallisen netin käytön opastamisessa. Läksytukea laajennetaan jatkossa myös muihin kuntiin.

Palvelu on käyttäjälle ilmainen, ja Lentävä läksytuki-sivustolle tulee ohjeita ja hyödyllistä tukimateriaalia myös huoltajille.


Siirtyi sivulle: Lentävä läksytuki auttaa lapsia koulutehtävissä koronaepidemian aikana